Author Topic: Test zdolnosci jezykowych  (Read 1658 times)

Offline BladyMamut

  • Administrator
  • WyBudzony
  • *
  • Posts: 2 560
  • Reputacja: +12/-0
Test zdolnosci jezykowych
« on: (Mon) 28.09.2015, 18:39:11 »
Test zdolnosci jezykowych

Jak przeprowadzić test

W teście zostaną podane słowa w nieznanym Ci języku wraz z tłumaczeniem polskim i zdaniami ilustrującymi ich zastosowanie. Przeczytaj słowa i przykładowe zdania uważnie i następnie przetłumacz kilka zdań. W niektórych przykładach będziesz proszony(a) o przetłumaczenie z polskiego na obcy język, a innym razem Twoim zadaniem będzie przetłumaczenie zdania z języka obcego na polski. Zacznij przez przeanalizowanie praktycznych przykładów podanych niżej i zaznajomienie się ze specyfiką testu.

Słownictwo

aknum = mężczyzna
napra = dziecko
murti = kobieta
li = i
tov = ma
setiv = wie
hamnav = towarzyszy
os = zaimek określony
ne = zaimek nieokreślony

Przykład
Ne napra hamnav os murti. = Dziecko towarzyszy kobiecie.

Zdania do przetłumaczenia

(1) Kobiecie towarzyszy mężczyzna.
(2) Os murti setiv os aknum li os napra.
(3) Kobieta ma dziecko.
(4) Os aknum hamnav ne murti.

Przyjrzyj się tym przykładom, żeby zorientować się na czym będzie polegało Twoje późniejsze zadanie, a potem zaglądnij do odpowiedzi.


Odpowiedzi

(1) Os murti hamnav ne aknum.
(2) Kobieta zna mężczyznę i dziecko.
(3) Os murti tov ne napra.
(4) Mężczyzna towarzyszy jakiejś kobiecie.


Przed rozpoczęciem testu kilka rad, które pomogą Ci osiągnąć lepszy wynik.

1. Unikaj spędzania zbyt wielkiej liczby czasu nad jakimś problemem, ponieważ Twój czas jest ograniczony i masz jedynie kilka minut na rozwiązanie każdego zadania.
2. Jeśli utknąłeś w jakimś punkcie przejdź do następnego zadania. Po zakończeniu testu, jeśli Ci czas na to pozwoli, możesz wrócić do nierozwiązanaych zadań.
3. W niektórych zadaniach zostaniesz poproszony o to, żeby użyć słowa, które zastosowano kilka zdań wcześniej, a w innych będziesz zmuszony przetłumaczyć zdanie dla którego nie podano słowa w odpowiedniej formie. Zostało to zrobione celowo, żeby sprawdzić poziom Twoich podstawowych umiejętności językowych.
4. Jeśli zobaczysz, że konkretne słowo nie zostało podane w odpowiedniej formie, zrób użytek ze słownictwa i reguł, z którymi zapoznałeś się wcześniej, żeby przetłumaczyć wszystko na tyle wiernie, na ile to tylko możliwe.
5. Na całość testu przewidziano 30 min.
Jeśli nie skończyłeś całości przed upływem wyznaczonego czasu, przerwij wykonywanie zadania w tym miejscu, gdzie jesteś.


Gotowy?


ap nameh = brat
ar esnak = kot
esnak-go = mój kot
opu = widzieć
Esnak nameha-go opat. = Kot widzi mojego brata.

(1) My cat sees.
(2) Nameh-go esnaka opat.
(3) Brat widzi mojego kota.

pływać = poro
chcieć = nlepu
ty = bak
Czy chcesz pływać? = Nlepasag bak poro soh?

(4) Pływasz?
(5) Nlepasag bak nameh-go poro soh?
(6) Czy mój brat chce zobaczyć mojego kota?

ap mrutam = ojciec
mrutam-bako = twój ojciec
agratu = potrafić
Dos agratat poro. = On potrafi pływać.

(7) Czy twój brat potrafi pływać?
(8) Nlepat mrutam-go esnaka-bako opu soh?
(9) Czy on może zobaczyć mojego brata?

ap banam = chłopiec
ar sevarpulet = rower
apul namehul = bracia
oni = sul
kupić = to buy

(10) Sul agratakag ara sevarpuleta matugo.
(11) Czy chłopcy chcą zobaczyć mojego brata?
(12) Ap banam u nameh-sed nlepakag arula sevarpuletula matugo.
(13) Czy widziałeś chłopców?

samochód = ar fegaramet
prowadzić, jeździć = negabu
ona = doj
dobrze = nasam

Ty kupiłeś samochód. = Bak fegarameta matugeg.

(14) Ap banam ara sevarpuleta matugeg.
(15) Czy jesteś dobrym kierowcą?
(16) Oni jeżdżą samochodami.

dom = ar kafnat
iść = mui
zostać = samui

Ona chciała zostać w swoim domu. = Doj nleseg nar kafnati-sej samui.

(17) Dos u doj mui dar kafnatok nlesakag.
(18) On jedzie do mojego domu swoim samochodem.

aduli = dać
geftaru = kazała
soteh = tutaj
ar kupardet = matka
ap famatar = książka
Gat kupardetud-go esnaka adulesk. = Dałem mojej matce kota.

(19) Jego ojciec daje chłopcu książkę.
(20) Ona kazała swojemu ojcu i swojej matce zostać w domu.
(21) Geftaril nameh-bako ara fegarameta dar kafnati-go negabu.
(22) Soteh bat ap famatar kupardet-sed baku adulesk.
(23) Czy twój ojciec chciał móc dać ci książkę?

Odpowiedzi

 
(1) Esnak-go opat.
(2) Mój brat widzi kota.
(3) Ap nameh esnaka-go opat.
(4) Porasag bak soh?
(5) Czy chcesz, żeby mój brat pływał?
(6) Nlepat nameh-go esnaka-go opu soh?
(7) Agratat nameh-bako poro soh?
(8) Czy mój ojciec chce zobaczyć twojego kota?
(9) Agratat dos nameha-go opu soh?
(10) Oni mogą kupić ten rower.
(11) Nlepakag apul banamul nameha-go opu soh?
(12) Chłopiec i jego brat chcą kupić rowery.
(13) Opasag bak apula banamula soh?
(14) Chłopiec kupił rower.
(15) Negabasag bak nasam soh?
(16) Sul arula fegarametula negabakag.
(17) Ona i on chcą iść do domu.
(18) Dos dar kafnatok-go nar fegarameti mued.
(19) Mrutam-sed apud banamud famatara aduled.
(20) Doj mrutamud-sed u kupardetud-sed nar kafnati samui geftaresk.
(21) Każ swojemu bratu przywieźć samochód do mojego domu.
(22) Tutaj jest książka, którą jego matka dała tobie.
(23) Nlepeg mrutam-bako aduli baku famatara agratu soh? lub Nlepeg mrutam-bako baku famatara agratu aduli soh?

Jak liczyć punkty

1. Po porównaniu swoich odpowiedzi z podanymi wyżej daj sobie jeden punkt za każde słowo dobrze przetłumaczone i na dobrej pozycji w zdaniu.
2. Daj sobie 1/2 punktu za każde słowo dobrze przetłumaczone i na dobrej pozycji w zdaniu, ale z błędem ortograficznym polegającym np. na opuszczeniu litery -s na końcu wyrazu.

Przykład: Załóżmy, że zdanie nr 18 przetłumaczone zostało następująco: Das mued dar kafnatok go nar fegaramet. Poprawne zdanie: Dos dar kafnatok-go nar fegarameti mued.

W tłumaczeniu zostały popełnione 4 błędy.

1. "Das" zawiera błąd ortograficzny
2. "mued" ma złą pozycję w zdaniu
3. Został pominięty myślnik po wyrazie "kafnatok"
4. Końcówka -i w wyrazie "fegerameti" została opuszczona
5. Zdanie to otrzymuje po 1 punkcie za słowa "dar", "kafnatok" i "nar". Po 1/2 punktu otrzymuje za "go" i "das". Nie otrzymują żadnego punktu słowa "federamet" i "mued", które mają nieprawidłową pozycję w zdaniu. Całość otrzymuje 4 punkty. Przeanalizuj ten przykład, a potem przestudiuj własne tłumaczenia. Zsumuj wszystkie punkty.


Ponieważ każdy z języków ma swoją własną charakterystykę - składnię, gramatykę, słownictwo - warto wiedzieć, który z nich najbardziej odpowiada Twoim umysłowym predyspozycjom. Język użyty w tym teście został specjalnie stworzony do tego celu i nie występuje nigdzie na świecie. Test określi nie tylko ogólny poziom Twoich językowych zdolności, ale pozwoli Ci również określić, którego lub których z nich najłatwiej Ci będzie się nauczyć.

Po skończeniu robienia testu zwróć uwagę na charakter popełnionych przez siebie błędów.

* Czy miałeś problemy z dobraniem odpowiednich końcówek rzeczowników? Jeżeli błędnie odpowiedziałeś na pytania 1,4,5,7,15,22 o wiele łatwiej będziesz się uczyć języków, które nie używają deklinacji rzeczownikowej, np. języków romańskich, czy jęz. angielskiego. Odmiana rzeczownika występuje we wszystkich językach słowiańskich. Rekordzistami w ich używaniu są Węgrzy i Finowie. Natomiast jęz. niemiecki i grecki zredukował ich liczbę.
* Jak sobie radziłeś z partykułami? Jeżeli będziesz mieć problemy z używaniem partykuły soh, to języki orientalne mogą Ci sprawiać trudność.
* Czy szyk zdania był poprawny? Jeśli popełniłeś więcej niż dwa błędy, powinieneś zwrócić szczególną uwagę na szyk zdania w każdym języku, którego się będziesz uczyć.
* Czy poprawnie użyłeś zaimka określonego i nieokreślonego oraz dzierżawczego?
* Jak bardzo dziwnie i obco brzmiał Ci ten język? To z jak dużą łatwością potrafisz wymówić obce słowa jest ważne, ponieważ tzw. subwokalizacje pełnią istotną rolę w nauce języka

PUNKTACJA

- poniżej 48 punktów oznacza zdolności językowe poniżej przeciętnej.
- pomiędzy 48 a 69 punktów oznacza przeciętne zdolności językowe
- 70 lub więcej punktów oznacza zdolności językowe wyższe, niż przeciętne


Znalezione na: http://www.dobrametoda.com/ENG/ANGIELSKI%20-%20test.htm
« Last Edit: (Tue) 29.09.2015, 18:29:57 by BladyMamut »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje