Author Topic: Historia Polski w liczbach  (Read 1397 times)

Offline BladyMamut

  • Administrator
  • WyBudzony
  • *
  • Posts: 2 560
  • Reputacja: +12/-0
Historia Polski w liczbach
« on: (Sun) 10.08.2014, 22:25:53 »
Historia Polski w liczbach. Tom I. Państwo, społeczeństwoTytuł: Historia Polski w liczbach. Tom I. Państwo, Społeczeństwo
Autor: Andrzej Jezierski [red.]
Wydawnictwo: GUS

ISBN: 83-7027-314-9

Opis wydawcy:

Niniejsza książka jest interesującym opracowaniem, które przybliży Czytelnikom dzieje naszego Państwa, oraz problemy rozwoju społecznego i gospodarczego w świetle historycznych informacji statystycznych. Publikacja ta – podobnie jak wydany w 2003 roku tom 1, poświęcony państwu i społeczeństwu – przygotowana została przy wykorzystaniu opracowanych przez Zespół Redakcyjny i wydawanych od 1990 roku przez GUS roboczych zeszytów tematycznych.Historia Polski w liczbach. Tom II. GospodarkaTytuł: Historia Polski w liczbach. Tom II. Gospodarka

Wydawnictwo: GUS
ISBN: 83-7027-388-2
Ilość stron: 693
Data publikacji: 2006

 

Opis wydawcy:

Tom II publikacji pt.: „Historia Polski w liczbach”, prezentujący problematykę gospodarcza od najstarszych, możliwych do ujęcia liczbowego czasów, do 2000 r. Publikacja ta – podobnie jak wydany w 2003 r. tom I „Historii Polski w liczbach”, poświęcony państwu i społeczeństwu – przygotowana została przy wykorzystaniu opracowanych przez Zespół Redakcyjny i wydawanych od 1990 r. przez GUS roboczych zeszytów tematycznych. W zakresie zagadnień gospodarczych obejmowały one: „Rolnictwo. Leśnictwo”, „Górnictwo i Przemysł, Budownictwo, Dochód Narodowy”, „Transport, Łączność”, „Handel”, „Finanse”. Wykorzystano także wydaną w 1994 r. publikację pt.: „Economic History of Poland in Numbers”, zawierającą wybór najważniejszych danych statystyczno-historycznych zestawionych z myślą o czytelniku zagranicznym.

Przy opracowywaniu zeszytów tematycznych wykorzystywano źródła i publikacje wydane do 1989 r. W niniejszym II tomie „Historii Polski w liczbach” uzupełniono je również nowym materiałem, który nie był poprzednio uwzględniony. Nie przeprowadzono dodatkowych kwerend archiwalnych, traktując aktualny stan wiedzy w zakresie statystyki historycznej jako wystarczający do opracowania tematyki gospodarczej ziem polskich od XVI do XX wieku.

Tom I i II „Historii Polski w liczbach” został opracowany przez ten sam zespół autorski, kierowany od 2002 r. przez prof. dra hab. Andrzeja Wyczańskiego z Polskiej Akademii Nauk, który został Redaktorem Głównym publikacji po śmierci prof. dra hab. Andrzeja Jezierskiego.

Publikację podzielono na trzy okresy chronologiczne (do 1795 r., 1795-1918, 1918-2000), dołączając do każdego z tych okresów komentarz historyczny oraz wyjaśnienia ułatwiające odbiór prezentowanych informacji. Zamieszczono też wykaz wykorzystanej literatury, który może być pomocny dla osób zajmujących się szerzej problematyką badań historyczno-statystycznych z zakresu gospodarki.

Wyrażamy nadzieję, że „Historia Polski w liczbach” okaże się interesującym i pożytecznym opracowaniem, które przybliży Czytelnikom dzieje naszego Państwa oraz problemy rozwoju społecznego i gospodarczego w świetle historycznych informacji statystycznych.


Zarys historii Polski w liczbach„Zarys historii Polski w liczbach” stanowi obszerny wybór tablic z dwutomowego opracowania pt.: „Historia Polski w liczbach”, wydanego w latach 2003 (tom I, Państwo. Społeczeństwo) i 2006 (tom II, Gospodarka), uzupełniony nowymi materiałami.
Publikacja zawiera statystyczny obraz historii Polski od najdawniejszych czasów, możliwych do ujęcia liczbowego, do współczesności. W opracowaniu przedstawiono tematykę dotyczącą: terytorium, władz centralnych i terenowych, wojska, wymiaru sprawiedliwości, ludności, narodowości i wyznań, aktywności ekonomicznej ludności, dochodów, płac i spożycia, budynków i warunków mieszkaniowych, ochrony zdrowia, edukacji i kultury, cen, rolnictwa i rybołówstwa, przemysłu i budownictwa, transportu i łączności, handlu wewnętrznego i zagranicznego, finansów i dochodu narodowego. Do tablic dołączono 51 map i wykresów oraz zamieszczono obszerny wykaz wykorzystanej literatury, który może być pomocny dla osób zajmujących się szerzej problematyką badań historyczno-statystycznych.
„Zarys historii Polski w liczbach” przybliża Czytelnikom dzieje naszego Państwa oraz problemy rozwoju społecznego i gospodarczego w świetle historycznych informacji statystycznych. 
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje