WyBudzeni

KOMUNIKATY i INFORMACJE => Świat, jakiego nie znamy => Biologia i przyroda => : czesio (Mon) 17.02.2014, 19:16:15

: Partyzantka ogrodnicza
: czesio (Mon) 17.02.2014, 19:16:15
Guerrilla gardening to znany ruch na całym świecie mający na celu zazielenienie zaniedbanych przestrzeni miasta. Trady­cja guerilla gar­deningu liczy sobie 40 lat. W 1973 roku Liz Christy z Nowego Jorku postanow­iła, że rozprawi się z zanied­banym otocze­niem bloku, który zamieszkiwała. Zamieniła je w piękny ogród, nie pyta­jąc nikogo o zdanie, nie zdoby­wa­jąc teo­re­ty­cznie niezbęd­nych poz­woleń. Ta przestrzeń ist­nieje do dziś.
Działacze tego ruchu cieszą się ogromną kreatywnością jaką wykorzystują w sposobach na zazielenienie miasta. Vanessa Harden zaprojektowała narzędzia do partyzanckiego sadzenia roślin w mieście. Z wyglądu niepozorne buty czy torebka, mają ukryte mechanizmy, dzięki którym można pozostawić po sobie roślinną ścieżkę.

http://vimeo.com/6516511

http://vimeo.com/6530026

źródło: http://www.designboom.com/ (http://www.designboom.com/)