Author Topic: fnbg.org - 5 sposobów aby uniknąć GMO  (Read 1811 times)

Offline Anomalia

  • Administrator
  • WyBudzony
  • *
  • Posts: 244
  • Reputacja: +5/-0
  • 12345678901234
fnbg.org - 5 sposobów aby uniknąć GMO
« on: (Tue) 09.09.2014, 18:47:26 »
http://www.slideshare.net/fnbgorg/5-sposobw-aby-unikn-gmo
+
http://www.slideshare.net/fnbgorg?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview


Transcript

    1. GMO *GMO * 5 sposobów,5 sposobów, aby uniknąćaby uniknąć tegotego w Twoim jedzeniuw Twoim jedzeniu ** Organizmy zmodyfikowane genetycznie w skrócie GMOOrganizmy zmodyfikowane genetycznie w skrócie GMO (ang. Genetically Modified Organisms)(ang. Genetically Modified Organisms) to organizmy, których geny zostały celowo zmienione przezto organizmy, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka.człowieka.
    2. 2 1.1. Kupuj lokalnieKupuj lokalnie produkowanąprodukowaną żywnośćżywność Na razie GMO jest wykorzystywane jedynie przezNa razie GMO jest wykorzystywane jedynie przez duże korporacje, które kupują bezpośrednio zduże korporacje, które kupują bezpośrednio z dużych gospodarstw rolnych lub z zagranicy .dużych gospodarstw rolnych lub z zagranicy . Kupując lokalnie produkowaną żywność wspieraszKupując lokalnie produkowaną żywność wspierasz rolników tradycyjnych i ekologicznych z regionu.rolników tradycyjnych i ekologicznych z regionu. Chronisz miejsca pracy i bogacisz region.Chronisz miejsca pracy i bogacisz region.
    3. 3 2. Kupuj żywność2. Kupuj żywność pochodzącąpochodzącą z uprawz upraw ekologicznychekologicznych Kupując produkty ekologiczne dostarczaszKupując produkty ekologiczne dostarczasz pełnowartościowe produkty dla Twojego organizmu. Procespełnowartościowe produkty dla Twojego organizmu. Proces certyfikacji ekologicznej zapewnia, że żywność jest wolnacertyfikacji ekologicznej zapewnia, że żywność jest wolna od GMO. Przyszłość żywności ekologicznej jest jednakod GMO. Przyszłość żywności ekologicznej jest jednak zagrożonazagrożona przez uwolnienie GMO do środowiska.przez uwolnienie GMO do środowiska. Rolnictwo GMORolnictwo GMO i ekologiczne, a nawet tradycyjne -i ekologiczne, a nawet tradycyjne - nie mogą koegzystować.nie mogą koegzystować.
    4. 4 3. Unikaj 2 głównych3. Unikaj 2 głównych składników pochodzącychskładników pochodzących z upraw GMO:z upraw GMO: soi i kukurydzysoi i kukurydzy Jest to trudne ponieważ według przybliżonych szacunków ok. 60%Jest to trudne ponieważ według przybliżonych szacunków ok. 60% wszystkich przetworzonych artykułów spożywczych, obecnych nawszystkich przetworzonych artykułów spożywczych, obecnych na rynku Unii Europejskiej, może zawierać śladowe ilości GMO.rynku Unii Europejskiej, może zawierać śladowe ilości GMO. Z kukurydzy wytwarzane są tak popularne składniki jak skrobia, olej,Z kukurydzy wytwarzane są tak popularne składniki jak skrobia, olej, syrop, maltodekstryna, dekstroza, mąka.syrop, maltodekstryna, dekstroza, mąka. Soja wykorzystywana jest do produkcji oleju, lecytyny, izolatówSoja wykorzystywana jest do produkcji oleju, lecytyny, izolatów i koncentratów wysokobiałkowych.i koncentratów wysokobiałkowych. W przypadku żywności w EU, obecnie obowiązują progi zawartości GMO naW przypadku żywności w EU, obecnie obowiązują progi zawartości GMO na poziomie 0,9%. Jeżeli GMO jest więcej to taki produkt spożywczy powinienpoziomie 0,9%. Jeżeli GMO jest więcej to taki produkt spożywczy powinien być oznakowany jako zawierający GMO. W praktyce jednak przepis ten jestbyć oznakowany jako zawierający GMO. W praktyce jednak przepis ten jest nie wykonywany i nieegzekwowany. Jedynym certyfikatem, który może dajenie wykonywany i nieegzekwowany. Jedynym certyfikatem, który może daje gwarancję żywności wolnej od GMO jest certyfikat zgodnościgwarancję żywności wolnej od GMO jest certyfikat zgodności z ekologicznymi metodami produkcji.z ekologicznymi metodami produkcji.
    5. 5 Produkty spożywcze, w których mogą być dodatki zProdukty spożywcze, w których mogą być dodatki z transgenicznej (GMO) soi i/lub kukurydzy:transgenicznej (GMO) soi i/lub kukurydzy: wyroby cukiernicze i czekoladowewyroby cukiernicze i czekoladowe lody i deserylody i desery koncentraty spożywczekoncentraty spożywcze sosy, dresingi, zupysosy, dresingi, zupy błyskawiczne, majonezbłyskawiczne, majonez margarynamargaryna miksy masła i margaryny lub masła i olejumiksy masła i margaryny lub masła i oleju płatki śniadaniowepłatki śniadaniowe przyprawyprzyprawy napoje bezalkoholowenapoje bezalkoholowe napoje alkoholowe (piwo, wino)napoje alkoholowe (piwo, wino) drożdżedrożdże słodziki (np. aspartam z bakterii E.Coli GMO)słodziki (np. aspartam z bakterii E.Coli GMO) ocetocet wyroby mleczne (sery,twarogi, napoje fermentowane)wyroby mleczne (sery,twarogi, napoje fermentowane) kultury bakteryjnekultury bakteryjne konserwy rybnekonserwy rybne przetwory owocowe i warzywneprzetwory owocowe i warzywne przetwory mięsneprzetwory mięsne Soja i kukurydza to często podstawowe surowce do produkcji żywności dlaSoja i kukurydza to często podstawowe surowce do produkcji żywności dla wegetarian, przekąsek,używek, dań chińskich, dań typu “fast food”, mlekawegetarian, przekąsek,używek, dań chińskich, dań typu “fast food”, mleka sojowego, przeznaczonego dla niemowląt i dzieci(sojowe izolaty isojowego, przeznaczonego dla niemowląt i dzieci(sojowe izolaty i koncentraty wysokobiałkowe stosowane w produkcji mleka początkowego ikoncentraty wysokobiałkowe stosowane w produkcji mleka początkowego i następnego), preparatów mlekozastępczych dla niemowląt i dziecinastępnego), preparatów mlekozastępczych dla niemowląt i dzieci nietolerujących laktozy (cukru mlecznego), glutenu, dzieci alergicznych,nietolerujących laktozy (cukru mlecznego), glutenu, dzieci alergicznych, chorych na przewlekłe biegunki.chorych na przewlekłe biegunki.
    6. 6 4. Unikaj sztucznych dodatków4. Unikaj sztucznych dodatków i substancji słodzącychi substancji słodzących Większość z konsumentów powinna być już świadoma z niebezpieczeństwWiększość z konsumentów powinna być już świadoma z niebezpieczeństw stosowania sztucznych słodzików i ekscytotoksyn* oraz aspartamu* ( E951).stosowania sztucznych słodzików i ekscytotoksyn* oraz aspartamu* ( E951). Jednakże wielu konsumentów , może być nieświadoma, że aspartam jestJednakże wielu konsumentów , może być nieświadoma, że aspartam jest wytworzony za pomocą modyfikacji genetycznych. Nawet większość witaminy Cwytworzony za pomocą modyfikacji genetycznych. Nawet większość witaminy C (kwas askorbinowy) i wiele witamin z grupy B zostały utworzone za pomocą(kwas askorbinowy) i wiele witamin z grupy B zostały utworzone za pomocą modyfikacji genetycznych. Japoński koncern zmuszony był do wycofania GMOmodyfikacji genetycznych. Japoński koncern zmuszony był do wycofania GMO L-tryptofanu z rynku w 1989 roku, kiedy to tysiące ludzi stało się ciężko chorychL-tryptofanu z rynku w 1989 roku, kiedy to tysiące ludzi stało się ciężko chorych w USA . FDA publicznie nie wspomniała, że to skażenie GMO było prawdziwymw USA . FDA publicznie nie wspomniała, że to skażenie GMO było prawdziwym powodem wycofania.powodem wycofania. * aspartam czy glutaminianu sodu zawierają kwas asparaginowy –ekscytotoksynę.* aspartam czy glutaminianu sodu zawierają kwas asparaginowy –ekscytotoksynę. Asparaginian i glutaminian działają jako neurotransmitery w mózgu ułatwiając przesyłanieAsparaginian i glutaminian działają jako neurotransmitery w mózgu ułatwiając przesyłanie informacji od neuronu do neuronu. Nadmiar asparaginianu lub glutaminianu w mózguinformacji od neuronu do neuronu. Nadmiar asparaginianu lub glutaminianu w mózgu zabija pewne neurony powodując wpłynięcie do komórek za dużej ilości wapnia.zabija pewne neurony powodując wpłynięcie do komórek za dużej ilości wapnia. Wpłynięcie za dużej ilości wapnia wyzwala nadmierną ilość wolnych rodników, któreWpłynięcie za dużej ilości wapnia wyzwala nadmierną ilość wolnych rodników, które zabijają komórki. Ponieważ nadmierna ilość asparaginianu i glutaminianu może uszkodzićzabijają komórki. Ponieważ nadmierna ilość asparaginianu i glutaminianu może uszkodzić komórkę nerwową związki te są nazywane ekscytotoksynami. "Ekscytują" albo pobudzająkomórkę nerwową związki te są nazywane ekscytotoksynami. "Ekscytują" albo pobudzają komórki nerwowe ...na śmierć. Aspartam jako środek słodzący wykorzystywany w ponadkomórki nerwowe ...na śmierć. Aspartam jako środek słodzący wykorzystywany w ponad 50005000 produktach. Wynaleziony w 1965 r. przez firmę farmaceutyczną G.D. Searle &produktach. Wynaleziony w 1965 r. przez firmę farmaceutyczną G.D. Searle & Company,Company, przejęta w 1985 r. przez Monsanto i przekształconą w dwie zależne firmy Searleprzejęta w 1985 r. przez Monsanto i przekształconą w dwie zależne firmy Searle Pharmaceuticals i NutraSweet. Niektóre badania sugerują, że związek ten zwiększa ryzykoPharmaceuticals i NutraSweet. Niektóre badania sugerują, że związek ten zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów, inne tego nie potwierdzają.wystąpienia nowotworów, inne tego nie potwierdzają.
    7. 7 5. Szukaj etykiety5. Szukaj etykiety Non-GMONon-GMO Dotyczy to równieżDotyczy to również mięsa zwierząt rzeźnychmięsa zwierząt rzeźnych, ponieważ większość, ponieważ większość z nich jest karmiona paszą GMO.z nich jest karmiona paszą GMO. Ponad 85% paszy w EU zawiera składniki GMOPonad 85% paszy w EU zawiera składniki GMO Jeżeli nie ma napisu „wolny od GMO” na etykiecie to wyślij do producentaJeżeli nie ma napisu „wolny od GMO” na etykiecie to wyślij do producenta maila, napisz list zadzwoń, pytając czy stosują paszę GMO.maila, napisz list zadzwoń, pytając czy stosują paszę GMO. Najlepiej to spróbuj skontaktować się ze wszystkimi producentamiNajlepiej to spróbuj skontaktować się ze wszystkimi producentami żywności, których produkty jesz codziennie lub nawet co tydzieńżywności, których produkty jesz codziennie lub nawet co tydzień i sprawdzić, czy składniki GMO są wykorzystywane w ich produkcjii sprawdzić, czy składniki GMO są wykorzystywane w ich produkcji.. Poproś o deklarację lub badania.Poproś o deklarację lub badania. Masz podstawowe PRAWO wiedzieć, czy TWOJE jedzenie zostałyMasz podstawowe PRAWO wiedzieć, czy TWOJE jedzenie zostały zanieczyszczone przez GMO. W razie wątpliwości zawsze szukaj etykietęzanieczyszczone przez GMO. W razie wątpliwości zawsze szukaj etykietę z Non-GMO.z Non-GMO. W Polsce jest niewielu producentów, którzy stosują takie oznakowanie.W Polsce jest niewielu producentów, którzy stosują takie oznakowanie. Niektórzy producenci wycofali się z takich oznaczeń m.in. ze względuNiektórzy producenci wycofali się z takich oznaczeń m.in. ze względu na naciski konkurencji branżowej.na naciski konkurencji branżowej.
    8. 8 Dowiedz się więcej...Dowiedz się więcej... skorzystaj zskorzystaj z DARMOWEGODARMOWEGO kursu:kursu: DARMOWY Wejdź Kliknij GMO - Udokumentowane zagrożeniaGMO - Udokumentowane zagrożenia GMOGMO Udokumentowane zagrożeniaUdokumentowane zagrożenia z prezentacją Fakty Badania Raporty Działania
« Last Edit: (Fri) 06.03.2015, 12:51:31 by BladyMamut »
"Wszystko co jest potrzebne do życia powstało na ziemi jeszcze przed człowiekiem, bo gdyby ingerencja człowieka w naturę była potrzebna do przetrwania życia - to tak na prawdę te życie nigdy by nie powstało."~Anomalia