Author Topic: Jakie przepisy prawa stanowią o prawie do wyrażenia zgody na zabieg medyczny?  (Read 1240 times)

Offline BladyMamut

  • Administrator
  • WyBudzony
  • *
  • Posts: 2 560
  • Reputacja: +12/-0
JAKIE PRZEPISY PRAWA STANOWIĄ O PRAWIE DO WYRAŻENIA ZGODY NA ZABIEG MEDYCZNY?- art. 23 kodeksu cywilnego, który udziela ochrony takim dobrom prawnym jak wolność i zdrowie;
- art. 5 Europejskiej Konwencji Bioetycznej stanowi, iż każdej interwencji w dziedzinie służby zdrowia dokonać można jedynie po udzieleniu przez osobę zainteresowaną swobodnej i świadomej zgody na taką interwencję;
- art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza stanowią iż pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy;
- art. 192 Kodeksu karnego stanowi, że wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2.
- art. 3 ust. b. kodeksu etyki zawodowej położnej oraz art. 15 Kodeksu etyki lekarskiej.

Znalezione na:  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

„Jakakolwiek interwencja profilaktyczna, diagnostyczna i terapeutyczna może być podjęta wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, dobrowolnej i świadomej zgody osoby, której ma dotyczyć, udzielonej w oparciu o dostateczne informacje. W odpowiednich przypadkach zgoda powinna być wyraźna i może być wycofana przez zainteresowaną osobę w dowolnym czasie oraz z dowolnej przyczyny, bez stawiania takiej osoby w niekorzystnej sytuacji bądź powodowania jakichkolwiek niedogodności po jej stronie”.
Powszechna Deklaracja w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka UNESCO, artykuł 6. Link do pełnego dokumentu.
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje

Offline BladyMamut

  • Administrator
  • WyBudzony
  • *
  • Posts: 2 560
  • Reputacja: +12/-0
Wzory pism - odwołania w sprawie szczepień

Dokumenty do pobrania w sprawie szczepień

Uwaga, ważna informacja!

Zgodnie z opinią prawną Biura Analiz Sejmowych z dnia 17.08.2015 nr BAS-WAL-1686/15 - wojewoda nie ma prawa zawierać porozumienia z Sanepidem Wojewódzkim w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej. Porozumienie takie może być zawarte pomiędzy organami, nie powiązanymi więzami organizacyjnymi.
Takie porozumienie zostało zawarte przez wojewodów: dolnośląskiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Jeżeli otrzymałeś postanowienie wystawione przez Sanepid Wojewódzki na podstawie porozumienia w odwołaniu powołaj się na tą opinię. Argument ten jest już zawarty w poniższych wzorach pism. Jeżeli wcześniej złożyłeś odwołanie, wyślij pismo uzupełniające.

DO UZUPEŁNIENIA

http://www.pisma.szczepienia.org.pl/
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje