Author Topic: Biblioteka Wolnorynkowa Online  (Read 1622 times)

Ardek

  • Guest
Biblioteka Wolnorynkowa Online
« on: (Wed) 16.07.2014, 22:10:59 »
Biblioteka Wolnorynkowa Online


Wszystkie książki w tym linku- http://www.pafere.org/biblioteka_wolnorynkowa_online.html

Biblioteka Wolnorynkowa Online to zbiór artykułów zgromadzonych w naszej bazie w ciągu kilku ostatnich lat. Wiele z nich to teksty zapożyczone z istniejącej od 2001 roku Strony Prokapitalistycznej, które mogły ukazać się w polskim tłumaczeniu dzięki wsparciu założyciela i wieloletniego prezesa Fundacji PAFERE, Jana M. Małka. Celem utworzenia Biblioteki Wolnorynkowej Online jest przybliżenie naszym Czytelnikom nie tylko klasyków wolnościowej myśli ekonomicznej, ale także autorów współczesnych, poruszających także bieżące tematy gospodarcze. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w naszej Bibliotece to, co go interesuje. Ze swej strony zapewniamy, że będzie ona na bieżąco aktualizowana i wzbogacana o kolejne interesujące materiały.

Zapraszamy do lektury!!!

*  *  *

Ludwig von Mises
Front antykapitalistyczny (fragmenty książki)
Interwencjonizm (fragmenty książki)
Demokracja konsumentów (fragment książki)
Państwo kapitalistyczne a państwo socjalistyczne (fragment książki)
Antykapitalistyczne uprzedzenia amerykańskich intelektualistów (fragment książki)
Ludzkie działanie (fragment książki)
Ludzkie działanie: Rząd i rynek (fragment książki)
Ludzkie działanie: Zasada państwa dobrobytu przeciw zasadzie rynku (fragment książki)
Ludzkie działanie: Inflacjonistyczna interpretacja historii (fragment)
Ludzkie działanie: Standard złota (fragment)
Ludzkie działanie: Międzynarodowa współpraca monetarna (fragment)
Ludzkie działanie: Charakterystyka gospodarki rynkowej (fragment)
Ludzkie działanie: Dobra kapitałowe i kapitał (fragment)
Ludzkie działanie: Kapitalizm(fragment)
Ludzkie działanie: Suwerenność konsumentów (fragment) .>>>
Ludzkie działanie: Konkurencja(fragment)
Wolność
Nierówność zamożności i dochodów
Zysk i strata przedsiębiorcy
Zyski i straty przedsiębiorcy w rozwijającej się gospodarce
Moralne potępienie zysku
Organizatorzy, menedżerowie, technicy i biurokraci
Proces selekcji
Jednostka i rynek
Propaganda komercyjna
"Volkswirtschaft" (Gospodarka narodowa)
Procent, ekspansja kredytowa i cykl koniunkturalny: Problemy
Składnik rynkowej stopy procentowej związany z przedsiębiorczością
Ażio cenowe jako składnik rynkowej stopy procentowej brutto
Rynek kredytowy
Wpływ zmian w relacji pieniężnej na procent pierwotny
Wpływ inflacji i ekspansji kredytowej na rynkową stopę procentową brutto (cz. 1)
Rzekoma możliwość wyeliminowania depresji przez wprowadzenie rządów totalitarnych

Ks. Robert A. Sirico
Dylemat samarytanina
Papież ceni wolną ekonomię ...
Ewangeliści państwa opiekuńczego
Iluzja zjednoczenia
Kapitalizm musi zdobyć moralną przewagę
Ochronić własność XXI wieku
Dobrobyt a duchowość ekologiczna
Religijna lewica bez maski
Milton Friedman a czynnik ludzki
Jedyna nadzieja dla obywatelskiej odnowy
Kultura życia, kultura rynku
Wyzwolenie chrześcijaństwa
Minimalna płaca, maksymalne męki
Przedsiębiorcom na Święta
Haiti i solidarność

Lawrence W. Reed
Nowozelandzka rewolucja
W obronie wolności
List Otwarty do etatystów na całym świecie
Czy istnieje niekorzystny bilans handlowy?
"Bogactwo i dochody rozłożone są zbyt nierówno"
"Mam prawo do tej usługi"
Wielkie mity na temat Wielkiego Kryzysu

Walter Block
Czy postęp technologiczny kreuje bezrobocie?
Źródła zewnętrzne
Jasna strona niepowodzenia

Doug Bandow
Nowy atak na kapitalizm
Czy pomoc zagraniczna pomaga biednym narodom?

Hans F. Sennholz
Ekonomiczne cele i środki
Dwa oblicza moralności
"Chociaż dziś związki zawodowe są zbyt silne, w przeszłości były potrzebne"

Dwight R. Lee
Rynek tego nie zrobił
Handel wolny, a nie sprawiedliwy

Tom G. Palmer
Medycyna dla zysku a motyw współczucia
Globalizacja jest bardzo dobra!

Mark Skousen
Ekonomia na jednej stronie

Donald K. Jonas
Pracy nigdy nie zabraknie

William H. Petersen
Ludwig von Mises - wolność kontra wszechmocny rząd

Burtom Folsom
Henry Ford i triumf przemysłu samochodowego

Alan Levite
Kapitalizm a kooperacja

James A. Dorn
Wolny handel a prawa człowieka w Chinach

William V. Bandoch
Czy postęp technologiczny kreuje bezrobocie?

Brian Boland
Źródła zewnętrzne

Matthew Ragan
Jasna strona niepowodzenia

Paul A. Cleveland
Głupota współuczestniczenia w rządowej opiece

Albert J. Nock
Władza społeczeństwa a władza państwa

Michael Novak
Zysk i rynek

Raymond J. Keating
Eksplozja przedsiębiorczości

K. L. Billingsley
Socjalistyczny sen trwa w najlepsze

Donald G. Smith
Socjalizm - refleksje na temat upadku

Richard L. Stroup, Jane S. Shaw
Środowisko naturalne a prawo własności

John C. Goodman
Watykan a wolny rynek

Guy Sorman
Koniec ery mas

James L. Payne
Irlandia - dryf od socjalizmu do wolnego rynku

Walter Williams
Chciwość kontra współczucie
Najpierw człowiek potem zysk?

Ralph Hood
Czyżbym coś przeoczył? - czyli co jest dobre dla "trzeciego świata"

Andrew Bernstein
Okres wynalazków

David N. Laband
Przeklęte ... raje podatkowe

Gary M. Quinlivan
Międzynarodowe korporacje - fakty i mity

Alejandro A. Chafuen
Prywatna własność - późni scholastycy hiszpańscy a klasyczny liberalizm
Ethics of Transition from Communism -The Dignity of the Human Person as the Foundation of the Transition
Benedykt XVI a wolność
Benedict XVI and Freedom
Handel, kupcy i rzemieślnicy
Ku połączeniu Religii z Wolnością

Ayn Rand
Budowniczowie pomników

Leonard Liggio
XXI wiek będzie wiekiem wolności
Poland and Representative Institutions in Western Civilization

Władimir Bukowski
Unia Europejska jak Związek Sowiecki
"Wspólny Europejski Dom" według Gorbaczowa

Carl Beddermann
Brukselski dom wariatów

James T. Bennett
The Ethics of the Labor Market

Ana Isabel Eiras
Ethics, Corruption and Economic Freedom

John Schipooll
Tylko kapitalizm!

Ronald Reagan
Imperium zła
Aby odbudować Amerykę
Wystąpienie inauguracyjne

Vaclav Klaus
Wolność i jej wrogowie (z perspektywy środkowoeuropejskiej)
Wątpliwości, co do najbliższej przyszłości UE
Traktat Lizboński: instrukcja dla początkujących
20 lat po upadku komunizmu: pytania o przyszłość gospodarki rynkowej

Wess Mitchell
Szanse i zagrożenia członkostwa w UE

Russell Kirk
Kwestia sprawiedliwości społecznej
Stałość i zmiana

Maciej Zaremba
The spectre drives a little car with foreign number plates

Karen Selick
"Dzwoń na policję i giń"

Cecil E. Bohanon
"W sprawiedliwym społeczeństwie wyżywienie jest prawem"

Mart Laar
Estońska metoda
Estonia a Centesimus Annus: uniwersalne przesłanie nadziei

Karl Sigfrid
Tak czy nie dla euro?

Henry Hazlitt
"System kontrolowanych stawek czynszu broni interesów najemców"

Christopher Lingle
Czy dobrobyt zależy od wykształcenia?

Paul L. Poirot
"Państwo powinno uwolnić ludzi od biedy"

Dean Russell
Narodziny kapitalisty

Arthur E. Foulkes
Jednostka a społeczeństwo

Sheldon Richman
Medycznym socjalistom wszystkich partii
Frédéric Bastiat - mistrz reductio ad absurdum

Thomas Szasz
Mit systemu ubezpieczeń zdrowotnych

Norman Barry
UE: Wciąż guzdrająca się gospodarka z socjalistycznym garbem

Daniel J. Mitchell
Islandia kuruje się z przeziębienia dzięki rewolucji podatku liniowego

Richard Prebble
Nowozelandzkie odrodzenie gospodarcze
Rządy nie mogą ręcznie sterować gospodarką, ponieważ socjalizm się nie sprawdza
Nowozelandzkie odrodzenie gospodarcze (cz. 2)

Donald J.Boudreaux
Indywidualizm a inteligencja
Problem z "alecozami"...
Gęstość zaludnienia a dobrobyt

Ron Paul
Jak ludzkie obyczaje ulegają deprawacji

Roberto de Mattei
ONZ jako wylęgarnia ideologii

Timothy D. Terrell
Absurdalność "ochrony miejsc pracy"

Jesús Huerta de Soto
Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne (fragment)

George Gilder
Wojna przeciw bogactwu

Frederic Bastiat
Obfitość i niedostatek - cz. 1
Obfitość i niedostatek - cz. 2
Obfitość i niedostatek - cz. 3
Czy państwo powinno dotować sztukę?

Llewellyn H. Rockwell, Jr.
Triumf socjalizmu...

Gary McGath
Nikłe zbiory z krzewu pracy

Richard M. Weaver
Idee mają konsekwencje - Wstęp

Victor V. Claar
Sprawiedliwy handel? Czy FAIR TRADE rzeczywiście zwalcza problem ubóstwa?

Philipp Bagus
Tragedia euro: Unia Gospodarcza i Walutowa jako system wywołujący konflikty

Autorzy polscy:

Jan Michał Małek
Konstytucja a gospodarka
Imperatyw ekonomiczny: "Nie kradnij!"
Ignorancja plus władza ... - czyli moje wrażenia z kilkutygodniowego pobytu w Polsce w 2001 roku
Ustalenie podstaw krajowego programu gospodarczego ...
Glosa do Listu do Konferencji Episkopatu w sprawie bezrobocia
Drogą prawdy do dobrobytu!
Taking the road of truth to prosperity!
Nadać tytuły własności!
W gospodarce nic nie zmieni się na lepsze...
Nie mieszajmy doktryny Kościoła z "naukami" fałszywych proroków
Jeszcze o Katechizmie, nieprawowitej władzy i sprawiedliwości społecznej...
Odnowa Kościoła potrzebna ... również polskiej gospodarce!
Czy staniemy się pachołkami systemu wolnorynkowego?
Cios w podstawę marksizmu...

Paweł Toboła-Pertkiewicz
Szlachetni naprawiacze świata
Ile czasu pozostało III RP?
Rosyjski tygrys pnie się w górę
Czy państwo powinno ustalać warunki pracy?
Fundusz dobry na wszystko
Nieetyczni dziennikarze
Emerycie zostań w domu
Rynek znów górą!
Majowa lekcja ekonomii
Neoliberalna obrona wolnego rynku w myśli Ludwiga von Misesa i Fryderyka von Hayeka
Prawda o podatkach
Na wakacje do hoteliku
Podatek na wakacje
Pytania o konstytucję
Uszczelnianie baków
Czy etyka jest fundamentem gospodarki?
Co widział Bastiat ...
Władza, która chroni wolność jednostki - unikatowa teoria władzy Fryderyka Augusta von Hayeka
Stuknąć ich w głowę
Etyczny kapitalizm (rozmowa z prof. Michałem Wojciechowskim)
Nawrócony na kapitalizm (rozmowa z ks. Robertem A. Sirico)
Inny świat - Ameryka
Chile - najbogatszy kraj Ameryki Południowej (wywiad z Wojciechem Klewcem)
Mart Laar - estoński cudotwórca
Nagroda Friedmana 2006: Wolnościowy Nobel dla Laara!
Znaczenie własności
Ameryka Łacińska: W którym kierunku?
Niepłacenie zbyt wysokich podatków to nie grzech! (wywiad z bp. Richardem Williamsonem)
Rzemieślniczy spisek
O chrześcijańskich korzeniach własności prywatnej, rodzinie i Ameryce Łacińskiej...
Moralny kapitalizm
Ludzkie działania kontra ludzkie planowanie
Szacunek dla Rona Paula
Trzeba propagować postawy przedsiębiorcze
W 20. rocznicę uchwalenia ustawy o wolności gospodarczej: Historia jednej ustawy
Złudna wiara w państwo (wywiad z Michaelem Millerem)
Optymizm mimo wszystko (rozmowa z Kenem Schoollandem)
Niewykorzystany potencjał gospodarczy Bałkanów (wywiad z Natashą Srdoc)
Fundusze europejskie
Z ekonomią pod prąd
Bastiat, czyli ekonomia dla normalnych ludzi
Fair Trade czyli problemy z kawą

Paweł Sztąberek
Nie stać nas na socjalizm
Zwykły człowiek o kapitalizmie
Trzecia Droga, Trzeci Świat
Third Way, Third World
Wolny rynek górą
Państwo i pieniądze
Najpierw dobrobyt, później demokracja
Amerykańska lekcja
Co się komu należy od rządu ...
Niewidzialna ręka rynku czuwa
Sprawiedliwość społeczna
Święte Prawo Własności
Rozkułaczanie trwa
Dwa oblicza żebractwa
Politycy "walczą z bezrobociem" ...
Biskupom do namysłu ...
Cięcia w socjalu
Egoiści
Zgubne skutki politycznego zaślepienia
Socjalistyczna logika
Widzialne łapska rządu
Rzeczywistość serialowa a proza życia
Jeszcze państwo czy już mafia?
Minister kultury od wspierania ... "twórców"
Jan Paweł II: Wolny rynek jest najbardziej skuteczny ...
"Najwspanialszy z ustrojów"
Człowiek w tłumie
Kapitalizm pod strzechą
Bez korzeni, bez nadziei?
Mądrość późnych scholastyków
Obrzydzony kapitalizm
Owca i pasterze
Kapitalizm zwycięża
Konstytucja UE - zagrożenie czy banał?
Wyznanie księdza Roberta A. Sirico
Socjalna hucpa!
Widmo krąży po Europie
A widmo wciąż krąży...
O chrześcijańskich korzeniach własności prywatnej, rodzinie i Ameryce Łacińskiej...
Wolny rynek jest najbardziej moralny!
Daniel Mitchell w Polsce: Podatek liniowy jest dobry dla gospodarki
Ordoliberalizm - teoria, która stała się praktyką
PAFERE Liberty Weekend 2010 - relacja
Największe bogactwo świata...
Co zostawimy w spadku naszym dzieciom? - relacja z konferencji o długu publicznym
Biurokracji wykluczenie nie grozi
Katolicy a ekonomia – refleksje pokonferencyjne

Witold Świrski
Pałne welfare state czyli utopia zrealizowana
"Krwawy kapitalizm"
Las a prawo własności

Janusz Domaszuk
Za duże zarobki?
Leki dla biednych, a muzyka dla bogaczy?
Brak zakazów po meksykańsku
Błędna teoria Hayek'a

Michał Wojciechowski
Papież i kapitalizm
Liberalizm chrześcijański?
Moralna szansa przedsiębiorczości

Robert Gwiazdowski
Podatki mają konsekwencje
Krótka historia podatku dochodowego
Sprawiedliwość a efektywność

Stanisław Michalkiewicz
What does God truly think about taxes?
Zarządzam zachód słońca!
Pan Andrzej umacnia walutę
Prawo Lityńskiego nadal działa
Błogosławiona wina
Mechanizm ekonomicznego samograja
Koło zamachowe, czy pasożyt gospodarki?
Godzina prawdy nadchodzi
"Pranie pieniędzy"
Od kiedy zaczyna się łysina?
Ekonomiczna doktryna Maciusia I
Czy Cyganki znają przyszłość?
Nadzieje i rzeczywistość
"Szara strefa" i moralność
Przyglądamy się szczęściu
Dach nad głową
Dobrodziejstwa politycznego chaosu
Walka o fabrykę gwoździ
W polskie ręce - perswaduję!
Co będziemy palili?
Obrońcom rodziny - pro memoria
Suwerenność a konstytucja Unii Europejskiej
Sprywatyzować miłość bliźniego?
Biznes w sektorze strategicznym
W kierunku thatcherowskim
Nacjonalizacja pieniędzy i sumień
Recydywa łagodnej frenklowszczyzny
Czy demokracja prowadzi do socjalizmu?
Wychodzenie z komunizmu: polskie doświadczenie
Zagadkowe fenomeny
Teorie i bzik
Korupcja - felix culpa?
W okowach łańcucha pokarmowego
Bierzemy przykład z Ewuni
Siła oznaką słabości?
Robi się gorąco
"Rozwój" poprzez rozbój?
Państwo prawne, prawniejsze i solidarne
Walka z "szarą strefą"
Wady państwa opiekuńczego

Wojciech Popiela
Don't cry for me, Argentina ...
Ronald Reagan: bezpieczeństwo, dobrobyt, wolność!
Porozmawiajmy o UE czyli "TAK" pyta - "NIE" odpowiada
Zakład Ubezpieczeń Argentyńskich
Wysłuchaj nas Panie... czyli jak pomagać biednym?
Kradzież a ekonomia i rozwój gospodarczy - relacja z konferencji
Staszko ryzykant
Na łów
IV RP: jeszcze socjalizm czy już komunizm?
Thatcheryzm czy raczej LPR-yzm?
Kto zawyża ceny paliw?
Trzeba wyjść poza schemat
Wolni ludzie, do broni!

Krzysztof Mazur
Lichwiarze istnieją
Rehabilitacja podatku obrotowego
Czy prawda ma przyszłość?
Filuci i filareci
Lepiej już było...

Robert Sobalski
OFE - czyli emerytom ... guzik?

Paweł Jurewicz
Anarchosyndykalizm - czyli totalitaryzm pod maską
wolności

Tadeusz Tyszka
Reakcje ludzi na wysokie podatki

Andrzej Sadowski
Biurokratyczny garb niszczy polską przedsiębiorczość
Euromorgana
Polska nie jest krajem polityków

Jarosław Ściślewski
Koncesje czyli złudne poczucie bezpieczeństwa

Mirosław Dzielski
Kocham kapitalizm!

Karol Modrzew
Na czym polega wielkość Reagana?

Paweł Skrzynecki
Globalizacja państw a globalizacja jednostek
Ekonomia błędów
Kłopotliwe pieniądze
O tym jak państwo służy naszemu zdrowiuZobacz na:
Społeczne funkcjonowanie pojęć prawdy i piękna w różnych cywilizacjach
https://forum.wybudzeni.com/index.php?topic=1672.0
O tworzeniu pojęć oraz teoriach adekwatnych, kulawych i skaczących - Petrażycki
https://forum.wybudzeni.com/index.php?topic=1969.0
« Last Edit: (Mon) 18.05.2015, 11:59:18 by BladyMamut »

Ardek

  • Guest
Odp: Biblioteka Wolnorynkowa Online
« Reply #1 on: (Wed) 06.08.2014, 18:42:44 »
Warto też zajrzeć do biblioteki Instytutu Misesa:
http://mises.pl/dzial/teksty/biblioteka-ibe/

Ludziom, którzy chcą wypożyczyć coś na papierze, polecam zobaczyć, czy w waszym mieście nie ma żadnej organizacji w stylu Koliber. Takowe zazwyczaj prowadzą biblioteki dla swoich członków, a poza tym zawsze można zdziałać coś dobrego poza swoją piwnicą z internetem.