WyBudzeni

KOMUNIKATY i INFORMACJE => Świat, jakiego nie znamy => Artykuły => : BladyMamut (Sat) 19.04.2014, 21:10:00

: Definicja ludobójstwa w prawie międzynarodowym
: BladyMamut (Sat) 19.04.2014, 21:10:00
Definicja ludobójstwa w prawie międzynarodowym

KONWENCJA

w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
dnia 9 grudnia 1948 r.

(…)

Artykuł II.

W rozumieniu Konwencji niniejszej ludobójstwem jest którykolwiek z  następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:

a) zabójstwo członków grupy,

b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy,

c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego,

d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w  obrębie grupy,

e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.

Źródło: CTTTRLKOQ -->[url=http://web.archive.org/web/20120105012303/http://mocniejszy.wordpress.com]http://web.archive.org/web/201201050123 ... dpress.com (http://web.archive.org/web/20120105012303/http://mocniejszy.wordpress.com/2011/04/18/definicja-ludobojstwa-w-prawie-miedzynarodowym/)[/url]