WyBudzeni

KOMUNIKATY i INFORMACJE => Propaganda i manipulacja => Manipulacja rządowa => : BladyMamut (Thu) 29.05.2014, 00:59:17

: Propaganda PO dobija się do dna piramidy Maslowa
: BladyMamut (Thu) 29.05.2014, 00:59:17
Propaganda PO dobija się do dna piramidy Maslowa

Ostatni, gospodarski objazd Premiera obejmował w swoim programie wizytacje szpitali. Propagandyści PO dobrze wiedzą, że poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Nie zabrakło więc konferencji prasowych pod szpitalami. Motto objazdu to BEZPIECZEŃSTWO obywateli.

Piramida przedstawia hierarchię potrzeb człowieka, a jej autor tak je uporządkował:
(http://i.imgur.com/syjovML.jpg)

Jaki jest przekaz Premiera? Ano jesteśmy bezpieczni!
Szpitale są przygotowane! Brawo...
...ale jak są przygotowane? Co takiego zostało FAKTYCZNIE zrobione w szpitalach? Nie bardzo rozumiem. Fakty są perfekcyjnie niesprawdzalne. Nikt nie przyzna, że niczego nie zrobiono, a (ewentualna - bo  kto się odważy?) próba poznania szczegółów spotka się z barierą tajemnicy ze względu na bezpieczeństwo. Jak zwykle dobrze pomyślane.

Ale uwaga, uwaga propagandyści! Kolejny POziom to już zaspokajanie potrzeb fizjologicznych!

Do osiągnięcia dna już blisko.

A może nasze społeczeństwo jest już przygotowane na "sukcesy" i na tym prymitywnym poziomie? Może zupełnie jak teraz, mało kto będzie się zastanawiał nad (bez-)sensownością wszystkich argumentów padających przy tej okazji. Większość poczuła się bezpieczniej, a to było celem akcji.
Czy PR-owcy przekroczą i tę granicę?
Czy znowu im się uda?

Źródło: edd.salon24.pl (http://edd.salon24.pl/419354,propaganda-po-dobija-sie-do-dna-piramidy-maslowa)