Author Topic: SZCZEPIENIE przeciw CIĄŻY. Cud czy zagrożenie?  (Read 1632 times)

Offline BladyMamut

  • Administrator
  • WyBudzony
  • *
  • Posts: 2 560
  • Reputacja: +12/-0
SZCZEPIENIE przeciw CIĄŻY. Cud czy zagrożenie?
« on: (Wed) 29.04.2015, 03:46:05 »
SZCZEPIENIE przeciw CIĄŻY. Cud czy zagrożenie?Judith Richter, 1996r.

Quote
"Więcej dzieci od ludzi sprawnych, mniej od niesprawnych - to jest główny problem kontroli urodzeń".
- Margaret Sagner, założycielka Planned Parenthood, 1919r.

Judith Richter, urodzona w 1954r. w Niemczech, jest farmaceutką, biologiem tropikalnym, oraz socjologiem z wykształcenia. Od kiedy została zaproszona na sympozjum zorganizowane przez WHO na temat immunologicznej antykoncepcji w 1989 roku,  jest aktywnie zaangażowana w etyczne aspekty tej linii badawczej i prowadzi wykłady w Centrum Etyki, na Uniwersytecie w Tübingen. W swojej książce pt. "Szczepienie przeciwko ciąży" analizuje kwestię kontroli urodzin poprzez szczepienia - czy jest ona dopuszczalna i możliwa do zaakceptowania, a jeśli tak, to przez kogo?

Wraz ze wzrostem liczby ludzi na świecie, postępuje usilne zaangażowanie niektórych badaczy w kontrolowanie przyrostu populacji, zwłaszcza ludzi biedniejszych, ciemnoskórych, mieszkających w krajach Trzeciego Świata. Metody antykoncepcyjne wykorzystywane są w "walce z przeludnieniem", gdzie ludzie są traktowani jako zwykłe liczby, które muszą być kontrolowane i zmniejszone.

Ciąża postrzegana jest jako choroba, a kobiety - jako osoby, które stale rozprzestrzeniają tę chorobę. Podobnie jak szczepienia wykorzystywane są do "zwalczania chorób", mogą być one również narzędziem użytym do "zwalczania populacji", jako niechcianej epidemii.

Od 1970 roku, naukowcy pracują nad zupełnie nową klasą metod antykoncepcyjnych: szczepionek antykoncepcyjnych. Koordynator badań w WHO, David Griffin, powiedział, że "szczepionka może okazać się równie ważna w kontroli urodzeń, jak pigułki." Jednakże, niektórzy postrzegają szczepionki antykoncepcyjne jako skuteczny instrument kontroli demograficznej, szczególnie wobec kobiet w krajach rozwijających się. Istnieje również potencjał do wykorzystania ich do przymusowej sterylizacji.

Firmy farmaceutyczne nie chciały podejmować ryzyka nowych badań nad szczepionkami antykoncepcyjnymi i przekazały je organizacjom międzynarodowym, takim jak Population Council, która została stworzona przez Fundację Rockefellera. Population Council stosuje naukę i technologię w celu rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności mając na celu ograniczenie przyrostu populacji w krajach Trzeciego Świata.

Na przykład, opracowany przez nich Norplant - to implant w formie pręta, który jest wszczepiany pod skórę kobiet i uwalnia hormony przez okres od 6 miesięcy do 5 lat. Implant ten jest traktowany przez deweloperów jako środek pośredni, pomiędzy antykoncepcją, a sterylizacją. W roku 1990, "Philadelphia Inquirer" promował Norplant jako "narzędzie w walce z ubóstwem czarnoskórych ludzi" (Hartmann, 1995: 211). Natomiast Maggie Helwig opisywała sytuację, jak żołnierze robili obławę kobiet ze wsi we Wschodnim Timorze i z bronią w ręku zmuszali je, aby przyjęły one Norplant.
 
W 1969 roku, ukazał się artykuł w "Science", w którym ówczesny przewodniczący Population Council , Bernard Berelson, zaproponował, aby bardziej skutecznie ograniczyć wzrost populacji. Sugerował tymczasową sterylizację młodych kobiet za pomocą antykoncepcyjnych kapsułek, a jej odwracalność miała by być dozwolona tylko za zgodą rządu. Jeden z pomysłów masowej kontroli płodności przez rząd obejmował substancje, które mogły by być zawarte w dostawie wody pitnej do obszarów miejskich. (Berelson 1969: 533)

Jednak Steven Sinding, dyrektor nauk społecznych w Rockefeller Foundation, zwrócił uwagę na to, iż ta polityka przymusu wywoływała ostre sprzeciwy wśród obywateli, którzy reagowali ze złością. Dlatego zasugerował, aby wszelkie programy demograficzne wyrażać w  kategoriach "zaspokajania potrzeb kobiet" (Sinding 1994: 27). W ten sposób, można osiągnąć te same cele demograficzne, przechodząc z "twardej" do "miękkiej" kontroli populacji. Tendencja do "bardziej miękkiej" kontroli populacji trwa już od lat, między innymi w ramach propagandy rozgrywanej jako program planowania rodziny.

W 1978 roku, WHO stwierdziło, że immunizacja, jako środek profilaktyczny jest już tak powszechny, iż można to wykorzystać jako jedną z metod kontroli płodności. (HRP 1978: 360). Aspiracje tych deweloperów wybiegały daleko poza wywoływanie reakcji immunologicznej u kobiet przeciwko męskiej spermie. Badania prowadzono w kierunku indukowania reakcji odpornościowych przeciwko hormonom płciowym, hormonom ciąży, a także przeciwko komórkom jajowym i plemnikom. Jednak, kiedy system immunologiczny jest ukierunkowany przeciwko hormonom, komórkom i innym wydzielinom ciała, które są niezbędne do skutecznej reprodukcji, to takie zaburzenie układu odpornościowego może spowodować stałą bezpłodność. A jeśli ciąża pojawi się po szczepieniu, to trwająca reakcja systemu odpornościowego może stanowić zagrożenie dla rozwijającego się płodu.

Kluczowa różnica pomiędzy szczepionkami przeciwko chorobom oraz szczepionkami przeciwko płodności jest taka, że zamiast wywoływać specyficzne reakcje immunologiczne wobec obcych drobnoustrojów, szczepionki antykoncepcyjne wywołują zaburzenia odpornościowe przeciwko własnemu organizmowi - częściom ciała lub wydzielinom, które są istotne dla rozrodu, co może nie tylko indukować zaburzenia immunologiczne w formie bezpłodności, ale również poważne choroby autoimmunologiczne (autoagresję).

Sztuka polega na tym, aby sprawić, iż jeden lub więcej składników uczestniczących w reprodukcji i wczesnej ciąży, stały się "obce" dla ludzkiego układu odpornościowego tak, aby  układ odpornościowy "uwierzył", że to są szkodliwe mikroorganizmy, które muszą zostać wyeliminowane. Istnieje kilka poszczególnych komponentów, które mogłyby być zmieniane w celu uzyskania tego efektu. Na przykład, aby antygeny rozrodcze widniały, jako "obce" dla układu immunologicznego, badacze połączyli je z obcym nośnikiem, takim jak błonica lub anatoksyna tężca. Kiedy układ odpornościowy napotyka tak skonstruowane połączenie, będzie reagował tak samo wobec składnika reprodukcyjnego, jak wobec szkodliwego obcego organizmu.

Organizm ludzki produkuje hormony reprodukcyjne, które regulują miesięczne dojrzewanie komórek jajowych kobiet oraz błon śluzowych macicy, a w przypadku mężczyzn, produkcję i dojrzewanie plemników w jądrach. Szczepionki antykoncepcyjne są przeznaczone do zakłócenia tych podstawowych etapów rozrodczych. A ponieważ niosą za sobą dodatkowe potencjalne ryzyko wpływu na nasz układ hormonalny - powinny być tak naprawdę traktowane jako antykoncepcja immuno-hormonalna.

Jeśli dojdzie do stosunku płciowego, zapłodniona komórka jajowa zaczyna się dzielić i stopniowo staje się zarodkiem, który wydziela ludzką gonadotropinę kosmówkową (hCG) - hormon niezbędny do utworzenia się i utrzymania ciąży. Badania nad szczepionkami przeciwko hCG rozpoczęły się już w latach 1970.XXw.

Wielu badaczy uważa, że jest to najbardziej obiecujący antygen docelowy, gdyż musiałby zostać co najwyżej zneutralizowany tylko raz w miesiącu, czyli wtedy, gdy powstanie zapłodnione jajo. Jednak szczepionki przeciwko hCG przerywają ciążę, co funkcjonuje jak aborcja i dla wielu jest to nie do przyjęcia.

W związku z tym, opracowywano również inne szczepionki antykoncepcyjne, które nie były związane z zakłócaniem ciąży i dotyczyły takich hormonów reprodukcyjnych, jak:

- GnRH ( hormonu uwalniający gonadotropinę)
- FSH (hormon folikulotropowy)
- LH (hormon luteinizujący)

GnRH jest wydzielany przez podwzgórze w mózgu i powoduje, że przysadka mózgowa wydziela hormony FSH i LH. Wszystkie te hormony są stale obecne w naszym organizmie i mają różne inne funkcje, oprócz regulacji naszej reprodukcji. Więc wybór którejkolwiek z nich jako docelowego antygenu zwiększyłby ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. To mogłoby kolidować ze wszystkimi efektami biologicznymi hormonów.

Szczepienie mężczyzn przeciwko GnRH, w celu zaburzenia produkcji testosteronu, może spowodować utratę cech męskich, takich jak niski głos i owłosienie na ciele, oraz może również spowodować impotencję. U kobiet, neutralizacja GnRH wpłynie na produkcję estrogenów i może spowodować stan hormonalny, jaki występuje zwykle u kobiet po menopauzie: brak miesiączki i spadek libido, a w dłuższej perspektywie - osteoporozę. Z powodu braku stymulacji hormonalnej, po dłuższym czasie może pojawić się uszkodzenie narządów, takich jak jajniki, a u mężczyzn, jąder.

Mimo tego, naukowcy planują wprowadzenie preparatów anty-GnRH (neutralizacja testosteronu) jako antykoncepcję immunologiczną dla zdrowych mężczyzn. W dodatku, produkty anty-GnRH wydają się zatrzymywać wzrost raka prostaty, co może być również sprzedawane i promowane jako lek przeciwnowotworowy (Thau 1993).

Szczepienia przeciwko FSH, jako kontrola płodności męskiej, już nie wyglądały tak obiecująco. Głównym problemem jest ich brak skuteczności, gdyż ciało ludzkie może wytwarzać plemniki nawet przy nieobecnym hormonie FSH. Także neutralizacja FSH nie zakłóci produkcji testosteronu u mężczyzn, a działania niepożądane obejmują wzrost masy ciała, rozwój piersi (ginekomastia), a potencjalnie również rak prostaty.

Zarówno szczepionki przeciwko GnRH, jaki i przeciwko FSH, niosą za sobą ryzyko bezpośredniego niszczenia tkanek ludzkich. Następuje to wtedy, gdy hormon jest w bezpośrednim kontakcie z komórkami i układ odpornościowy reaguje nie tylko wobec hormonu, ale także prowadzi do destrukcji komórek. Ten CYTOTOKSYCZNY efekt (zabijanie komórek) może stanowić najbardziej znaczące ryzyko immunizacji przeciwko własnym antygenom. Jeżeli znacząca liczba komórek zostanie dotknięta efektem cytotoksycznym, może dojść do uszkodzenia narządów.

Szczepionki przeciwko hCG stwarzają inny problem. Na początku, wiadomo było, że hCG jest istotne dla utrzymania wczesnej ciąży w organizmie kobiety i to wydawało się być jedyną jego funkcją. Jednakże, w strukturze cząsteczkowej, hCG jest podobne do innych hormonów: LH (hormonu luteinizującego), FSH (hormonu folikulotropowego) oraz TSH (hormonu stymulującego tarczycę). Jeśli cała cząsteczka hCG została by użyta jako antygen, może to doprowadzić do reakcji krzyżowych: przeciwciała skierowane przeciwko hCG mogą również działać przeciwko innym hormonom, ponieważ są one bardzo podobne. W dłuższej perspektywie, może to doprowadzić do uszkodzenia przysadki i tarczycy.

Oprócz szczepionek przeciwko ludzkim hormonom, rozważano również szczepionki przeciwko komórkom jajowym i plemnikom. W tym przypadku, główną trudnością jest konieczność skierowania odpowiedzi immunologicznej w bardzo specyficzne miejsce. Reakcja przeciwko komórkom jajowym, mogła by wyeliminować wszystkie jaja kobiet, czyniąc je bezpłodnymi już na stałe oraz powodując uszkodzenia tkanek, które otaczają jajniki. Takie uszkodzenie mogłoby mieć wpływ na produkcję estrogenów i progesteronu przez jajniki.

Natomiast reakcja immunologiczna przeciwko spermie u mężczyzn, mogłaby powodować przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie jąder, co ostatecznie prowadzi również do niepłodności. Ponadto, niektóre przeciwciała na spermę reagują krzyżowo przeciwko tkankom mózgu i nerek, limfocytom i czerwonym krwinkom. Ostatecznie, szczepionki skierowane przeciwko komórkom jajowym i plemnikom mogą przejść ewolucję do pewnego rodzaju medycznej sterylizacji.

Istnieje poważne niebezpieczeństwo nadużywania szczepionek antykoncepcyjnych, np. przez dyktatorski reżim:

- podawanie szczepionek pod fałszywym pretekstem, bez zgody lub wiedzy kobiet i mężczyzn
- wprowadzania sankcji wobec ludzi nieszczepiących
- dostarczanie tendencyjnych informacji o szczepieniach - podkreślając ich skuteczność, a pomijając fakty o ich reakcjach niepożądanych
- brak możliwości zatrzymania antykoncepcyjnego działania szczepionki
- łatwość rozpowszechniania tej metody na skalę masową
- porównywanie do szczepionek przeciwko chorobom i promowanie w ten sposób również immuno-antykoncepcji

Były dyrektor HRP (Human Reproduction Program) w WHO, Mahmud Fatallah, promował immuno-antykoncepcję na spotkaniu w 1992 roku, porównując ją do "inteligentnej bomby", gdyż wpłynie ona na reprodukcję i na nic więcej. Natomiast członkini Population Council, Rosmarie Thau,  powiedziała: "nieodwracalność ... nie zawsze jest niekorzystnym efektem, niektóre szczepionki mogą być zaprojektowane tak, aby były używane jako środki sterylizujące." (Mauck and Thau 1990:728)

Dr Pran Talwar z Narodowego Instytutu Immunologii w New Dehli, w Indiach, widzi populację, jako epidemię, którą można pokonać przy pomocy szczepionek. Jego zespół badawczy opracowywał również środki antykoncepcyjne, oparte na ekstraktach z drzewa Neem (miodli indyjskiej), które można by wprowadzić do macicy kobiety w tym samym czasie, co podanie pierwszej szczepionki antykoncepcyjnej. Ekstrakty z nasion Neem są wykorzystywane w Indiach od wieków jako pestycydy oraz dopochwowe środki antykoncepcyjne. Efekt antykoncepcyjny jest wynikiem zapalenia macicy i tu należałoby brać pod uwagę, czy takie trwałe zapalenie jest w ogóle dopuszczalne do zaakceptowania.

W 1990 roku, Ulrike Schaz nakręciła film, który pokazuje kobiety w Indiach opowiadające o nowym antykoncepcyjnym zastrzyku, którego działanie ma trwać przez okres jednego roku, bez skutków ubocznych i w 100% skutecznym. Według niej, wyjaśnienia udzielane kobietom odnośnie tej szczepionki były skandaliczne i nie spodziewała się tego typu procedury rekrutacyjnej w szpitalu, w New Delhi.

Natomiast do roku 1995, pojawiły się już doniesienia o podaniu środków antykoncepcyjnych pod przykrywką szczepionek przeciwko tężcowi nie tylko w Indiach, ale również w Peru, Tanzanii, Filipinach i Nikaragui (Symbahayan Commission, 1995).

W roku 1995, światowa koalicja ponad 430 grup z 39 krajów, zaczęła się domagać, aby przerwano badania nad szczepionkami antykoncepcyjnymi. BUKO Pharma-Kampagne (niemiecka grupa, która prowadzi kampanie przeciwko nadużyciom globalnych firm farmaceutycznych), oraz jej szwajcarski odpowiednik - Berne Declaration, zebrała fundusze i zorganizowała dwudniową konferencję w Bielefeld, aby zapoczątkować raport "Szczepionki przeciwko ciąży" (na którym opiera się ta książka).

Większość ludzi postrzega układ odpornościowy jako narzędzie organizmu do odpierania choroby, co pozwala zachować zdrowie. Ten system jest jednak tak skomplikowany, że jego funkcjonowanie i jego związek z reprodukcją człowieka nadal nie jest w pełni zrozumiany. Ważne jest, aby pamiętać, że układ immunologiczny jest połączony z wieloma innymi "systemami" i jest czuły na wiele innych czynników, oprócz bakterii i mikroorganizmów. Ostatecznie jednak, przedmiotem sporu nie są tu cząsteczki czy systemy, ale ludzie, ich płodność i płodność ich przyszłych dzieci.

http://www.thecornerhouse.org.uk/resource/%E2%80%9Cvaccination%E2%80%9D-against-pregnancy
Źródło: http://szczepionki.weebly.com/artyku322y/szczepienie-przeciwko-ciazy


Sterylizacja zwierząt i szczepienia - fragment Lethal Injection
https://www.youtube.com/watch?v=BFL-hwMm008

4,250% Increase in Fetal Deaths Reported to VAERS After Flu Shot Given to Pregnant Women
http://vactruth.com/2012/11/23/flu-shot-spikes-fetal-death/

Tetanus vaccines found spiked with sterilization chemical to carry out race-based genocide against Africans
http://www.naturalnews.com/047571_vaccines_sterilization_genocide.html#ixzz3UGKsBEpC


Zobacz na:
In vitro to wielki biznes, a nie nauka - Prof. Cebrat
https://forum.wybudzeni.com/index.php?topic=914.0
« Last Edit: (Wed) 29.04.2015, 03:48:28 by BladyMamut »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje

Offline BladyMamut

  • Administrator
  • WyBudzony
  • *
  • Posts: 2 560
  • Reputacja: +12/-0
Odp: SZCZEPIENIE przeciw CIĄŻY. Cud czy zagrożenie?
« Reply #1 on: (Wed) 29.04.2015, 12:51:37 »
Fenoksyetanol, toksyczny składnik w kremach dla dzieci

Wielu młodych rodziców nie zastanawia się nawet nad składem kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji niemowląt i małych dzieci. Za dobrą monetę biorą zapewnienia marketingowe, że wybrany przez nich produkt zapobiegnie odparzeniom i uśmierzy wysypkę nie zdając sobie sprawy, iż może on mieć bardzo negatywne skutki dla zdrowia. Niestety, najnowsze badania wykazują, że wiele kremów, przede wszystkim tych przeciw odparzeniom zawiera konserwant zwany fenoksyetanolem (phenoxyethanol), który toksycznie wpływa na rozwój i późniejsze rozmnażanie dziecka. Zwłaszcza maści i olejki przeznaczone do stosowania w miejscach intymnych dzieci powinny być używane rozważnie i po bliższym zapoznaniu się ze składem kosmetyku.
 
W listopadzie 2013 roku Francuska Agencja Bezpieczeństwa Lekarstw i Produktów Higieny (ANSM) zaleciła, aby nie używać fenoksyetanolu w produktach aplikowanych bezpośrednio na pupę dzieci (chodzi tu o maści na odparzenia i chusteczki perfumowane do przecierania pośladków) oraz ograniczyć prawnie dozwolone stężenie w innych kosmetykach z 1% do 0,4%.

Fenoksyetanol to konserwant szeroko stosowany w kosmetykach, choć od dłuższego czasu podejrzewano, że może on mieć toksyczny wpływ na rozwój i rozmnażanie.
 
Obecne zalecenia ANSM, by nie używać tego składnika w kosmetykach dla dzieci poniżej 3 roku życia sprawiły, że wiele europejskich instytucji postanowiło przeprowadzić niezależne badania.
W międzyczasie, czekając na wyniki i analizę ryzyka związanego ze stosowaniem tego konserwantu, przez ostrożność lepiej unikać produktów i marek, które go zawierają.
 
Przejrzeliśmy skład kilku popularnych produktów dla niemowląt i poniżej podajemy listę niebezpiecznych kosmetyków. W rzeczywistości jest ona o wiele dłuższa, dlatego zachęcamy do świadomego kupowania produktów pielęgnacyjnych oraz dokładnego sprawdzania ich składu:
 AVENE Pediatril – nawilżający krem do twarzy i ciała niemowląt

Fissan Stria Massaage Salbe – krem przeciw rozstępom dla kobiet w ciąży

Mustela 9 miesięcy Vergetures Double Action – krem przeciw rozstępom dla kobiet w ciąży
*Chicco – maść na odparzenia
*Octenisept - środek do przemywania
*Nivea SensitiveBaby - chusteczki dla dzieci
*Nivea Baby - delikatny żel do mycia ciała i włosów
*Avone Babe – olejek kojący dla dzieci
*Johnson’s Baby – wszystkie produkty
*Linteo Baby - chusteczki nawilżające Soft&Cream
*Schlecker – chusteczki do pielęgnacji dzieci i niemowląt
*oraz wiele innych.

 I na sam koniec - możliwe nazwy tego konserwantu w kosmetykach. Fenoksyetanol w składach kosmetyków INCI możecie znaleźć pod nazwami:
Fenoksyetanol;
Ethylenglykolmonophenylether
Phenoxethol
Phenoxyethanolum
2-phenoxyethanol
2-hydroxyethyl phenyl ether
2-phenoxy- ethanol
2-phenoxyethanol
2-phenoxyethyl alcoholethanol
2-phenoxy-ethanol
2phenoxy
ethylene glycol monophenyl ether;
phenoxytol
1-hydroxy-2-phenoxyethane
2-fenoxyethanol (czech)
2-phenoxyethanol
 
W przypadku maści ochronnych i kojących na podrażnienia zachęcamy do używania produktów naturalnych i organicznych, wolnych nie tylko od fenoksyetanolu, ale także parabenów oraz substancji ropopochodnych, bardzo powszechnych w kosmetykach dla niemowląt.
 
Zródło: MisuraFamiglia.it
Źródło: https://www.perlanegra.pl/blog/2014/02/fenoksyetanol-toksyczny-skladnik-w-kremach-dla-dzieci

Dwa komentarze pod tekstem:

"Chcę nadmienić, że fenoksyetanol występuje w coraz popularniejszym ostatnio środku dezynfekującym - OCTENISEPT. O zgrozo, preparatem tym lekarze i pielęgniarki każą przemywać kikut pępowiny po urodzeniu."

"Nie wiedziałam że octenisept zawiera fenoksyetanol!!, jest to najpowszechniejszy środek na odkażenia stosowany w szpitalach na potęgę po wszystkich zabiegach...wiec nawet w szpitalu trzeba nauczyć się
czytania etykiet..."

Z czego składa się szczepionka?

Głównym składnikiem szczepionki jest substancja czynna, w skład której wchodzą jeden lub kilka antygenów.

Antygen zawarty w szczepionce może mieć różną formę, np.:
•   żywych drobnoustrojów,
•   zabitych drobnoustrojów,
•   oczyszczonych fragmentów komórek drobnoustrojów,
•   produktów metabolizmu bakterii,
•   antygenów rekombinowanych, otrzymanych metodami inżynierii genetycznej.

Dodatkowo w skład szczepionki mogą wchodzić:
•   substancje pomocnicze, zapewniające stabilność preparatu (np. cukry: laktoza, sacharoza;
  aminokwasy: glicyna, glutaminian sodu, kwas glutamionowy; białka: żelatyna, albumina ludzka);
•   środki konserwujące, chroniące szczepionkę przed zanieczyszczeniem drobnoustrojami
  (np.: tiomersal, fenol, 2-fenoksyetanol, tymerfonian sodu);
•   adiuwanty, wzmacniające i przyspieszające odpowiedź immunologiczną (np.: wodorotlenek glinu,
  siarczan glinu, fosforan glinu, fosforan wapnia, adiuwanty olejowo-wodne MF59 i AS03, system ASO4 z lipidem A);
•   śladowe ilości substancji, stosowanych w trakcie procesu wytwarzania szczepionki
  (np. formaldehyd, β-propiolakton, aldehyd glutarowy, antybiotyki, białko jaja kurzego, białka
  drożdży).

Dr hab. Wiesława Janaszek-Seydlitz
Zakład Badania Surowic i Szczepionek, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH

Źródło: http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=2&id=89&sz=328Lista szczepionek w których używany jest fenoksyetanol
https://forum.wybudzeni.com/index.php?topic=1787.0
« Last Edit: (Sun) 07.06.2015, 21:37:15 by BladyMamut »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje