Author Topic: LIGA ŚWIATA  (Read 1627 times)

qwerty

  • Guest
LIGA ŚWIATA
« on: (Sat) 22.03.2014, 22:32:50 »
http://ligaswiata.hvs.pl/

Liga Świata

Liga Świata będzie gwarantem światowego pokoju nieingerującym w politykę i suwerenność danego kraju chyba, że ten dąży do zbrojeń, wojny lub przemocy i niesprawiedliwości wobec własnego lub innego narodu.

Liga Świata za pomocą obywateli danego państwa obali każdy terror, dążenia do wojny, konfliktu i manipulacji polityczno- finansowo- militarno- religijnej.

Celem Ligi Świata jest pokój, rozbrojenie, walka z problemami społecznymi: głodem, lichwą, nałogami , wyzyskiem, bezdomnością, analfabetyzmem, chorobami, genetyczną modyfikacja (żywność, zwierzęta, człowiek, materia…), szkodliwymi opryskami, tajnymi organizacjami, globalizacją, manipulacją:, której celem jest tworzenie konfliktów a także kłamstwem historycznym, zabobonami oraz z religiami szerzącymi nienawiść i uprzedzenia …

Celem drugorzędnym jest eliminacja pojęć wnoszących chaos i agresje oraz strach: wojna, ludobójstwo, terroryzm, tajne stowarzyszenie, morderstwo, przemoc, molestowanie, destrukcja, manipulacja, ofiara w imię władzy, pieniędzy czy religijnego obłędu jak również: kłamstwo w imię własnych lub grupowych interesów (kosztem innego człowieka lub ogółu społecznego)…

Liga świata będzie dążyć do likwidacji systemów politycznych, partyjnych opartych na zasadach kastowych. Liga Świata będzie stawiała za wzór genialna jednostkę ponad grupowy obłęd i dążenie grup manipulacyjnych do władzy. Celem polityki jest dobrobyt i szczęście narodu, dlatego reprezentanci narodów wolni będą od poglądów polityczno – ustrojowo – religijnych, wolni od działania na rzecz stowarzyszeń i osób trzecich.

Dobro kraju i narodu będzie poparte wiarą w Boga (bez imienia, wizerunku i reprezentującego go Religi wedle zasady: Bóg jest jeden) i człowieka! Naczelnym prawem człowieka jest dążenie do prawdy, wiedzy i oświecenia wszystko to ma na celu rozwój ludzkości, poprawę jego bytu i stabilną, bezpieczna przyszłość dla przyszłych pokoleń.

Nakaz całkowitego rozbrojenie pozwoli na rozwój technologii przyjaznej człowiekowi, na zachowanie ogromnych ilości paliw kopalnych i bogactw naturalnych oraz wpłynie na zwiększenie budżetu państwa celem likwidacji haniebnych pojęć dla ludzkości, jakimi są: głód, choroba, bezdomność, uzależnienia…

Liga świata to zgromadzenie mędrców dbających o losy jednostki jako Cząstki Boskiego porządku i równowagi wszechświata. Działanie Ligi Świata będzie wolne od uprzedzeń, poglądów rasowych, politycznych, religijnych czy podtekstów finansowych.

Etyka, moralność, zasady oraz prawda oparta na wiedzy będzie kryterium wydawania opinii.Interes jednostki ponad zmowy, religie, politykę, finanse, interesy korporacji oraz tajnych stowarzyszeń! Religia, polityka, manipulacja finansowa jest sprzeczna z istota ludzkiego działania, indywidualizmu oraz wiary w człowieka i Boga!

Globalizacja grozi totalitaryzmem, wyzyskiem, obaleniem praw jednostki, pogrzebaniem różnorodności językowo – mentalnej oraz odrębności kulturowej, która wpływa na różnorodność świata i rozwój indywidualnych jednostek wychowywanych w duchu patriotyzmu.

Działania pro globalne są naruszeniem praw istoty wszechświata, bowiem tylko Bóg ma prawo jednoczyć materię, myśl, prawdę nie naruszając istniejącego porządek wszechświata i wolności jednostki ludzkiej.

Tylko wiedza prawdziwa i poparty wolnością rozwój jednostki a nie ciemny zabobon oparty na krwi i ofierze czy też polityka i jej siostra religia oraz finanse oparte na władzy wybranych elit jest gwarantem rozwoju i oświecenia ludzkości poprzez zwiększenie jego potencjału umysłowego i rozwoju duchowego w oparciu o zasady i silny kręgosłup moralny jednostki, której wolność idzie ku wnętrzu a nie ku wolności zewnętrznej, która jest powodem zgubnych nałogów i problemów społecznych i finansowych.

Wiedza i prawda ponad wszystko! Złoto i pieniądz wszelaki, religia, ugrupowania polityczno-ustrojowej nie są gwarantem prawdy i wiedzy, ale przymusu i praw, które wpływają za pomocą władzy na wytworzenie elit i kast uprzywilejowanych, co zwiększa poczucie zagubienia jednostki, obniżenie jej inteligencji, wytwarza zazdrość, dążenie do posiadania środków materialnych, władzy polityczno – religijnych, niezadowolenia i poczucia krzywdy oraz niesprawiedliwości społecznej.

Dlatego też narody prowadzone przez apolitycznych mędrców będą dążyły do rozwoju i prawdy a nie władzy ustrojowej i powiększania budżetu państwowego, bowiem pieniądz nie jest gwarantem szczęścia a elementem wpływającym na byt jednostki, manipulacje, przekupstwa i chęć władzy opartej na budżecie, co może wpływać na złudne poczucie wszech możności, co doprowadza do upadku mentalnego, moralnego i deprawacji władz jak i narodu.

System finansowy jest systemem deprawacji społecznej, politycznej i religijnej. Pieniądz nie może być kojarzony z władza i destrukcją. Pieniądz nie może stanowić o wartości człowieka i jego pozycji społecznej, bowiem narusza to godność i poczucie wartości jednostki…

Pieniądz tak jak wszystko musi ewoluować i nie może powodować upadków, być przyczyna bezdomności, zbrodni, kłamstwa, manipulacji, deprawacji, bezrobocia, głodu i zacofania…

Liga światowa zadba, aby pieniądz stał się przeżytkiem społecznym wpływającym destrukcyjnie i demoralizująco na ludzkość świata, „nie będziecie czynili z mamony Boga swego”.

Manipulacja finansowo – towarowa będzie zastąpione światowym rynkiem równowagi i wymiany towarowej.

Żadne inne twory światowe i międzynarodowe nie są gwarantem suwerenności i wolności dla krajów i nacji, ponieważ każde państwo będzie dążyło to powiększenia swoich wpływów i zysków płynących z podejmowanych działań.

Tylko organizacja wolna od wpływów polityczno – religijnych pozostając poza wpływem interesów państwowo – finansowych może sprawować role arbitrażową pomagając ludom w zachowaniu ich odmienności i wolności odpornej na wpływy władzy o charakterze militarno polityczno finansowym.

Annuit Coeptis

Dydymus

anty Hierarchia
anty PIS, PSL, SLD, PO, Nowa Prawica…
anty NWO
anty GMO
anty Konstytucja i Państwa Ustrojowe

CTTTRLKOQ -->http://ligaswiata.pinger.pl/
CTTTRLKOQ -->http://ligaswiata.kciuk.pl/

CTTTRLKOQ -->http://youtube.com/ligaswiata

Program Ligi Świata

Zamierzam w sposób jasny konsultować z wami kolejne punkt mojego programu wyborczego:

1. Opuszczenie struktur Unii Europejskiej po 2015 roku
ankieta:

CTTTRLKOQ -->http://wojciechdydymski.wordpress.com/2 ... u-ankieta/

2. Całkowity zakaz hodowli, sprzedaży, importu żywności, zwierząt, ziarna modyfikowanego Genetycznie (GMO)
ankieta:

CTTTRLKOQ -->http://wojciechdydymski.wordpress.com/2 ... raktowego/

3. Likwidacja Sejmu i Senatu, powołanie 13 osobowego rządu kontraktowego odpowiedzialnego za kluczowe elementy zarządzania Państwem w imieniu Narodu.
ankieta:

CTTTRLKOQ -->http://wojciechdydymski.wordpress.com/2 ... raktowego/

4. Likwidacja i delegalizacja banków prywatnych i instytucji finansowych, lichwy oraz całkowite oddłużenie Polskiego obywatela, przy jednoczesnym zniesieniu oprocentowania pożyczek.
ankieta:

CTTTRLKOQ -->http://wojciechdydymski.wordpress.com/2 ... m-polakow/

5. Całkowita delegalizacja tajnych stowarzyszeń ,oraz dożywotnim zakaz lustracyjny sprawowania kluczowych funkcji w państwie i administracji przez członków powyższych tajnych stowarzyszeń.
ankieta:

CTTTRLKOQ -->http://wojciechdydymski.wordpress.com/2 ... cji-przez/

6. Delegalizacja parti politycznych i instytucji hierarchicznych, ponieważ każdy powinien odpowiadać personalnie za własne poczynania bez posługiwania się ideologią i kłamstwem chroniącym grupę przestępczą.
ankieta:

CTTTRLKOQ -->http://wojciechdydymski.wordpress.com/2 ... rsonalnej/

7. Jestem za ponownym uznaniem syjonizmu za ruch faszystowski o zasięgu globalnym, który dąży do ludobójstwa.
ankieta:

CTTTRLKOQ -->http://wojciechdydymski.wordpress.com/2 ... zystowski/

8. Edukacja 2015

CTTTRLKOQ -->http://wojciechdydymski.wordpress.com/2 ... lska-2015/

c.d.n

Blogi:

CTTTRLKOQ -->http://ligaswiata.blogspot.com

CTTTRLKOQ -->http://ligaswiata.pinger.pl

CTTTRLKOQ -->http://worldleague.miniblog.pl

CTTTRLKOQ -->http://wojciechdydymski.wordpress.com

CTTTRLKOQ -->http://dydymskiwojciech.napisal.pl

CTTTRLKOQ -->http://ligaswiata.wordpress.com

CTTTRLKOQ -->http://ratujmyjesiony.wordpress.com

CTTTRLKOQ -->http://facebook.com/ligaswiataeurope

CTTTRLKOQ -->http://facebook.com/liga.swiata.polska

CTTTRLKOQ -->http://archiwa-ipn.blogspot.com

CTTTRLKOQ -->http://bank-prawdy.blogspot.com

CTTTRLKOQ -->http://popisowy-przekret.blogspot.com

CTTTRLKOQ -->http://maly-patriota.blogspot.com

CTTTRLKOQ -->http://wakeup.miniblog.pl

CTTTRLKOQ -->http://dydymskiwojciech.wordpress.com
« Last Edit: (Thu) 01.01.1970, 02:00:00 by Guest »