Author Topic: Szczepić czy nie? Podejmij świadomą decyzję - Mayer Eisenstein, Neil Z. Miller  (Read 1487 times)

Offline BladyMamut

  • Administrator
  • WyBudzony
  • *
  • Posts: 2 560
  • Reputacja: +12/-0
Szczepić czy nie? Podejmij świadomą decyzję - Mayer Eisenstein, Neil Z. MillerObecny harmonogram zalecanych szczepień jest tak przepełniony, że lekarze podają dzieciom kilka szczepionek podczas jednej wizyty - nawet do ośmiu w jednym zastrzyku. Rodzice - oraz lekarze - często zapominają, że szczepionki są lekami. Jak często osoby dorosłe przyjmują tak wiele leków w jednym czasie? Czy przyjęcie 5, 6, 7 lub nawet 8 antygenów jednocześnie jest bezpieczne i konieczne? Czy istnieje jakaś alternatywa?
Oto rzetelny przewodnik po szczepionkach, który został napisany z myślą o zaniepokojonych rodzicach. Każdy z rozdziałów tej publikacji poświęcony został innej infekcji i szczepionce, którą się na nią podaje. Bazując na wielu źródłach i wynikach badań, dr Eisenstein omawia w książce zarówno częstość występowania danej choroby, czynniki zwiększające ryzyko jej wystąpienia, a także skład szczepionek mających chronić przed infekcją oraz skutki uboczne, jakie mogą wywoływać. Znalazły się tu również autentyczne opinie rodziców, których dzieci są ofiarami chorób poszczepiennych. Dodatkowo, autor podaje możliwe do wdrożenia środki ostrożności, jakie mogą podjąć rodzice, aby uchronić swoje dzieci przed chorobami zakaźnymi.
To jedna z najbardziej szczerych, obiektywnych publikacji poświęconych szczepieniom, wsparta ogromną bazą bibliograficzną i polecana przez wielu lekarzy w USA. Wyposażony w zawartą w książce wiedzę rodzic, może podjąć świadomą decyzję o szczepieniu swojego dziecka.Ważne badania nad szczepionkami są prowa-dzone przez firmy farmaceutyczne, które produkują i sprzedają przebadane szczepionki. To tak, jakby prosić lisa o pilnowanie kurnika. Rzadko mamy okazję przeczytać tekst napisany przez pediatrę, który potwierdzałby występowanie efektów ubocznych szczepionek. A one są udokumentowane w licznych badaniach. Zamiast tego większość lekarzy zaleca, aby twoje dziecko otrzymało każdą dostępną szczepionkę, bez względu na stan zdrowia (poza nielicznymi wyjątkami, które nie pozwalają na szczepienie).
(...)
Czy mantra przemysłu farmaceutycznego - jakoby korzyści płynące z zastosowania szczepionek przewyższały ryzyko, jakie w sobie niosą - jest faktem czy tylko skutecznym narzędziem marketingowym? Wierzę, że przeczytawszy tę książkę, będziesz miał lepsze kwalifikacje do podjęcia świadomej decyzji o szczepieniu, z uwagi na zdrowie twojego dziecka.
- Fragment książki


„To doskonała książka, którą z pewnością będę polecał moim pacjentom. Uważam, że to najlepsze kompendium wiedzy na ten temat dla szerokiego grona odbiorców. Mayer Eisenstein i Neil Miller zasługują na naszą wdzięczność z kilku powodów. Po pierwsze z racji swej dokładności w pracy, w której zawarte są recenzowane badania z czasopism naukowych, oficjalne raporty dotyczące działań niepożądanych (VAERS), sprawozdania z pierwszej ręki zgłaszane przez rodziców oraz zwięzłe i łatwe do zrozumienia streszczenia własne.
Po drugie za ich trzeźwy, zrównoważony i przyjazny ton - opierający się pokusie, aby stwierdzić, że wszystkie szczepionki są w każdych okolicznościach niewskazane i nigdy nie powinny być podane. Przestaniem tej książki jest to, że istnieje zła strona nakazu szczepień dla wszystkich, co jest rzadko poważnie brane pod uwagę, a oczywistym rozwiązaniem może być zapewnienie rodzicom możliwości wyboru - tak jak dzieje się w innych rozwiniętych państwach - i nietraktowanie szczepień jako sakramentów medycyny" jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych.
- dr Richard Moskowitz,specjalista medycyny rodzinnej

„Szczepić czy nie? to LEKTURA OBOWIĄZKOWA dla lekarzy oraz laików, którzy poszukują faktów i odpowiednich wskazówek, a nie politycznej strategii podszywającej się pod naukową prawdę".
- dr Thomas E. Levy,doktor prawa, kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych

Ta książka to LEKTURA OBOWIĄZKOWA dla każdego, kto rozważa szczepienia. Dr Eisenstein dostarcza czytelnikowi prawdziwych informacji zarówno o potencjalnych korzyściach, jak i możliwych konsekwencjach przyjęcia każdej szczepionki. Praca zo¬stała poparta cytatami z literatury medycznej, dzięki czemu rodzice będą gotowi do prawdziwie świadomych decyzji, które mogą wpłynąć na zdrowie ich dzieci oraz kolejnych pokoleń."
- dr Jerry Kartzinel, FAAP, Rada Dyplomowanych Pediatrów

Szczepić czy nie? to książka, która powinna być WYMAGANĄ LEKTURĄ dla wszystkich studentów medycyny, lekarzy, pielęgniarek, kierowników klinik i profesorów szkół medycznych, nie mówiąc już o rodzicach i politykach. Jako lekarz nauczyłem się wiele z tej książki i z całego serca polecam ją zarówno profesjonalistom, jak i laikom. Jest ona znakomicie opracowana, z bogatym odniesieniem do źródeł. W dodatku fakt, iż dr Eisenstein nie odnotował ani JEDNEGO przypadku autyzmu wśród swoich niesz- czepionych pacjentów, jest bardzo wymowny. Jego dalekowzroczna praktyka lekarska jest wielkim darem dla tysięcy dzieci i ich rodziców, którzy z niej skorzystali. Dziękuję, doktorze Eisenstein, za odwagę, współczucie i oddanie pacjentom przez wszystkie lata prowadzenia praktyki, a obecnie również za przekazywanie nam wiedzy, jak ważne jest, aby poważnie traktować przysięgę Hipokratesa".
- dr Gary G. Kohls, specjalista medycyny rodzinnej

„Jako matka i holistyczny pediatra, postanowiłam zaprzestać szczepienia swoich dzieci. Jako standardowo szkolonego lekarza uczono mnie, żeby informować rodziców i pacjentów, iż korzyści ze szczepionek przewyższają ryzyko. Gdy sama zostałam rodzicem, zdałam sobie sprawę, że szczepienia nie dla wszystkich ludzi są bezpieczne, a lekarz nie ma żadnych możliwości zbadania dzieci pod kątem ich na¬rażenia na wystąpienie reakcji poszczepiennych. Ponieważ nie jestem pewna, czy szczepionki przynoszą więcej szkody niż pożytku, teraz doradzam rodzicom i pa¬cjentom dokonanie świadomej decyzji przed zaszczepieniem dzieci lub siebie. Pra¬ca Szczepić czy nie? jest kompleksowym, opartym na badaniach przeglądem dla ro¬dziców, którzy chcą poznać nieznane dotąd historie o szczepionkach. Dziękuję za to nieocenione źródło wiedzy; będę polecała tę książkę zarówno rodzicom, jak i pra¬cownikom służby zdrowia".
-   dr Susan McCreadie, Rada Dyplomowanych Pediatrów; Dyrektor Pediatrycznej Holistycznej Medycyny i NourishMD. com


„Dr Mayer Eisenstein bezstronnie rozważa wady i zalety stosowania szczepionek. Zachęca czytelników do przestudiowania tych informacji, aby mogli podjąć świadome decyzje o ewentualnym szczepieniu. Książka ta jest doskonałym źródłem wiedzy, zwłaszcza dla amerykańskich rodzin".
-   dr Donald W. Miller, profesor kardiochirurgii. Akademia Medyczna na Uniwersytecie w Waszyngtonie

„Szczepić czy nie? doktora Mayera Eisensteina oferuje ściśle naukową dyskusję, któ¬ra pokazuje, że w przypadku wielu szczepionek ryzyko związane z powikłaniami za¬grażającymi życiu znacznie przewyższa korzyści. Moja świadomość - jako lekarza i naukowca - wzrosła dzięki tej książce, i potwierdziła moje obawy, że przyjmowanie szczepionek wiąże się z dużym ryzykiem i wątpliwymi korzyściami. Jako Rabin jestem przerażony moralnym upadkiem producentów szczepionek współpracujących z agen¬cjami rządowymi, którzy złamali sześć z Dziesięciu Przykazań, rozpowszechniając fał¬szywe lub nawet sfabrykowane informacje, aby wyraźnie zwiększyć swoje dochody. Z kolei będąc dziadkiem, jestem zatrwożony i zaniepokojony losem moich wnuków oraz wszystkich dzieci, ze względu na te bezmyślne postępowanie, które może za¬grozić zdrowiu tylu dzieci podczas aktualnych kampanii szczepień. Niniejsza książka to LEKTURA OBOWIĄZKOWĄ dla wszystkich rodziców i dziadków".
- dr Rabbi Gabriel Cousens, Dyplomata Amerykańskiej Izby Holistycznej Medycyny; dyrektor Tree of Life Rejuvenation Center

„Szczepić czy nie? to fantastyczna książka. To także najbardziej uczciwa, kompleksowa i pouczająca pozycja, jaką kiedykolwiek napisano na ten kłopotliwy temat. Zawiera fakty, które tak wiele osób chce utrzymać w tajemnicy, co jest idealnym antidotum na oficjalną propagandę.
Po pierwszej lekturze wróć do niej ponownie. Informacje, które zawiera, mogą uratować życie. Książka dr. Eisensteina to prawdziwa perła wydawnicza, dzięki której stał się godnym następcą zmarłego, cieszącego się wielkim szacunkiem dr. Roberta Men¬delsohns, przeciwnika szczepionek. Ta książka powinna być OBOWIĄZKOWĄ LEK¬TURĄ dla wszystkich rodziców - i studentów medycyny - aby ustrzec ich przed in- dokrynacją dotyczącą często kontrowersyjnego celu szczepień".
- dr Keith Scott-Mumby

„Szczepić czynie? dr. Mayera Eisensteina jest wiarygodnym i dokładnym przewodnikiem dla rodziców, którym zależy na bezpieczeństwie i skuteczności naszego aktualnego kalendarza szczepień. Czerpiąc wiedzę z literatury medycznej, recenzowanych czasopism i osobistych doświadczeń, dr Eisenstein patrzy krytycznym okiem na szcze¬pionki oraz politykę i biznes, które za tym stoją, i nie boi się kwestionować ogólnie panującego proszczepionkowego punktu widzenia. Najlepszymi wyborami dla zdrowia i rodzicielstwa są zawsze świadome decyzje, podjęte po zapoznaniu się z danym problemem. Ta rzetelna książka dr. Eisensteina pozwala rodzicom czerpać niezbęd¬ną wiedzę, dając im możliwość, by zapewnili swoim dzieciom najlepszą ochronę".
- dr Nancy Massotto, Dyrektor Naczelny, Holistic Moms Network

„Szczepić czy nie? dr. Mayera Eisensteina jest doskonałym przeglądem każdej infekcji, której dotyczą szczepionki, i wykazuje niezbite dowody na to, że szczepionki mogą spowodować trwałe niepełnosprawności, a nawet doprowadzić do śmierci. Jego osobiste doświadczenia z tysiącami dzieci, które nie były szczepione i u któ¬rych nie odnotowano ani jednego przypadku autyzmu, mają zasadnicze znaczenie. Holistyczni lekarze - będący w lekceważonej mniejszości - zgadzają się z doktorem Eisensteinem w kwestii szkodliwych skutków podawania wielokrotnych szczepio¬nek. Jestem pewien, że jego mentor, dr Robert Mendelsohn, byłby dumny ze swoje¬go ucznia i bardzo zadowolony z tej publikacji".
- dr Abram Ber, homeopata i lekarz holistyczny

------------------

Dr Mayer Eisenstein - Nieszczepione Dzieci są Zdrowsze!
https://www.youtube.com/watch?v=xXWvruDCIFc

Dr Eisenstein - rozbicie fiolki szczepionki
https://www.youtube.com/watch?v=U8RTvsfJHZE

Dr Eisenstein opowiada, jaka była reakcja na pomysł, aby rozbić fiolkę szczepionki przed pracownikami CDC... :)
Urywek z wykładu dra Eisensteina pt. "Dlaczego moja klinika praktycznie nie ma żadnych przypadków autyzmu?" (Why My Practice Has Virtually No Autism) z konferencji "Second Annual Conference on Autism Spectrum Disorders" w Troy, Michigan - Marzec 2010r.


Mississippi – największa wyszczepialność a zarazem największa umieralność noworodków – dr Mayer Eisenstein
https://www.youtube.com/watch?v=o48Qn8qP_rI

„Korelacja nie zawsze oznacza związek przyczynowy… A może. Stan Mississippi niedawno się chwalił, że są na samym czele, jeżeli chodzi o wyszczepialność – 99,7%. Czego wam nie powiedzieli, lub czego nie chcą powiedzieć, to fakt, iż Mississippi (MS) również ma najwyższe wskaźniki umieralności niemowląt w USA! Interesujące… Stan o największym ucisku, jeżeli chodzi o prawo „szczepionkowe”. Mississippi i Wirginia Zachodnia nie uznają zwolnień religijnych. Ale wydaje mi się, że powinni zacząć się zastanawiać nad zmianami, ponieważ zamiast być tak dumni z ich 99,7% wyszczepialności - może powinni zacząć się przyglądać, co powoduje ich wysokie wskaźniki śmiertelności noworodków. Korelacja nie zawsze oznacza związek przyczynowy… A może. A mieszkańcy stanu Mississippi – edukujcie się, zanim zaszczepicie…”Przeciwnik szczepień P.A.Taylor i jego artykuł w „The Lancet” w 1881 roku – dr Mayer Eisenstein
https://www.youtube.com/watch?v=B2Vg-9xy07w

P.A. Taylor – członek Parlamentu i niestrudzony krytyk szczepień, który walczył w Parlamencie i poza nim o zniesienie przymusu szczepień. W Izbie Gmin, w kwietniu 1879 r. powiedział, że spotkał dziesiątki osób, które oświadczyły, i że szczerze wierzyły, że ich dzieci zmarły przez szczepienia.

„Zebrano idealnie zdrowe dzieci, aby je zaszczepić. Wykonano nacięcie na ramieniu, które po kilku dniach stawało się obolałe, a od niego ból rozprzestrzeniał się po całym ciele, aż te dzieci w końcu umierały, w męczarniach. Bez względu na to, czy rodzice mieli rację, czy nie, musieliby być całkowicie bez serca i współczucia, gdyby wierząc w to, że szczepienia są niebezpieczne, poświeciliby swoje dzieci do poddania się tej operacji. Istnieje pewna ilość dowodów, podobna do tego z powyższym, które są całkowicie przytłaczające dla szczerego badacza, ale są one ogólnie traktowane z pogardą przez łatwowiernych sędziów na rozprawach o nie wstawienie się na szczepienia i notorycznie utajniane zarówno w świeckich, jak i medycznych czasopismach, gdzie w kilku przypadkach dowody przeciwko szczepieniom, jakie odnotowano w takich czasopismach były szybko napiętnowane jako "granie na korzyść anty-szczepionkowców.”” (Zobacz „The Lancet”, 21 sierpnia, 1881)

Artykuł P.A. Taylora – „ANTI-VACCINATION”, 1881

Dr Mayer Eisenstein – Ebola
https://www.youtube.com/watch?v=1A0jApV_fh0

„Witam, tu doktor Mayer Eisenstein. Mój świętej pamięci mentor, dr Robert Mandelshon powiedział:
Quote
„Lekarze i firmy farmaceutyczne nie odpuszczą jednego leku lub leczenia, dopóki nie znajdą bardziej niebezpiecznego, którym będzie można go zastąpić.”

Straszyli nas grypą, w 2009 roku mówili, że przez świńską grypę umrą tysiące ludzi na ulicach. Nie wydaje się, aby się zmienili. A społeczeństwo przyjmuje coraz mniej szczepionek. Więc teraz mają coś nowego – Ebolę. Będą nas straszyli Ebolą. Upewnią się, że będziemy tak wystraszenie Ebolą, a potem powiedzą, nie mamy jeszcze szczepionki przeciwko Eboli, ale niedługo będziemy mieli, a do tego czasu – zaszczepcie się przeciwko grypie. To nie ma sensu. Szczepionka przeciwko grypie nigdy nie działała. Ale tak będą mówić. Zapamiętajcie moje słowa, które tu właśnie usłyszeliście…” [/i]

Straszenie Ebolą - dr Mayer Eisenstein
https://www.youtube.com/watch?v=1-Pry_wY9gg

„Witam, tu doktor Mayer Eisenstein. Słowo „Ebola“ wywołuje strach. I o to chodzi Centrum Kontroli Chorób. Chcą nas wszystkich wystraszyć Ebolą. Chcą nas wszystkich nastraszyć Ebolą, żebyśmy wzięli szczepionki, które nadejdą, przeciwko Eboli. Czy powinniśmy być zmartwieni? Nie wiem. Ale dr Tom Fieden, dyrektor CDC mówi, że „to nie jest kwestia CZY to nastąpi, ale KIEDY Ebola pojawi się w USA”. To jest ten sam lekarz, który pozwolił dwóm Amerykanom na powrót do kraju, aby być leczonymi na Ebolę. To nie ma sensu. Podczas, gdy mamy świetne zaplecze lekarskie w Afryce, on zorganizował ich przylot do USA. Pierwsza osoba – lekarz, wysiadła z samolotu i poszła do szpitala. Jego stan był nazwany krytycznym. Druga osoba – pielęgniarka, przyleciała 2 dni później, i ponieważ o niej się mówiło, że jest w lepszym stanie, to została przeniesiona na noszach… Oj, wizerunek publiczny, public relations. Jaka jest prawda? Nie wiem, jaka jest prawda. Ale to jest to samo CDC, które straszyło nas SARS, straszyło nas ptasia grypą, straszyło nas w roku 2009, że epidemia świńskiej grypy zabije tysiące Amerykanów. To samo CDC, które przed kilkoma tygodniami odkryło, że jedno z ich laboratoriów było zanieczyszczone wąglikiem i ospą! To wszystko jest trudne do rozeznania…
Ale mogę wam powiedzieć, co oni nam mówią. Nie zawracajcie mi głowy faktami, nie martwcie się tym – my opracujemy szczepionkę i taki będzie koniec tej historii…”


AAP twierdzi, że rtęć jest bezpieczna!
https://www.youtube.com/watch?v=laa3KI0d7i8

Absurdalne stwierdzenie Amerykańskiej Akademii Pediatrii.

„Witam, tu doktor Mayer Eisenstein. Amerykańska Akademia Pediatrii , lub jak lubię ich nazywać: Amerykańska Akademia Farmaceutyki, złożyła następujące oświadczenie na swojej stronie o immunizacji: „Wielu rodziców martwi się o możliwe efekty uboczne szczepienia u swojego dziecka, oraz czy ich dziecko naprawdę potrzebuje te wszystkie szczepienia. Dezinformacja obfituje w Internecie, co sprawia, że trudno jest znaleźć wiarygodne źródło informacji.”
Cóż, powiem wam, że TO na pewno nie jest wiarygodne źródło. Pozwólcie, że przejdę do ich kolejnego stwierdzenia: „Tiomersal, Aluminium i inne składniki. Szczepionki zawierają wiele składników, które sprawiają, że są bezpieczniejsze i bardziej skuteczne. Należą do nich tiomersal i aluminium.” HALO! Pobudka Amerykańska akademio Pediatrii. Jak śmiesz podawać taką dezinformację?
Tiomersal, związek rtęci, jest toksyczny! TOKSYCZNY! I to nie czyni ich bezpieczniejszymi . To sprawia, że są one bardziej niebezpieczne. Wiecie, jaka jest na to odpowiedź, rodzice?
Nie szczepcie, zanim się nie doedukujecie. A kiedy się doedukujecie, jestem pewien, że nie zdecydujecie się zaszczepić.”

CDC - Przestań Karmić Piersią i Zaszczep!!! - dr Mayer Eisenstein
https://www.youtube.com/watch?v=Urs2QlUoVcQ

„Witam, tu dr Mayer Eisenstein. W badaniu z 2010 roku „Pediatric Infectious Disease Journal” stwierdził…. ODKRYŁ: „Hamujący efekt mleka matki na zakaźność żywej doustnej szczepionki przeciwko rotawirusom”. Odkryli, że kiedy kobiety karmią piersią, to szczepionka nie spowodowała wytworzenia się przeciwciał. Więc zamiast stwierdzić, że być może szczepionka jest problemem, posłuchajcie, jaka jest ich interpretacja: „Niższą immunogenność i skuteczność szczepionek przeciwko rotawirusom w biednych krajach można częściowo wytłumaczyć prez wyższe miana IgA i neutralizujące działanie mleka matki……
Strategie w celu przezwyciężenia tego negatywnego wpływu , takie jak opóźnienie karmienia piersią w czasie immunizacji, powinny być ocenione.”
O mój Boże! Umieszczasz truciznę w ciele dziecka, a następnie gorliwie szukasz sposobu, jak nie tylko umieścić trucizny w ciele dziecka, ale również powiedzieć matce, żeby nie karmiła piersią.
Niewiarygodne! Kiedy zakończy się ten 200-letni eksperyment wstrzykiwania toksyn dzieciom?”

Naukowcy z CDC twierdzą, że matki powinny przerwać karmienie piersią w celu zwiększenia „skuteczności” szczepionek!
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20442687

25 mln wolnych od szczepień – dr Mayer Eisenstein
https://www.youtube.com/watch?v=90Qo6eP2qhM

„Witam, tu dr Mayer Eisenstein. 25 milionów dzieci, których rodzice zdecydowali się, żeby ich NIE SZCZEPIĆ. Wow, nie mogę uwierzyć w ta ilość. A wiecie gdzie znalazłem tę liczbę? W filmie, który został wydany w tym tygodniu, sponsorowanym przez Centrum ds. Kontroli Chorób i przemysł farmaceutyczny, pod tytułem „Niewidzialne Zagrożenie”. Cóż, wiecie, kilka tygodni temu donosiliśmy o tym, jak propaganda przemysłu farmaceutycznego tak naprawdę spowodowała to, iż mniej ludzi się szczepi, niż wcześniej! I w artykułach wielu gazet pisano o tym, że „promowanie odnosi odwrotny skutek”. Więc wydaje się, że z tym jest to samo. A ich największym argumentem jest to, że jeżeli nie będziemy szczepili, to będziemy mieli powrót epidemii odry, świnki, ospy wietrznej…
Cóż, pozwólcie, że zadam jedno pytanie………
Nigdy nie podawano szczepionek przeciwko cholerze, dżumie, gruźlicy, szkarlatynie, żółtej febrze (* W USA nie stosowano szczepionki BCG). A te choroby zniknęły! Wydaje się, że jedyne choroby, jakie mamy spośród chorób zakaźnych wieku dziecięcego są to te, przeciwko którym podawano szczepionki! Ciekawe….
Czy to możliwe, że szczepionki POWODUJĄ odradzanie się tych chorób?
Nie wiem… ale istnieje spore prawdopodobieństwo, że tak jest.”
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje