Author Topic: Rząd chce dobić frankowiczów - Banki ważniejsze niż pokrzywdzeni Polacy  (Read 1312 times)

Offline Anomalia

  • Administrator
  • WyBudzony
  • *
  • Posts: 244
  • Reputacja: +5/-0
  • 12345678901234
Rząd Ewy Kopacz pracuje nad projektem ustawy, która uniemożliwi zwykłym Polakom występowanie na drogę sądową przeciwko bankom stosującym w umowach tzw. klauzule niedozwolone. Uderzy to szczególnie w osoby, które zostały oszukane przez banki podczas brania kredytów we frankach szwajcarskich.

„Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw” został zgłoszony 23 maja 2014 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak sprawdziła „Gazeta Polska”, dokument przeszedł już przez trzy etapy rządowej legislacji: konsultacje, uzgodnienia i opiniowanie. Wkrótce trafi zatem pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, władza odbierze resztki nadziei osobom poszkodowanym przez banki w wyniku stosowania tzw. klauzul niedozwolonych (abuzywnych). Klauzule te to postanowienia umowne uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nieuczciwe podmioty, które je stosują, to nie tylko banki, lecz także spółki zajmujące się handlem w internecie, firmy turystyczne czy przedsiębiorcy na rynku nieruchomości.

 Ale to właśnie w przypadku umów z bankami szkody obywateli – w wymiarze zarówno finansowym, jak i społecznym – są największe.

Rząd i banki kontra obywatele

Dotychczas powództwo w sprawach klauzul niedozwolonych mogli wytaczać w zasadzie wszyscy Polacy („każdy, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę zawierającą postanowienie, którego uznania za niedozwolone żąda się pozwem”) oraz wszystkie organizacje pozarządowe, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

Przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ma zlikwidować te prawa. Nowe przepisy mają bowiem polegać na „odebraniu legitymacji procesowej w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone osobom fizycznym oraz »niewykwalifikowanym« stowarzyszeniom konsumenckim”.


Źródło: http://www.gazetapolska.pl/32371-rzad-chce-dobic-frankowiczow


Link do dyskusji: https://forum.wybudzeni.com/index.php?topic=1751.0
« Last Edit: (Wed) 11.03.2015, 20:16:14 by Anomalia »
"Wszystko co jest potrzebne do życia powstało na ziemi jeszcze przed człowiekiem, bo gdyby ingerencja człowieka w naturę była potrzebna do przetrwania życia - to tak na prawdę te życie nigdy by nie powstało."~Anomalia