Author Topic: Dr Jerzy Jaśkowski – Lekarze ostrzegają; MAMMOGRAFIA a sprawa Polska  (Read 7107 times)

Offline BladyMamut

 • Administrator
 • WyBudzony
 • *
 • Posts: 2 560
 • Reputacja: +12/-0
Dr Jerzy Jaśkowski – Lekarze ostrzegają; MAMMOGRAFIA a sprawa Polska = RAK? (cz.1)

Źródło: CTTTRLKOQ -->[url=http://www.polishclub.org]www.polishclub.org[/url]

Niewiedza jest grzechem – Ks Arcybiskup B.Pylak
                   
Wnukom Ku Pamięci -
          – jeżeli jeszcze będą potrafili czytać.
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia zmuszają do podsumowania minionego okresu. Niestety nie napawa takie podsumowanie optymizmem. Wbrew swej woli znaleźliśmy się pod całkowitą dominacją cywilizacji azjatyckich.  O niebezpieczeństwach wynikających z takiej walki cywilizacji przestrzegał  prof. Feliks Koneczny 3 pokolenia wstecz. Wmówiono społeczeństwu w okresie ostatnich 20 lat, wyższość cywilizacji azjatyckich: bogactwo jest najważniejsze.

W życiu każdego kraju najważniejsze jest nie bogactwo materialne ale oświata. Prof. Feliks Koneczny pisał -  “pieniądz nie może iść przed rozumem”.  Niestety jak uczy historia Polski ostatnich 300 lat, właśnie dzieje się w kraju nad Wisłą cały czas odwrotnie. Rozmaite ośrodki i instytucje  wmawiają nam, że trzeba zarabiać pieniądze wszędzie, nawet poza granicami kraju. Oczywiście wcześniej zlikwidowano możliwość pracy we własnym kraju. W innym przypadku ludzie, szczególnie młodzi nie wyjeżdżaliby w poszukiwaniu pracy za granicę. Już przed 20 laty udowodniłem, że po to będzie się likwidowało miejsca pracy w Kraju, aby inne kraje mogły zarabiać na taniej sile roboczej z Polski. Jak można było oszacować tylko W.Brytania zarobiła ponad 100 miliardów funtów na pracy Polaków. W  latach 1939-45 wywożono ludzi do przymusowej pracy, a obecnie sami wyjeżdżają i jeszcze się tym  chwalą. Na tym polega właśnie oświata,  a ściślej jej brak. Upadki wszystkich krajów zaczynały się od upadków oświaty. Jeżeli społeczeństwo nie zna  historii własnego Kraju, to te same błędy będzie popełniało co pokolenie. Historia POlski jest tego dowodem.

    CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Koneczny
    CTTTRLKOQ -->http://pl.wikiquote.org/wiki/Feliks_Koneczny
    CTTTRLKOQ -->http://www.tedeum.pl/autor/Feliks-Koneczny
    CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2012/11/06/dr ... czesc-iii/
    CTTTRLKOQ -->http://dziennikpolski.eu/?p=14483
    CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2012/08/17/dr ... zawackiej/

Quote
   100 % ludzi w Polsce posiada umiejętność  czytania i pisania
        98% nie wie  w jakim celu.

Ten kryzys zaczął się  w 1773 roku  powołaniem Komisji Edukacji Narodowej. 521px-Ignacy_Massalski

Ta pięknie nazwana instytucja nie zrobiła nic dla polskiej edukacji narodowej. Była typowym tworem cywilizacji bizantyjskiej. Miała na celu ustanowienie dominacji państwa nad oświatą.


Biskup wileński Ignacy Jakub Massalski, pierwszy prezes KEN, usunięty z tej funkcji w 1776 za nadużycia finansowe w szkołach litewskich, później jeden z twórców konfederacji targowickiej

Mimo to, przez ponad 200 lat “wciskano” społeczeństwu jej zalety. Ta propaganda była na tyle skuteczna, że przez dwa kolejne  stulecia nawet wykształceni ludzie gloryfikowali do dnia dzisiejszego tę twór bizantyjski.

Jak wiadomo organizacją i kierowaniem Komisją zajął się znany agent Angielski – du Point. Du Point w czasie powstania Komisji pełnił obowiązki, jak by to dziś ujęto, oficera prowadzącego Stanisława zwanego Augustem Poniatowskim.

Stanisław August to człowiek bez żadnego rodowodu. Nigdzie bowiem nie znaleziono metryk jego dziadka i babci. Mimo to, Stanisław August pełnił funkcję króla Rzeczpospolitej Polskiej. Jego działania i zachowanie znakomicie opisał dr Karol Zbyszewski.

    CTTTRLKOQ -->http://niniwa2.cba.pl/zbyszewski_niemcewicz_1.htm
    CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Zbyszewski

    Niewiele osób zdaje sobię sprawę z faktu, że szanowna Komisja powstała dzięki rozwiązaniu i przejęciu majątku Zakonu Jezuitów.

Zakon Jezuitów prowadził w tym czasie najlepsze placówki edukacyjne. Rozwiązanie zakonu nastąpiło przed oficjalną decyzją Papieża, który zawsze pierwszy zatwierdzał takie decyzje.

Mało tego,  majątek było nie było, kościelny zrabowano i oddano w ręce doraźnej grupy cywilów, na czele której postawiono masona w habicie – księdza Stanisława Konarskiego [nota bene defraudanta strasznego].

    A przecież doskonale wiedziano, że ten du Point był uprzednio zatrudniony we Francji także w celu prowadzenia reformy “oświaty” i można było doskonale prześledzić jego ok. 10 letnią działalność w tamtym kraju.

I co ciekawsze, do dnia dzisiejszego nadal chwali się Komisję Edukacji Narodowej [Jakiego narodu ? - Polska, była wielonarodowym państwem] wybija się medale i odznacza swoich.  Du Point po wyjeździe z Polski reformował oświatę w Ameryce, co również jak wiemy, doprowadziło do rewolty. Za dobrze wykonaną pracę otrzymał monopol na produkcję prochu dla armii.

Dzisiaj koncern du Point jest liderem dezinformacji o skutkach oddziaływania freonu na rzekomy wzrost temperatury ziemi  czyli o powstawanie tzw. efektu cieplarnianego. Jako  zjawisko, będące  typowo gazetowym problemem i ma się to tak do rzeczywistości jak pięść do oka. Jednak na skutek upadku elementarnej oświaty społeczeństw pozwala nałożyć dodatkowy podatek na państwa, w imieniu grupy “oświeconych”.

    CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Edukacji_Narodowej
    CTTTRLKOQ -->http://www.uj.edu.pl/documents/54627/d7 ... 8694376aeb
    CTTTRLKOQ -->http://marucha.wordpress.com/2012/05/23 ... soneria-5/
    Karol Zbyszewski; Niemcewicz od przodu i tyłu. Gebetner i `Sky, Warszawa 1991.
    Ks.Baruell; Historya Jakobibizmu Wyjęta. Antyk.

    Zaborcy zniszczyli praktycznie nasz system edukacji zamykając uniwersytety i przenosząc je na tereny  Moskwicina,  Uniwersytet Stefana Batorego przeniesiono do Kijowa,  a Lwowski do Odessy.  Były to pierwsze wyższe szkoły w carstwie moskiewskim.

Od 1864 roku w Priwislannym Kraju, aż do 1989 roku istniała cenzura [z przerwą w latach 1918-1939] i tak należy patrzeć na wszelkie wydawnictwa i edukację w tamtym okresie. ŻADNA myśl, książka ani artykuł przeciwko carowi nie mógł się ukazać. Podobnie było w innych zaborach. Nawet w chwalonym ostatnio w Polsce, cesarstwie Austro-Węgierskim także nic prawdziwego  o  Polsce pisać nie było można. A mordowanie siły przywódczej Narodu Polskiego rozpoczęto właśnie w Austrii pod nazwą Rabacji Szeli 1846 roku.

    CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Wileński
    CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Lwowski
    CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Szela
    CTTTRLKOQ -->http://www.pogorza.pl/rabacja-galicyjska.htm
    CTTTRLKOQ -->http://histmag.org/Jakub-Szela.-Chlopsk ... niarz-2783
    CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeź_galicyjska

    W czasach współczesnych  oczywistym było, że żadna publikacja zawierająca prawdziwe informacje  o Polsce, nie mogła się ukazać.  Gierek Edward

Niektórym się zdaje, że za genseka Edwarda Gierka popuszczono cenzurę, ale nie zauważono, że wprowadzone w 1974 roku istotne reformy oświaty jeszcze bardziej obniżyły poziom edukacji nawet z tych przedmiotów, które  nie mają związku ze świadomością historyczną czyli z fizyki, chemii, matematyki etc. Eliminuje się nauki ścisłe, logikę. Precedens ten nasilił się po roku 1990.

     Każdy kto  tylko pamięta pożyczki gierkowskie, które rzekomo przejedliśmy, jak usiłuje to wmówić społeczeństwu Gazeta Wybiórcza i TV wszelkiego rodzaju, powinien się zastanowić, dlaczego tak zazwyczaj skąpi kapitaliści tak szczodrze dotowali komunistę?

    CTTTRLKOQ -->http://www.sciaga.pl/tekst/49486-50-ref ... _1918_roku
  Cadillac Fleetwood Edwarda Gierka odnaleziony
    CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Gierek

    Po pierwsze, pożyczki poszły na budowę rurociągu w bratnim kraju, budowę celulozowni zabajkalskiej, budowę Huty Katowice z szerokimi torami do ZSRR i reformę uzbrojenia  Układu Warszawskiego. Wprowadzona w Polsce reforma oświaty i jej skutki tj.  obniżenie poziomu edukacji  zostało całkowicie w naszym nieszczęśliwym kraju [S.Michalkiewicz]. Skutki takiego upadku oświaty obserwowaliśmy zarówno w roku 1981 jak i po 1990. Kolejni władcy starsi i mądrzejsi [S.Michalkiewicz] co kilka lat, bez analizy wprowadzonych zmian, dokonywali kolejnych reform oświaty. Efekty widać na każdym kroku np. we wzroście grubości instrukcji do kupowanych przedmiotów np. żelazka.

“Autorów sądzą po ich dziełach" - C. K. Norwid

Inny przykład: w okresie minionych 40 lat zredukowano liczbę godzin studiów medycznych o ok. 1000, przez to zredukowano okres nauczania z 6 lat  studiów [plus 2 lata stażu]  do 5 lat. Z wolnego zawodu przekwalifikowano akademie medyczne  na fabrykę sprzedawców usług. W celu poprawienia samopoczucia niektórym osobom zmieniono także nazwę na Uniwersytety Medyczne.  Dodatkowo zrobiono to tak sprytnie, że zostawiono medykom tą samą nazwę – lekarz i te same uprawnienia, przy istotnie mniejszej wiedzy [stomatologów przekwalifikowano w dentystów].

Untitled1Oczywiście były etapy pośrednie, takie jak redukcja specjalizacji, tworzenie nowych specjalizacji na poziomie felczerskim, likwidacja szkół pielęgniarskich i wprowadzanie  w ich miejsce prywatnych szkół pielęgniarskich bez zaplecza szpitalnego, co przeciętny pacjent widzi pod postacią odleżyn po pobycie w szpitalu. Handke

    O poziomie tych reform mogłem się przekonać biorąc w nich udział jako nauczyciel akademicki od 1973 roku. Wszystko to było realizacją planów tzw. Brukseli, mających za zadanie likwidację konkurencji na rynku pracy po wprowadzeniu Polski do Unii Europejskiej. Nie trzeba przypominać, że przyspieszenie demontażu oświaty nastąpiło w okresie ostatnich 22 lat.

    Wykorzystano  do tego kolejnych ministrów, którzy np. uważali, że matematyka jest przedmiotem zbędnym na maturze[ Gertych].  Głosili takie natchnione hasła, również kolejni ministrowie, że czytanie lektur nie ma sensu wystarczy oglądanie filmów [Handke]

    CTTTRLKOQ -->http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_no ... 005/01.htm
    CTTTRLKOQ -->http://www.panstwo.net/89-szkola-po-polsku

i likwidowali szkoły wiejskie pod pretekstem wyższego poziomu nauki w większych szkołach?

 Kościół Katolicki na soborach już w XIII wieku ustanawiał konstytucje obligujące proboszczów do organizowania szkół. Konstytucja wyraźnie stwierdzała, że w każdej parafii musi być szkoła w odległości ok. 0,5 wiorsty od miejsca zamieszkania , uzasadniając to mądrze : “dziecko nie może tracić czasu na chodzenie do szkoły ponieważ musi pomagać rodzicom”. Konstytucje katolickie stanowiły,  że każdy biskup musi w swojej diecezji zorganizować szkołę “średnią” zapewniając godziwe wynagrodzenie nauczycielom. Te same hasła   konieczności istnienia szkół w parafiach [ 2 -gi punkt postulatów], wypisywali Powstańcy Wandei – we Francji 1793/4 roku, protestując przeciwko masońskiej rzezi [ porównując ówczesną populację Francji ze stanem dzisiejszym, masoni wymordowali ok. 8 milionów Francuzów].

    CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojny_wandejskie
    CTTTRLKOQ -->http://www.adalbertus.katowice.opoka.org.pl/wandea.html
    CTTTRLKOQ -->http://www.rodzinapolska.pl/dok.php?art ... /803_3.htm
    CTTTRLKOQ -->http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/h ... lucji.html
    ks.Arkadiusz Baron, ks. Henryk Pietras. Dokumenty Soborów Powszechnych.WAM 2004.

    Od 1945 roku okupanci postępowali zupełnie odwrotnie obniżając wynagrodzenie nauczycieli do minimum zapewniającego głodową egzystencje by zmusić  kobiety do pracy zawodowej, pod pretekstem robienia tak imponującej  kariery jak np. przybijania stempli na przesyłkach listowych. Specjalnie tworzono szkoły typu Studium Nauczycielskie, których  absolwenci  mieli głównie uczyć dzieci  nauka czytania i pisania. Sprowadzało się to do planów niemieckich z czasów okupacji.

Jeden z generałów niemieckich w swoich pamiętnikach wspomina, że edukacja Rosjan ma się ograniczyć do nauki liczenia i znajomości znaków drogowych, a edukacja Polaków dodatkowo  do nauki czytania i pisania tj. do ok. 3 klas.

Katarzyna HallJak podaje Wikipedia,  w Polsce obecnie istnieje przymus nauki tylko 6 klas. Biorąc pod uwagę  program i poziom edukacji pierwszych 3 lat można spokojnie przyjąć, że p. minister Katarzyna   Hall zrealizowała ten program w całości. [Uczniowie z Polski zostali poddani badaniom PIRLS i TIMSS, które mają za zadanie sprawdzić umiejętność czytania ze zrozumieniem, a także znajomość zagadnień matematycznych i przyrodniczych.

[Uczniowie polskich podstawówek zajęli ostatnie miejsce w Europie, jeśli chodzi o znajomość matematyki, a przedostatnie w rankingu wiedzy przyrodniczej. Wprost 16.12.2012.]

    CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_Hall
    CTTTRLKOQ -->http://www.fakt.pl/Katarzyna-Hall-Preze ... 265,1.html
    CTTTRLKOQ -->http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/ ... ,id,t.html
    CTTTRLKOQ -->http://www.wprost.pl/ar/380699/Polskie- ... w-Europie/

     Do lat 90 -tych ubiegłego wieku, ok.  80 % społeczeństwa kończyło tylko szkoły zawodowe, a ok. 3-5% miało wyższe wykształcenie [wliczając w to WUML] Obecnie chcąc dowartościować tubylców  uznano licencjaty,  czyli dawne kursy pomaturalne, za niepełne wyższe wykształcenie, poprawiając w ten sposób statystyki obywateli z wyższym wykształceniem. Dodatkowo stworzono całą masę szkół produkujących  tysiące  “ fachowców” w tak ważnych dla gospodarki specjalizacjach jak np.: socjologia, psychologia, marketing czy politologia itd.

    Oczywiści wszyscy oni, znajomi króliczka, okupują stołki rozmaitych urzędów. Liczba urzędników wzrosła od czasów stanu wojennego z ok. 48 000 do ponad  600 000, a liczba osób wytwarzających PKB  wynosi  obecnie tylko ok. 6 milionów przy ok. 18 milionach pracujących.


prof Jerzy Przystawa
W ten prosty sposób zmieniono naszą ponad 1000 letnią cywilizację łacińską na azjatycką [ bizantyjsko - turańsko - żydowską].

    Czyli z samodzielnie myślących ludzi stworzono roboty spełniające polecenia odgórne. Zrobiono to tak sprytnie, rozdając rozmaitego rodzaju tytuły  czy odznaczenia, że spacyfikowane po 1945-48 roku społeczeństwo nie TYLKO NIE  PROTESTUJE,  ale w większości przypadków zupełnie nie zdaje sobie z tego sprawy zadawalając się systemem wprowadzonych nagród i piciem piwa przed telewizorem. Znam tylko jeden przypadek w Polsce prof. Jerzego Przystawy, który odmówił przyjęcia tytułu z rąk hunty wojskowej.

.

 

    CTTTRLKOQ -->http://www.wprost.pl/ar/94390/Lzepospolita/
    CTTTRLKOQ -->http://wyborcza.pl/1,76842,9070148,Pols ... _stoi.html
    CTTTRLKOQ -->http://www.ekonomia24.pl/artykul/915644.html
    CTTTRLKOQ -->http://dakowski.pl//index.php?option=co ... &Itemid=45
    CTTTRLKOQ -->http://wirtualnapolonia.com/2012/11/06/ ... przystawa/
    CTTTRLKOQ -->http://prawica.net/32079

    Zastanawiające jest to, jak można było łatwo wymazać wszelkie cechy jednej cywilizacji i wprowadzić zupełnie inną w sposób bezkrwawy w tak krótkim czasie. Praktycznie wprowadzono cywilizacje azjatyckie, bez oporu społeczeństwa, szczególnie  tzw. wyższych sfer, tego co dawniej nazywano szlachtą.

Akta specjalneNiewątpliwy wpływ miały na ten stan rzeczy  tzw.  “Mordy Katyńskie” czyli wspólne likwidowanie inteligencji przez okupantów.  W mordach tych zlikwidowano ok. 30% polskich inżynierów, ponad 50 % polskich lekarzy i ponad 70% polskich profesorów.

Stąd  “wybitne”  kariery takie jak jak:  prof. Stefanii Jabłońskiej prawdziwe nazwisko [Rachela -Szela] Ginsburg, -dermtologa  czy jej siostry  i w okresie późniejszym prof. Gierkowej alkoholiczki pozbawionej  z tego powodu  prawa wykonywania zawodu – najmłodszego profesora medycyny. PAN tylko rok się bronił przed nadaniem tej pani stopnia profesora.

Innym “uczonym w piśmie” jest niejaki prof. Zygmunt Bauman alias Semjon agent Informacji Wojskowej. I feta NKWD toczy się dalej. Właśnie prof. prof.  Marcin Beredczak – rektor i Andrzej P. Florkowski – dziekan, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nadali temu Panu tytuł doktora “Honoris Ca..”

    J.Jaśkowski -”Zbrodnia na Morzu Białym 1940r.”
    CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefania_Jabłońska
    CTTTRLKOQ -->http://forumakad.pl/archiwum/2001/06/ar ... polsce.htm
    CTTTRLKOQ -->http://chodakiewicz.salon24.pl/80988,sz ... iej-szafie
    CTTTRLKOQ -->http://forum.gazeta.pl/forum/w,305,5231 ... ostka.html
    CTTTRLKOQ -->http://marucha.wordpress.com/2012/02/13 ... komunizmu/
    CTTTRLKOQ -->http://hej-kto-polak.pl/wp/?p=22251
    CTTTRLKOQ -->http://dakowski.pl//index.php?option=co ... Itemid=100
    CTTTRLKOQ -->http://dakowski.pl//index.php?option=co ... Itemid=100
    CTTTRLKOQ -->http://dakowski.pl//index.php?option=co ... Itemid=100

   
    O tym, że polska nauka nie istnieje świadczy najlepiej liczba wynalazków opatentowanych w Kraju. W latach 60-tych ubiegłego wieku nasze uczelnie patentowały ok. 500 wynalazków rocznie. Czyli  mniej więcej tyle samo co patentowali ich koledzy z  Południowej Korei. Na początku  XXI  wieku polscy “naukowcy” nadal patentują ok. 500 wynalazków,  a koreańscy ok. 14 000 rocznie.

Jeszcze gorzej wygląda sprawa porównania polskich szkół wyższych z krajami NATO.  Niemieckie uczelnie np. patentują ponad 17 500 wynalazków rocznie, przy ok. 87 milionach obywateli. Amerykanie także patentują ok. 44 800 wynalazków rocznie przy ponad 300 milionach obywateli, a Polacy w tym samym okresie zdobywają ok. 300 patentów przy 37 milionach obywateli. Ogolna liczba pacjentowW roku 2010 zatwierdzono w Polsce tylko 199 patentów, w tym samym roku mała Irlandia miała 443 patenty, a na świecie 163 938 , czyli Polacy stanowią  0.12 % światowej nauki. W okresie od 2005 do 2010 roku  liczba światowych patentów wzrosła odpowiednio z 136 750 do 163 938. Bez komentarza.


Barbara Kudrycka    


Powyżej wykresy wg innego zestawienia [ Polska Nauka wśród najsłabszych w UE  wp.pl]. I pomimo takiej katastrofalnej zapaści chocholi bal na Tytaniku trwa: “Polskie Noble”  2012 [Gazeta Wyborcza 06.12.2012 Sławomir Zagorski].

Oczywiście istnieje w Polsce Ministerstwo  Nauki z najbogatszym ministrem w  Rządzie  wg  deklaracji podatkowej [Prof. dr hab. Barbara Kudrycka].  Tylko jaka jest naprawdę rola takiego tworu? Widać to po przytoczonym dorobku “nauki”.

    CTTTRLKOQ -->http://www.wykop.pl/link/1321599/tylko- ... 2011-roku/
    CTTTRLKOQ -->http://forsal.pl/artykuly/609285,oficja ... ilion.html
    CTTTRLKOQ -->http://forsal.pl/grafika/507008,66190,n ... entow.html
    CTTTRLKOQ -->http://dakowski.pl//index.php?option=co ... &Itemid=53
    CTTTRLKOQ -->http://dakowski.pl//index.php?option=co ... Itemid=119
    CTTTRLKOQ -->http://dakowski.pl//index.php?option=co ... &Itemid=80

 
  W Polsce nastąpił rozkwit azjatyckiej formy nad treścią.

Po 1990 roku powstała cała masa prywatnych uczelni produkujących jak mówi St.Michalkiewicz ćwierć inteligentów, “Co sę będe wychylał w chórze lepiej.”

Mamy już podobno ponad 470 wyższych uczelni, a Niemcy przy dwa razy większej liczebności ludności  tylko 80.  W okresie od 1992 roku do 2010 roku  liczba “wyższych” uczelni w Polsce wzrosła ze 124 do 470, co nie przełożyło się na nic wyjątkiem produkcji urzędników. Na uczelniach nie pozostają ludzie chcący coś odkrywać, a pozostają, z powodu katastrofalnej zapaści gospodarki, tylko  znajomi króliczka .

W chwili obecnej tzw. wyższe uczelnie są przechowalnią bezrobotnych nieudaczników i dlatego te  kolegia rektorskie z pokorą przyjmują wszelkie decyzje odgórne.

    CTTTRLKOQ -->http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyz ... e-wyzszym/


Dr Jerzy Jaskowski - fot inter
PS. 1. Od  maja 2012 roku ginie w internecie cała masa publikacji – pojawia się tekst : strona error albo pojawiają się napisy “W twoim kraju zabronione”. No ale oczywiście żadnej
cenzury nie ma!?

Dr Jerzy Jaśkowski
CTTTRLKOQ -->www.polishclub.org[/url]

“Poznacie prawdę, a uczyni was wolnymi”  - św.Jan8,32                              

Pediatrom i geriatrom do sztambucha:
“Przede wszystkim nie szkodzić”


Orwell   “Rok 1984” w całej pełni.

Co to w sumie jest ta grypa.


Rozpoczynając przegląd podręczników z XX wieku nie znajdujemy specjalnych powodów do niepokoju.

-   Podręcznik prof. J. Hornowskiego  wydany w 1924 roku  “Zmiany postępowe i zapalne” nie wspomina o grypie, chociaż wymienia np. drożdżyce skóry.
-   Podręcznik prof. Mściwoja Semerau-Siemianowskiego  wydany już po II Wojnie Światowej w 1953 roku , o objętości 1468 stron poświęca grypie 5 stron.
    Jak podaje pojęcie “grippe” nadał lud francuski chorobie panującej nagminnie w latach 1742-43 . Nazwę “influensa” podał Gagliardi, który opisał epidemię w 1733 roku.  W ciągu całej historii panowały choroby górnych dróg oddechowych, które co 25 – 40 lat  rozlewały się na duży obszary kuli ziemskiej. Rzut choroby w skupisku trwa ok. 6 tygodni. Zanim grypa obejdzie cały kraj upływa ok. 3-6 miesięcy.
Przyczynę choroby starał się wyjaśnić Pfeiffer 1892 roku, odkrywając nową  bakterię.  Przez długie lata pałeczka ta nosiła nazwę Bac. Influensae pfeifferi i była uważana za zarazek powodujący grypę.

    Dopiero Nicolle odkrył, że obok bacillusa pfeifferi znajduję się inny czynnik o wielkości ok. 80 milimikronów, który jest właściwym czynnikiem zakaźnym. Wirus ten jest niszczony skutecznie przez promieniowanie słoneczne, temperaturę powyżej 56 C lub formaldehyd. Rozpoznano w tamtych latach 3 typy A , B  oraz wirusa grypy świń. Wirus zachowuje się jak prawdziwy antygen. U człowieka przeciwciała powstają po ok. 14 dniach. Za pomocą osłabionego wirusa MOŻNA UODPORNIĆ ZWIERZĘTA NA OKRES OK 3 MIESIĘCY!!!

Objawy:

    Grypa objawia się po ok. 2-3 dniowym okresie wylęgania wzrostem temperatury do 39-40 stopni silnymi bólami głowy, mięśni, zawrotów głowy. Niekiedy występuje ból w stawach. Stwierdza się wyraźne osłabienie. Często dodatkowo występuje opryszczka. Nieżyt tchawicy daje suchy męczący, napadowy kaszel, podobny do kokluszu.

Choroba trwa zwykle kilka dni. Gorączka nagle spada, Po spadku temperatury, osłabienie i kaszel nie zawsze ustępują.

    Powikłania występują ok 5 dnia. Najczęstszym powikłaniem jest zapalenie płuc. W skórze można zaobserwować  wysypkę o typie płonicy, oczy są zaczerwienione i łzawiące.  Występuje wydzielina z nosa.

    Układ krążenia jest zawsze zaatakowany. Podobnie często jest zaatakowany przewód pokarmowy, co objawia się biegunkami, bólami brzucha, wymiotami , nudnościami.

    Oseski rzadko zapadają na grypę [ale były karmione mlekiem matki lub krowim, a nie z kartonika-jj]. U dzieci przebiega ona lekko. Czasami ma obraz podobny do krztuśca. [jak ta elementarna wiedza podręcznikowa ma się do wypowiedzi prof. Jacka Wysockiego cytowanego wyżej?] U osób starszych może dochodzić do powikłań pod postacią zapalenia płuc. U kobiet ciężarnych często dochodzi do poronień.

Sezonowe epidemie mają zwykle lekki przebieg.

Ostatnio wykonano w ZSRR serię szczepień ochronnych , które wypadły zachęcająco.

    Leczenie jest proste: podajemy środki napotne, aspirynę, leki przeciwkaszlowe W powikłaniach postępujemy w zależności o ciężkości powikłania [nie znano w Polsce w tym okresie antybiotyków -jj].

Tyle w skrócie na temat grypy z podręcznika  z 1953 roku. Jak wyraźnie jest to podkreślone, ta choroba przed 70 laty żadnych specjalnych problemów nie stwarzała.

    Jeżeli w Polsce tak się niedoceniało grypy to może autorzy amerykańscy publikowali więcej na ten temat. W prawie 2000 stronicowym podręczniku W. A. D. Andersona wydanym w Warszawie w 1966 roku [wydanie amerykańskie z 1961] roku na temat grypy znajdujemy niewiele więcej ,  bo tylko jedną kartkę.

    W 1960 roku Amerykanie już wiedzieli, że choroba z 1918 roku była także grypą  i spowodowała 15 milionów zgonów!  Podają dokładnie, że to ich naukowcy Smith, Andrews i Lalidiaw w 1933 roku  udowodnili wirusowy charakter grypy. Amerykanie także rozróżniali 3 szczepy : A , B i C.

    Opis choroby jest podobny do opisu przytoczonego powyżej. Choroba niepowikłana trwa kilka dni, a powikłana dłużej.

    Uczeni Amerykańscy twierdzą, że szczepienia są bardzo trudne ze względu na wywoływanie tylko przejściowej odporności. Nowsze badania wskazują, że szczepinka wytworzona z zakażonego zarodka kurzego może dać słabą odporność , która może trwać kilka miesięcy. Jednak do przygotowania szczepionki należy używać szczepów jednolitych antygenowo. Pojawienie się nowych szczepów , różnych antygenowo  jest powodem poważnych trudności.

Tyle amerykańscy uczeni. Jak w świetle tych niekwestionowanych badań wyglądają nasi rodzimi handlowcy szczepionek?

    Skoro tak małe zainteresowanie lekarzy wzbudzała grypa w latach 50-tych, to może po 50 latach będzie groźniejsza?

Podręcznik “ Choroby Zakaźne i Pasożytnicze `PZWL- 1996, na 422 stronach poświęconych tylko chorobom zakaźnym, o grypie wspomina  także tylko na 2 kartkach.

    Podręcznik stwierdza, że istnieją dwa główne rodzaje A i B należące do rodziny Orthomyxoviridae. Wirus  C  jest rodzajowo odmienny.

Wybuch ogniska miejscowego zdarza się co 1-3 lata, a większego co 10- 15 lat, Najczynniejszy jest wirus A. Zakażenie występuje w sezonie zimowym. Śmiertelność jest mała. W grypie A objawy trwają około tygodnia w grypie B do 14 dni.  W latach 90-tych  już wiadomo było o HIV, więc autorzy dodają, że szczególnie ciężki przebieg ma grypa u osób zakażonych  tym wirusem!

    Powikłania występują  głównie w 2 tygodniu choroby. Najczęściej dochodzi do zakażenia  starą poczciwą dwoinką zapalenia płuc, obecnie powszechnie zwaną  pneumokokiem. Zapalenie to leczone jest  skutecznie antybiotykami.

    Leczenie  samego zakażenia wirusowego jest objawowe, salicylany czyli popularna aspiryna, polopiryna i leki przeciwkaszlowe. W przypadku powikłania bakteryjnego  stosuje się antybiotyki.

Ze wskazań klinicznych i epidemiologicznych stosuje się szczepionki. Koniec informacji podręcznikowych.

    Jak widać zainteresowanie lekarzy polskich w latach 90-tych ubiegłego wieku,  problemem grypy było marginalne. Może więc z kolei autorzy angielscy spotykając się z grypą widzą  większe problemy chorobowe. Niestety spotka nas kolejne rozczarowanie.  “Oksfordzki podręcznik medycyny klinicznej” wydawnictwo jak najbardziej naukowe, jeszcze wtedy oficjalnego nurtu głównego,  PWN  1993 [ wydawnictwa angielskie 1987, 1988, 1991]  w ogóle o grypie jako problemie medycznym nie wspomina. Znajdujemy natomiast takie “poważne” problemy medyczne jak : grzybicę paznokci, łokieć studenta , bielactwo, brodawki.

Jeszcze jeden przykład z podręcznika, tym razem niemieckiego. “Poradnik Lekarza Praktyka” J. Braun, U. Renz,A. Schafler. wydanie polskie Osolineum 1993. W tym bardzo popularnym podręczniku lekarzy praktyków , 708 stronicowym, dwuszpaltowy, o grypie znajdujemy ok. 20 wierszy jednej szpalty!!!.

    Pytanie dlaczego “nasi”  profesorowie – specjaliści radiowo-telewizyjni od grypy , nie potrafią sobie przyswoić wiedzy zawartej w 20 wierszach dwuszpaltowego  formatu A-5 PODRĘCZNIKA?

Musicie sobie Drodzy Czytelnicy sami na to pytanie odpowiedzieć.

    I dochodzimy do Orwella. Jeszcze w 2007 roku Medycyna Praktyczna , obecne wydawnictwo “naukowe”,  przedrukowała wytyczne amerykańskie. Wynikało z nich jednoznacznie, że wirus grypy A H1N1 wyciekł z bazy wojskowej w 1976 roku powodując śmierć kilku żołnierzy. Od tamtego roku do 2007 roku aż 85 % wszystkich zachorowań powodował wirus A H1N1. Już po dwu latach podawało zupełnie inne ‘rewelacje”.

    Dlaczego więc ludzie spoza medycyny, specjaliści Zdrowia Publicznego, San-epidu nagle, w ślad za WHO odkryli nowego wirusa A H1N1 dopiero w 2009 roku? Czyżby w tej grupie urzędników miała miejsce aż tak mała znajomość piśmiennictwa naukowego była? Czy też główną rolę odgrywają względy pozamerytoryczne? Musisz się Szanowny Czytelniku sam domyśleć!

    CTTTRLKOQ -->http://childhealthsafety.wordpress.com/ ... next-week/
    CTTTRLKOQ -->http://childhealthsafety.wordpress.com/ ... -bullying/
    CTTTRLKOQ -->http://childhealthsafety.wordpress.com/ ... esnt-work/
    CTTTRLKOQ -->http://childhealthsafety.wordpress.com/ ... h-numbers/
    CTTTRLKOQ -->http://childhealthsafety.wordpress.com/ ... k-elderly/
    CTTTRLKOQ -->http://www.guardian.co.uk/society/2011/ ... er-flu-jab
    CTTTRLKOQ -->http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17443504
    CTTTRLKOQ -->http://childhealthsafety.wordpress.com/ ... ine-lobby/
    CTTTRLKOQ -->http://www.fda.gov/downloads/Drugs/Emer ... 133684.pdf
    CTTTRLKOQ -->http://childhealthsafety.wordpress.com/graphs/

PS.1. Drzewiej lekarze wymieniali uwagi na tematy medyczne na stronach branżowych wydawnictw. Od ok. 20 lat brak polskich czasopism medycznych uniemożliwia taką wymianę. Jedynym sposobem poinformowania społeczeństwa jest jeszcze  internet.

PS. 2. Od  maja 2012 roku ginie w Internecie cała masa publikacji – pojawia się tekst : strona error albo pojawiają się napisy “W twoim kraju zabronione”. No ale oczywiście żadnej cenzury nie ma!?

PS. 3.  Jest jeszcze jeden problem z zakresu Zdrowia Publicznego. Dlaczego specjaliści z tego zakresu nie informują kolegów lekarzy oraz społeczeństwa o nowej chorobie, jaka pojawiła się ok. 20 lat temu w związku z eksperymentami związanymi  z walką z rzekomymi  zmianami klimatu. Od  20 lat w piśmiennictwie medycznym USA,  a także Rosji istnieje pojęcie choroby  MORGELLONS. Choroba ta związana jest z rozsypywaniem tzw. trwałych smug na niebie.  W Polsce rozpoczęto rozsypywanie tlenków baru, aluminium i strontu na niebie w 2003 roku. Dlaczego w Ministerstwie Zdrowia, NFZ,   GIS  i  wśród wszelkiej maści specjalistach od Zdrowia Publicznego panuje cisza? .

PS. 4. Uwaga dotycząca tranu. W sprzedaży znajdują się różne formy tranu. m.in tzw norweski, nie wiem czy nie jest on otrzymywany z dorszy hodowlanych w sztucznych basenach w fiordach i karmionych niewiadomo czym. Podejrzenie moje wzbudził  fakt, że pomimo przyjmowania tranu przez chorych  zanotowano spadek poziomu witaminy D.

Dr Jerzy Jaśkowski
CTTTRLKOQ -->jjaskow@wp.pl  

Rozpowszechnianie wszelkimi sposobami jest zalecane, szczególnie pozostawianie w przychodniach lekarskich.
« Last Edit: (Thu) 01.01.1970, 02:00:00 by Guest »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje

Offline BladyMamut

 • Administrator
 • WyBudzony
 • *
 • Posts: 2 560
 • Reputacja: +12/-0
Niebezpieczna pyralgina

Znane nam lekarstwa w większości nam szkodzą niż pomagają!

Dziś dowiecie się prawdy na temat leków, które codziennie są między nami w ciągłym ruchu. Ale jak widzimy nasz kraj to toleruje... Ciekawe kto wziął niezły szmal za nasze zdrowie.


Pyralgina może zabić

Wielu z nas leczy się na własną rękę. Ne zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jest to dla nas groźne. Pyralgina - jeden z najpopularniejszych leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych - jest dostępna w Polsce bez recepty. W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Szwecji sprzedaż leku - znanego tam jako metamizol - jest zakazana. Pierwszymi objawami agranulocytozy, choroby, którą może wywołać pyralgina, są dreszcze i podwyższona gorączka. Chory czuje się rozbity, wydaje mu się, że ma grypę. Później boli go gardło. Gorączka rośnie. Pojawia się martwica tkanek. W najcięższych przypadkach pacjent umiera z powodu ogólnego zakażenia.  - To jest choroba przypominająca AIDS, chory traci odporność - mówi prof. Witold Gomułka. - Ma wysoką gorączkę i skłonność do zakażeń. Pojawiają się owrzodzenia na błonie śluzowej jamy ustnej. Wszelkie zakażenia kończą się tragicznie.

"Meksykańska aspiryna"

Substancją czynną pyralginy jest metamizol, który może niszczyć szpik kostny. Pozbawia organizm białych krwinek, odpowiedzialnych za odporność. Dlatego w większości krajów Unii Europejskiej metamizol w tabletkach jest dostępny tylko na receptę.  Jak duże jest ryzyko? Producent leku - Polpharma (największa polska firma farmaceutyczna) - zapewnia, że znikome. W ulotce wydrukowanej maleńką czcionką ostrzega jednak, że "jak każdy lek, Pyralginum może powodować działania niepożądane. (...) Ze strony układu krwiotwórczego mogą wystąpić: agranulocytoza, (...) uszkodzenie szpiku kończące się śmiercią".  - Według wyliczeń Szwedów prawdopodobieństwo uszkodzenia szpiku wynosi 1 na 5 tysięcy - mówi prof. Gomułka. - To dużo.  - W Stanach Zjednoczonych metamizol jest znany jako "meksykańska aspiryna", a jego sprzedaż jest zakazana - mówi dr Zbigniew Hałat (54 l.), były główny inspektor sanitarny. - W Polsce na ekranach telewizorów widzimy kobietę, która złamała nogę i pyralgina jej pomogła. To jest najbardziej skandaliczna reklama, jaką widziałem. Lekceważenie bólu po złamaniu grozi martwicą tkanek! Taka pacjentka powinna natychmiast zgłosić się do lekarza.

"Pyralginiszcze" bez recepty
 

"Mądrzy Amerykanie bardzo szybko wycofali metamizol z rynku. Był to rok 1979. Od tego czasu Amerykanin nie ma żadnych szans na zatrucie swojego szpiku kostnego metamizolem, chyba że przywiezie sobie pyralginę z Polski lub innego kraju ze wschodu Europy" - pisał przed laty prof. Jacek Spławiński w artykule pt. "Cichym ściga lotem..., czyli o szkodliwości leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych".  W 1998 r. prof. Spławiński, jako członek komisji rejestrującej leki, głosował za wycofaniem pyralginy z rynku. O leku, który "niewątpliwie może wywoływać agranulocytozę i zgon" pisał z pogardą: "pyralginiszcze". Potem zmienił zdanie - jak zapewnia - pod wpływem zachodnich opracowań naukowych. Przyznaje, że Polpharma - producent leku - zamawiała u niego ekspertyzy. Przez pewien czas był też szefem rady naukowej fundacji działającej przy Polpharmie. W 2002 r. prof. Spławiński był już orędownikiem pyralginy bez recepty.

Chora statystyka

Dlaczego polski urząd rejestracji leków patrzy przez palce na skutki uboczne pyralginy? - W Polsce zanotowano zaledwie kilka przypadków agranulocytozy wywołanej zażywaniem pyralginy - tłumaczy prof. Michał Pirożyński, były prezes urzędu. - W grudniu eksperci wydadzą opinię, czy przedłużyć pyralginie świadectwo rejestracji, które wygasa 31 grudnia br.  Urzędem kieruje tymczasowo dr Andrzej Koronkiewicz. W sprawie pyralginy dzwoniliśmy do niego wielokrotnie - nigdy nie znalazł czasu na rozmowę. A może uznał, że temat jest zbyt drażliwy?  Wiarygodnych badań na temat skutków ubocznych pyralginy w Polsce nie ma. W 2002 r. opublikowano wyniki badań zleconych przez Polpharmę, ale objęły one zaledwie sześć klinik hematologii (40 proc. w kraju).  - W Polsce dane o uszkodzeniach szpiku zbierały oddziały hematologiczne - mówi prof. Tadeusz Chruściel, jeden z najwybitniejszych polskich farmakologów. - Teoretycznie chorzy powinni na te oddziały trafiać. Tymczasem praktyka jest taka, że pacjentów leczy się w miejscowych szpitalach. Wiele przypadków jest poza rejestrem oddziałów hematologicznych.  - Żadna polska firma nie prowadziła nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, bo nie było takiego obowiązku - tłumaczy Izabela Słowik, dyrektor ds. medycznych Polpharmy. - Od dwóch lat zbieramy informacje o działaniach niepożądanych. Wszystkie stwierdzone w Polsce przypadki agranulocytozy są wyleczalne.

Źródło: CTTTRLKOQ -->[url=http://www.era-zdrowia.pl]www.era-zdrowia.pl[/url]
« Last Edit: (Thu) 01.01.1970, 02:00:00 by Guest »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje

Offline BladyMamut

 • Administrator
 • WyBudzony
 • *
 • Posts: 2 560
 • Reputacja: +12/-0
Re: Dr Jerzy Jaśkowski – Lekarze ostrzegają; MAMMOGRAFIA a s
« Reply #2 on: (Wed) 18.06.2014, 12:53:24 »
Dr Jerzy Jaśkowski – Lekarze ostrzegają; MAMMOGRAFIA a sprawa Polska = RAK? (cz. 3)

Quote
Niewiedza jest grzechem – Ks Abp B.Pylak

Wnukom Ku Pamięci -
- jeżeli jeszcze będą potrafili czytać.


Innym przykładem marnotrawstwa  społecznych pieniędzy przez Zdrowie Publiczne, była sprawa rzekomej ptasie grypy w 2007 roku w Toruniu. Wydano 50 milionów złotych oczywiście dla dobra ludzi. Cała akcję opisałem w innej publikacji jeszcze krążącej w internecie. O całej fikcji tego zdarzenia świadczą następujące fakty:

1.    Jak uczy doświadczenie i ornitolodzy loty ptaków odbywają sie w okresie  jesieni, a nie w zimie.
2.    Zachorowały rzekomo dwa ptaki – łabędzie – w stadzie kilkudziesięciu innych.
3.    Nie zachorował żaden ptak mały typu wróbel itd. Trudno gonić wróbla i wstrzyknąć mu wirusa.
4.    Następny wypadek rzekomej ptasiej grypy zanotowano koło Szczecina 300 km dalej. Kto przeniósł rzekomego wirusa? Nasze doniesienie do ABW o konieczności szukania samochodu,  który przewoził ptaki zostało bez odpowiedzi.
5.    Kolejny przypadek zanotowano koło Opola, znowu prawie 300 km dalej i w odwrotnym kierunku od Szczecina. czyli raz ptaki leciały na północny zachód, a drugi raz na południowy zachód od Torunia? To samo pytanie w jaki sposób rzekomy wirus w zimie przy minus 10 stopniach pokonał taką odległość?
6.    Policja  wg. doniesień prasowych i filmów telewizyjnych chodziła po kurnikach wiejskich i wybijała kury? Dlaczego kury skoro zachorowały tylko łabędzie, nie wyjaśniono?
7.    Nie wybijano ani kaczek ani gęsi ani indyków. Dlaczego?
8.    Akcja sanitarna, wydawania społecznych pieniędzy, polegała na rozłożeniu mat nasączonych lizolem na drogach wyjazdowych z Torunia? A dlaczego nie na dworcach kolejowych? Taka akcja przypominała dokładnie akcje stosowane przez Sowietów na granicy Amu – Darii w latach 1960-70-ych. Ewidentna bzdura w stosunku do propagandy możliwości zakażenia od ptactwa?
9.    Co prawda garstka ludzi, którzy na tym skorzystali była bardzo ograniczona, ale z tego powodu jednostkowa kwota przypadająca na osobę  wyższa. Na pewno przydała się przed świętami Bożego Narodzenia. Tylko co to miało wspólnego z medycyną? Dla porównania kwota ta, wg danych marszałka województwa pomorskiego, pokryłaby ponad 70% obecnych wydatków na leczenie wszystkich chorób nowotworowych w województwie pomorskim. Był to ewidentny przykład bezsensownego podstępowania  specjalistów Zdrowia Publicznego, którzy przyjęli od polityków jako  paradygmat o negatywnych skutkach wirusa ptasiej grypy. Generalne cala szopka z ptasia grypą, która  wg WHO od 2003 roku do 2011 spowodowała na całym świcie zgon 360 ludzi, była tylko i wyłącznie  udaną próbą defraudacji państwowych pieniędzy. W Polsce z powodu braku pieniędzy na operacje umiera ok. 3000 niemowląt rocznie.

CTTTRLKOQ -->http://gazetawarszawska.com/2012/09/25/ ... iego-nilu/
CTTTRLKOQ -->http://jezierski.pl/strona.htm?id=477
CTTTRLKOQ -->http://pl.wordpress.com/tag/ptasia-grypa/

    Podobną rolę jak Zdrowie Publiczne i jego specjaliści,  pełnią Izby Lekarskie praktycznie nie mające ŻADNEGO  wpływu na powstawanie aktów prawnych, a zmuszające  lekarzy do ich przestrzegania. Izby Lekarskie zostały także zaprzęgnięte w przestrzeganie poprawności politycznej lekarzy. Lekarz ma nie leczyć ale przestrzegać wytycznych ustanowionych przez polityczny establishment.  Nie wolno mu krytykować postępowanie władz. Ma brać udział w praniu mózgów  zwanych szkoleniami. Wystarczy zapoznać się z zawartymi w Biuletynach  Izb Lekarskich informacjami o szkoleniach i kursach. Zdecydowana większość to szkolenia przygotowywane przez firmy farmaceutyczne. A jeżeli nie, to i tak firma farmaceutyczna ma w każdym szkoleniu czy kursie, swoje wystąpienie i jest fundatorem materiałów “promocyjnych”. Szkolenia te są robione zgodnie z  programem CIA zwanym MK Ultra.

Med Praktyczna  CTTTRLKOQ -->http://www.mp.pl/
CTTTRLKOQ -->http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra
CTTTRLKOQ -->http://www.paranormalium.pl/teorie-kons ... t8004.html
CTTTRLKOQ -->http://www.mindspring.com/~txporter/sec3.htm
CTTTRLKOQ -->http://rense.com/general89/mkultra.htm
CTTTRLKOQ -->http://www.maklerska.pl/programowanie-u ... c2251a30d2
CTTTRLKOQ -->http://davidicke.pl/forum/viewtopic.php?t=1607&start=60
CTTTRLKOQ -->http://wolnemedia.net/zdrowie/mk-ultra- ... -kontrola/

Codex Alimentarus co to jest.

    Konkretnym wynikiem takich szkoleń jest np. sprawa tzw Codeks Alimentarus i obecne protesty przeciwko wprowadzaniu zakazu sprzedaży leków roślinnych.
Trochę historii. Codex Alimentarus  jest “międzynarodową” inicjatywą , która została stworzona jak to zwykle bywa w trosce o zdrowie ludzi. Oczywiście o ubocznym aspekcie tej organizacji czyli zapewnieniu zysku kilku inicjatorom nie należy wspominać.  Generalnie Codex Alimentarus reprezentuje przemyślaną strategię zastąpienia naturalnych produktów żywnościowych i leków nie mogących być patentowanymi przez produkty, które można patentować. Chcąc wprowadzić projekt w życie trzeba było znaleźć sposób na przekonanie co najmniej kilkunastu wpływowych osobników – korporacji. Tym kluczem był strach. “A no wiecie rozumiecie ta żywność z pola może być skażona, mleko zatrute itd” . W ten sposób w trosce o nasze  zdrowie wprowadzono pewne uzgodnienia prawne. Kluczem sukcesu było ukrycie międzynarodowych powiązań koncernów żywnościowo – chemicznych.

CTTTRLKOQ -->http://www.codexalimentarius.org/Bridget O'Donnell
CTTTRLKOQ -->http://www.stopcodex.pl/
CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius
CTTTRLKOQ -->http://www.natural-health-information-c ... arius.html
 
  A cała sprawa zaczęła się ponad 150 lat temu. W 1848 roku wybuchła zaraza ziemniaczana w Irlandii. Wg. różnych źródeł zmarło z głodu ponad 1-2 miliony ludzi.  Doskonale pokazuje sytuację w owym czasie w Irlandii druga część filmu “Przeminęło z Wiatrem”. Zaraza w następnych latach dotarła do Niemiec i potem na Śląsk i Podhale. W ówczesnych czasach ziemniaki były podstawą wyżywienia warstwy robotniczej. Opisy jedzenia w takiej czy innej postaci ziemniaków znajdujemy we wszystkich książkach XIX wieku.  (Na zdjeciu poniżej Gridgot O’Donnel I jej dwoje dzieci w czasie kleski glodu )


CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaraza_ziemniaka
CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_głód_w_Irlandii_(1845-1849)
CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_klęsk_głodu
CTTTRLKOQ -->http://chomikuj.pl/pawel-2/*e2*96*ba+!+ ... (Napisy+PL),193053699.rmvb
CTTTRLKOQ -->http://www.ferajna.eu/informacja/ślōnzŏcy-w-teksasie

    Ta  olbrzymia zraza i występujący głód spowodował masową emigracje ludności z Irlandii i Niemiec do Ameryki. M.in.  kanclerz  cesarstwa  niemieckiego – Bismarck (zdjecie poniżej) podpisał umowę z  Rządem USA,  o ulgach dla emigrantów z Niemiec. Emigranci z Niemiec także stanowili trzon armii północy w wojnie secesyjnej.CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck
CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_secesyjna

To była jedna strona medalu. Drugą stroną była myśl zmonopolizowania handlu żywnością. Anglicy rozpoczęli zakładanie pierwszych zorganizowanych farm w Argentynie i Brazylii wysyłając tam transporty żydów [premier DIsrael]. Żydów wybrano, jako zorganizowaną grupę społeczną,  której powinno się łatwiej zaaklimatyzować w nowych warunkach. Niestety żydzi nie byli przyzwyczajeni do pracy na roli i generalnie uciekali do miast zostawiając pola puste. Pomimo, że pierwsza wersja zorganizowania koncernów żywnościowych nie udała się, nie zaniechano tej myśli. Następne zbiorowe osadnictwo organizowano w oparciu o doświadczenia  tego pierwszego eksperymentu.

CTTTRLKOQ -->http://sciaga.onet.pl/12581,61,177,148, ... ciaga.html
CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_Południowa_i_Środkowa_w_XIX_wieku
CTTTRLKOQ -->http://www.dmenin.republika.pl/wielka_emigracja.htm
CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Disraeli
   
Komisja Codex Alimentrus rozpoczęła szeroką współpracę z ONZ i jego agendami jak WHO i FAO. W 1956 roku nawiązała ścisłą współpracę ze Światową Organizacją Handlu – WTO.    Dziwnym trafem okazało się, że WTO  w rozstrzyganiu sporów międzynarodowych dotyczących żywności posługuje się wytycznymi Codex Alimentarus. W tej sytuacji producenci żywności, nie chcąc płacić olbrzymich odszkodowań zaczęli się dostosowywać do tych wytycznych. To samo stało się z lekami.  W ten sposób po kilkunastu latach opanowano rynek żywności i leków. Jedynym kryterium wytycznych Codexu są  interesy ekonomiczne przemysłu żywnościowego i farmakologicznego,  a nie zdrowie ludzi. Powstały “ koncern” żywnościowy zrzesza od 70 do 90 % albo upraw, albo transportu, albo przetwórni danego produktu spożywczego i może spokojnie dyktować ceny.

CTTTRLKOQ -->http://www.fao.org/index_en.htm
CTTTRLKOQ -->http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_A ... ganization
CTTTRLKOQ -->http://wolnemedia.net/ekologia/codex-al ... koncernow/
   
 Takie “specjalizacje” jak Zdrowie Publiczne  powstały do wprowadzenia tych wytycznych w służbie zdrowia.W rezultacie pod naciskiem przygotowanych uprzednio specjalistów – Zdrowia Publicznego  – zaczęto zmieniać  zakresy przedmiotów szkół medycznych.

CTTTRLKOQ -->http://medycynatybetanska.wordpress.com ... mentarius/
CTTTRLKOQ -->http://grawitacja44.wordpress.com/2011/07/
CTTTRLKOQ -->http://www.eioba.pl/a/3cbx/zydzi-rzadza-swiatem
CTTTRLKOQ -->http://www.wolnaludzkosc.pl/pl/wolnalud ... imentarius

    Sprawa  wprowadzenia Codexu do medycyny w Polsce, została rozstrzygnięta ponad 20 lat temu.  W pod koniec lat 80 -ych i na początku lat 90 -ych w poszczególnych Akademiach Medycznych likwidowano przedmiot fitoterapię lub odpowiednie rozdziały w farmakologii. Przedstawiciele Big Farmu odpowiednio rozmawiając z kierownikami katedr , poprzez finansowanie wydawnictw podręczników czy skryptów doprowadzili do likwidacji informacji o lekach roślinnych. Czyli od ok. 20 lat kolejne roczniki medyków w ogóle nie wiedzą jak stosować leki roślinne. Mało tego zdecydowana większość aptek w Polsce nie posiada już możliwości wykonywania leków na “zamówienie”.  Czyli lekarz nie może przepisać leków złożonych np. proszków czy czopków ponieważ apteki nie przygotowują takich leków. Różnica pomiędzy lekiem gotowym, a robionym dla danego chorego jest taka jak pomiędzy ubraniem kupowanym w chińskim supermarkecie, a szytym u dobrego krawca na miarę jak mówił prof.  Stanisław Radecki.

Ale to już tylko historia.  Teraz apteki są tylko drogeriami.

CTTTRLKOQ -->http://idb.nowyekran.pl/post/67097,wspo ... ski-cz-iii
CTTTRLKOQ -->http://www.kontestacja.com/?p=episode&e=1782
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2012/12/01/dr ... ka-cz-iii/
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/tag/dr-jerzy- ... ki/page/2/CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 0228084129
Tak więc całą akcja zbierania podpisów po petycjami protestującymi przeciwko wprowadzaniu zakazu sprzedaży leków roślinnych jest bezsensowna i spóźniona o ok. 20 lat. Obecnie prawdopodobnie, w większości uczelni, istnieje już brak specjalistów mogących uczyć studentów fitoterapii.

Największe oszustwo XX wieku-szczepienia

    Inną taką akcja prowadzoną przez Zdrowie Publiczne i jego przedstawicieli , chcących się wykazać, jest akcja dezinformacyjna o roli szczepień szczególnie wśród dzieci i emerytów.   Cała akcja  szczepień ma na celu tylko i wyłącznie  przerzucenie olbrzymich sum z budżetu służby zdrowia do prywatnej kieszeni kilku firm produkujących szczepionki. Jak wykazały to liczne badania naukowe wartość profilaktycznych szczepień jest podobna do mycia rąk,  ale znacznie droższa i powodująca masę powikłań, niezwykle kosztownych w leczeniu.

CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2012/09/05/dr ... e-czesc-1/
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2012/09/06/dr ... -czesc-ii/
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2012/07/22/dr ... zakaznych/
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2012/05/20/dr ... epieniach/
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2011/12/14/dr ... ej-rozmowy
 
Kolejne oszustwo Zdrowia Publicznego – Fluoryzacja

Podobnie wygląda inna akcja dezinformacyjna polegająca na wmawianiu stomatologom, że usuwając toksyczne odpady fluorowe powstające w projekcie Manhattan i następnych,  zamienione w pasty do zębów ratują społeczeństwu zęby. Pomijając fakt, że normalny człowiek to coś więcej aniżeli zęby, no ale może nie dla wszystkich. Pomimo doskonale udokumentowanych bowiem wyników badań z lat 1940 -tych,  o szkodliwości fluoru dla człowieka, w Polsce od lat 1960-ych wmawiano kolejnym rocznikom stomatologów i lekarzy  potrzebę fluoryzacji uzębienia, rzekomo zapobiegającego próchnicy.

CTTTRLKOQ -->http://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Project
     Pomimo, że od lat 90-tych ubiegłego wieku cały praktycznie ‘zachód” odstępuje od tego barbarzyństwa z powodu m.in rozwoju cukrzycy u dzieci tak zatruwanych fluorem, jak również z powodu obniżania ilorazu inteligenci i wzrostu demencji,  w Polsce nadal reklamują się w internecie gabinety stomatologiczne zatruwające ludzi fluorem. W  sprzedaży znajduje się duża liczba preparatów zawierających fluor. Praktycznie wycofano ze sprzedaży wszelkie pasty bezfluorowe.
Czyli ponad 40 letnia indoktrynacja  Zdrowia Publicznego doprowadziła do tego, że ludziska sami obniżają swoją inteligencję i zatruwają się fluorem stosując pasty fluorowe. Tego nawet nie wymyślono w obozach koncentracyjnych.

CTTTRLKOQ -->http://idb.nowyekran.pl/post/64159,wspo ... wski-cz-ii
CTTTRLKOQ -->http://sigma.nowyekran.pl/tag/20471,fluoryzacja
CTTTRLKOQ -->http://www.simpgda.pl/simpgda/pliki/fluor.pdf
CTTTRLKOQ -->http://niepoprawni.pl/category/tagi-z-b ... kowski-pro
CTTTRLKOQ -->http://www.infowars.pl/joomla15/pl/alex ... jones-show
CTTTRLKOQ -->http://niepoprawni.pl/category/tagi-z-b ... kowski-pro
CTTTRLKOQ -->http://dakowski.pl/index.php?option=com ... &Itemid=53
 

Feminizacja i zdrowie – psychika

    Tamte społeczeństwa miały jednak instynkt samozachowawczy. Obecnie skutecznie został on zniszczony chemicznie i propagandowo za pomocą m.in Zdrowia Publicznego.  Systematyczna produkcja psychologów w oparciu o teorie Freuda i Junga wypaczyła skutecznie naukę. Widzimy to w sposób ewidentny we wszelkiego rodzaju poradniach psychologów szkolnych.  Przez około 5000 lat historii pisanej wychowaniem dzieci do lat 6-7 zajmowały się kobiety. Potem chłopców  oddawano pod opiekę mężczyzną. Rozbijanie katolicyzmu rozpoczęte w XIX wieku wprowadziło do obiegu społecznego tzw feminizację, czyli od tej chwili kobieta nie miała zajmować się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci, bo to przecież niegodne,  ale iść do pracy  zarobkowej.  Agitacja z jednej strony i obniżanie wynagrodzenia ojcom rodzin z drugiej strony spowodowało, że kobiety uwierzyły, iż celem ich życia jest kariera zawodowa w postaci przybijania stempli na poczcie. Innym takim zawodem mogącym zagospodarować nadmiar pań na rynku pracy było nauczycielstwo. Kobiety jako nauczycielki dawały sobie radę z maluchami mniej więcej do 3-4 klasy szkoły podstawowej. Po drugiej wojnie światowej w Polsce, z powodu braku mężczyzna wymordowanych w działaniach wojennych i tzw. Mordach Katyńskich,   z braku nauczycieli mężczyzn,   zawód nauczyciela został sfeminizowany w 90 – 96 %.  I NAGLE  okazało  się, że te kobiety sobie nie radzą z utrzymaniem karności w klasie.  Dodatkowo ich koleżanki  – psycholożki szkolne -   oczywiście w trosce o prawidłowy rozwój dziecka, zabraniały stosowania jakichkolwiek kar. A jak wiadomo z wykopalisk archeologicznych rózgi w szkole były stosowane już w starożytnym Egipcie czy Rzymie. I nikomu  przez ponad 5000 lat to nie przeszkadzało. Znam osobiście cała masę doskonałych naukowców, którzy dostawali po łapach w szkole i miło to wspominają. czyli cały cyrk z bezstresowym wychowywaniem bezmyślnie wprowadzony w ostatnich 20 latach do Polski z USA  był zaprzeczeniem doświadczeń setek pokoleń.  Dodatkowo, pomimo wiedzy elementarnej o czynnikach chemicznych znajdujących się w środowisku i zatruwaniu centralnego układu nerwowego, żaden z pośród psychologów szkolnych  nie posługuje się badaniami toksykologicznymi np. ołowiu, fluoru, aluminium.  Wiadomo ponad wszelką wątpliwość, że  np metale ciężkie uszkadzają centralny układ nerwowy, a psycholodzy szkolni   usiłują “ leczyć” dzieci wymyślając coraz to nowe jednostki chorobowe w rodzaju ADHD.

Jakież było moje zdziwienie kiedy na jednej z ważnych konferencji  medycznych, pewien profesor psychologii roztaczał szerokie wizje pomocy psychologów w osiąganiu wyników sportowych nie poprzedzając swoich badań – testów ŻADNYM BADANIEM TOKSYKOLOGICZNYM  Co on tak naprawdę rozpoznawał?  Niestety człowiek ten nie umiał udzielić na to pytanie odpowiedzi. Ale był wykładowcą akademickim dużej państwowej uczelni.  Jaki poziom reprezentują studenci tego kierunku?

    Szczególnie widoczny w przypadku  zatruwania fluorkami, brak edukacji jest widoczny w Gdańsku.  Jedna grupa  wielospecjalistyczna naukowców [PG, AMG, WOMP,  MŚ] publikowała wyniki badań świadczące o negatywnych skutkach fluoryzacji nie tylko dzieci już przed 1 laty, a radni i sądy opierając się na finansowanych przez Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych wynikach badań nie chcą wprowadzać żadnej profilaktyki.   Skutkiem tego jest np.  wzrost zachorowań na nowotwory z ok. 3500 rocznie do 17 500 w latach 1990 – 2007.
Mało tego sędziowie sądu w Gdańsku  Miastkowski-Sąd Gospodarczy, Gdańsk, oraz J.Machnij [ syg, akt IACa312/06] uznali za niewiarygodne badania naukowe zasłaniając się brakiem decyzji urzędów kontrolnych.

 

Paradygmat – zbiór teorii i zasad, któremu powszechnie hołduje większość naukowców, mimo że wiedzą oni doskonale, że teorie te nie mają większego sensu i wkrótce (to znaczy zaraz po tym jak wymrą) teorie te okażą się całkowicie niesłuszne. Ewentualnie z paradygmatem mamy do czynienia, gdy młodzi naukowcy nigdy nawet nie zastanowili się nad tym, że świat może wyglądać inaczej, niż ich tego nauczono.

CTTTRLKOQ -->http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Paradygmat
PS. 1. Od  maja 2012 roku ginie w internecie cała masa publikacji – pojawia się tekst : strona error albo pojawiają się napisy “W twoim kraju zabronione”. No ale oczywiście żadnej
cenzury nie ma!?

Dr Jerzy Jaśkowski
CTTTRLKOQ -->www.polishclub.org[/url]
« Last Edit: (Thu) 01.01.1970, 02:00:00 by Guest »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje

Offline BladyMamut

 • Administrator
 • WyBudzony
 • *
 • Posts: 2 560
 • Reputacja: +12/-0
Re: Dr Jerzy Jaśkowski – Lekarze ostrzegają; MAMMOGRAFIA a s
« Reply #3 on: (Wed) 18.06.2014, 13:06:35 »
Dr Jerzy Jaśkowski – Lekarze ostrzegają; MAMMOGRAFIA a sprawa Polska = RAK? (cz. 4)

Quote
“TYLKO PRAWDĄ I PRACĄ NARÓD ŻYJE I DŹWIGA SIĘ, A KŁAMSTWO JAK OPIUM UPAJA , TRUJE I USYPIA” ks.prof. Walerian Kalinka

Wnukom Ku Pamięci -  
– jeżeli jeszcze będą potrafili czytać.Inne paradygmaty Zdrowia Publicznego

    W medycynie “Zdrowie Publiczne” wprowadziło dodatkowe zamieszanie  wprowadzając i utrwalając tzw. paradygmaty. Wiadomo, że “specjaliści” tego przedmiotu nie zajmują się leczeniem,  a tylko produkcją tzw. wytycznych. Wytyczne muszą być wprowadzone i trwać dostatecznie długo aby zostały zaakceptowane. W tej sytuacji należało zmniejszyć liczbę godzin poświęconych naukom podstawowym, a w ich miejsce wprowadzić nauki o wytycznych. Było to kontynuacją rokefellerowskiego projektu wprowadzonego przez Gatesa w XIX wieku. Dofinansowania dostawały te uczelnie które były posłuszne.

CTTTRLKOQ -->http://www.prisonplanet.pl/
CTTTRLKOQ -->http://wolnemedia.net/zdrowie/cukrzyca- ... -polska-2/
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2012/11/30/dr ... z-ii/uklad szkieletowy

Paradygmat -  słońce szkodzi, Witamina DJak wiadomo kolejne rządy po 1990 roku jako główny cel stawiały zmniejszenie dofinansowania nauki . Skutek był taki, że z ok 2.4% PKB przeznaczanego na naukę w latach 70- tych,  rząd premiera Buzka ksywa – "Docent" alisa "Karol" , [Dziś jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego blokuje prawdy o Katastrofie Smoleńskiej] obniżył dotacje na naukę do 0.37 %,  co nie starcza na pokrycie kosztów druku ksero nowości publikacji naukowych  dla studentów. Rezultatem takiej działalności było zatrzymanie się nauki na wiedzy z lat 50-60. Np. nie uczy się zupełnie studentów o roli poszczególnych witamin i mikroelementów w rozwoju chorób. Onkolodzy generalnie nie wykonują badań 25 OH D u chorych z nowotworami, chociaż badania naukowe wielokrotnie powtarzane,  udowodniły ponad wszelką wątpliwości, że zwykła suplementacja  witaminą D przedłuża znacząco życie  chorych.

CTTTRLKOQ -->http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... Bg&dur=494
CTTTRLKOQ -->http://www.dbajoserce.com/2010/04/18/sz ... itaminy-d/

    Podobnie geriatrzy nie wiedzą o konieczności wykonywania badań poziomu witaminy D u swoich podopiecznych, a faszerują ich lekami zawierającymi trujący fluor.
    Do 1971 rok suplementacja tranem w szkołach była obowiązkowa. I nagle pomimo faktu braku zmiany osi ziemskiej zaprzestano jej podawania. Skutkiem tego była największa epidemia grypy w następnym roku. Tak więc ilość promieniowania elektromagnetycznego docierająca do nas i odpowiedzialna za produkcję witaminy D jest taka sama jak przed 50 laty. I pomimo tej wiedzy “specjaliści” Zdrowia Publicznego nie wprowadzają obowiązku podawania tranu w szkołach, a wymuszają szczepienia przeciwko grypie.

CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Witamina_D
CTTTRLKOQ -->http://www.dbajoserce.com/2010/04/18/sz ... itaminy-d/
CTTTRLKOQ -->http://www.dbajoserce.com/2011/09/05/ja ... owotworom/
CTTTRLKOQ -->http://articles.mercola.com/sites/artic ... rient.aspx
CTTTRLKOQ -->http://www.dobrametoda.com/ARTYKULY/D_p ... grypie.htm
CTTTRLKOQ -->http://zdrowo.info.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=1286

Paradygmat przetworzonej żywności

Powszechnie wiadomo, o wzroście zaburzeń flory bakteryjnej w populacji po 1990 roku z powodu wprowadzenia do sprzedaży  żywności wysoce przetworzonej nafaszerowanej chemią. Brak oświaty zdrowotnej powoduje, że specjaliści od żywienia nadal namawiają ludzi do jedzenia  wyrobów niewiele mających wspólnego ze zdrowiem np. różnych wyrobów ……podobnych. I retoryczne pytanie; w stanie wojennym szeroko krytykowanym,  wprowadzono pojęcie wyrobów czekoladopodobnych, mlekopodobnych itd.  i komu to przeszkadzało jak mówił Zenon Laskowik. Obecnie te same mlekopodobne produkty występują pod fałszywą nazwą mleka, jogurtu czy sera.

CTTTRLKOQ -->http://www.youtube.com/watch?v=RsZJv2pny_8
CTTTRLKOQ -->http://www.youtube.com/watch?v=We2KO2Bi72s
CTTTRLKOQ -->http://www.youtube.com/watch?v=8vBtqEjFFB0

    Szczytem  nieuctwa było i jest zalecanie jedzenia parówek małym dzieciom przez różnego rodzaju telewizyjne autorytety,  przy całkowitym milczeniu tych wszystkich naukowców, pediatrów  i stowarzyszeń naukowych. Wiadomo natomiast, że omawiane parówki nic nie mają z wędliną  wspólnego, ponieważ prawdziwe mięso stanowi w nich tylko kilka procent.
    Podobnie żywnościowcy nic nie wspominają o konieczności suplementacji manganem organizmów,  który bierze udział w zabezpieczani  mitochondrialnego DNA przed  nieodwracalnymi uszkodzeniami. Nieodwracalne uszkodzenia mitochondrialnego DNA są jedną z głównych przyczyn procesu starzenia komórki.

CTTTRLKOQ -->http://marucha.wordpress.com/2010/04/21 ... y-podobne/
CTTTRLKOQ -->http://nwonews.pl/artykul,2005,Dr-Jerzy ... by-podobne

Paradygmat zdrowego powietrza.

    Po II Wojnie Światowej nastąpiły olbrzymie zmiany w budownictwie mieszkaniowym, zamiast budownictwa jednorodzinnego jakie istnieje np w krajach zachodnich zaczęto wprowadzać budownictwo wielkopłytowe. Wbrew temu co niektórzy podają było to podyktowane tylko i wyłącznie decyzjami politycznymi takimi jak:

1. Łatwiejsza kontrola społeczeństwa, i w razie potrzeby pacyfikacja np. poprzez odcięcie wody, prądu.
2. Dalsze rozbijanie rodzin poprzez  zniknięcie rodziny wielopokoleniowej.
3. Niemożność gromadzenia i przekazywania dóbr materialnych z pokolenia na pokolenie czyli ubożenie społeczeństwa. Każda rodzina zaczyna odszpital1 zera.
4. Likwidacja bibliotek domowych, czyli likwidacja pamięci historycznej.
5.    Rozerwanie kontaktów rodzinnych i międzyludzkich z powodu wielkości powierzchni mieszkaniowej [ pierwsze mieszkania wielkopłytowe z ciemną kuchnią  2x2 metry, i pokojami 7 -10 m kw. uniemożliwiały rodzinne spotkania]

6.    Konieczność pracy zarobkowej kobiet wymuszała tworzenie żłobków i przedszkoli, co było celem samym w sobie – wychowywania użytecznych idiotów.
7.    Dodatkowo, brak tych 26% inżynierów i ponad 75% profesorów wymordowanych w Mordach Katyńskich spowodował, że budowlańcy zupełnie zapomnieli o wentylacji mieszkań i innych budynków publicznych.
   “Zbrodnia na Morzu Białym 1940” -  J.Jaśkowski


CTTTRLKOQ -->http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... Aw&dur=520Komin wentylacyjny w takim bloku musiałby mieć ok. 30 metrów ponad dach aby zapewnić prawidłową wentylację górnych pięter, lub urządzenia wymuszające. Jak wiadomo nigdzie takich kominów nie wybudowano!
    Obecnie,  po 1990 roku, kształceni lekarze nie mają dużego pojęcie o roli kwasicy w chorobach.  A przecież już w 1931 roku Otton Henrih Hamburg  odkrył związek pomiędzy zakwaszeniem organizmu,  a nowotworami. Mało tego!  Przychodnie Medycyny Pracy , rozmaitego rodzaju Instytuty Medycyny Pracy wogóle nie zwracają uwagi na stężenie poziomu dwutlenku węgla w pomieszczeniach. A przecież po to zostały powołane i  są opłacane z pieniędzy społecznych,  aby zabezpieczyć zdrowie pracowników, także biurowych,  a nie sprawdzanie papierków w rodzaju prawidłowego wypełnienia karty badań profilaktycznych.  
   


Dzienna produkcja człowieka to ok. 0.5 kg  – Co2, który jest transportowany w postaci kwasu węglowego i usuwany przez układ oddechowy. Brak  wymiany powietrza w pomieszczeniach w znaczący sposób utrudnia taką wymianę. Norma Unii Europejskiej to do 1000 ppm dwutlenku węgla w pomieszczeniu. Nasze 5 letnie badania wykazały, że nie istnieją takie sale w zakładach pracy. Nawet w szpitalach stężenie CO2 dochodzi do ponad 3500- 5000 ppm.  
    Unia Europejska opracowała dyrektywę o niedofinansowaniu hodowców bydła, jeżeli stężenie CO2 przekraczać będzie w oborze 3000ppm.  Jak widać  w Polsce ludzie są traktowanie przez niedouczonych specjalistów Zdrowia Publicznego gorzej aniżeli bydło w Unii Europejskiej, do której podobno od 2004 roku należymy.  Żaden Instytut Medycyny Pracy, żadna Wojewódzka Poradnia Medycyny Pracy  pomimo minięcia  tylu lat od wejścia do Unii, nie zainteresowała się problemem wentylacji w zakładach pracy.

CTTTRLKOQ -->https://www.google.com/search?client=sa ... gws_rd=ssl
CTTTRLKOQ -->http://ratownik-med.pl/index2.php?optio ... =1&id=3541
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2011/12/14/dr ... ewizyjnej/
CTTTRLKOQ -->http://bibliografia.gumed.edu.pl/cgi-bi ... KATARZYNA+
CTTTRLKOQ -->https://konsylium24.pl/post/toksykologi ... yczny.html

Paradygmat leków -  cholesterol

Schemat cząsteczki cholesterolu, poniżej witaminy D
    Innym taki paradygmatem we współczesnej medycynie jest uznawanie za chorobę czegoś co jest tylko wynikiem badania laboratoryjnego np.  podwyższony poziom cholesterolu. Pomimo, że cholesterol jest niezbędnym składnikiem każdej komórki to  sfrustrowani kardiolodzy stosując preparaty zwane statynami blokują produkcję całego szeregu niezbędnych organizmowi składników takich jak hormony sterydowe, koenzym Q niezbędny do odtruwania organizmu, czy witaminy D . Ale jak uświadomił mnie jeden z kolegów, po co wymyślać nowe leki, lepiej sprzedaje się jeden, ale dużej ilości ludziom, najlepiej do końca ich życia.

    Kardiolodzy to wogóle dziwna  grupa specjalizacyjna. W minionym okresie ok. 40 lat,  w celu zadowolenia koncernów farmaceutycznych już 3 krotnie obniżyła poziom cholesterolu w organizmie człowieka. I tak w latach 1960-70 – ych za tzw. dopuszczalny poziom cholesterolu uznawano wartość 250 mg,  Pierwsze leki obniżając  poziom cholesterolu wprowadzone w latach 1980-tych – np. curantyl – powodowały więcej zgonów na serce, aniżeli  wysoki poziom cholesterolu. Lek po cichutku wycofano. Kardiolodzy pod naciskiem przemysłu obniżyli tzw. normę  cholesterolu do 200 mg i wmawiali każdemu, kto tylko do nich przyszedł,  że koniecznie trzeba wykonać badanie poziomu cholesterolu  ponieważ……[wpisać własną interpretację]. Usłużni idioci w prasie  tzw. redaktorzy naukowi,  zaśmiecali media i straszyli ludzi konsekwencjami podwyższonego poziomu cholesterolu. Ten nowy ‘prawidłowy” poziom cholesterolu nie spowodował zbytniego wzrostu sprzedaży leków  i w 2010 roku obniżono dopuszczalną normę cholesterolu w organizmie człowieka do 100 mg. Teraz dopiero zaczną sie zgony. A może o to właśnie w tym chodzi. Przecież po to wydłużono czas pracy  do 67 lat,  aby nie płacić emerytur tylko zagarnąć te pieniądze.

CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Cholesterol
CTTTRLKOQ -->http://www.dbajoserce.com/2010/07/26/se ... ch-statyn/
CTTTRLKOQ -->http://kopalniawiedzy.pl/statyny-choles ... zenie,5773
CTTTRLKOQ -->http://www.biomedical.pl/aktualnosci/st ... e-890.html
CTTTRLKOQ -->http://blogi.newsweek.pl/Tekst/spolecze ... mylka.html
CTTTRLKOQ -->http://www.vismaya-maitreya.pl/naturaln ... ustwo.html


PS.1     Drzewiej lekarze wymieniali uwagi na tematy medyczne na stronach branżowych wydawnictw. Od ok. 20 lat brak polskich czasopism medycznych uniemożliwia taką wymianę. Jedynym sposobem poinformowania społeczeństwa jest internet.

PS.2     Od  maja 2012 roku ginie w internecie cała masa publikacji – pojawia się tekst : strona error albo pojawiają się napisy “W twoim kraju zabronione”. No ale oczywiście żadnej cenzury nie ma!

Paradygmat – zbiór teorii i zasad, któremu powszechnie hołduje większość naukowców, mimo że wiedzą oni doskonale, że teorie te nie mają większego sensu i wkrótce (to znaczy zaraz po tym jak wymrą) teorie te okażą się całkowicie niesłuszne. Ewentualnie z paradygmatem mamy do czynienia, gdy młodzi naukowcy nigdy nawet nie zastanowili się nad tym, że świat może wyglądać inaczej, niż ich tego nauczono.

CTTTRLKOQ -->http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Paradygmat
Dr Jerzy Jaśkowski
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org[/url]
« Last Edit: (Thu) 01.01.1970, 02:00:00 by Guest »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje

Offline BladyMamut

 • Administrator
 • WyBudzony
 • *
 • Posts: 2 560
 • Reputacja: +12/-0
Re: Dr Jerzy Jaśkowski – Lekarze ostrzegają; MAMMOGRAFIA a s
« Reply #4 on: (Wed) 18.06.2014, 13:31:52 »
Dr Jerzy Jaśkowski – Lekarze ostrzegają; MAMMOGRAFIA a sprawa Polska = RAK? (Cz. 5)

Quote
Niewiedza jest grzechem – Ks. Arcybiskup B.Pylak
                   
Paradygmat – zbiór teorii I zasad , któremu powszechnie hołduje większość naukowców, mimo że wiedzą oni doskonale, że teorie te nie mają większego sensu i wkrótce (to znaczy zaraz po tym jak wymrą) teorie te okażą się całkowicie niesłuszne. Ewentualnie z paradygmatem mamy do czynienia, gdy młodzi naukowcy nigdy nawet nie zastanowili się nad tym, że świat może wyglądać inaczej, niż ich tego nauczono. CTTTRLKOQ -->http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Paradygmat


Quote
“TYLKO PRAWDĄ I PRACĄ NARÓD ŻYJE I DŹWIGA SIĘ, A KŁAMSTWO JAK OPIUM UPAJA , TRUJE I USYPIA”  ks.profesor Walerian Kalinka

 

Historia, która nie jet przekazywana z pokolenia na pokolenie powoduje, że kolejne roczniki popełniają te same błędy co ich ojcowie i dziadkowie.
Jak mówi przysłowie rzymskie:
   
    ” Gdy występki przynoszą korzyść, błądzi ten, kto postępuję uczciwie”.

Niestety, żyjemy właśnie w takich czasach, gdzie występek jest bardziej ceniony aniżeli spokojna twórcza praca. Jak nam wmawia się od ponad 20 lat, liczy się tylko doraźny zysk. Takie postępowanie kolejnych rządów, co pokazałem w poprzedniej części opracowania, doprowadziło do upadku nauki i oświaty w Polsce. Ten upadek, spowodował z kolei zamurowanie się poszczególnych lekarzy i naukowców w swojej skorupie. Nie na próżno gensek W. Jaruzelski pseudonim Wolski, w pierwszy roku stanu wojennego rozdał ok. 1320 nominacji profesorskich. Ten wybitny rozkwit nauki w stanie wojennym wszyscy mogli obserwować. Wytypowanie na kierownicze stanowiska “swoich” miernot,  w myśl starej wschodniej zasady  “ mierny, bierny ale wierny”  oraz “ nie matura a chęć szczera czyni z ciebie oficera” miało za zadanie nie rozwój nauki, ale trzymanie “rozgadanego towarzystwa” za przysłowiowy pysk!!!. Jak się więc ten nowonominowany naukowiec nauczył paru zwrotów z dziedziny do której był oddelegowany, to uznał to czego się nauczył nieomal za religię. Czyli raz,  a dobrze i do końca życia powtarzać należy to samo. Widzimy tego rodzaju wypowiedzi np. wśród atomistów.  Wszyscy powtarzają te same slogany propagandowe, których się nauczyli w stanie wojennym, podczas budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Robią to w taki sposób jak gdyby nauka przez te 30 lat stała w miejscu.CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Jaruzelski
CTTTRLKOQ -->http://www.bibula.com/?p=39380
CTTTRLKOQ -->http://www.wprost.pl/ar/77573/Rezydent-Wolski/
CTTTRLKOQ -->http://7dni.wordpress.com/2006/12/16/wo ... inowskich/  Winą jest rewolucja masońska-zwana francuską,  przeprowadzona przez Anglików w 1791-1796 roku. Zrzuciła ona Pana Boga z ołtarza, a umieściła na nim ułomnego człowieczka.  Nowa,!!!! po “Mordach Katyńskich”  powstała inteligencja traktuje więc wiedzę jak religię.  Jak raz się nauczy taki inteligent czegoś, jak pacierza, to zmienić już w ŻADEN sposób tej wiedzy nie może.  Jest więc bardzo oporny na przyjmowanie nowości. “ Jak to,  ja 30 lat coś tam wkuwałem, a teraz mam od nowa? A to co się w końcu nauczyłem okazuje się nieprawdą? Czyli ja trułem ludzi zapisując im te leki? No nie, to nie możliwe!!!”

Historia Jakobinizmu Wyklęta -X barruel 1812 Antyk
CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_francuska
CTTTRLKOQ -->http://historia.pgi.pl/rewolucja.html
CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolnomularstwo
CTTTRLKOQ -->http://www.kki.pl/piojar/polemiki/novus ... neria.html
CTTTRLKOQ -->http://forum.gp24.pl/rzez-katolikow-w-m ... ej-t49963/

    Innymi słowy stworzono typ asekuranta bardzo podatnego na tzw. wytyczne, płynące z różnych stron. Stworzono typowego reprezentanta cywilizacji azjatyckiej: mierny bierny ale wierny. Najczęściej po cichu, bez rozgłosu takie wytyczne opracowują tzw. grupy ekspertów tworzone przez koncerny farmaceutyczne. W Polsce możemy  obserwować od ok. 25 lat. Specjalnie w celu trzymania ręki na pulsie, czyli towarzystwo w ryzach,  stworzono system grantów. W skrócie  system ten polega na rozdawnictwie społecznych pieniędzy przez grupy ludzi zupełnie nie przygotowane  intelektualnie i merytorycznie do tematu. W praktyce wygląda to tak, że jacyś urzędnicy ogłaszają konkurs i  naukowiec musi składać wniosek. Oczywiście żaden z urzędników nie ma pojęcia o co temu naukowcowi chodzi. Przecież gdyby taki urzędnik  miał nawet mierne pojęcie,  to sam by wystąpił o grant. Tak robią np. rozmaitego rodzaju radni zakładając jedno, czy kilkuletnie stowarzyszenia. Stowarzyszenie istniej dopóki dany człowiek jest radnym i może załatwić dofinansowanie. Potem szybko umiera śmiercią naturalną.

 Jeżeli  naukowiec nie ma dojścia do komisji to jego wniosek otrzymuje odmowę,  a zatwierdzany jest “swój” . Przecież dlatego po każdej zmianie rządów zmienia się szefostwa spółek i administracji. Z drugiej strony granty, zapewniają “swoim”  koncerny farmaceutyczne finansując czasopisma medyczne. Koncerny wydają odpowiednio spreparowane podręczniki, koncerny organizują konferencje i sympozja eufeministycznie zwane “naukowymi” w celu opracowania  pewnych zasad postępowania.  Spreparowane dla  zysku, zasady postępowania w określonych jednostkach medycznych są obowiązujące. Wiadomo, że młody lekarz zdający egzaminy musi znać te wytyczne, aby nie narazić się  egzaminatorowi – człowiekowi, który te zasady opracował. Jak już sie raz nauczy, taki młody medyk,  to po co ma je zmieniać i narażać się. Jeżeli szpital zakontraktował np. 200 naświetleń  nowotworów promieniowaniem joniżującym, a ich do grudnia nie wykorzystał to musi do końca roku je wszystkie zastosować. Gdyby bowiem ich nie wykorzystał to w następnym roku Narodowy Fundusz mu je obetnie.  A tak na marginesie: jaki “narodowy”? Przecież Polska zawsze była wielonarodowa! Czyli którego narodu jest to fundusz? Zostawiam to domyślności PT Czytelników. ?????????????????
     W ten sposób powstają paradygmaty.  Jak już wyżej o tym wspomniałem, takie paradygmaty są wprowadzane do środowiska przez różne organizacje i specjalizacje pod pretekstem “nowoczesności”, aktualnych “wytycznych naukowych”. Tak działają np. specjaliści Zdrowia Publicznego,  czyli  organizacji  założonej przez pracowników instytucji państwowych takich jak Instytuty Medycyny Pracy, Stacje sanitarno -epidemiczne czy WOMP-y. W ten prosty sposób opinie instytucji państwowych zostały zmienione w opinie organizacji pozarządowych tzw NGO-sów. Wielokrotnie bylem świadkiem na konferencjach naukowych jak pracownicy-członkowie tych organizacji zaprzeczali oczywistym faktom podawanym przez lekarzy praktyków, np. dotyczących skażenia populacji w Polsce ołowiem. Zresztą na wniosek tych instytucji ok. 1986 roku zakazano wykonywania badań poziomu ołowiu u pracowników i młodzieży. Tylko w Legnicy p. dr Halina Strugała-Stawik nie poddała się i nadal prowadziła szeroko zakrojone badania.

CTTTRLKOQ -->http://www.czytelniamedyczna.pl/1602,pr ... ckich.html
CTTTRLKOQ -->http://www.kghm.com.pl/index.dhtml?id=6 ... e=articles
CTTTRLKOQ -->http://www.glogowmix.pl/2011/olow-probl ... -istnieje/
CTTTRLKOQ -->http://www.ekoprofmed.pl/pdf/konferencja.pdf

    Wiadomo, że pracownicy Zdrowia Publicznego raczej leczeniem się nie zajmują więc przygotowują różne “wytyczne” . Granty są przyznawane zgodnie z tymi wytycznymi. Tak więc koło się zamyka. Powstało jednak dodatkowe źródło dochodu, wyciągania pieniędzy np. z Narodowego Fundszu Zdrowia, czy Urzędów Marszałkowskich bez żadnych ograniczeń i niebezpieczeństw. O prawdzie powyższej tezy najlepiej świadczy brak publikacji przedstawiającej wyniki tych wszystkich akcji  Narodowego Funduszu Zdrowia czy Urzędów Marszałkowskich zwanych profilaktycznymi.?????? Wydaje się miliony złotych z kieszeni podatnika , na prowadzenie rzekomych badań profilaktycznych , ale pomimo faktu, że badania są wykonane z pieniędzy publicznych, to nigdzie nie spotkaem się z publikacją ich wyników. Tak więc spokojnie można to traktować, podobnie jak każdy inny skok na kasę. Jest to nic innego jak przerzucenie pieniędzy publicznych do prywatnych kieszeni znajomych króliczka. Problem polega nie na tym, że  przepuszczono masę pieniędzy, ale na tym, że reszta środowiska naukowego spokojnie to toleruje na zasadzie  “a  może w następnym roku mnie dopuszczą”. Poniżej przedstawię kilka takich paradygmatów służących  “miernym ale wiernym” do oskubywania społeczeństwa.

CTTTRLKOQ -->http://www.zdrowiepubliczne.pl/
CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdrowie_publiczne
CTTTRLKOQ -->http://europa.eu/pol/health/index_pl.htm
CTTTRLKOQ -->http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/pl/stu ... -publiczne
CTTTRLKOQ -->http://kierunkistudiow.pl/zdrowie_publiczne

Paradygmat szczepieńSprawa nie zaczęła się  obecnie. Skutki mieszania się bankierów do medycyny możemy obserwować od XIX wieku. Typowym przykładem jest sprawa rywalizacji chemika Ludwig Pasteura ( CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Pasteur ) z biologiem Antonine Bechampem. Pasteur twierdził, że krew jest jałowa,  a choroby powstają na skutek wniknięcia mikroorganizmów do wewnątrz organizmu.  Bechamp natomiast twierdził, że choroba jest wynikiem zaburzenia środowiska wewnętrznego przez czynniki chemiczne lub fizyczne, a bakterie tylko nakładają się na to. Dzisiaj wiemy, że Bechamp miał rację.CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoine_Bechamp

Około 2-3 kg naszej masy ciała to bakterie. Teoria Bechampa wyjaśnia dlaczego w tych samych warunkach jedni chorują,  a drudzy nie. Twierdzenia Pasteura natomiast dawały doraźny zysk w postaci np. uzasadnienia stosowania szczepionek. Jak się szacuje, szczepionki obecnie  to rynek ok. 50 miliardów dolarów. Rynek najbezpieczniejszy dla producenta, ponieważ pieniądze ściąga się bezpośrednio od państwa i nie płaci się ŻADNYCH odszkodowań w przypadku powikłań poszczepiennych. Jest to lepszy rynek aniżeli handel narkotykami czy bronią. I w dodatku rynek ten jest prowadzony przez “swoich” profesorów, konsultantów etc. Jest więc to bardzo bezpieczny rynek bowiem biegłymi w przypadku spraw sądowych będą “nasi” ludzie. Wykazałem to przytaczając opracowanie Cohrane Data Base, które po analizie prawie 6000 publikacji stwierdziło, że tylko ok. 10%   pośród tych prac jest pracami autentycznymi, a cała reszta była wykonana przez osoby związane z koncernami farmaceutycznymi albo plagiatami. Tylko w jaki sposób biedny lekarz, pracujący na dwóch etatach ma czas i pieniądze zdobyć te prace i się z nimi zapoznać? Mało tego zawsze mogą sie powoływać na slogan medyczny, że to jest właśnie “współczesne, naukowe podejście do zagadnienia”.

CTTTRLKOQ -->http://idb.nowyekran.pl/post/67097,wspo ... ski-cz-iii
CTTTRLKOQ -->http://gazetawarszawska.com/2012/07/01/ ... edycyna-2/
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2012/12/01/dr ... ka-cz-iii/
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2012/11/27/dr ... lska-cz-i/
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2012/11/30/dr ... ska-cz-ii/W podobny sposób ogłupiono społeczeństwo stosując metodę Pasteura opracowaną do przechowywania wina, do “produkcji mleka”. Pod pretekstem walki z bakteriami zaczęto pasteryzować mleko, pozbawiając je naturalnych właściwości. Obecnie sprzedawane pod nazwą mleko płyny nic wspólnego z mlekiem nie mają. Najpierw proszkuje się świeże  mleko, a w razie potrzeby miesza ten proszek w stosunku 1 co 10 z wodą. Ewentualnie dodaje  się do takiego roztworu sztuczne witaminy. Wartość  biologiczna takiego płynu jest minimalna.

CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Pasteryzacja
CTTTRLKOQ -->http://www.ekorodzice.pl/mleko-pasteryz ... 8,304.html
CTTTRLKOQ -->http://ziolowyzakatek.com.pl/mleko-pasteryzowane-uht/
    W ten prosty sposób, błędna filozofia Pasteura weszła do podręczników medycznych, a o Bechampie zupełnie zapomniano. Skutek  tego jest taki, że pomimo wiedzy, iż 75% przeciwciał znajduje się w przewodzie pokarmowym, sprzedawcy szczepionek usiłują nam wmówić, że podanie szczepionki do krwi zapobiega chorobie. Jest to jeden z podstawowych paradygmatów urzędników Zdrowia Publicznego. I na tej podstawie wyłudza się olbrzymie pieniądze z naszych podatków.

    Dla tych sprzedawców szczepionek,  z tytułami profesorskimi, zupełnie bez znaczenia są fakty,  np.   “Gruźlica atakuje Polaków, fakty są niepokojące” -Rynekzdrowia. pl  19.12.2012. 19.57. A przecież pokrycie szczepieniami  przeciwko gruźlicy jest bardzo wysokie powyżej 95%.  Dlaczego jednak chorują głównie bezdomni? Przecież prątki gruźlicy nie znają statusu ekonomicznego chorego?  Taki sam wzrost zachorowań na gruźlicę obserwowaliśmy w Polsce w Stanie wojennym,  kiedy to hunta wojskowa pozbawiła całe roczniki Polaków białka uznając, że  kg kości na kartki wystarczy. A tak na marginesie ciekawe, że ŻADEN HISTORYK nie zabrał się do opracowania tematu co stało się z mięsem produkowanym w Polsce? O ŻADNEJ  zarazie morowej bydła w tym okresie nie było mowy?!  No tak, zapomniałem co sam napisałem powyżej o nominacjach profesorskich tego okresu.

CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Gruźlica
CTTTRLKOQ -->http://www.tvn24.pl/wiadomosci-poznan,4 ... 87242.html
CTTTRLKOQ -->http://www.gis.gov.pl/dep/?dep=13&id=21

    W takiej sytuacji konieczności,  opierania swoich wniosków nie na badaniach naukowych i logice, ale doraźnych posunięciach administracyjnych, [rodem z cywilizacji bizantyjskiej czy turańskiej], urzędniczyna musi mieć wytyczne. Nie dotyczy to tylko służby zdrowia. Podobnie buduje się wg wytycznych drogi w Polsce. Dlatego są takie kręte, ponieważ inżynier jest płatny od kosztorysu, a kosztorys od ilości zużytych materiałów. Ceny jednostkowe np. tony piasku czy cementu są urzędnikowi znane wiec sam może je pomnożyć przez ilość kilometrów danej  drogi. Dlatego budowa dróg w Polsce jest droższa aniżeli np. w Niemczech, przy odwrotnej jakości budownictwa.

CTTTRLKOQ -->http://www.drogibetonowe.pl/page/koszty/
CTTTRLKOQ -->http://forum.gazeta.pl/forum/w,72,11124 ... _.html?v=2

Podobnie rzeźbiarze wykonywali pomniki Lenina z ręką do góry, ponieważ płatność była co 50 cm. Pomnik Lenina wielkości naturalnej[ ok. 170cm] to jedna cena, a ręka powyżej 200 cm to zupełnie inna cena. Pisarz był płatny od ilości stron zadrukowanych. Stąd Jarosław Iwaszkiewicz przez 50 stron opisuje lasek [ mógł to robić ponieważ jako prezes sam sobie przydzielał papier]. A swoją drogą to ciekawe dlaczego jego pałacyk w Stawisku był niezajmowany ani przez Niemców ani przez sowietów ani przez UB, a podobno byli w nim przechowywani partyzanci?

CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Jarosław_Iwaszkiewicz
    Jak do tej pory wszystkie te wytyczne dotyczące medycyny są utrzymywane i większość z  nich przejmuje Unia Europejska.  Tak nam przynajmniej  tłumaczą urzędnicy w Kraju nad Wisłą. Stąd  wprowadzanie tych wszystkich programów  badań zwanych eufeminsitycznie przesiewowymi. CO PRAWDA NIE WIADOMO KOGO lub co mają przesiać.

Wnukom Ku Pamięci -
-    jeżeli jeszcze będą potrafili czytać.

PS.1. Drzewiej lekarze wymieniali uwagi na tematy medyczne na stronach branżowych wydawnictw. Od ok. 20 lat brak polskich czasopism medycznych uniemożliwia taką wymianę. Jedynym sposobem poinformowania społeczeństwa jest internet.

PS. 2. Dlaczego od ok. 15 lat GUS nie publikuje danych dotyczących zachorowań w rozbiciu na poszczególne powiaty? Przecież GUS utrzymuje się ze społecznych, naszych pieniędzy.? Podział na powiaty jest oficjalnym administracyjnym podziałem jeszcze istniejącym kraju.
Ktoś mu zakazał?

PS. 3. Od  maja 2012 roku ginie w internecie cała masa publikacji – pojawia się tekst : strona error albo pojawiają się napisy “W twoim kraju zabronione”. No ale oczywiście żadnej
cenzury nie ma!?

PS. 4.  Jest jeszcze jeden problem z zakresu Zdrowia Publicznego. Dlaczego specjaliści z tego zakresu nie informują kolegów lekarzy, społeczeństwa o nowej chorobie jaka pojawiła się ok. 20 lat temu w związku z eksperymentami związanymi  z walką z rzekomymi  zmianami klimatu. Od  20 lat w piśmiennictwie medycznym USA,  a także Rosji istnieje pojęcie choroby  MORGELLONS. Choroba ta związana jest z rozsypywaniem tzw. trwałych smug na niebie. Jak wiadomo w Polsce rozpoczęto rozsypywanie tlenków baru, aluminium, stronty na niebie w 2003 roku. Dlaczego w Ministerstwie Zdrowia, NFZ,   GIS  i wszelkiej maści specjalistach od Zdrowia Publicznego panuje cisza? .

PS. 5. uwaga dotycząca tranu. W sprzedaży znajdują się różne formy tranu. m.in tzw norweski, nie wiem czy nie jest on otrzymywany z dorszy hodowlanych w sztucznych basenach we fiordach i karmionych nie wiadomo czym. Podejrzenie moje wzbudził  fakt, przyjmowania tranu przez chorych  i zanotowany spadek poziomu witaminy D. Czytelników posiadających informację na temat otrzymywania tego tranu proszę o kontakt.

Dr Jerzy Jaśkowski
CTTTRLKOQ -->www.polishclub.org[/url]
« Last Edit: (Thu) 01.01.1970, 02:00:00 by Guest »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje

Offline BladyMamut

 • Administrator
 • WyBudzony
 • *
 • Posts: 2 560
 • Reputacja: +12/-0
Re: Dr Jerzy Jaśkowski – Lekarze ostrzegają; MAMMOGRAFIA a s
« Reply #5 on: (Wed) 18.06.2014, 13:39:37 »
Dr Jerzy Jaśkowski: Lekarze ostrzegają; MAMMOGRAFIA a sprawa Polska = RAK? (Cz. 6)

Niewiedza jest grzechem – Ks Arcybiskup B.Pylak
                   
Paradygmat – zbiór teorii I zasad , któremu powszechnie hołduje większość naukowców, mimo że wiedzą oni doskonale, że teorie te nie mają większego sensu i wkrótce (to znaczy zaraz po tym jak wymrą) teorie te okażą się całkowicie niesłuszne. Ewentualnie z paradygmatem mamy do czynienia, gdy młodzi naukowcy nigdy nawet nie zastanowili się nad tym, że świat może wyglądać inaczej, niż ich tego nauczono. CTTTRLKOQ -->http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Paradygmat.

 

Paradygmat -Badania przesiewowe

    Nie wiadomo na jakiej podstawie badania przesiewowe zostały zaliczone do profilaktyki. Badanie przesiewowe niczemu nie zapobiega. Jest to nowomowa nowej wg genseka Władysława Gomułki, agenta NKWD [przeszkolonego już w 1933 roku], “inteligencji  pracującej”.  Zapobieganie czemuś oznacza  usuwanie przyczyny powodującej tą chorobę.  Jeżeli wiemy, że nowotwory u ludzi wywołują np. określone związki chemiczne to musimy je usuwać z otoczenia człowieka. Natomiast badania przesiewowe tylko i wyłącznie pozwalają na wcześniejsze wykrycie choroby. Ale czy na pewno?

CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_Gomułka
CTTTRLKOQ -->http://pl.wikiquote.org/wiki/Leszek_Żebrowski
CTTTRLKOQ -->http://www.bibula.com/?p=59919
CTTTRLKOQ -->http://www.youtube.com/watch?v=jzSkgHFwjHM
CTTTRLKOQ -->http://www.youtube.com/watch?v=LRqHLcQje1w
    Ostatnio rynek zdrowia .pl. 12.12.2012. 13.06 chwali Poznań za to, że “Rusza program profilaktyki  wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”. Oczywiście  artykuł jest tak samo opracowany jak wszelkie inne reklamówki przemysłu farmaceutycznego. Na początku   autor  stwierdza:  “szacuje się, że na świecie zapada na wymienione nowotwory 1.4 miliona ludzi”. Na pewno przez przypadek zapomniano podać w jakich krajach. Nie posądzam w żadnym przypadku autorów tego artykułu o celowe straszenie ludzi, przez podanie znaczącej liczby zachorowań z chęci zysku. A przecież nowotwory są grupą chorób najlepiej opracowanych.     Dlaczego używa się pojęcia “oszacowano” zamiast podania danych statystycznych?  Przypomnę tzw. szacunki, czyli liczby podawane z sufitu dotyczące świńskiej grypy, czyli pospolitego, znanego lekarzom od 1976 roku  wirusa A1H1. Nasi  eksperci szacowali liczbę zgonów na dziesiątki tysięcy,  a nawet na setki tysięcy na całym świecie np. prof. mgr Lidia Brydak. Amerykanie twierdzili, że tylko w USA umrze z tego powodu od 60 do 90 000 ludzi. A prawda była brutalna, w 2009 roku w czasie tej rzekomej epidemii zmarło na grypę i grypopodobne schorzenia w USA  256 osób. Tylko u 18 z pośród nich potwierdzono obecność wirusa grypy. Zostawiam to bez komentarza. Tylko w jakim celu społeczeństwo utrzymuje tych ludzi opłacając ich pensje?

CTTTRLKOQ -->http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_tech ... 1228589357
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/?s=jaśkowski
CTTTRLKOQ -->http://www.dzieci.org.pl/forum/szczepie ... epieniach/
CTTTRLKOQ -->http://www.sfora.pl/Dentysci-beda-pytac ... yka-a47846
CTTTRLKOQ -->http://www.sfora.pl/Oto-najlepszy-sposo ... lny-a46346

    W omawianym artykule rynkówzdrowia.pl,  nie podaje się żadnych danych odnośnie zachorowań w Polsce na nowotwory szyi i głowy!!! A przecież program rusza w Wielkopolsce, a to jeszcze Polska a nie np. Księstwo Poznańskie. I kolejna dezinformacja, cyt: “co prawda chorują młodzi i wykształceni, ale to głównie z powodu wirusa HPV, ponieważ młodzi i wykształceni uprawiają głownie seks oralny? sic!!”

    A na jakiej podstawie autor to wie? Jeżeli uprawiają natomiast seks oralny to raczej trudno zajść w ciążę. Dlaczego więc kolejny artykuł   mówi  o konieczności profilaktyki antykoncepcyjnej i o sztucznym zapłodnieniu? Wydatki na samą reklamę farmaceutyczną  w USA to ponad 60 miliardów dolarów. Prawie  2 razy więcej aniżeli na poszukiwania nowych leków.  Dodatkowo firmy farmaceutyczne organizują tzw. proszone obiadki dla lekarzy. Liczba takich imprez wzrosła w latach 1998 – 2004 ze 120 000 do 371 000 rocznie, co oznacza  wydatek na statystycznego  lekarza  ponad 60 000 dolarów !!!  Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że na “wycieczki jedzie co najwyżej co dziesiąty koryfeusz. Tak więc statystycznie kwota na jednego “eksperta” zwiększy się do 600 000 dolarów. A jak to jest w Polsce? GW podała, że jeden tylko onkolog w Gdańsku zarobił w ten sposób,  w okresie 2 lat 40 milionów złotych.  Takie dane  dotyczące wydatkowania marketingowego, można uzyskać tylko w USA. W innych krajach są chronione tajemnicą handlową? Tak twierdzą przynajmniej pracownicy instytucji państwowych zobowiązani do kontroli tych koncernów.

     W  sytuacji  uprawiania seksu oralnego przez młodzież wypada bardzo szybko ocenić wprowadzony przed laty program wychowania seksualnego w szkołach. Czego te nauczycielki uczą młodzież na lekcjach o seksie, jeżeli młodzi i wykształceni z dużych miast i w dodatku nie palący, nie wiedzą jak się “robi” dzieci? Teraz zamiast naturalnego działania musi być sztuczne zapładnianie kobiet? Czyżby młodzi ludzie nie wiedzieli jak to się robi? To tak jak odpowiedź dziecka na pytanie skąd się biorą pieniądze : “ z bankomatu” .  Dawniej żadnych lekcji nie było, a dzieci się rodziły.
CHYBA, że wcale nie chodzi o wykrywanie  raka tylko straszenie HPV i wymuszenie poprzez strach dodatkowych szczepień?  Wiadomo, że szczepienia przeciwko HPV to nie tylko fikcja literacka, ale wręcz kryminalna sprawa z powodu wielkiej liczny powikłań. Tylko w pierwszych kilku latach po wprowadzeniu tej szczepionki  powikłania stwierdzono w USA u ponad 20 000 dzieci.

CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2011/11/29/dr ... ki-macicy/
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/page/3/?s=jaśkowski
CTTTRLKOQ -->http://vistafit.manifo.com/gardasil-rze ... jki-macicy
CTTTRLKOQ -->http://vistafit.manifo.com/dr-jerzy-jaskowski-–-kongres-wakcynologow-czesc-i
CTTTRLKOQ -->http://www.nvic.org/NVIC-Vaccine-News/A ... ruths.aspx
CTTTRLKOQ -->http://www.businesswire.com/portal/site ... ewsLang=en

    Następne zagadnienie związane z tym paradygmatem. Profilaktyka raka głowy i szyi jest stosunkowo łatwa. Wystarczy zwrócić uwagę lekarzom pierwszego kontaktu to na zagadnienie i konieczność zwracania uwagi podczas zwykłego badania palpacyjnego.

Paradygmat antykoncepcji.

    Międzynarodowa Agencja d/s Badań nad Rakiem – IARC,  Światowej Organizacji Zdrowia uznała antykoncepcyjną pigułkę dwuskładnikową za wysoce rakotwórczą. Zwiększa ona występowanie nowotworów złośliwych np. raka piersi wg Mayo Clinik  od 30 % do nawet 72 % przy zażywaniu przez okres 4 lat przed urodzeniem pierwszego dziecka oraz raka szyjki macicy i uszkodzeń wątroby. Winien temu jest etylen estradiolu 1000 razy silniejszy od naturalnego występującego u kobiet.

CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Międzynarodowa_Agencja_Badania_Raka
CTTTRLKOQ -->http://www.bibula.com/?p=11857
CTTTRLKOQ -->http://ec.europa.eu/health-eu/newslette ... ter_pl.htm
CTTTRLKOQ -->http://www.bibula.com/?p=18446
CTTTRLKOQ -->http://www.fronda.pl/a/prawdziwe-ofiary ... 22912.html

    Wg Royal College of General Practitioners  antykoncepcja  pięciokrotnie  zwiększa ryzyko śmierci z powodu zaburzeń sercowo naczyniowych.

    British Journal of Obstetrics and Gynecology  opublikował pracę wykazującą, że tabletki antykoncepcyjne zwiększają ryzyko niepłodności o 26 % a spirale o 29%. Dodatkowo często występują przewlekłe stany zapalne dróg rodnych będące prawdziwą epidemią dolegliwości u kobiet po 50 roku życia.

    Brithis Journal of Cancer  [103.pp755. 23 nov.2010] opublikował wyniki badań 337.800 kobiet stosujących środki antykoncepcyjne. U 1878 z pośród nich stwierdzono raka jelita grubego. W porównaniu z kobietami niestosującymi środków antykoncepcyjnych jest to istotny wzrost.  Szczególnie wyraźna jest różnica u kobiet po menopauzie.

    Pytanie: dlaczego ginekolodzy w Polsce nie informują o tym młodych kobiet przed przepisaniem im tabletek? Dlaczego w poradniach ginekologicznych brak odpowiednich ulotek czy informatorów?

CTTTRLKOQ -->http://www.fronda.pl/a/prawdziwe-ofiary ... 22912.html

    Czy ten przemysł paramedyczny nie jest powiązany? To znaczy: najpierw robi się wszystko aby młode kobiety uczynić bezpłodnymi poprzez mówienie im o nieszkodliwości antykoncepcji i  stosownie przymusowych szczepień z  przeciwciałami HCG,  a potem robi się szum i żąda dofinansowań do sztucznego zapładniania?

Jest jeszcze jeden wątek tego tematu. Producenci szczepionek wykorzystują ludzkie płody do pasażowania wirusów przygotowywanych do szczepionek. Oczywiście można to robić na zwierzętach, ale za małpy trzeba płacić, a za aborcyjne płody nie.

    Przecież to robią ci sami ludzie. Z jednej strony nakręcają liczbę bezpłodnych kobiet,  z drugiej podstawiają propozycje zabiegów.  Może się mylę, ale brak jakichkolwiek prac w biuletynach medycznych  pokazujących negatywne skutki antykoncepcji wyraźnie wskazuje na przedstawioną przeze mnie logikę wydarzeń.

Paradygmat czerniaka i słońca

    Od około 20 lat rozmaitej maści eksperci prasowi i ministerialni lub odwrotnie, dermatolodzy i onkolodzy straszą społeczeństwo szkodliwością wystawiania się na działanie promieni elektromagnetycznych emitowanych przez słońce z powodu powstawania nowotworu zwanego czerniakiem. Jak podają w/w eksperci słońce jest główną przyczyną czerniaka, a “wiadomo” czerniak to śmierć.

    Po rzekomych przemianach społecznych w latach 1990-tych pojawiła się w Polsce grupa “zasłużonych dezinformatorów” straszących, [szczególnie kobiety-matki], dziurą ozonową,  a właściwie jej skutkami tj. szkodliwością promieniowania UV , które rzekomo powoduje czerniaka.  Od razu pojawili się specjaliści  Zdrowia Publicznego sprzedający rozmaitego rodzaj kremy i kremiki  rzekomo zapobiegającymi temu złemu promieniowaniu słonecznemu. W kilka lat później wprowadzono mleko w kartonikach będące tak naprawdę zabielanym płynem. Skutki takiej przemyślanej akcji mogliśmy obserwować po następnych kilku latach w postaci m.in osteoporozy i szerokiej nagonki innych specjalistów namawiających nas do wykonywania badań gęstości kości i brania odpowiednich leków.
     Akcja była bardzo dobrze przemyślana i skorelowana w czasie. Większość kobiet młodych i wykształconych, z wielkich miast, szczególnie nowobogackich,  dała się na to skutecznie nabrać. A to kupując swoim dzieciom okulary ze specjalnymi filtrami, zapominając, że promieniowanie UV nie przechodzi przez zwykłe szkło. A to kupując mniej lub bardziej drogie kremy.  Takie są właśnie skutki upadku oświaty. A jak wygląda prawda. Obok przedstawiono wyniki pracy wykazującej, że  najwięcej osób choruje na czerniaka w Norwegii  i Szwecji. Wiadomo, że właśnie tam słońce najbardziej operuje i ludzie jeżdżą do Skandynawii się opalać.  A najmniej osób choruje na czerniaka w Albanii, Bułgarii czy Grecji, ponieważ powszechnie wiadomo, że w Grecji słońce nie świeci,  a niebo jest całodobowo zachmurzone.

CTTTRLKOQ -->www.medscape.com/viewarticle/774341_3
CTTTRLKOQ -->http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8244573
CTTTRLKOQ -->http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11291086
CTTTRLKOQ -->http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10869312
CTTTRLKOQ -->http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10699940

    I pomimo, że dane te są znane [lub powinny być]  specjalistom zarówno z dermatologii czy też onkologii to nie słyszałem, aby chociaż jeden profesor medycyny zakwestionował ten paradygmat. Natomiast widziałem  wielu użytecznych idiotów  [Lenin] ostrzegających w TV potencjalnych wczasowiczów przed opalaniem się  i oczywiście uzasadniało szeroko, odpowiednie do wielkości kieszeni słuchaczy zakupy kremów. Całe to środowisko , wszelkiej maści towarzystwa “naukowe” Zdrowia Publicznego ani razu nawet nie próbowały sprostować tej dezinformacji i ordynarnego kłamstwa.

    Jak to udowodniono przyczyną czerniak jest używanie kosmetyków rożnego rodzaju. Osobami najbardziej narażonymi są  ludzi wolnych zawodów, aktorzy, prawnicy itd. czyli ludzie, którym wmówiono pewne tezy i mający odpowiedniej grubości portfele. Bardo rzadko natomiast czerniak atakuje  ludzie prostych i ubogich.

Paradygmat mammografii

“The Lancet” w numerze z 30 października 2012 roku zaprezentował pracę  analizującą celowość wykonywania tzw. badań przesiewowych czyli wczesnego wykrywania raka piesi za pomocą mammografii. W metaanalizie 11 badań randomizowanych, uwzględniono ryzyko śmierci z powodu raka piersi. Autorzy doszli do zaskakującego wniosku. Na każde 10 000 kobiet wykonujących mammografię u 43 uda się rozpoznać wczesnego raka i zapobiec chorobie, ale aż u 129 rozpozna się raka, którego ta kobieta nie ma. Ta nadrozpoznawalność powoduje tragiczne konsekwencje w postaci np. niepotrzebnej amputacji czy też chemioterapii, której powikłania mogą doprowadzić do zgonu,  Czyli stwierdza się aż 30 % nadrozpoznawalność raka piersi i włącza niepotrzebne leczenie.

    Jeszcze prościej można to przedstawić podając, że  na każde 2000 badań mammograficznych, można  jednej kobiecie przedłużyć życie, ale 10 kobiet przejdzie niepotrzebnie ciężkie i okaleczające leczenie.

Lekarze stwierdzili, że 99 % pacjentek z tak rozpoznanym rakiem, przejdzie operację najczęściej usuwania piersi.

    Aż 70% z pośród nich będzie leczonych dodatkowo radioterapią, która sama w sobie jest rakotwórcza.  Dodatkowo ok.70% chorych przejdzie hormonoterapię, ze wszelkimi negatywnymi skutkami,  a u 25% zostanie zastosowana bardzo toksyczna chemioterapia.

    Stwierdzono także, że kobiety posiadające szczególną  mutację genów  BRCA 1/2 po diagnostycznej dawce promieniowania jonizującego  przed 30 rokiem życia  są o 200 % bardziej narażone na zachorowanie na raka w porównaniu z tych, które tego genu nie mają. A czy kiedykolwiek przed mammografią wykonywano badania genetyczne? Nie słyszałem o tym.

    Reasumując;  jak podaje Cochrane Database  nadrozpoznawalność przyczynia się do  bezwzględnego wzrostu  ryzyka  o 0.5%,  a  ewentualne zmniejszenie po mammografii  jest równe  5 setnym procenta. Czyli skórka za wyprawkę w żaden sposób się nie opłaca.

    W innym artykule pt: Wpływ trzech dekad mammografii na częstość występowania raka piersi; [N.Engl.J.Med 2012,367, 22 listopada 2012]  autorzy stwierdzili na podstawie analizy badań mammograficznych przeprowadzonych w latach 1976 – 2005, że badania przesiewowe mają co najwyżej niewielki wpływ na zmniejszenie liczby zgonów z powodu raka piersi.

Wniosek z cytowanej pracy: badanie przesiewowe robi więcej złego aniżeli dobrego.

Tytuł innej pracy : “Ponad milion kobiet  okaleczanych niepotrzebnie z powodu mammografii”.  W okresie 10 lat okaleczono ponad 1300 000 kobiet w USA, z powodu nadrozpoznawalności raka piersi. W 93 % przypadków wczesne wykrywanie nie przynosi żadnych korzyści pacjentce.  Dr Welch wyjaśnia w swoim artykule New York Times: … Żaden inny medyczny test nie jest tak  agresywnie promowany jak mammografia – marketing sprowadza się  do   przymusu, a nawet poczucie winy u kobiet, które nie wykonują mammografii”. W innej pracy znajdujemy twierdzenie : cdn.
jako metody wykrywania raka.

1. Wczesne narażenie życia z promieniowa.P.Rajarama et ell.BMJ2011.10 luty,342,d471
2. CTTTRLKOQ -->www.mwdscape.com – Brest cancer
3. CTTTRLKOQ -->http://Wprost.pl/ar/145442/rak-piersi
4. CTTTRLKOQ -->http://Bibula.com/?p=11857
5. rynekzdrowia.pl15.10.2012.14.02
6. LifeNews.com.AS 15.04.2011.12:07
7. HLI-Polska(2011/4/14)Antykoncepcja hormonalna a rak jelit.
8. RAND Corporation-Chirurgia Plastyczna i Rekonstrukcyjna
9. Polonia Christiana nr 13.2010 Joanna Najfield.Antykoncepcja: biznes kosztem kobiet
10. J.C.Oncology.2008.26:703 S.Orel.
11. CTTTRLKOQ -->http://articles.mercola.com/sites/artic ... iency.aspx
12. Br J Dermatol 2009 września, 161 (3) :630-4. doi: 10.1111/j.1365-2133.2009.09299.x. Epub 2009 9 czerwca.
13. Morgellons Research Foundations

 
PS. 1. Dlaczego od ok. 15 lat GUS nie publikuje danych dotyczących zachorowań w rozbiciu na poszczególne powiaty? Przecież GUS utrzymuje się ze społecznych, naszych pieniędzy.? Podział na powiaty jest oficjalnym administracyjnym podziałem jeszcze istniejącym kraju. Ktoś mu zakazał?
PS. 2. Od  maja 2012 roku ginie w internecie cała masa publikacji – pojawia się tekst : strona error albo pojawiają się napisy “W twoim kraju zabronione”. No ale oczywiście żadnej cenzury nie ma!?PS. 3.  Jest jeszcze jeden problem z zakresu Zdrowia Publicznego. Dlaczego specjaliści z tego zakresu nie informują kolegów lekarzy, społeczeństwa o nowej chorobie jaka pojawiła się ok. 20 lat temu w związku z eksperymentami związanymi  z walką z rzekomymi  zmianami klimatu. Od  20 lat w piśmiennictwie medycznym USA,  a także Rosji istnieje pojęcie choroby  MORGELLONS. Choroba ta związana jest z rozsypywaniem tzw. trwałych smug na niebie. Jak wiadomo w Polsce rozpoczęto rozsypywanie tlenków baru, aluminium, stronty na niebie w 2003 roku. Dlaczego w Ministerstwie Zdrowia, NFZ,   GIS  i wszelkiej maści specjalistach od Zdrowia Publicznego panuje cisza? .
PS. 4. Uwaga dotycząca tranu. W sprzedaży znajdują się różne formy tranu. m.in tzw norweski, nie wiem czy nie jest on otrzymywany z dorszy hodowlanych w sztucznych basenach we fiordach i karmionych nie wiadomo czym. Podejrzenie moje wzbudził  fakt, przyjmowania tranu przez chorych  i zanotowany spadek poziomu witaminy D. Czytelników posiadających informację na temat otrzymywania tego tranu proszę o kontakt.

Dr Jerzy Jaśkowski
CTTTRLKOQ -->www.polishclub.org[/url]
« Last Edit: (Thu) 01.01.1970, 02:00:00 by Guest »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje