Author Topic: 10 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o zdolnościach psi  (Read 941 times)

Offline BladyMamut

  • Administrator
  • WyBudzony
  • *
  • Posts: 2 560
  • Reputacja: +12/-0
10 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o zdolnościach psi


1. Zdolności psi są naturalnym i normalnym aspektem ludzkiej świadomości.
Wielu ludzi jest przerażonych swoimi pierwszymi zjawiskami psionicznymi – dramatyczny sen, który się spełnia czy też nagłe przeczucie przynoszące im informacje, których nijak nie mogli by zdobyć za pomocą normalnych zmysłów. Boją się, że może to być znak, że coś złego dzieje się z ich umysłem i pytają samych siebie, „jak to możliwe?” Chociaż nauka nie zna jeszcze wszystkich odpowiedzi, to dzięki latom badań wiemy, że zjawiska psi nie są oznaką niczego złego. Zjawiska te towarzyszą sporemu odsetkowi zwykłych ludzi takich jak ty czy ja i są częścią ich normalnego życia, a jedyne niebezpieczeństwo wynika z samego strachu.

2. Mimo iż każdy ma potencjalne zdolności psi, niektórzy ludzie posiadają większe zdolności niż inni.
Niektórzy ludzie wydają się być obdarzeni swoimi zdolnościami psi, doświadczając zjawisk codziennie i odnosząc sukcesy w testach laboratoryjnych. Dzięki badaniom przeprowadzonych na dużych grupach różnorakich ludzi znaleźliśmy ludzi, którzy okazują zdolności psi, z których sami nie zdawali sobie sprawy. Spontaniczne zdolności psi pojawiają się w podobny sposób w każdej kulturze, religii, epoce, płci i rasie i mamy prawo przypuszczać, że każdy jest zdolny do okazania swych zdolności w odpowiednich warunkach. Najbardziej zdolni są zazwyczaj kreatywni, obdarzeni wyobraźnią, czuli na czynniki otoczenia i często mają przeszłość wypełnioną praktykami medytacyjnymi oraz przodków w rodzinie o rozwiniętych zdolnościach psi.

3. Zdolności psi zostały zademonstrowane w tysiącach kontrolowanych testów laboratoryjnych w niezależnych laboratoriach rozrzuconych po całym świecie.
Zazwyczaj jest wielką niespodzianką dla ludzi dowiedzieć się jak wielu mocnych dowodów naukowych potwierdzających realność zjawiska psi udało się dostarczyć na przestrzeni wieku. Wiele z nich można znaleźć w profesjonalnym „Dzienniku Parapsychologii” (Journal of Parapsychology) wydawanym tutaj w Durham przez RRC (Rhine Research Center) od 1937 roku, a także w tysiącach innych publikacji, które również można znaleźć w Bibliotece Badawczej Alexa Tanouns’s w RRC. Ludzie już nie muszą polegać na przekonaniach czy prywatnych ideach w odróżnieniu prawdy od fikcji.

5. Przynajmniej 50% Amerykanów wierzy w zjawisko psi, a 65 milionów Amerykanów osobiście doświadczyło tego typu zjawisk.
Wychodząc poza testy laboratoryjne, ankiety dowodzą wzmożoną akceptację zjawiska psi w zachodnim świecie. Nie jest już kłopotliwe rozmawianie o tego typu zjawiskach tak jak było to kiedyś.
Zaleca się jednak wybierać ostrożną ścieżkę pomiędzy ślepym sceptycyzmem, a ślepą wiarą.

5. Fenomen psi podchodzi pod dwie kategorie:
(1) spostrzeganie pozazmysłowe obiektu lub zdarzenia oraz (2) psychokineza i mentalne wpływanie na obiekt z odległości.

W latach 40 XX wieku mój ojciec, JB Rhine twierdził, że zdolności psi mają dwa aspekty, jeden to odczucia, a drugi to wpływy. Aktualnie oba te aspekty są badane w laboratoriach na całym świecie, podobnie jak codziennie dostajemy informacje o spontanicznych zjawiskach od zwykłych ludzi. RRC posiada aktualnie największy zbiór dokumentów opisujących tego typu zjawiska na świecie, w tym momencie osiągający ponad 14,000 dokumentów. Można o tym przeczytać w mojej książce stworzonej wspólnie z Michaelem Schmickerem, Dar: Spostrzeganie Pozazmysłowe.

6. Spostrzeganie pozazmysłowe dotyczy telepatii, „remote viewing” oraz prekognicji, lecz prawdopodobnie wszystkie przypadki są odzwierciedleniem tego samego procesu.
Zespół mojego ojca JB Rhine’a prowadził wiele badań w latach 30 XX wieku w celu odizolowania i scharakteryzowania trzech głównych typów spostrzegania pozazmysłowego, lecz teraz różnice między nimi wydają się mniejsze niźli podobieństwa, cokolwiek bierzemy pod uwagę, czy telepatię, czy remote viewing, lub też prekognicję. Ludzie, którzy doświadczyli jednego typu zjawiska, zazwyczaj doświadczają innych w ten sam sposób.

7. Spntaniczne spostrzeganie pozazmysłowe zazwyczaj ma miejsce w stanie snu lecz czasem przybierają formy snu na jawie lub też halucynacji.
W tysiącach przypadków ESP z całego świata 60% miało miejsce w czasie snu, 30% w czasie lunatykowania, a pozostałe 10% to w swoim rodzaju halucynacje czy omamy. Duża część doświadczeń dotyczy wizji, głosów czy doznań cielesnych, ale każdy z przypadków dostarcza informacji, które są niezależne od zwykłych zmysłów. Wydaje się, że u ludzi występuje jakaś regularność jeżeli chodzi o występowanie zjawisk psi, lecz występowanie różnych form zjawiska było w dużym stopniu logiczne rozstawione w różnych kulturach i okresach czasowych.

8. Zjawisko psi jest częściej spotykane wśród osób blisko spokrewnionych lub będących w bliskich relacjach i często dotyczą negatywnych zdarzeń.
Zarówno badania laboratoryjne jak i zebrane raporty dowodzą, że zjawiska psi często występują pomiędzy osobami spokrewnionymi lub pozostającymi w bliskich relacjach, a duża część tych zjawisk dotyczy tragicznych zdarzeń, przykładem będą tu przewidywania związane z 9/11. Podczas gdy zjawiska psi niezaprzeczalnie występują regularnie w codziennym życiu w tak błahe sposoby, że trudno je zapamiętać czy spisać, te doświadczenia, które rejestrujemy w przytłaczającej większości traktują o tematach negatywnych (np. choroby, śmierć i niebezpieczeństwo). Nasuwa się pytanie, czy psi jest zdolnością, która wyewoluowała, a która jest swoistym wsparciem i ochroną, swego rodzaju psychicznym telefonem dla człowieka ?

9. Poprzez przekraczanie granic czasu i przestrzeni, istnienie psi poszerza nasz sposób patrzenia na ludzką świadomość.
Jednym z głównych celów badań nad zjawiskiem psi jest przekroczenie dawnych wyobrażeń o umyśle-jako-mózgu w przedstawianiu obrazu naszej świadomości i jest to cel bardzo podobny do tych, stawianych przez różne kultury w zarejestrowanej historii.

10. Spontaniczne psi to zjawisko niewidzialnej więzi wśród ludzi oraz pomiędzy obiektami, a ludźmi.
Filozofowie, nauczyciele duchowi i fizycy mają wielkie pole do popisu jeżeli chodzi o potwierdzenie dawnych wierzeń i przekonań, podobnie jak dzisiejszych odkryć w dziedzinie fizyki kwantowej, oba przypadki bowiem mówią o wszechświecie i naszym miejscu w nim.

Autorstwa : Sally Rhine Feather, Ph.D.
CTTTRLKOQ -->http://www.rhine.org/f_reso.htm => Articles of Interest => Sally Rhine Feather

Źródło: CTTTRLKOQ -->[url=http://www.eioba.pl" onclick="window.open(this.href);return false;]www.eioba.pl[/url]
« Last Edit: (Thu) 01.01.1970, 02:00:00 by Guest »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje