Author Topic: 2000 lat kościoła katolickiego  (Read 1674 times)

Offline fistraist

  • Administrator
  • WyBudzony
  • *
  • Posts: 206
  • Reputacja: +3/-1
2000 lat kościoła katolickiego
« on: (Sun) 06.07.2014, 23:35:40 »
@edit by Anomalia

     II wiek - Rzymski filozof celsus poświadcza fałszowanie pism chrześcijańskich, mówiąc o rewizjonistach: "przerabiali Pisma Święte z ich pierwotnej postaci i usunęli wszystko, co pozwalało im na odparcie skierowanych przeciwcko nim zarzutów."
- Uczeni wykazali, ze wszystkie cztery uznane przez Kościół Ewangelie zostały przerobione i poprawione.
     III wiek. Aż do III wieku wyznawcy chrystianizmu nie słyszeli o wieczystym dziewictwie Maryji. Ewangelia Mateusza informuje, iz Jozef "nie zbliżał sie do Maryji, az porodzila syna"."Zblizenie sie" oznacza w Biblii małżeńskie współżycie. (Fakt współżycia Jozefa z Maryja po narodzinach Jezusa będzie oczywisty dla każdego, komu kościelne dogmaty nie zakazują logicznego wnioskowania.)
     312 r. Bitwa pod mostem mulwijskim - Chrześcijaństwo staje sięjedną z religii państwowych Rzymu. Powstanie Instytucji Kościoła Katolickiego. Początek prześladowania i mordowania przedstawicieli innych wyznań.
     319 r. Cesarz Konstantyn ustanowił prawo zwalniające kler od płacenia podatków i służby w armii.
     321 r. Cesarz Konstantyn nakazuje święcić niedziele zamiast dotychczasowej soboty.
     325 r. Cesarz Konstantyn na soborze nicejskim ustanawia kanon pisma "świętego" i "dwójce świętą" awansując Jezusa do miana Boga. Jezus z Betlejem ma zastąpić dotychczas czczonego Mitre.
-Narodziny Boga Mitry przypadające na dzień 25 grudnia, staja sie data przyjścia na świat Jezusa.
-Wniebowzięcie Mitry w okresie równonocy wiosennej staje się chrześcijańskim świętem Wielkanocy.
-W Rzymie na Wzgórzach Watykańskich, chrześcijanie przejmują świętą grotę Mitry, czyniąc z niej siedzibie Kościoła katolickiego
-Występowanie wyraźnych podobieństw do mitryzmu, ojcowie chrześcijaństwa tłumaczą dzialanoscia diabla.
     330 r. Wprowadzeie zwyczaju czczenia zmarłych ("świętych") i ich relikwii
     355 r. Biskupi zostaia uwolnieni spod nadzoru sadów świeckich.
     360 r. Wprowadzenie zwyczaju czczenia aniołów
     381r. Do obowiązującej dotychczas konstantynskiej "Dwojcy Świętej" cesarz Teodozjusz dołączył trzecia osobę tzw."Ducha Świętego".Działo sie to na soborze w Konstantynopolu
     391 r. W Aleksandrii Chrześcijanie spalili największą na Ziemi bibliotekę, w której przechowywano około 700 000 starożytnych zwojów. Zamknięto starożytne akademie, skończyło się nauczanie kogokolwiek poza murami kościołów.
     431r. Wyrażenie "Xristo Tokos" - Matka Chrystusa - zostało zastąpione na "Teo Tokos" - Boga Rodzica.
     539 r. Ustanowiono władze papieży oraz ofiarę mszy świętej - Na soborze w Macon biskupi glosowali nad problemem, czy kobiety maja dusze.
     593 r. Papież Grzegorz I wprowadził wiarę w czyściec, dla uzdrowienia finansów kurii rzymskiej poprzez sprzedaż odpustów od kar czyscowych.
     600 r. Wprowadzono łacinę do liturgii.
     715 r. Wprowadzono modlitwy do Marii Panny oraz świętych.
     726 r. W Rzymie zaczęto czcić obrazy.
- Kościół rzymsi z Dziesięciu Boskich Przykazań usunął drugie, które brzmi: "Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które sa w wodach pod ziemia. Nie będziesz sie im kłaniał ani służył".
- Otwarło to drogę do handlu obrazami, szkaplerzami, krzyżami, posagami itp.
Przykazań jednak musiało pozostać dziesięć. Podzielił wiec kościół ostatnie przykazanie, mówiące o niepozadaniu ani zony, ani osła, ani wołu, na dwie części i odtąd katolicy maja tez Dziesięć Przykazań, tak jak i Żydzi.
     783 r. Nastał zwyczaj całowania nóg papieża.
     813 r. Ustanowiono Święto Wnieowzięcia Maryji
     993 r. Papież Leon III zaczął kanonizować zmarłych.
X wie. - Cala Europa znalazła sie pod panowaniem Kosciola.Zalamuje sie aktywnosc na polu medycyny, techniki, nauki, edukacji, sztuki i handlu. Rozpoczyna sie mroczny okres w historii Europy.
     1000 r. Ustanowiono Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zadusznych.
     1015 r. Wprowadzono celibat dla duchownych, aby rozwiązać problem przejmowania spadków przez ich rodziny. (Przedtem duchowni mieli zony i dzieci).
     1077 r. Papież Grzegorz VII ustanowił "klatwe"
     1095 r. Papież Urban II wezwał rycerzy Europy do zjednoczenia i marszu na Jerozolimę. Zainicjował w ten sposób pierwsza wyprawę krzyżową.
Papież ogłosił, iz "Wyklęty będzie ten, kto powstrzyma swój miecz przed rozlewem krwi".
     1099 r. Masakra Muzułmanów i Żydów w Jerozolimie. Kronikarz Rajmund pisał:
"Na ulicach leżały sterty Głów, rak i stop. Jedni zginęli od strzałów lub zrzucono ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. To był prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga nakazujący, aby miejsce to wypełnione było krwią niewiernych."
     XII wiek - Uczony i filozof, święty Tomasz z Akwinu głosił, że zwierzęta nie mają życia po śmierci ani wrodzonych praw, oraz ze "przez nieodwołalny nakaz Stwórcy ich Zycie i śmierć należą do nas".
     1116 r. Sobór Laterański ustanowił spowiedź "na ucho". Taka forma spowiedzi pozwalała na sprawowanie większej kontroli nad ludźmi, oraz na "wywiad środowiskowy".
     1140 r. Ułożono i przyjęto 7 sakramentów świętych.
     1204 r. Zaczęła działać Święta Inkwizycja. Słudzy kościoła zamęczyli i spalili żywcem miliony ludzi. Spalanie ludzi, praktykowane w XX wieku przez nazistów, po raz pierwszy zastosowane było na skale masową przez chrześcijańską inkwizycję. Majątki "heretyków" przejmowane były przez kościół i inkwizytorów. Jak na irionie inkwizytorzy wybierai byli najczęściej spośród dominikanów i franciszkanów, którzy ślubowali życie w ubóstwie...
-Nawet w XXI w Watykan nie dopuszcza nikogo do archiwów dotyczących inkwizycji.
"Encyklopedia katolicka" twierdzi,iz inkwizycja "dużo zdziałała dla rozwoju cywilizacji".
     1208 r. Papież Innocenty III zaoferował każdemu, kto chwyci za bron, oprócz boskiego zbawienia, również ziemie i majątek heretyków. Rozpoczeła sie Krucjata Albigenska, której celem było wymordowanie Katarów. Szacuje sie, ze Krucjata Albigenska pochłonęła milion istnień ludzkich, i dotknęła większą część populacji południowej Francji. Przeor, dowodzący wojskami krucjaty, gdy mu sie skarżono, ze trudnjo jest odróżnić wiernych od heretyków, odpowiedział: "Zabijać wszystkich. Bóg ich odróżni".
- Papież Innocenty III twierdzi: "Każdy kto próbuje stworzyć własny wizerunek Boga niezgodny z dogmatem Kościoła musi być bez listości spalony".
     1229 r. Papież Grzegorz IX zakazał czytania Biblii pod sankcja kar inkwizycyjnych.
     1231 r. Nakaz papieski zalecał palenie heretyków na stosie. Pod względem technicznym pozwalało to uniknąć rozpryskiwania się krwi.
     1252 r. Tortury zostają prawnie dozwolone przez Kosciol (zostaly ustanowione przez papieza Innocentego IV)
- Tortury obejmowały : łamanie na kole, wieszanie za ręce z cieżarami u nóg, ściskanie czułych części ciała, sadzanie na gorących węglach lub żelazie, wyłamywanie stawów, gotowanie żywcem itp. Była to "ludzka" - jak zapewnia kościół  metoda badan.
Na narzędziach tortur umieszczano motto: "Chwała niech będzie panu"...
     1263 r. Zatwierdzono przyjmowanie komunii pod jedną postacią.
     1264 r. Ustanowiono uroczystyość Bożego Ciała.
     1275 r. Pojawiły sie dyskusje na temat płacenia daniny. W odpowiedzi papież ekskomunikował cale miasto, Florencje.
     XIV wiek Wybucha epidemia czarnej śmierci, Kościół wyjaśniał, ze winę za ten stan rzeczy ponoszą Żydzi, zachęcając przy tym do napaści na nich.
     1311 r. Papież Klemens V jako pierwszy ukoronował się potrójną korona władcy.
     1326 r. Niezgodność przesadnie bogatej organizacji Kościoła z głoszonymi przez nią ideami Jezusa Chrystusa, doprowadziła do ogłoszenia bulli papieskiej "internonnullos", w której uważano za herezje twierdzenia, jakoby Jezus i Jego apostołowie nie posiadali żadnej własności w postaci dóbr materialnych.
     1378-1417 r. Dochodzi do tzw. "Wielkiej Schizmy". Władza jest podzielona między dwóch papieży - jednego urzędującego w Rzymie, drugiego w Avignon. Spory nie dotyczyły religii, ale polityki i władzy
     1450-1750 r. Okres polowania na czarownice. Straszliwymi torturami zamęczono setki tysięcy kobiet posądzanych o czary.
- Dzieci można było równieżoskarżać o czary: dziewczynki po ukończeniu 9,5 lat, chłopców po ukończeniu 10 lat. Młodsze dzieci torturowano w celu uzyskania zeznań obciążających rodziców. W procesach o czary brane były pod uwagę "zeznania" dwulatków.
-Tortury obejmowały : łamanie kołem, wieszanie za ręce, biczowanie, przypiekanie, gotowanie w oleju, wbijanie kolców w oczy, wyrywanie obcęgami piersi i narządów płciowych.
     1484 r. Papież Innocenty VIII oficjalnie nakazał palenie na stosach kotów domowych razem z czarownicami. Zwyczaj ten był praktykowany przez trwający setki lat okres polowań na czarownice.
- Wiara, ze zwierzęta sa pośrednikami diabla, doprowadziła do załamania sie naturalnej kontroli liczebności populacji gryzoni. Celem ataku gorliwych chrześcijan najczęściej były koty, wilki, węże, lisy, i białe koguty. Ponieważ wiele z tych zwierząt polowało na roznoszące choroby gryzonie, ich eliminacja wzmogła wybuchy epidemii.
     1492 r. Kolumb odkrył Amerykę. Inkwizycja szybko postępuje śladami odkrywców.
     1493 r. Bulla papieska uprawomocniła deklaracje wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły przyjęcia chrześcijaństwa.
- Rozpoczeła się kolejna bestialska rzez w imię Boga. Wbijano ciężarne kobiety na pale, ćwiartowano żywcem indiańskie niemowlęta, przywiązywano ofiary do luf armatnich i puszczano je z dymem, rozrywano ludzi przy pomocy koni, mordowano, gwałcono, ucinano ręce, nosy, wargi, piersi.
-Jezuita Jose de Anchieta, twierdził: "Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje".
Ten oto barbarzyńca, został beatyfikowali w 1980 r. przez papieża, który nazywał go "apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy". Bandyta, który w bestialski sposób unicestwił tysiące ludzkich istnień, uznany został za świętego...
- Gdy katoliccy "misjonarze" zawitali do Meksyku, żyło tam około 11 milionów Indian, a po stu latach już tylko 1,5 miliona. Słowo Boże zawiezione w tamte rejony "pięknie zaowocowało".
- Podczas pobytu na tamtych ziemiach, papież nazwał ta zbrodnie przeciwo ludzkości "dziełem ewangelizacji i pokoju".
     1563 r. Ustalono, ze tradycja Kościoła jest ważniejszym źródłem objawienia od Słowa Bożego.
     1572. We Francji 24 sierpnia zamordowano 10 000 protestantów. Papież Grzegorz XIII napisał potem do króla Francji Karola IX: "Cieszymy sie razem z tobą, ze z Boska pomocą uwolniłeś świat od tych podłych heretyków"
     1543 r. Kopernik publikuje teorie heliocentryczna.Jego dzieło trafia na kościelny indeks ksiąg zakazanych i pozostaje tam az do 19 wieku (Czyli az do 19 wieku kosciol uznaje, iz ziemia tkwi nieruchomo w centrum Wszechświata).
     1584 r. Giordano Bruno twierdzi iz gwiazdy sa innymi Słońcami, wokół których mogą krążyć inne planety, a na nich żyć inne istoty. Za swoje poglądy zostaje spalony żywcem na stosie. Egzekucje opóźniono o dwa lata z rozkazu papieża Klemensa VIII. Papieżowi zależało, by stos na Campo dei Friori stal sie jedna z atrackji dla pielgrzymów.
     1633 r. Galileusz próbuje rozpowszechniać teorie heliocentryczna. Zostaje zatrzymany przez Inkwizycje i pod groźbą tortur zmuszony do odwołania swych pogladow. Inkwizycja skazuje go na dożywotni areszt domowy.
-Poglądy świętego Augustyna odzwierciedlały "naukowe" podejście Kościoła do swiata: "Jest to niemożliwe, aby po przeciwnej stronie Ziemi znajdowali sie ludzie, gdyż w Piśmie świętym nie ma wzmianki o takim rodzie wśród potomków Adama."
     1854 r. Wprowadzono dogant o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryji Panny.
     1855 r. Sprzeciw Kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kościół głosił iz "wolność to bluźnierstwo, wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolność to mówienie kłamstw w imię Boga".
     1870 r. Wprowadzono dogmat o nieomylności papieża.
-Początek XX wieku - Papież Leon XIII nadal udowadnia, ze najwyzsza kara daje sie uzasadnić następująco: "Kara śmierci jest niezbędnym i skutecznym środkiem dla osiągnięcia celu Kościoła, gdy buntownicy wystąpią przeciw niemu i narusza jedność duchowa".
     1917 r. Tortury były prawnie dozwolone przez Kościół od roku 1252, w którym zostały ustanowione przez papieża Innocentego IV, az do roku 1917, w ktorym to zaczal obowiązywać nowy Codex Juris Canonici.
     1931 r. Papież Pius XI wydaje encyklikę "Non abbiamo bisogno", w której jest mowa o wdzięczonści kościła dla faszyzmu za zlikwidowanie wroga - socjalizmu.
     1933 r. Hitler oświadczyl ,ze w chrześcijaństwie widzi "niezachwiany fundament moralności; dlatego "obowiązkiem naszym jest utrzymanie i rozwijanie przyjaznych stosunków ze Stolicą Apostolska". W czasie II Wojny Światowej papież Pius XII przyjmował na codziennych audiencjach niemieckich zbrodniarzy wojennych, udzielając im błogosławieństwa.
     1950 r. W petycji do Watykanu, katolicy proszą o dogmatyzacje fizycznego wniebowzięcia Maryji. W odpowiedzi Watykan uchwala dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryji Panny (w Ewangeliach nie ma słowa o tym).[member=2]fistraist[/member]
Ze względu na to, iż link nie działa wrzucam plik w załączniku


Zobacz na:
Inkwizycja Hiszpańska – hr. Józef Tyszkiewicz
https://forum.wybudzeni.com/index.php?topic=2188.0
« Last Edit: (Tue) 01.12.2015, 20:16:06 by BladyMamut »
"Najlepsza część życia ludzkiego to małe, bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości."

William Wordsworth

Morpheus

  • Guest
Odp: 2000 lat kościoła katolickiego
« Reply #1 on: (Sat) 02.08.2014, 23:04:15 »
Nie chcę offtopować ale widziałem to na kwejku i zostało to ostro tam pojechane w komentarzach. Zostały wymienione wszystkie błędy w tej grafice, a było ich sporo.@edit by Anomalia
Dobra, już mam ---- > http://kwejk.pl/obrazek/2085430/kilka-ciekawostek.html
[member=56]Morpheus[/member]

Mogę prosić o link?? Chętnie bym skopiował te komentarze i potem sami byśmy przeanalizowali wszystko.
« Last Edit: (Sun) 03.08.2014, 04:40:36 by Anomalia »

Ardek

  • Guest
Odp: 2000 lat kościoła katolickiego
« Reply #2 on: (Sun) 03.08.2014, 00:31:37 »
Mądrości z kwejka (i content i komentarze) grożą rakiem. Co do samej treści, to całego nie przeczytałem, ale jak zobaczyłem sugestię, że wartości na których zbudowano cywilizację zachodnią były złe, bo spropsował je Hitler, to zwątpiłem.