WyBudzeni

KOMUNIKATY i INFORMACJE => Historia Polski i świata => Nowożytność => : Ardek (Sat) 19.04.2014, 14:45:45

: Powstanie Styczniowe 1863 22.I (do poprawy)
: Ardek (Sat) 19.04.2014, 14:45:45
Powstanie Styczniowe 1863 22.I

Pokaz slajdów upamiętniający powstanie styczniowe 1863 roku./ Slideshow about January Uprising 1863.
http://http://www.youtube.com/watch?v=Ga-QGiwbO50


<!-- m -->http://dzieje.pl/ (http://dzieje.pl/)<!-- m --> "Powstanie Listopadowe to właściwie regularna wojna polsko-rosyjska, w której Polacy niespodziewanie odnosili nawet znaczne sukcesy. Z kolei Powstanie Styczniowe jest desperackim, trochę przypadkowo wywołanym, zrywem. Piosenka powstańcza: „Poszli nasi w bój bez broni" dobrze określa ideę Powstania Styczniowego. Powstańcy uważali, że racja moralna, prawo Polaków do wolności zrównoważą rosyjskie karabiny i armaty. Sądzili, że słuszność sprawy doprowadzi ich do zwycięstwa" - mówi PAP Tomasz Łubieński.
http://www.youtube.com/watch?v=zyyIeZTXWIc

Wybrane epizody Powstania Styczniowego - kpt. Stanisław Szuro
http://www.youtube.com/watch?v=7cmMBzDYtdU

<!-- m -->http://dzieje.pl/ (http://dzieje.pl/)<!-- m --> "Państwo podziemne to chyba najwspanialsze osiągnięcie Powstania Styczniowego. Pod względem wojskowym powstańcy wiele nie mogli osiągnąć, ale wypracowano wówczas zasady konspiracji, z których czerpały kolejne pokolenia. Państwo podziemne istniało w realiach okupacyjnych. Państwo podziemne, tam gdzie i jak długo było to możliwe, ściągało podatki, pobierało rekruta, wymierzało kary zdrajcom; istniała powstańcza poczta, rozbudowany system łączności. Funkcjonowanie takich struktur było ogromnie kłopotliwe dla zaborcy" - mówi PAP Tomasz Łubieński.
http://www.youtube.com/watch?v=aM1KosoHhVU