Author Topic: Prawa wszechświata  (Read 3115 times)

Offline Viola tricolor

 • Sen płytki
 • *
 • Posts: 48
 • Reputacja: +2/-0
Prawa wszechświata
« on: (Sun) 04.05.2014, 22:59:22 »
Siedem Uniwersalnych Praw Wszechświata

Siedem uniwersalnych praw wszechświataIstnieje siedem Uniwersalnych Praw, na których opiera się cały wszechświat i jego doskonała harmonia. Dawni mistycy, ezoteryczne i tajemne nauczania datujące się 5,000 lat wstecz, nauczyciele Starożytnej Grecji i Egiptu, pisma Wedyjskie Starożytnych Indii – wszyscy oni posiadali jeden wspólny główny wątek – 7 Uniwersalnych Praw Wszechświata. Gdy zrozumiemy i zaczniemy stosować się do nich doświadczymy głębokiej przemiany we wszystkich obszarach naszego życia.


Pierwsze trzy prawa są niezmienne, wieczne. Oznacza to, że każde z nich jest Absolutem, którego nigdy nie można zmienić ani przekroczyć w jakikolwiek sposób. Zawsze istniały i zawsze będą istnieć. Pozostałe cztery są prawami zmiennymi. Można je „lepiej” lub „gorzej” stosować do tworzenia własnej rzeczywistości. Nie oznacz to, że można je ignorować lub przeciwstawiać się im, gdyż i tak nadal rządzą naszą egzystencją. Ostatecznym celem jest opanowanie każdego z siedmiu praw, a dopiero wtedy można wykraczać poza prawa zmienne.

Prawa niezmienne


1. Prawo Mentalizmu (umysłowości): Wszystko   jest umysłem; Wszechświat jest Mentalny; Wszechświat składa się z myśli.


Wszystko, co widzimy i doświadczamy w fizycznym świecie ma swój początek w niewidzialnym świecie umysłu. Mówi nam ono, że istnieje pojedyncza Uniwersalna Świadomość – Uniwersalny Umysł – z którego powstają wszystkie rzeczy. Cała energia i materia na wszystkich swoich poziomach jest stwarzana i podlega temu Wszechobecnemu Uniwersalnemu Umysłowi. Nasze umysły są jego częścią. Nasza rzeczywistość jest manifestacją naszych umysłów. Oto prawdziwa Potęga Umysłu.

2. Prawo Powiązania: Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze

To prawo mówi nam, że istnieje harmonia i połączenie pomiędzy światem materialnym, umysłowym i duchowym. Nie istnieje rozdzielenie, gdyż wszystko we wszechświecie włączając nas pochodzi z Jednego Źródła..Ten sam wzór jest wyrażany na wszystkich poziomach istnienia, od najmniejszej cząsteczki po największe gwiazdy i odwrotnie. Wszystko jest Jednością. W starożytnej greckiej świątyni Apolla w Delfach istniała inskrypcja odnosząca się do tego wielkiego Prawa: „Poznaj samego siebie a poznasz wszystkie tajemnice bogów Wszechświata.”.

3.Prawo Wibracji
: Nic nie spoczywa; Wszystko się porusza; Wszystko jest w ruchu; Wszystko wibruje.

Trzecie i ostatnie niezmienne Uniwersalne Prawo mówi nam, że cały Wszechświat jest niczym innym jak wibracją. Nauka potwierdziła, że wszystko we wszechświecie włączając nas jest tylko czystą energią wibrującą z różną częstotliwością. Zasada, że „podobna energia przyciąga podobną” na której opiera się Prawo Przyciągania, ma swoją podstawę właśnie w tym prawie wibracji. Wszystko, czego doświadczamy naszymi pięcioma zmysłami jest przekazywane poprzez wibracje.

Tak samo jest ze sferą umysłu. Nasze myśli są wibracją. Wszystkie nasze emocje są wibracją, z których bezwarunkowa miłość jest najwyższa a nienawiść najniższa, najbardziej przyziemna. Cała Potęga Myśli opiera się na kontrolowaniu tych wibracji.

Prawa zmienne, przejściowe


4.Prawo biegunowości (dwoistości)
: „Wszystko jest dwoiste (podwójne); wszystko ma swoje bieguny; wszystko ma swoje pary przeciwieństw; to i przeciwne do niego są tym samym (podobne i niepodobne są tym samym); przeciwieństwa mają identyczną naturę (są identyczne w swojej naturze), różnica leży w natężeniu; skrajności się spotykają; wszystkie prawdy są jedynie półprawdami; wszystkie paradoksy da się pogodzić

To Prawo mówi, że istnieją dwie strony wszystkiego. Rzeczy, które wydają się sobie przeciwne są w rzeczywistości dwoma skrajnościami tej samej rzeczy. Na przykład ciepło i zimno na pierwszy rzut oka wydają się sobie przeciwne ale prawdą jest, że są różniącymi się stopniem przejawem tej samej rzeczy. To samo odnosi się do miłości i nienawiści, wojny i pokoju, zła i dobra, światła i ciemności, energii i materii. Można przejść od nienawiści do miłości, od strachu do odwagi poprzez świadome podniesienie własnych wibracji. Starożytne Hermetyczne Nauki nazywają to Sztuką Polaryzacji.

Neutralizacja Prawa Polaryzacji. Zasada dwoistości może wydawać się prawdziwa w naszym fizycznym i mentalnym świecie. Jednak na płaszczyźnie duchowej wszystko jest jednością. „Bóg jest ponad przeciwnościami” – jak napisano w starożytnej epopei „ Bhagawadgita”. Umieszczając za każdą myślą, stwierdzeniem, działaniem wszechmocnego Ducha, którego jesteśmy częścią, skupiając się zawsze na tym co jest „dobre” mimo że coś idzie nam „źle”, z czasem zneutralizujemy Prawo Polaryzacji do tego stopnia, że przestanie ono oddziaływać w naszym życiu.

5.Prawo rytmu: „Wszystko wpływa i wypływa; Wszystko płynie, na zewnątrz i do środka; wszystko ma swoje pływy (fale); wszystko wznosi się i opada (wszystkie rzeczy wznoszą się i upadają); ruch wahadła manifestuje (przejawia) się we wszystkim; odchylenie w lewo jest równe odchyleniu w prawo (miara wychylenia w prawo jest miarą wychylenia w lewo); rytm dąży do wyrównania (rytm się kompensuje)

To Prawo mówi, że we wszystkim następują zwroty. Tą zasadę można zaobserwować w działaniu na przykładzie fal oceanu, przypływów i odpływów mórz, powstawanie i upadku wielkich imperiów, wahań naszych myśli od pozytywnych do negatywnych, sukcesów i porażek w naszym prywatnym życiu. Zgodnie z tym prawem, kiedy coś osiąga punkt kulminacyjny następuje powrót do przeciwnego stanu, który po osiągnięciu swojego krańcowego punktu znów wraca do poprzedniego.

Aby być ponad tym prawem musimy uświadamiać sobie niemal niezauważalny początek ruchu wstecznego na naszej drodze do poprawy jakiegoś aspektu życia. Kiedy czujemy, że to Prawo zaczyna nas odciągać do tyłu starajmy się nie wpadać w panikę lub zniechęcenie. Zamiast tego skupmy nasze myśli na wyniku końcowym wiedząc, że jesteśmy jednością z wszechmocnym Uniwersalnym Umysłem, dla którego wszystko jest możliwe, walczmy aby pozostać pozytywnie nastawionymi nie zważając jak daleko wstecz odciąga nas to Prawo. Nawet jeśli nasze wysiłki okażą się porażką możemy znaleźć pocieszenie w myśli, że za sprawą tego samego Prawa musi wkrótce nastąpić pomyślny zwrot do przodu. Z czasem nasza wytrwałość zostanie wynagrodzona, okresy cofania się staną się krótsze aż w końcu zanikną.

6.Prawo przyczyny i skutku: Każda przyczyna ma swój skutek, a każdy skutek ma swoją przyczynę; wszystko dzieje się według Prawa; przypadek nie jest niczym innym, jak inną nazwą Prawa, gdy ono nie jest rozpoznane (przypadek to jedynie nazwa dla nierozpoznanego Prawa); istnieje wiele poziomów, na których rozgrywają się przyczyny, lecz nic nie ucieknie przed Prawem (istnieje wiele płaszczyzn przyczynowości, lecz nic nie wymyka się Prawu)

Zgodnie z tym Prawem każdy skutek widzialny w naszym zewnętrznym fizycznym świecie ma swoją przyczynę w niewidzialnym wewnętrznym świecie umysłu. Jest to istota Potęgi Myśli. Wszystkie nasze myśli, słowa, działania powodują określone działania w sferze mentalnej, które z czasem zmaterializują się jako specyficzne skutki w świecie fizycznym. Aby stać się panem naszego przeznaczenia musimy opanować własny umysł, gdyż wszystko w naszej rzeczywistości jest dziełem świata umysłu. Trzeba pamiętać,że nie istnieje coś takiego jak szansa lub przypadek. Te określenia wynikają tylko z nieznajomości tego Prawa.

Prawo przyczyny i skutku odnosi się do wszystkich trzech poziomów egzystencji – duchowego, mentalnego i fizycznego. Różnica jest taka, że na planie duchowych przyczyna i skutek działa w sposób natychmiastowy. Na pozostałych poziomach nasze pojęcia czasu i przestrzeni powodują czasowe opóźnienia pomiędzy przyczyną i ewentualnym skutkiem. Gdy skupiamy się na naszych celach i pragnieniach używając twórczej wizualizacji, to co chcemy zmaterializować w świecie fizycznym jest już automatycznie stworzone w świecie duchowym. Poprzez wytrwałość i skupianie myśli na naszym celu, wkrótce zmaterializuje się on w naszym fizycznym świecie.


7.Prawo rodzaju (płci): Rodzaj (płeć) jest we wszystkim; wszystko ma swoje męskie i kobiece pierwiastki (aspekty); rodzaj (płeć) przejawia się (manifestuje) na wszystkich poziomach (płaszczyznach)


Ostatnie z siedmiu Uniwersalnych Praw mówi, że wszyscy i wszystko posiada zarówno elementy żeńskie jak i męskie. Przykładowe zewnętrzne wyrażenia żeńskich elementów to miłość, cierpliwość, intuicja, łagodność. Męskie natomiast to energia, zaufanie do siebie, logika, intelekt. Musimy pamiętać, że wszyscy posiadamy męskie i żeńskie jakości. Ta wiedza daje zrozumienie czym jest nasza kompletność.


Prawo Przyciągania nie jest tu wymieniane jako jedno z tych siedmiu Uniwersalnych Praw. Powodem nie jest chęć jego umniejszenia ale raczej wywyższenia, gdyż Prawo Przyciągania jest podstawowym Prawem Wszechświata, można je zastosować do wszystkich opisanych tu Praw – łączy wszystko razem. Zrozumienie Prawa Przyciągania pomaga wyjść ponad zmienne Prawa Polaryzacji i Rytmu oraz pomaga lepiej zrozumieć wszystkie siedem Uniwersalny Praw Wszechświata.
« Last Edit: (Thu) 01.01.1970, 02:00:00 by Guest »
"Żyj prosto. Konsumuj mniej. Myśl więcej..."

Offline Viola tricolor

 • Sen płytki
 • *
 • Posts: 48
 • Reputacja: +2/-0
Re: Prawa wszechświata
« Reply #1 on: (Mon) 05.05.2014, 23:08:33 »
Prawo Przyciągania

Prawo PrzyciąganiaZgodnie z Prawem Przyciągania przyciągasz do swojego życia te rzeczy, warunki i okoliczności, które korespondują z twoimi dominującymi myślami i przekonaniami – zarówno świadomymi jak i nieświadomymi. Każdy obszar twojego życia, twoje zdrowie, finanse, związki jest pod wpływem tego potężnego Uniwersalnego Prawa – „podobne przyciąga podobne”.

Na jakiej jesteś częstotliwości? Wszystko, włączając ciebie, twoje myśli i cokolwiek, co chcesz lub nie chcesz doświadczyć jest czystą energią o różnej częstotliwości. Prawo Przyciągania opiera się na zasadzie, że podobna energia przyciąga podobną energię. Przyciągasz do siebie nie to, czego pragniesz ale to, co jest w harmonii z twoją częstotliwością, wibracją. Ta natomiast jest zdeterminowana przez dominującą postawę umysłu, twoje najczęstsze myśli i głębokie przekonania.

Możesz przyciągnąć cokolwiek wybierzesz. Aby świadomie przyciągnąć coś, czego chcesz doświadczyć w swoim życiu musi to być twój świadomy wybór. Nie wystarczy tylko pragnąć i chcieć. Potrafisz przyciągnąć wszystko, ponieważ już jesteś połączony ze wszystkim, widzialnym i niewidzialnym. Nikt i nic nie istnieje w oddzieleniu od ciebie. Poczucie oddzielenia, jakiego doświadczamy w świecie fizycznym jest spowodowane przez sposób, w jaki nasze zmysły odbierają ten nieskończony ocean wibrującej energii. Jesteśmy jednością z Uniwersalnym Umysłem, z którego pochodzą wszystkie rzeczy. Twórcza moc twoich myśli jest nieograniczona.

Zmiana częstotliwości. Aby świadomie przyciągnąć to, co wybierasz by zaistniało w twoim życiu, musisz nauczyć się dostroić energię twoich myśli i działań z esencją twojego wyboru.

Twórcza wizualizacja jest podstawową techniką skutecznego przeprogramowania podświadomego umysłu. Dzięki niej zaczniesz przyciągać do życia te rzeczy i okoliczności, które świadomie wybrałeś.

Zrozumienie Prawa Przyciągania nie polega na obwinianiu siebie lub kogoś za niepożądane warunki naszego życia. Obwinianie się jeszcze bardziej przyciąga warunki, których nie chcesz. Znajomość tego Prawa powinna raczej dać ci siłę, aby przejąć całkowitą odpowiedzialność za obecne warunki poprzez zrozumienie potęgi myśli. Biorąc odpowiedzialność za własne życie, udzielasz sobie w ten sposób siły do zmiany tego życia.

Prawo przyciągania jest neutralne. Nie osądza, nie karze, nie nagradza. Służy by łączyć podobne energie ze sobą. Ty określasz kryteria poprzez myśli i przekonania, a ono idealnie dopasowuje je i łączy z rzeczą, która spełnia twoje kryteria.

Nie musisz się uczyć jak Prawo Przyciągania działa. Jest to Uniwersalne Prawo Wszechświata, działa niezależnie od tego czy je rozumiesz i akceptujesz, nigdy nie przestaje działać. Twoim podstawowym celem jest zmiana mentalnego nastawienia poprzez zmianę dominujących myśli i przekonań. By stać się panem własnego życia musisz opanować swój umysł, a nie Prawo Przyciągania.

Za sprawą filmu „The Secret”, dużą uwagę skupiło właśnie Prawo Przyciągania. Jednakże film nie ukazuje całego obrazu. Prawo Przyciągania jest podstawowym Uniwersalnym Prawem, które spaja wszystko razem, poza nim istnieje jeszcze siedem Uniwersalnych Praw, do których odnoszą się starożytni mistycy i tajemne nauczania. Poznając wszystkie Prawa Wszechświata zrozumiesz prawdziwą naturę rzeczywistości i jak możesz doświadczać życia opartego na własnych wyborach. Prawo Przyciągania jest pierwszym, głównym krokiem w tym kierunku.

Literatura: : „Zaginiony Sekret Prawa Przyciągania”,  „Prawo Przyciągania-seria E.J. Hicks” ,  „Sekrety Prawa Przyciągania”,  „Odwieczne prawa życia”,  „Podróże do wnętrza siebie”,  „Księga EST”

Źródło:
CTTTRLKOQ -->http://wibracje.wordpress.com/2009/03/3 ... yciagania/

The Secret - Usunięte sceny z filmu - Prawo przyciągania
CTTTRLKOQ -->https://www.youtube.com/watch?v=FQhmR2eGork
The Secret
CTTTRLKOQ -->https://www.youtube.com/watch?v=lqgAUVz0Mp8
*Prawo Przyciągania* a umysł podświadomy (czyli dlaczego to prawo czasami nie działa)
CTTTRLKOQ -->https://www.youtube.com/watch?v=3CiwGuCJVX8
« Last Edit: (Thu) 01.01.1970, 02:00:00 by Guest »
"Żyj prosto. Konsumuj mniej. Myśl więcej..."

Offline Viola tricolor

 • Sen płytki
 • *
 • Posts: 48
 • Reputacja: +2/-0
Re: Prawa wszechświata
« Reply #2 on: (Tue) 06.05.2014, 00:53:29 »
SIEDEM DUCHOWYCH PRAW SUKCESU Dr Deepak Chopra

1. Prawo CZYSTEJ MOŻLIWOŚCI

Jesteś czystą świadomością, taka jest twoja prawdziwa duchowa natura. Twoja świadomość jest polem nieograniczonej możliwości i nieskończonego tworzenia. Aby móc w pełni z niej korzystać, powinieneś odkryć swoją prawdziwą istotę, którą ponadto cechuje ogromna wiedza, bezgraniczna cisza, doskonała równowaga, prostota i szczęście. Kiedy poznasz, kim naprawdę jesteś, będziesz mógł zrealizować każde swoje marzenie...

Inaczej mówiąc, jest to "prawo jedności", ponieważ wszystko przeniknięte jest jedną energią. Ty także. Jesteś jednym ze wszystkim, co spotykasz na swojej drodze. Ważne jest odpowiednie ukierunkowanie. Jeśli ważne jest dla ciebie, to co na zewnątrz, czyli przedmioty, sytuacje itd. - automatycznie zostajesz pod wpływem tychże. Przejmujesz się wydarzeniami, uzależniasz od opinii innych osób, stajesz się niewolnikiem pragnień posiadania tego czy tamtego. Pozorna moc przemija razem ze stanowiskiem, zdrowiem, pieniędzmi. Wszystko cokolwiek budujesz, oparte jest na lęku, czy inni cię zaakceptują, czy okażesz się wystarczająco wspaniały.

Spróbuj ukierunkować się na JAŹŃ! Twoje wnętrze jest cząstką boskości, jest doskonałe, mądre, dobre, szczęśliwe i wesołe. Staniesz się wówczas wolny i niezależny od innych osób, przedmiotów, zdarzeń. Będziesz niewrażliwy na krytykę, nie będziesz bał się niczego, nie będziesz wchodził w konflikty z innymi, wiedząc, że wszyscy są tym samym duchem w różnych przebraniach. Wejście w kontakt z JAŹNIĄ umożliwi ci czerpanie z pola czystej możliwości.

Metody pracy:

1. Spróbuj codziennie pomedytować chociaż po pół godziny rano i wieczorem. Ta medytacja to siedzenie w ciszy i milczeniu, bycie oderwanym od wszystkiego, co na zewnątrz. Pozwalaj swoim myślom przepływać jak rzece, niech się uspokoją i znikną. Kiedy pojawi się luka między myślami - to właśnie dotykasz swojej JAŹNI.

2. Postaraj się każdego dnia spędzić trochę czasu obcując z przyrodą. Przyroda wycisza i pozwala sięgnąć do samej głębi naszego jestestwa.

3. Nie osądzaj nikogo i niczego. Spróbuj chociaż kilka godzin dziennie nie osądzać, nie wydawać wyroków, nie krytykować. To może być trudne, ale z biegiem czasu... możesz wydłużać okresy nie osądzania.

 2. Prawo DAWANIA I BRANIA


Dawanie i branie to dwa aspekty tej samej energii. Dawanie rodzi otrzymywanie, a otrzymywanie  - dawanie, ponieważ energia w przyrodzie musi po prostu krążyć i płynąć.

Zasady są proste: im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz. Jednakże dając, ciesz się z dawania, wówczas energia zostaje zwielokrotniona. Jeśli ofiarowując coś, odczuwasz stratę, wówczas nie dajesz naprawdę i zasada nie zadziała. Liczy się intencja, myśl, ponieważ to myśl prowadzi energię. Zatem dawaj z radością, uruchamiając przepływ energii. Dając, wiedz, że nic nie tracisz tak naprawdę, tylko robisz miejsce na nowe. Dbaj jednak, by dawać szczerze, a nie pozbywać się czegoś, co komuś wciskasz bez sensu. Bądź czujny na rzeczywiste potrzeby drugiego człowieka. Dając jałmużnę, nie myśl o żebraku, że jest biedny, bo wzmacniasz jego biedę, myśl o przepływie energii i o sensie samego dawania komuś, kto w tym momencie potrzebuje wsparcia.

Warto też nauczyć się brać z wdzięcznością to, co dają nam inni. Jeśli czegoś nie chcesz przyjąć to tak, jakbyś wyobrażał sobie, że dający jest biedny. Tworzysz dla niego złą wibrację. Bez względu na zamożność ofiarowującego, przyjmij z wdzięcznością jego dar, wyobrażając sobie, że jest bardzo bogaty i stać go nie tylko na taki prezent, ale dokładnie na wszystko. Twoja myśl zasila tą osobę energetycznie.

Trzeba pamiętać, że to BIORCA uruchamia DAWCĘ. Innymi słowy: jeśli przyjmujesz z wdzięcznością, otwierasz przepływ energii dla siebie i dla osoby, która chce cię obdarować. Biorąc - dajesz... Nie wzbraniaj się przed przyjęciem szczerze ofiarowanej pomocy, dobrego słowa czy przedmiotu, ponieważ odmawiając, nie tylko blokujesz przepływ dobrej energii, ale też wysyłasz do Wszechświata informację, że nie zasługujesz na nic dobrego.

Metody pracy:

1. Spróbuj zawsze dać coś każdemu, kogo spotykasz w danym dniu. Nie musi to być wielki prezent, wystarczy kwiat, modlitwa, dobre słowo, komplement...

2. Każdemu kogo spotykasz, życz radości i szczęścia.

3. Z wdzięcznością przyjmuj wszystko, co dostajesz od innych. Z wdzięcznością przyjmuj też słońce, śpiew ptaków, zapach kwiatów.

3. Prawo KARMY

To powszechnie znane prawo przypomnimy tylko w skrócie. Otóż należy sobie uświadomić, że aby zaznać szczęścia, należy zasiewać ziarna szczęścia. Dokonując w życiu niezliczonej ilości wyborów, podejmujemy decyzje, wykonujemy działania, które wytwarzają pewną określoną wiązkę energii. Wiązka ta powróci do nas w podobnej formie.

Metody pracy:

Zanim dokonasz wyboru, zadaj sobie dwa pytania:

1. Jakie będą konsekwencje?

2. Czy to przyniesie szczęście mnie i ludziom z mojego otoczenia?

Odpowiadając, obserwuj okolicę ciała, a szczególnie rejon serca. Jeśli twoje wrażenia będą nieprzyjemne, to raczej powinieneś tego działania zaniechać.

 4. Prawo NAJMNIEJSZEGO WYSIŁKU

Polega na osiąganiu wszystkiego jak najmniejszym kosztem. Wystarczy przyjrzeć się przyrodzie, gdzie wszystko po prostu się dzieje. Natura spojona jest w całość energią miłości, dlatego wysiłek jest tam zbędny. Kiedy twoje działanie motywowane jest miłością, energia zostaje zwielokrotniona i można tę nadwyżkę wykorzystać w celu zmaterializowania pragnień. Wystarczy płynąć z falą, nurtem, nie stawiając oporu...

Należy nauczyć się akceptować wszystkie wydarzenia, bo wszystko jest takie, jakie być powinno. Kiedy coś cię drażni, to tak naprawdę reagujesz na swoje własne uczucia dotyczące sytuacji, a nie na samą sytuację. To twoje uczucia ci przeszkadzają, a nie sytuacja. (patrz: "Otwarcie się na ból" w Prospericie)

Nie znaczy to, że masz obarczać siebie winą za swoje emocje, czy spowodowanie czegoś. Cokolwiek się wydarza, po prostu się dzieje i nie należy szukać winnych, ani w sobie ani w innych ludziach. Wystarczy pamiętać, że w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji zawarte jest ziarno sposobności, które można twórczo wykorzystać. Można spróbować przekształcić trudny moment tak, aby wynikło z niego coś dobrego. Każda osoba, która zadaje nam ból, może stać się naszym nauczycielem. Każdy problem, który się pojawia, może być niezbędny naszej ewolucji. Zatem wszystko jest dokładnie takie, jak być powinno.

Nie warto też wdawać się w jałowe spory w obronie własnego zdania. Każdy ma prawo do własnych przekonań. Rezygnując z kłótni, odzyskasz spokój i bardzo wyraźnie poczujesz chwilę obecną.

Metody pracy:

1. Akceptuj wszystko, co cię spotyka, ze świadomością, że tylko od ciebie zależy, jakie uczucia dana sytuacja w tobie wywoła. Weź odpowiedzialność za swoje uczucia.

2. Nie szukaj winnych, nie obwiniaj zwłaszcza siebie.

3. Nie wdawaj się w spory, pozostań otwarty na wszystkie poglądy.

5. Prawo INTENCJI I PRAGNIENIA

Cały świat składa się z energii i informacji, a człowiek jest częścią energetycznego pola wszechświata. Zatem można świadomie zmienić treść energetyczno-informacyjną siebie i swojego otoczenia. Dzieje się to dzięki uwadze i intencji. Uwaga niesie energię, a intencja przekształca. To o czym stale myślisz - wzmacniasz, to o czym zapominasz - więdnie i rozpada się.

Należy pamiętać, że intencja jest pragnieniem bez przywiązywania się do rezultatów (patrz: następne prawo). Uwagę trzeba skupić na teraźniejszości i tworzyć przyszłość. Skupienie uwagi na celu i nie dopuszczanie do tego, by przeszkody rozpraszały koncentrację sprawia, że przeszkody znikają i cel zostaje osiągnięty.

Metody pracy:

1. Sporządź listę pragnień i noś ją przy sobie. Spójrz na nią przed medytacją, przed pójściem spać, rano zaraz po przebudzeniu.

2. Wprowadź listę pragnień do twórczego pola możliwości poprzez medytację.

    w czasie medytacji wejdź w lukę między myślami

    wychodząc z tego stanu - na granicy - wprowadź intencje

    pozostań ukierunkowanym na Jaźń.

3. Nie poddawaj się trudnościom, nie pozwalaj im na osłabianie uwagi.

6. Prawo NIE PRZYWIĄZYWANIA SIĘ

Należy przestać oczekiwać rezultatu, nie rezygnując jednocześnie z pragnień. Ważna jest tutaj niezachwiana wiara w moc Jaźni. Przywiązywanie się bierze się ze strachu i braku poczucia bezpieczeństwa. Jaźń wie najlepiej, jak zaspokoić każdą naszą potrzebę i ona właśnie jest źródłem bogactwa. obfitości itp. Zaangażowanie się bez oczekiwań sprawia, że spontanicznie wszystko otrzymujemy. Nie przywiązywanie się oznacza, ze posiadamy ŚWIADOMOŚĆ  PROSPERUJĄCĄ. (patrz: Świadomość dostatku i świadomość ubóstwa - Prosperita), natomiast kurczowe trzymanie się celu jest równoznaczne ze świadomością ubóstwa.

Aby wejść w pole wszelkich możliwości należy wejść w nieznane, zrezygnować z przywiązania do znanego (czyli z przeszłości). Życie tylko wtedy jest naprawdę ciekawe, kiedy zostawiamy w nim miejsce na niespodziankę, przygodę, tajemnicę. Doświadczanie niepewności to właściwa droga, gdyż pozwala chwytać wszelkie sprzyjające okazje. Daje się sobie wtedy największą szansę, bez ograniczeń. Ściśle określając, co ma się wydarzyć, wyklucza się cały zakres możliwości, a ponadto zakłóca się płynność i plastyczność pola wszelkich możliwości. Zastosowanie się do tego prawa przyśpiesza proces ewolucji.

Metody pracy:

1. Zaangażuj się bezstronnie, bez przywiązywania.

2. Niepewność zaakceptuj jako podstawowy element przeżywania świata. Z radością witaj przygody, niespodzianki, pozostając otwarty na nowe szanse. Ciesz się każdą chwilą życia, nawet jeśli nie wiesz, co będzie jutro.

3. Zaufaj mądrości wszechświata, niech on zadba o szczegóły...

7. Prawo DHARMY czyli celu życia.

Każdy z nas ma specjalny dar, talent, z którym przyszedł na świat i którym powinien dzielić się z innymi. Kiedy twórcze działanie trafi w ten właśnie talent, zaczyna płynąć rzeka bogactwa. Korzystanie z talentu tworzy nieograniczoną obfitość. Skup się na tym, co masz światu do ofiarowania. Aby znaleźć ów talent wystarczy zadać sobie pytanie: Co bym robił, gdybym nie musiał martwić się o pieniądze i  miał mnóstwo czasu? Jeśli nadal robiłbyś to, co robisz w tej chwili, to znaczy, że wypełniasz swoją dharmę, bo praca cię pasjonuje.

Bardzo ważną rzeczą jest także zwrócenie uwagi na to, by odkryć w sobie boską Jaźń. Pytanie "co będę z tego miał?" jest dyktowane przez ego. Jaźń zapyta: "jak mogę pomóc innym?". Realizacja swojego osobistego talentu w oparciu o Jaźń jest drogą do obfitości i sukcesu.

Metody pracy:

1. Odkryj swój niepowtarzalny talent i spróbuj zająć się nim w praktyce.

2. Pomyśl, jak możesz najlepiej służyć ludziom w oparciu o swój talent i zrób to.

 
Deepak Chopra jest doktorem medycyny, endokrynologiem i twórcą nowych teorii z zakresu medycyny ciała i ducha. Urodził się w New Delhi, a kształcił w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi wykłady w obu Amerykach, Indiach, Europie, Japonii i Australii. Jest autorem jedenastu bestsellerów przetłumaczonych na 25 języków oraz wielu programów audiowizualnych.

Źródło:
CTTTRLKOQ -->http://prosperita.edu.pl/deepak.html
« Last Edit: (Thu) 01.01.1970, 02:00:00 by Guest »
"Żyj prosto. Konsumuj mniej. Myśl więcej..."

Offline Albertyna

 • Śpiączka
 • *
 • Posts: 1
 • Reputacja: +0/-0
Odp: Prawa wszechświata
« Reply #3 on: (Tue) 01.09.2015, 19:45:34 »
Witam serdecznie Wszystkich WyBudzonych  :-).
Co do Praw Wszechświata to ja słyszałam o 12 Prawach Naturalnych Wszechświata, a związanych z pojawieniem się 12 plemion Słowiańskich na Ślęży.
Wpis na ten temat ze strony  :

https://margo0307.wordpress.com/2013/07/04/12-praw-naturalnych-wszechswiata-cz-ii/Michał Anioł,  poprzez freski Sykstyny informuje nas, że prawdziwy początek przejawu Praw Uniwersalnych na Ziemi zaczyna się wraz z   pojawieniem się  12  plemion Słowiańskich na Ślęży.

1. Prawo Zgodności – (z sobą i prawami) – Prawo Praw.
Energia cytrynowa – czakram (zmysł) wzroku i nadzmysł nadwidzenia.
Czakram Ziemi: Będkowice w masywie Ślęży. Miesiąc Styczeń.
Plemię Słowian: Rusini.

RÓŻA CYTRYNOWA

Prawo Zgodności stoi na straży współpracy miedzy ludźmi, zgodności ze soba i ze swoimi przekonaniami czyli 12-ma Prawami.
Całkowitym zaprzeczeniem Prawa Zgodności jest utożsamianie się człowieka z osobowoscia, ciałem, narodem, religia, bądź dowolną ideologią.
Człowiek to świadomość przejawiająca sie przez narzędzia: ciało, duszę i osobowość.
Nie jestem ciałem – mam ciało.
Tak więc Prawo to steruje Harmonią między wzorcem myslowym – światopoglądem człowieka a jego przejawem zewnętrznym – zgodność myśli, słów i czynów.
Na bazie tego prawa powstało przykazanie: nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej rzeczy, która jego jest…

2. Prawo Odwzorowania i Komunikacji ( to co na górze odpowiada temu, co na dole. Energia pomarańczowa,
zmysł słuchu i nadzmysł nadsłuchu.
Czakram Ziemi: Przełęcz Tąpadło w masywie Ślęży. Miesiąc Luty.
Plemię Słowian: Łużyczanie.
RÓŻA POMARAŃCZ
W Starym Testamencie czytamy, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo.
Jest to informacja o tym, że budowa elektromagnetyczna człowieka jest odwzorowaniem budowy Wszechświata – umożliwia to komunikację ze sobą, swoim wnętrzem i innymi istotami.
W matematyce i fizyce Prawo Odwzorowania nazywane jest Prawem Fraktali. Fraktal w znaczeniu potocznym oznacza zwykle obiekt samo-podobny, tzn. taki, którego części są podobne do całości.
Budowa elektromagnetyczna Wszechświata jest fraktalna.
Każda cząstka od atomu, człowieka aż do Kosmosu jest podobna do całości Wszechświata tak
– jak jedna komórka ciała zawiera genetyczny program całego człowieka.
Prawo Odwzorowania powoduje, że działanie w materii, myśl i reakcja odwzorowuje się w genotypie (ciele) i programatorze (duszy) – byt kształtuje świadomość :)
Dlatego poznają mikrokosmos – czyli siebie poznajemy makrokosmos – Wszechświat.
Na bazie tego prawa powstało przykazanie: nie wymawiaj imienia pana boga swego nadaremno…

3. Prawo Złotego Środka – umiarkowania – energia karminowa, czakram zmysł węchu i nadwęchu.
Czakram Ziemi: Radunia w masywie Ślęży. Miesiąc Marzec.
Plemię Słowian – Słoweni.
RÓŻA KARMIN1
Potrzeba jest motywacją do działania i może być odczuwana jako dyskomfort albo – wręcz przymus okoliczności – wymuszający zmianę.
prof. Jan Suchodolski przedwojenny polski pedagog, napisał kiedyś, że Bóg nie moze działac poniewaz nie odczuwa dyskomfortu…
Przeciwieństwem potrzeby jest pragnienie i marzenie, które zawsze powoduje konflikt z pragnieniami i marzeniami innych ludzi.
Jesli robię cos dla siebie, to biorę pod uwagę swoją potrzebę, a jesli robię coś dla kogoś innego, to biorę pod uwagę jego potrzebę.
Wazne jest odróżnienie czyjejś potrzeby od tego. co nam się nią wydaje.
Karmin odpowiada również za prawdę – wobec siebie w relacjach międzyludzkich i w mediach.
Poznanie prawdy wymaga od powstrzymania się od interpretacji faktów i sięgnięcia do 12-tu Praw…
Na tej bazie powstalo przykazanie: nie kradnij…

4. Prawo Odbicia – energia ciemnozielona, zmysł: dotyk.
Miesiąc Kwiecień. Czakram Ziemi: Wierzyca w masywie Ślęży
Plemie Słowian: Mazurzy.
RÓŻĄ ZIELONA JASNA
Wszystko to, co wyślesz – do ciebie powróci.
W fizyce mówi się, że każde działanie powoduje przeciwdziałanie z siłą równą sile pierwszego działania.
Prawo Odbicia powoduje, ze każda wysłana zgodnie z potrzebą energia – myśl, uczucie zostaje zamieniona na pracę E=mc2.
Natomiast energia przesłana niezgodnie z potrzebą musi wrócić do nadawcy.
Przesterowane, zmanipulowane Prawo Odbicia to odwet.
Odbicie to również partnerstwo – dopełnienie sie pierwiastka kobiecego – zamysł i męskiego – realizacja, wzajemne przyciąganie jak w symbolu Tao Ying i Yang.
Prawo Odbicia to takze dualizm i biegunowość. Prawo Odbicia sprawia, że nasz partner w związku, w pracy pokazuje nam – jak w lustrze – :P nasze słabe strony i nieprzepracowane problemy.
Przykazanie startestamentowe: „ząb za ząb, oko za oko”

5. Prawo Hierachi (potrzeb) – energia granatowa, czakram i zmysł węchu oraz nadwęchu.
Miesiąc Maj.    Czakram Ziemi: Ślęża.
Plemię Słowian: Polanie
RÓŻA NIEBIESKA
Wszechświat jest ładem i porządkiem, wynikiem hierarchii potrzeb a nie wolnej woli.
Nie da się rozwiązać wszystkich problemów równoczesnie.
Miejsce człowieka w hierarchi świadomości wyznacza jego suma wniosków i efekty pracy nad sobą.
W wolnej woli sztuczną hierarchię wyznacza osobowość.
Na bazie tego prawa powstało przykazanie: nie bedziesz miał bogów cudzych przede mną…

6. Prawo Konieczności Rozwoju – energia brązowa, czakram szyszynki. Miesiąc Czerwiec.
Czakram Ziemi: Bajkał.
Plemię Słowian: Słowacy.
RÓŻA BRĄZ
Prawa są wskazówkami do rozwoju – świadomego działania i odpowiedzialności za siebie i innych.
Rozwój to równiez opanowanie automatycznych zachowań i reakcji. Szyszynka jest łącznikiem między świadomością wewnętrzną – nadświadomością
i świadomością zewnętrzną – zmysły.
Gdy dochodzi do zrównoważenia różnicy pomiędzy zewnętrzna i zewnętrzną Świadomością, nie maja miejsca juz zwątpienia i pomyłki.

7. Prawo pokory wobec wiedzy – energia jasnoniebieska, czakram: trzecie oko.
Miesiąc Lipiec. Czakram Ziemi: Wrocław.
Plemię Słowian: Łemkowie
RÓŻA NIEBISKA1
Pokora to umiejetność widzenia zdarzeń, ludzi, problemów z kazdej perespektywy. albo takimi, jakimi one są.
Pokora wobec wiedzy nie oznacza uległości w stosunku do autorytetów lub mistrzów.
Nauczyciel moze jedynie inspirować ucznia do rozwoju ale może mu oferować gotowych rozwiązań.
przejawia się przez takie cechy jak odwaga, ale szaleńcza odwaga to przesterowane prawo pokory tak samo jak tchórzostwo.
Prawo to oznacza także pokorę wobec tego, czego nie wiemy tu i teraz, bo nie jest to nam potrzebne.
Energia jasnoniebieska burzy stare schematy myslowe. W budowie energetycznej czakra jasnoniebieska odpowiada za intelekt i umysł.
Na bazie tego prawa powstało przykazanie: czcij ojca swego i matke swoją…

8. Prawo Opieki ( nad sobą i innymi) – energia fioletowa, czakram gardła. Miesiąc Sierpień.
Czakram Ziemi: Tybet.
Plemię Słowian: Mazowszanie
RÓŻĄ FIOLET
Opieka w stosunku do innych to pozwolenie kazdemu człowiekowi na samodzielne doświadczanie – wkładanie reki w ogień…
Opieka nie polega na nadopiekuńczości, czyli usuwaniu przeszkód, albo narzucaniu innym własnych wniosków.
Opieka to takze pomoc na wyraźną prośbę, w innym przypadku jest to niedopuszczalna ingerencja, powodująca uzależnienie.
Czakram fioletowy to psychika człowieka, umozliwiajaca dostrojesie do fali energetycznej człowieka lub nowej sytuacji.
Na bazie tego prawa powstało przykazanie: pamietaj abys dzień święty święcił…

9. Prawo Tolerancji – energia żółta, czakra serca. Miesiąc Wrzesień.
Czakram Ziemi: Kraków.
Plemie Słowian: Ukraini.
RÓŻA ŻÓŁTA
Tolerancja wymaga zrozumienia oraz powstrzymania się od oceny oraz wartościowania.
Rozumienie to nie intelektualne analizowanie doświadczeń, lecz wyciąganie z nich wniosków czyli syntez.
Tolerancja to takze szacunek dla drugiego człowieka – umiejetność wyjścia poza interesowność i małostkowość.
Jeśli coś niedotyczy nas bezposrednio, to wstrzymujemy się od oceny.
Na bazie tego prawa powstało przykazanie: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu…

10. Prawo Przyczyny i Skutku (karmy) – energia czerwona, czakra: sledziona. Miesiąc Październik.
Czakram Ziemi: Ticicaca.
Plemię Słowian: Białorusini
RÓŻĄ CZERWONA
Co zasiejesz – to zbierzesz.
We Wszechświecie nie ma przypadków – każde zdarzenie w naszym życiu ma swoją przyczynę.
Obecne doświadczenia mogą mieć swoje źródło w poprzednich wcieleniach.
Skutki łamania praw wracaja do nas w postaci zdarzeń wywołujacych okreslone odczucia.
Energia czerwona rządzi reakcjami emocjonalnymi, które są źródłem powstawania karmy.
Dopóki człowiek nie zapanuje nad emocjami – dopóty będzie uwięziony w kole wcieleń

11. Prawo Tworzenia – energia jasnozielona, czakra pępka. Miesiąc Listopad.
Czakram Ziemi: Indie.
Plemie Słowian: Czesi.
RÓŻĄ ZIELONA JASNA1
Każde działanie zgodne z potrzebą jest tworzeniem, także zwykłe codziennie czynnosci jakich podejmuje się człowiek.
Jesli w danym momencie nie możesz kreowac swojej rzeczywistości, to staraj się przynajmniej niczego nie niszczyć.
Elementem tworzenia jest naturalna destrukscja starego porządku aby mogło pojawić się nowe.
Na bazie tego prawa powstało przykazanie: Nie zabijaj..

12. Prawo Nieingerencji – energia czarna, czakra kundalini u podstawy kręgosłupa. Miesiąc Grudzień.
Czakram Ziemi: Tasmania .
Plemię Słowian:   Wiślanie.
RÓŻA CZARNA
Nieingerencja to wstrzymanie się od działania w obrębie pracy innego człowieka lub grupy ludzi, jeśli w niej nie uczestniczymy.
Bez względu na opinię, jaką mamy na temat danej sprawy, człowieka – nie proszeni o pomoc lub ocenę – zachowujemy ją tylko dla siebie, nawet jeśli ktoś wywarza otwarte drzwi albo wali przysłowiową głową w mur.
Czasem nie tylko działanie ale także słowo lub myśl może stanowić ingerencję. Prawo nieingerencji obejmuje także stosunek do samego siebie.
Dawane sobie nakazy lub zakazy, planowany z góry stosunek do sytuacji lub człowieka, ocena siebie, zmniejszanie lub zwiększanie swojej wartości.
Prawo Nieingerencji mówi:

Każdy samodzielnie ten świat przemierza i nikogo na plecach przenieść się nie da.
Na bazie tego prawa powstało przykazanie: Nie cudzołóż…