Author Topic: Nowy, niebezpieczny patogen w uprawach GMO?  (Read 1217 times)

Offline BladyMamut

  • Administrator
  • WyBudzony
  • *
  • Posts: 2 560
  • Reputacja: +12/-0
Nowy, niebezpieczny patogen w uprawach GMO?
« on: (Thu) 16.04.2015, 23:46:53 »
Nowy, niebezpieczny patogen w uprawach GMO?

Autor:Katarzyna Lisowska

W lutym 2011 światowe media obiegła informacja o wykryciu nowego organizmu o morfologii mikroskopijnego grzyba (jest widoczny w mikroskopie elektronowym przy powiększeniu 36 000 x). Organizm ten ma występować w dużych stężeniach w produktach żywnościowych otrzymywanych z genetycznie modyfikowanych zbóż odmiany Roundup Ready (odpornych na herbicyd Roundup) i w żołądkach zwierząt gospodarskich karmionych paszą GMO. Jego występowanie jest wiązane z chorobami roślin uprawnych i zaburzeniami płodności zwierząt hodowlanych.

Informacje te nie były dotąd publikowane w żadnym periodyku naukowym. Pochodzą one z listu otwartego emerytowanego profesora Uniwersytetu Purdue z Indiany, koordynatora Komitetu Chorób i Patogenów (Emergent Diseases and Pathogens Committee) amerykańskiego Towarzystwa Fitopatologicznego.
W liście z 17.01.2011, prof. Don M. Huber pisze, że został o tych badaniach powiadomiony przez grono uznanych naukowców i apeluje do Toma Vilsacka, Sekretarza Rolnictwa USA o zablokowanie rejestracji kolejnych odmian typu Roundup Ready, do czasu zakończenia badań nad nowym patogenem i jego potencjalnie szkodliwymi właściwościami. Do dziś nic nie słychać na temat odpowiedzi z Departamentu Rolnictwa. Pojawiły się nawet sugestie, że list profesora to mistyfikacja. Jednak Reuters potwierdził w dziennikarskim śledztwie, że pismo Hubera rzeczywiście dotarło do Vilsacka, a urzędnicy dotąd go „analizują”.
Jest więcej tajemniczych aspektów całej sprawy. Nie wiadomo, kim są naukowcy, na których powołuje się prof. Huber. To akurat nie dziwi, bo sprawa jest tego kalibru, że można spodziewać się zmasowanego ataku ze strony producenta odmian RR, firmy Monsanto. Ta już wielokrotnie zatruła życie naukowcom, którzy odważyli się podważać dogmat o bezpieczeństwie upraw i żywności GMO. Być może właśnie dlatego, grono badaczy uczyniło swoim rzecznikiem emerytowanego profesora, który… ma mniej do stracenia. Być może z tych samych przyczyn wstępne wyniki badań, o których pisze Huber, były dotąd utrzymywane w tajemnicy.
Choć rewelacje prof. Hubera brzmią alarmistycznie, on sam wydaje się podchodzić do problemu racjonalnie. W rozmowie z Paulem Tukeyem (safelawns.blogs) zaznacza: „Chociaż organizm ten jest wiązany z niepłodnością i poronieniami u zwierząt, nie każda korelacja oznacza istnienie związku przyczynowo-skutkowego”.
Wbrew ostrzeżeniom prof. Hubera i wbrew jego apelowi o moratorium, 27.01.2011 w USA wydano zgodę na uprawę lucerny odpornej na Roundup. Przyszłość zweryfikuje, czy była to słuszna decyzja, czy igranie z nowym, nieznanym zagrożeniem.

Fragmenty listu prof. Dana Hubera do Sekretarza Rolnictwa USA, Toma Vilsacka:

„Zespół uznanych naukowców, specjalistów w badaniach roślin i zwierząt (hodowlanych), zwrócił niedawno moją uwagę na odkrycie widocznego jedynie pod mikroskopem elektronowym patogenu, który wydaje się mieć duży wpływ na zdrowie roślin, zwierząt, a prawdopodobnie także ludzi. Z oglądu danych wynika, że jest on szeroko rozpowszechniony, może wywołać poważne konsekwencje, a także, że występuje w wyraźnie wyższym stężeniu w genetycznie modyfikowanych odmianach soi i kukurydzy typu RR (odmiany odporne na herbicyd Roundup), co może oznaczać związek z genem RR lub, co bardziej prawdopodobne, z obecnością Roundupu. Organizm ten był dotąd w nauce nieznany.
Jest to bardzo „wrażliwa” informacja, która może spowodować załamanie rynku eksportu amerykańskiej soi i kukurydzy, a także poważne zakłócenia w krajowych dostawach żywności i paszy. Istnieje także prawdopodobieństwo, że ten nowy organizm jest odpowiedzialny za wywołanie poważnych szkód w rolnictwie…

Występowanie i stężenie patogenu. Patogen występuje w wysokim stężeniu w mączce sojowej i kukurydzianej z odmian odpornych na działanie Roundupu, w wytłokach gorzelnianych z kukurydzy RR, fermentowanej paszy dla zwierząt, treści żołądków świńskich oraz w łożyskach bydła i trzody chlewnej karmionej produktami RR.

Związek z chorobami roślin. Patogen występuje w dużym stężeniu w roślinach dotkniętych dwiema chorobami, które obniżają plony i dochody rolników. Są to syndrom nagłej śmierci soi (SDS) oraz fuzarioza kukurydzy. Patogen występuje także w grzybiczym komponencie czynnika wywołującego SDS (Fusarium solani fsp glycines).

Związek ze spadkiem płodności zwierząt hodowlanych. Badania laboratoryjne potwierdziły obecność tego organizmu w szerokim spectrum inwentarza żywego, który był dotknięty niepłodnością i poronieniami. Wstępne wyniki badań doświadczalnych potwierdzają zdolność patogenu do wywołania poronień u zwierząt.
Obecność tego patogenu może wyjaśnić przyczynę obserwowanego w ostatnich kilku latach nasilenia problemu niepłodności i poronień u bydła mięsnego i mlecznego, trzody chlewnej i koni. Ostatnie raporty mówią że poziom bezpłodności u jałówek przekracza 20%, a poronienia u bydła osiągają poziom 45%…

Zalecenia. Biorąc pod uwagę wysokie stężenia nowego patogenu w uprawach RR i korelację jego występowania z chorobami roślin i zwierząt, które przybierają w USA rozmiary epidemii, wzywamy Departament Rolnictwa do udziału w wieloośrodkowych badaniach naukowych nad tym problemem i do wprowadzenia natychmiastowego moratorium na legalizację i uwalnianie do środowiska kolejnych odmian RR – do czasu wyjaśnienia, czy istnieje związek przyczynowo skutkowy pomiędzy tymi uprawami, a zagrożeniem dla rolnictwa i dla ludzkiego zdrowia.
Należy pilnie przebadać, czy stosowanie Roundupu może stymulować rozwój tego patogenu. Jest udowodnione, że glyfosat (substancja czynna w Roundupie) stymuluje wzrost patogenów glebowych i ma związek z występowaniem około 40 chorób roślinnych oraz zmniejsza odporność roślin poprzez neutralizację mikroelementów. Sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji i zaangażowania odpowiednich środków, aby zapobiec generalnemu załamaniu w rolnictwie.”

Don M. Huber,
emerytowany pułkownik i profesor emeritus na Uniwersytecie Purdue (Indiana), koordynator Komitetu Chorób i Patogenów Amerykańskiego Towarzystwa Fitopatologicznego,
Narodowy Program Zwalczania Chorób Roślin (USDA National Plant Disease Recovery System)

Opracowano na podstawie:
http://www.i-sis.org.uk/newPathogenInRoundupReadyGMCrops.php
http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2011/02/20/scientists-warn-of-link-between-dangerou
http://www.reuters.com/article/2011/02/24/us-monsanto-roundup-idUSTRE71N4XN20110224
List prof. Hubera częściowo w tłumaczeniu Olafa Swolkienia
dr hab. Katarzyna Lisowska jest biologiem molekularnym, członkiem Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska
Artykuł można kopiować, rozpowszechniać i zamieszczać w internecie z podaniem źródła http://www.doorg.info/2011/03/06/nowy-niebezpieczny-patogen-w-uprawach-gmo/

Znalezione na: https://transgeniczneorganizmy.wordpress.com/2011/03/09/nowy-niebezpieczny-patogen-w-uprawach-gmo/
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje