Author Topic: Metoda scholastyczna  (Read 1667 times)

Offline BladyMamut

  • Administrator
  • WyBudzony
  • *
  • Posts: 2 560
  • Reputacja: +12/-0
Metoda scholastyczna
« on: (Fri) 21.11.2014, 19:00:40 »
Metoda scholastyczna

Scholastyczna metody nauczania uczył precyzyjnego i logicznego myślenia. Odejście od nich zaowocowało pojawieniem się różnych edukacyjnych sekciarzy, którzy pod pretekstem podniesienia poziomu nauczania doprowadzili do jego obniżenia.

W scholastycznej metodzie nauczania podstawą było dzieło, które komentował wykładowca. Wykład (lectio) składał się z dwóch głównych części: divisio i expositio. Mistrz przytaczał fragment utworu, a następnie w ramach części zwanej divisio objaśniał i systematyzował jego treść. Expositio, czyli wykładu tekstu, był zasadniczą częścią wykładu. Wykładowca starał się wydobyć z tekstu jego najgłębszą treść.

Zwracam tu uwagę na dwa elementy. Uczeń w tej części nie był aktywny, gdyż nie miał żadnych podstaw do swojej aktywności. Po prostu – nie miał wiedzy na dany temat, dlatego musiał przede wszystkim słuchać (uczyć się). Inaczej, jak we współczesnej dydaktyce, gdzie akcentuje się “aktywizację pustej głowy”, czyli namawia ucznia do aktywności, pomimo, że nie ma podstawowych wiadomości na dany temat i tak naprawdę nie wiadomo w czym ma być aktywny. Druga rzecz, to analogie między scholastyczną metodą nauczania a metodą starożytną, w której również najpierw zwracano uwagę na precyzyjne wyjaśnienie dzieła i jego treści, a dopiero potem analizowano je i wyciągano z niego wnioski.

Wróćmy jednak do metody scholastycznej. W trakcie expositio nasuwały się różne pytania i zagadnienia zwane quaestio, na które poszukiwano odpowiedzi w dysputach. Dysputy były rodzajem ćwiczeń, w ramach których omawiano wszelkie wątpliwości, pojawiające się w trakcie wykładu. Dopiero na tym etapie uczeń (scholar) stawał się aktywny, gdyż posiadał już wiedzę, którą mógł skonfrontować z wiadomościami zdobytymi wcześniej. Zwykłym rodzajem dyskusji były te między uczniami a mistrzami disputationes ordinariae oraz bardziej uroczyste prowadzone między profesorami disputationes quodlibetales. Występowały też inne rodzaje dyskusji.

Jest to fragment tekstu, który wszedł do książki →  Decyduj i walcz! Podstawy formowania charakteru

Źródło: http://www.edukacja-klasyczna.pl/metoda-scholastyczna


Decyduj i walcz! Podstawy formowania charakteru„Decyduj i walcz!” to podręczna broń każdego, kto jest zainteresowany „pokonywaniem niemożliwego” i wznoszeniem się na wyższy poziom doskonałości, a ściślej pisząc – świętości. Znajdą tu inspirację zarówno młodsi, jak i starsi; wychowawcy, rodzice, ale również ich wychowankowie.

GŁÓWNA IDEA I CEL

„Decyduj i walcz!” kontynuuje tematykę książek: „Wychować człowieka szlachetnego” i „Sztuka samowychowania”. Chodzi zatem o powrót do korzeni wychowania i ukazanie tradycyjnych rozwiązań, w nowej, dostosowanej do współczesnych realiów formie.

Ale nie kończy się tylko na przekazywaniu informacji. Czytelnik oprócz odpowiedniej dawki wiedzy odpowiednio motywuje się do pracy nad sobą, a zdobyte w trakcie lektury informacje dodatkowo wskazują mu, jak utrzymać motywację na optymalnym poziomie.

TREŚĆ

Książka składa się z 25 artykułów, które poruszają tematykę kształtowania charakteru. Mowa w nich o:

- o roztropnym decydowaniu,
- o sposobach radzenia sobie ze „słomianym zapałem”,
- o motywacyjnym perpetum mobile,
- o największym sekrecie motywacji,
- o sztuce tłumienia smutków,
- o pokonywaniu nawyku odkładnia i lenistwa,
- o punktualności,
- o porządku,
- o oszczędzaniu czasu,
- o osiąganiu pokoju wewnętrznego,
- o panowaniu nad gniewem,
- o czystości moralnej,
- o panowaniu nad mimiką i gestami,
- o formacji intelektualnej i retorycznej.

Do kogo skierowana jest praca?

„Decyduj i walcz!” powinna zainteresować zarówno młodszych, jak i starszych Czytelników. Jej treść nie powinna być zbyt trudna dla uczniów szkół średnich. Oczywiście rodzice i wychowawcy również znajdą tu wiele inspiracji. Jeśli bowiem coś możemy zastosować w pracy samowychowawczej w stosunku do siebie, to możemy to także zastosować w wychowaniu dzieci.

ORYGINALNOŚĆ KSIĄŻKI

Obecnie na rynku znajduje się wiele publikacji z dziedziny tzw. „rozwoju osobistego”. Wiele z nich obiecuje natychmiastowy efekt, a niektóre z nich odwołują się nawet do technik niemal magicznych. Tutaj mamy powrót do tradycji, do formowania charakteru w oparciu o sprawdzone, tradycyjne metody. Nie ma obiecanek bez pokrycia. Są wskazówki, których konsekwentne stosowanie powinno prowadzić do trwałych i pozytywnych efektów.

Do podanej ceny książki należy doliczyć koszty dostawy.

Źródło: http://www.kursy-zalewski.info/decyduj-i-walcz/
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje