Author Topic: Ekohumanizm, albo globalna katastrofa - Lesław Michnowski  (Read 1316 times)

Offline BladyMamut

  • Administrator
  • WyBudzony
  • *
  • Posts: 2 560
  • Reputacja: +12/-0
Ekohumanizm, albo globalna katastrofa - Lesław Michnowski
« on: (Mon) 17.08.2015, 15:59:56 »
Lesław Michnowski – Powstrzymać III Wojnę Światową, Część I

Świat zmierza do globalnej katastrofy, niezależnie od tego, czy spowoduje to wyczerpywanie zasobów, czy zatrucie środowiska, czy poprzez ludobójstwo ekonomiczne w efekcie skupiania ogromnego bogactwa w rękach nielicznych, czy poprzez trującą medycynę ( w tym szczepionki), zatrutą żywność, w tym genetycznie modyfikowaną, czy poprzez opryski chemtrails, czy poprzez militarną III wojnę światową. Przyczyną tego jest brak rozwoju duchowości i upadek systemów wartości poprzez rosnący egoizm, zwłaszcza bogatych i konkurencję czyli bezwzględną rywalizacje: w polityce, biznesie, życiu społecznym a nawet w rodzinie. Oznacza to upadek obecnej cywilizacji, ponieważ rozkład dotyka prawie każdej części składowej obecnej, dominującej w skali świata cywilizacji Zachodu.

Większość tych systemowych zagrożeń oraz jak to zmienić prezentuje cybernetyk społeczny Lesław Michnowski w swoich 2 nagraniach filmowych:

Powstrzymać III wojnę światową - Lesław Michnowski
https://www.youtube.com/watch?v=wLUuIGQTltA

Ekohumanizm albo globalna katastrofa - Lesław Michnowski
https://www.youtube.com/watch?v=wDpvPQ45X-o

Lesław Michnowski w swoich wystąpieniach przypomina wypowiedzi papieży, które potwierdzają jego analizy zagrożenia globalną katastrofa.

Analiza szczegółowa encyklik papieskich i innych dokumentów Kościoła Katolickiego oraz wypowiedzi Papieży nie jest jednoznaczna. Natomiast sama praktyczna działalność Kościoła Katolickiego i ta jawna, a jeszcze bardziej ta ukryta, jak np. KK w Polsce, często znacznie odbiega od tych wskazań encyklik, zwłaszcza ostatniego Papieża Franciszka. Papież Franciszek ostatnio w Boliwii potępił kapitalizm, kolonizację i korporacje, z drugiej strony w encyklikach opowiada się za rządem światowym, jednym pieniądzem, przeciw demokracji, ale za duchowością ekologiczną. Chociaż Papież jako najwyższy przywódca Kościoła Katolickiego ma wielką władze, to jednak struktura, którą zarządza jest potężna i nadać jej nowy kierunek prowadzący do jego naprawy jest bardzo trudno.

W warunkach ogromnych zagrożeń rozpadu obecnej cywilizacji i zachodzących w świecie wielkich przeobrażeń cywilizacyjnych oraz ustrojowych Papież Franciszek i poprzednik Benedykt XVI zdają sobie sprawę, że Kościół Katolicki nie przetrwa, jeśli będzie wspierał świecką władzę bogatych, tak jak to robił od czasu cesarza Konstantyna i I Soboru w Nicei w 325 r. Natomiast wydaje się, że obaj mają świadomość, że Kościół Katolicki musi zostać kościołem ludowym w sojuszu z ze zwykłymi ludźmi i realizować posłannictwo Jezusa czynem, aby mógł mieć szanse przetrwania. Obecny Papież Jezuita opowiedział się za koncepcją „teologii wyzwolenia”, dzięki której jezuici zintegrowali kraje Ameryki Łacińskiej, uniezależniając je od Anglosasów i podnosząc w rozwoju.

Ostatnie ważne wypowiedzi Papieża Franciszka w Boliwii publikowane obok na stronie pt. „Kościół ludowy przeciw kolonializmowi” zdają się zapoczątkowywać zasadniczą zmianę i odchodzenie od dotychczasowych doktryn KK, w tym Jana Pawła II, który był zdecydowanym przeciwnikiem „teologii wyzwolenia”. Papież Franciszek przeprosił Indian amerykańskich za zbrodnie Kościoła katolickiego z czasów podboju i potępił globalny kapitalizm i kolonializm.

Drugi bardzo silny kierunek w Kościele Katolickim polega na kontynuacji sojuszu z władzą świecką i ludźmi bogatymi oraz stworzenia Nowego Porządku Świata w globalnym wydaniu anglosaskim, zawarty jest w encyklice „Laudato Si” omówionej przez Zbigniewa Jacniackiego w artykule pt. „Początek Nowego Kościoła-Kościoła XXI wieku.” Polski Kościół Katolicki jest w opozycji do ostatnich 2 Papieży i stoi na straży doktryn Jana Pawła II. Realizuje ten drugi kierunek sojuszu z władzą świecką, ludźmi bogatymi i współrządzeniu w ich interesie.

Kontynuacja tego kierunku przez KK w Polsce i współodpowiedzialność za transformację ustrojową i jej skutki prowadzi do wykrystalizowania się trzeciego nurtu, poza chrześcijańskiego – powrotu do wierzeń, kultury i wartości słowiańskich co prezentuje tekst pt. Czy starszyzna słowiańska wypowie się w sprawie new world order???

Polecamy zainteresowanie i przeanalizowanie tych interdyscyplinarnych 5 materiałów: filmowych i tekstowych, kolejno po sobie zamieszczonych na naszej stronie internetowej.

Redakcja KIP

Lesław Michnowski jest twórcą nowej koncepcji cywilizacyjnej EKOHUMANIZMU, którą lansuje w Polsce i świecie od około 20 lat. Ekohumanizm jest to powszechnie wspomagane nauką i wysoką techniką partnerskie współdziałanie dla dobra wspólnego wszystkich ludzi – społeczeństw wysoko rozwiniętych i pozostałych w rozwoju w tyle, bogatych i biednych – ich następców oraz środowiska przyrodniczego.

Książki Lesława Michnowskiego są dostępne w pdf na stronie:
http://www.kte.psl.pl/ksiazlm.htm

Lesław Michnowski

Były Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”
przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
Prezes Klubu Twórców Ekorozwoju przy Ludowym Towarzystwie Naukowo -Kulturalnym.

www.kte.psl.pl
leslaw.michnowski@gmail.com

Źródło: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/leslaw-michnowski-powstrzymac-iii-wojne-swiatowa-czesc-i/


Lesław Michnowski – POWSTRZYMAĆ III WOJNĘ ŚWIATOWĄ

Quote
Czołowy przedstawiciel oligarchii globalistycznej Zbigniew Brzeziński powiedział kilka lat temu, że „Anglo-Amerykański establishment dążący do stworzenia brytyjskiego imperium obejmującego cały świat, znanego pod określeniem Nowego Porządku Świata, napotyka coraz więcej przeszkód w realizacji swoich planów. (…) Najbardziej istotnym elementem wpływającym na globalną sytuację jest jak to określił- świadoma i zaangażowana politycznie część społeczeństwa. Te nowe realia, związane głównie z rozwojem nowych technologii komunikacji, takich jak Internet, dają obywatelom coraz szerszy wgląd w realia polityczne podnosząc presję społeczną wobec instytucji rządowych i prywatnych.” W innej wypowiedzi Zbigniew Brzeziński stwierdził, że „kiedyś łatwiej było kontrolować 1 milion ludzi, niż zabić, a dzisiaj odwrotnie, łatwiej jest zabić 1 milion ludzi niż kontrolować”.

Bardzo szybko rosnąca świadomość polityczna społeczeństw, głównie dzięki internetowi, coraz bardziej niepokoi światowe globalistyczne elity, które chcą doprowadzić za wszelką cenę do wywołania militarnej III Wojny Światowej, aby uratować lichwiarski kapitalizm, tak jak uratowały go wywołane przez te elity – I i II Wojna Światowa. Plan tych satanistycznych tajnych elit Zachodu, znany pod nazwą planu Himmlera, zakładał wymordowanie 85 % Polaków. Najbliższe prawdy szacunki Trybunału w Norymberdze podawały odsetek wymordowanych obywateli polskich w granicach z 1939 r. na 1/3 całej 36 milionowej populacji. Historia XX wieku i nie tylko, wymaga napisania od nowa.

Te elity „czarnej satanistycznej arystokracji” Zachodu mają obecnie świadomość, że mogą wreszcie zostać osądzone i stracone za swoje zbrodnie ludobójstwa, także ich poprzednich pokoleń. Jednak nie udają się tym tajnym elitom i służącym jej za narzędzie – światowej armii koczowniczej, kolejne próby zrealizowania planów wywołania tej wojny. W planach jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku zakładano jej wywołanie w 2008 r. Następna próba była w 2011 r. Próbowano sprowokować Rosję do wywołania III Wojny poprzez agresję na Syrię, a obecnie na Ukrainie, pod samym bokiem Rosji. Przygotowania do wojny w wielu krajach także w Polsce są zaawansowane.

Jednak mało ludzi zdaje sobie sprawę, że III Wojna Światowa cały czas trwa, tyle że za pomocą zupełnie innych metod, takich jak: ludobójcza medycyna konwencjonalna i leki koncernów farmaceutycznych, trujące konserwanty i inne środki w żywności i wodzie, opryski truciznami, patogenami i metalami – tzw. chemtrails, żywność genetycznie modyfikowana powodująca bezpłodność w trzecim pokoleniu, smog elektromagnetyczny instalacji elektrycznych i telefonii komórkowej w częstotliwości szkodliwej dla organizmów żywych itp.

Poniższa systemowa analiza Lesława Michnowskiego – cybernetyka – pokazuje, że w istocie rzeczy największa siła destrukcji tkwi w ludzkich umysłach, a nie w posiadanej broni, czy szkodliwych środkach wolno działających. Tekst jest zaprezentowany na podstawie prezentacji w PowerPoincie i ma charakter syntetyczny.

Redakcja

--------

Lesław Michnowski

– Powstrzymać III Wojnę Światową

 Franciszek, 13 September 2014 (VIS):

być może, można mówić o TRZECIEJ WOJNIE (światowej) , prowadzonej STOPNIOWO, powodującej zbrodnie, masakry, zniszczenia.

perhaps one, can speak of A THIRD WAR, one fought PIECEMEAL, with crimes, massacres, destruction.

 

O co i jak jest prowadzona ta nowa wojna światowa?

Społeczna Nauka Kościoła, a przyczyny i sposób prowadzenia III Wojny Światowej

Jan Paweł II: „W ostatnich latach byliśmy świadkami (…) przełamania sztywnych podziałów świata (…) W tym samym jednak okresie (…) każe się obawiać „HOLOKAUSTU EKOLOGICZNEGO” (…) coraz liczniejszych ataków na życie ludzkie. (…) niepohamowany pęd NIELICZNEJ GRUPY UPRZYWILEJOWANYCH do PRZYWŁASZCZENIA SOBIE DÓBR ZIEMI i do ich eksploatacji staje się przyczyną NOWEGO RODZAJU ZIMNEJ WOJNY (…) między krajami wysoko uprzemysłowionymi, a ubogimi.” (Sycylia’93)

Jan Paweł II: „Do starożytnych bolesnych plag (…) głodu, epidemii i przemocy, wojen, DODAWANE SĄ inne, dotychczas NIE ZNANE formy o niepokojących wymiarach.(…) SPISEK PRZECIW ŻYCIU, który zwielokrotnia się i wyraża coraz ostrzejszymi zagrożeniami osób i NARODÓW (…) Obecnie (…) pojawia się niebezpieczny model społeczeństwa zapewniający dominację silnym częściom światowej społeczności, zaś wykluczający, a nawet ELIMINUJĄCY słabszych”.

 

Homilia inauguracyjna Papieża Franciszka: „W każdej epoce dziejów są budzący grozę „Herodowie” (patologiczne ośrodki władzy), którzy ŚMIERCIONOŚNIE SPISKUJĄ, sieją społeczne spustoszenie oraz pozbawiają człowieczeństwa mężczyzn i kobiet” (LM).

Za: “Tragically, in every period of history there are ‘Herods’ who PLOT DEATH, wreak havoc, and mar the countenance of men and women.”

Papież Franciszek: „dopóki nie wyeliminuje się wykluczenia i nierówności społecznej w społeczeństwie i między różnymi narodami, NIEMOŻLIWE BĘDZIE WYKORZENIENIE PRZEMOCY.
Evangelii Gaudium

 

Schaff, A., Medytacje, Warszawa 1997, s. 108. pisał już 18 lat temu tak: „Rzecz polega na tym, że na skutek burzliwego rozwoju technologicznego i związanego z tym strukturalnego bezrobocia, jak już była o tym mowa [800 milionów w krajach „reszty świata”. Ta liczba będzie rosła, jeśli nie zostaną szybko podjęte kroki radykalne, na które się nie zanosi], całe części kontynentów, jak np. kraje na południe od Sahary w Afryce, zostaną tak przyciśnięte przez rosnącą, nędzę, choroby, i głód do muru, że groźba śmierci, ale połączonej z poczuciem dokonanej zemsty na jej winowajcach, pchnie je do walki ostatecznej przeciw krajom Północy. Nie wolno pocieszać się „słodkim” przeświadczeniem, że potrafimy zgnieść ten bunt jak robactwo [ słyszałem taką „szlachetną” wypowiedź nawet z ust porządnych skądinąd ludzi] ! Nie potrafimy !         W tym celu należałoby użyć środków masowej zagłady, jednak mają one to do siebie, że zabijają wprawdzie przeciwnika, ale następnie również sprawców. Zrozpaczona i jednocześnie sfanatyzowana islamem ludność krajów III Świata nie będzie na to zważać, ona i tak musi zginąć, a na dodatek może przecież liczyć na rozkosze raju, które oczekują na ginących za wiarę. Wszystko wygląda tak prosto, że aż pachnie groteską, ale jest prawdą. Kto nie bierze tego niebezpieczeństwa w rachubę, jest po prostu szaleńcem. A szaleństwem do kwadratu jest rozgrywanie tej tragedii jako oręża w walkach mocarstwowych. Trzeba wreszcie zrozumieć, że przy „szczęśliwym” rozegraniu takiej partii zginiemy wszyscy. Ostrzeżenie to warto wobec tego powtarzać, nie obawiając się oskarżenia o operowanie banałami. To niestety nie są banały, to jest straszliwa prawda, której nie chcą widzieć politycy, grający w te międzynarodowe szachy, przewidując tylko jeden ruch naprzód. Biada nam, jeśli społeczność międzynarodowa pozostawi takich durniów u steru władzy !”

(…) potrafimy zgnieść (…) bunt jak robactwo (…)

Współczesny (2013) rozwój nauki i techniki, w tym metod tajnej wojny, umożliwia zmniejszanie zaludnienia Ziemi w „białych rękawiczkach”.

Współczesna globalna WALKA konkurencyjna nie jest docelowo ukierunkowana na ZWIĘKSZANIE stopnia PODPORZĄDKOWANIA społecznościom silniejszym społeczności słabszych.

Obecnie jej GŁÓWNYM CELEM jest NEO-SOCJALDARWINISTYCZNE ELIMINOWANIE KONKURENTÓW do deficytowych zasobów naturalnych, w tym ZAWŁASZCZANIE posiadanych przez nie ich ŹRÓDEŁ. A także ograniczanie degradacji środowiska przyrodniczego.

Neo-socjaldarwinizm: fizyczne eliminowanie słabszych w miejsce wymuszania ich pracy lub walki na rzecz silniejszych. Nie „wyzysk” lecz „odrzucanie/eliminowanie”(JPII, Franciszek).

Gdyby Niemcy zwyciężyły w II Wojnie Światowej: zamierzały zrealizować Generalny Plan Wschodni według którego planowano pozostawić ok. 3-4,8 mln Polaków w charakterze niewolniczej siły roboczej. Ostatecznym celem było (..) wyniszczenie 51 milionów Słowian, w tym 80-85% Polaków (…),

Cele NEO-SOCJALDARWINISTYCZNYCH działań antykryzysowych, m.in. :

(1) radykalnie ZMNIEJSZYĆ ZUŻYWANIE, przez Peryferie, czyli SŁABSZĄ część światowej społeczności (ŚS), deficytowych ZASOBÓW, a zatem w Peryferiach:
2) „schładzać” gospodarkę, stymulować BEZROBOCIE;
(3) likwidować struktury obronne – państwo, Kościół Katolicki;
(4) DEGRADOWAĆ EDUKACJĘ, osłabiać zdolność logicznego i krytycznego myślenia;
(5) zmniejszać ROZRODCZOŚĆ

(6) zwiększać ŚMIERTELNOŚĆ;
(7) pogarszać WYŻYWIENIE I OCHRONĘ ZDROWIA;
(8) ANTAGONIZOWAĆ wzajemnie społeczności Peryferii;
(9) wyniszczająco ZADŁUŻAĆ eliminowane społeczności;
(10) ROZWARSTWIAJĄC Światową Społeczność, WZMACNIAĆ zdolność obrony i samoobrony CENTRUM – silniejszej części Światowej Społeczności.

W świetle cybernetyki trwałego rozwoju: nie nadmiar Ziemian, lecz MORALNA DESTRUKCJA (form życia niezgodnych z nowymi jego uwarunkowaniami) – nieuchronny skutek zmian w uwarunkowaniach życia – to główny czynnik globalnego kryzysu.

Egoizm socjal-darwinistyczny uniemożliwia wyprzedzające eliminowanie negatywnych konsekwencji coraz szybciej wraz z rozwojem nauki i techniki postępującej moralnej destrukcji.

Dla przezwyciężenia globalnego kryzysu nie wystarczy jedynie zlikwidowanie biedy, głodu i bezrobocia. Niezbędne jest ponadto upodmiotowienie obecnie przedmiotowo traktowanych ludzi, w tym zapewnienie im odpowiedniego wykształcenia oraz pracy ekospołecznie użytecznej. To zaś wymaga stworzenia globalnego systemu wiedzy o kompleksowych skutkach pracy i innych zmian w uwarunkowaniach życia.

Poznanie istoty globalnego kryzysu praz uwarunkowań trwałego rozwoju ŚS, a następnie przemiana aksjologiczna – w pierwszym rzędzie najwyżej rozwiniętych społeczności i organizacji – od socjal-darwinistycznego egoizmu do ekohumanizmu oraz globalna kooperacja to podstawowe warunki powstrzymania III Wojny Światowej.

{EKOHUMANIZM: partnerskie współdziałanie dla dobra wspólnego/win-win – wszystkich ludzi (bogatych i biednych, społeczności wysokorozwiniętych i w rozwoju opóźnionych), ich następców oraz środowiska przyrodniczego – POWSZECHNIE WSPOMAGANE nauką i wysoką techniką oraz KULTURĄ INFORMACYJNĄ.}
==================================
Apel Warszawski – O ekorozwój
http://www.kte.psl.pl/apelw.htm

Podstawowe wizyjne cechy stymulujących trwały rozwój stosunków społecznych:
1) ekohumanistyczna aksjologia;
2) powszechne kształtowanie mądrości;
3) dostępność i uspołecznienie wiedzy SD, zwłaszcza o kompleksowych skutkach ludzkich działań;
4) ekospołecznie sprawiedliwe stosunki podziału;
5) deflacyjne – informacyjnie wspomagane – stymulowania podaży i ekospołecznie użytecznej aktywności twórczej;
6) nadmiarowy rozwój elastycznej automatyzacji;
7) ekohumanistyczna integracja Europy.

Nieuchronną konsekwencją neo-socjaldarwinizmu, w tym III Wojny Światowej będzie globalna katastrofa.

Źródło: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/02/leslaw-michnowski-powstrzymac-iii-wojne-swiatowa/Czy starszyzna słowiańska wypowie się w sprawie new world order?TO CO NAPISZĘ PONIŻEJ NIE JEST PROWOKACJĄ.
TAK PO PROSTU MYŚLĘ PO PRZECZYTANIU WIELU MATERIAŁÓW NA TEMAT WSPÓŁCZESNYCH NEW WORLD ORDER , POLITYKI POLSKIEJ ,  DZIEJÓW SŁOWIAN, RASY BIAŁYCH LUDZI...DODATKOWO ZMOBILIZOWAŁA MNIE LEKTURA BUDUJĄCEGO POSTA
http://dragontn.blog.pl/2013/10/07/o-religii-wenetow/comment-page-1/#comment-45,

W KTÓRYM O NASZYCH PRZODKACH MOŻEMY PRZECZYTAĆ TAKIE STAROŻYTNE OPINIE :

Quote
„(…) nie znajdziesz między nimi złodziei ani oszustów(…) Nie obawiają się żadnego podstępu, bo go sami nie uprawiają.(…)” Żywot św Ottona.

„„Nikt nie znał słowa „moje”, lecz na kształt życia mniszego mieli – „naszym” ustami, sercem i czynem ogłaszali. (…)” Kosmas
„Posiadają oni wiele cnót przyrodzonych. Są bowiem nadmiernie gościnni, a rodzicom swoim nadzwyczajna cześć wyrządzają. Nie ma też ani jednego ubogiego ani żebraka między nimi. Skoro bowiem którego choroba osłabi, lub starość sił pozbawi, oddają go pod opiekę spadkobiercy, a ten z największą ludzkością o niego ma staranie (…) nie masz w świecie gościnniejszego narodu od Słowian.” Helmold

„Co do obyczajów i gościnności nie znalazłbyś narodu, który by zacniejszym był i dobrotliwszym.” - Adam z Bremy

Lew Mądry oprócz innych cnót słowiańskich wymienia wierność i wstydliwość niewiast słowiańskich w której celują, oraz niezwykle, ludzki stosunek do jeńców, którym po odsłużonym okresie Słowianie pozwalają zostać wśród siebie jako równym lub wracać do swoich jeśli taka ich wola.

Prokop pisze „Prosty ich umysł nie zna złości ni fałszu”.

Bardzo budujący post....

Szczególnie bliska jest mi myśl :
Quote
"...Dziś mówi się o powrocie do Słowiańskich korzeni, Słowiańskiej religii, szuka się imion Dobrych Bogów i próbuje odtwarzać obrzędy. Wielkość Wenetów i ich złoty wiek nie wynikał jednak z imion Dobrych Bogów czy radosnych obrzędów i nie to stanowiło o istocie ich religii. Tą istotą był czysty altruizm, dobroć i oddanie kapłanów dla ich ludu. Czysta prawość, dobroć i szczerość wypełniająca ich serca, troska o innych jako fundament religii...."

Zastanawiam się jakim sposobem , oprócz edukacji , możemy przyczyniać się do odradzania
 się cywilizacji słowiańskiej...I jedno z takich narzędzi widzę w spotkaniach  STARSZYZNY SŁOWIAŃSKIEJ...
Nie jako bytu politycznego, partyjnego...Jesteśmy pierwszym pokoleniem dożywającym starości  nie przetrzebionym wojnami, krucjatami, feudalizmem...
Umiemy czytać , pisać i mamy osobiste , bezcenne doświadczenia...Poznawaliśmy zwyczaje  rodzimych polityków marksistowsko-trockistowskich, katolickich lub zagranicznych...
Umiemy porównać się do osiągnięć innych narodów...i wyciągać z tego wnioski.
Mamy wolny czas i nie potrzebujemy "poselskich" diet za gadanie  !!!

 RADY STARSZYZNY SŁOWIAŃSKIEJ mogą swoimi opiniami pomóc młodszym pokoleniom omijać zasadzki , w które wpadają , tak jak my wpadalismy, w swej młodzieńczej naiwności...

Chętnie ugoszczę i dachu użyczę , aby RADA STARSZYZNY SŁOWIAŃSKIEJ ważne kwestie omówiła...
Z jak rozległego terytorium ??? Nawet niech będzie z jednej miejscowości...Pierwszy krok dookoła świata...

A JAKĄ KWESTIĘ PIERWSZĄ POSTAWIŁBYM DO ROZWAŻENIA?
Nie , nie kanciaste interesy okrągłego stołu  , nie spektakl  PO-PIS, nie katastrofę smoleńską lub być albo nie być krzyża celtyckiego w Sejmie na Wiejskiej...

Tym tematem byłaby nasza polska, słowiańska, sarmacka, scytyjska, wedyjskoaryjska
wizja NEW WORLD ORDER...

Uciekamy od tego zgadnienia jak od choroby zakaźnej...I nie istotne , czy uważamy go jako owoc
watykańskiego "pójścia na całą ziemię po całą ziemię", syjonistycznego eksploatowania "bydła z ludzka twarzą",  czy chińskiego "niebiańskiego imperium"...
Zamykanie oczu nie powoduje , że sprawa znika...

A przyjrzyjmy sie dwóm faktom z przeszłości.
Pierwszy , to obrona wolności i godności niekatolików przez Pawła Włodkowica na soborze
w niemieckiej Konstancji w 1416 roku . Czy nie była to ingerencja w rzymskokatolicki porządek świata???
Drugi to Bracia Polscy i Konfederacja Warszawska...Godność mężczyzny i kobiety, wolnośc wyznania....Niektórzy widzą w tych ideach podwaliny dla likwidacji monarchii" z bożej łaski"...
Czyż nie była to ingerencja w światowy system władzy ???

Nowy Porządek Świata...Nie, nie czy nam się podoba , ale jaki nam się podoba...!!!
Mówienie o suwerenności państw narodowych jest dzisiaj de facto  mówieniem o suwerenności narodowych urzędów podatkowych...Dla bardziej dociekliwych polecam porównanie udziałów
w budżetach rządowych kwot zebranych z podatków dochodowych z kosztami obsługi zagranicznych wierzycieli...Co słowiańskość ma  do zaproponowania ludziom coraz częściej bardziej powiązanych
ze społecznościami globalnymi niż lokalnymi ???
Czy będziemy mieli światowy rząd prywatnej własności Ziemi ???
Planeta Ziemia PRIVATE ??? Planeta Ziemia COMMUNITY???Planeta Ziemia MATKA ???
Władza jednostki nad jednostkami czy współpraca jednostki z jednostką???
Media ludzi władzy nie znają Słowian inaczej niż jako opisanych przez niemiecko-watykańską historiografię niepiśmiennych , bezrozumnych barbarzyńców...
Może już  czas zrobić niespodziankę i obok watykańskiej , waszyngtońskiej, jerozolimskiej, pekińskiej....postawić do rozważenia słowiański nowy porządek świata???

A może wygodniej zostawić  po staremu:


Źródło: http://zbigniewjacniacki-zyciemojeinasze.blogspot.ie/2013/10/czy-starszyzna-sowianska-wypowie-sie-w.html
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje