Author Topic: S.M.A.R.T. (zarządzanie)  (Read 2569 times)

Offline BladyMamut

  • Administrator
  • WyBudzony
  • *
  • Posts: 2 560
  • Reputacja: +12/-0
S.M.A.R.T. (zarządzanie)
« on: (Mon) 24.03.2014, 23:02:57 »
S.M.A.R.T. (zarządzanie)

SMART (akronim od ang. Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined, dosł. sprytny) – koncepcja formułowania celów w dziedzinie planowania, będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel.

Zgodnie z akronimem tworzącym nazwę koncepcji, sformułowany cel powinien być:
Prosty – jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację,
Mierzalny – a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną "sprawdzalność" jego realizacji,
Osiągalny – inaczej mówiąc realistyczny; cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji,
Istotny – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował,
Określony w czasie – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.

Sformułowany cel powinien być:
Szczegółowy – zawierający konkretny przekaz;
Mierzalny – aby można było go zmierzyć, czyli liczbowo wyrazić jego realizację;
Atrakcyjny – aby nie był nudny oraz wzbudzał ciekawość i chęć do działania;
Realistyczny – aby był możliwy do osiągnięcia (poziom celów a także ich realizacja znacznie różni się w każdej metodyce);
Terminowy – aby był określony czasowo (wyznaczony czas osiągnięcia celu mobilizuje)

Przykład

Cel: Zwiększyć sprzedaż

Nie jest to cel zgodny z koncepcją S.M.A.R.T. Jest łatwo zrozumiały, lecz niejednoznaczny. Nie da się w sposób wymierny stwierdzić, czy i w jakim stopniu został osiągnięty. Choć jest osiągalny, to jednak każde (nawet minimalne) zwiększenie sprzedaży będzie oznaczało zrealizowanie celu, co w sposób jawny kłóci się z tym, co faktycznie chcieliśmy osiągnąć. Cel nie jest też określony w czasie, w związku z czym posiada nieskończenie długą perspektywę, w której może być zrealizowany. Zatem nigdy nie będzie można powiedzieć, że nie został zrealizowany, ponieważ zawsze będzie miał jeszcze na to czas.
Przykład celu sformułowanego zgodnie z koncepcją S.M.A.R.T.:
Do końca roku 2006 zwiększyć sprzedaż nakrętek o 12% w stosunku do roku 2004


Wersja alternatywna

Istnieją też odmienne interpretacje liter tworzących akronim:
A: ambitious (ang. ambitny) – cel musi być stosunkowo trudny do osiągnięcia, musi stawiać wysoko poprzeczkę, ale jednocześnie być w zgodzie z postulatem osiągalności,
R: realistic (ang. realistyczny) – ponieważ w tej wersji literkę "A" z akronimu (poprzednio oznaczającą osiągalność) zużyliśmy na "ambitność", musimy zapewnić postulat realistyczności, który pokrywa się z postulatem osiągalności z pierwotnej wersji akronimu.

Jeszcze inna wersja:

S: 'specific' (ang. konkretny)- konkretny cel łatwiej osiągnąć niż cel ogólny. Żeby ustanowić konkretny cel należy odpowiedzieć sobie na 6 pytań (w wersji ang. – '6W'):
(Who) Kto jest związany z celem?
(What) Co chcę osiągnąć?
(Where) Określ miejsce
(When) Określ przedział czasu, w którym cel ma zostać osiągnięty
(Which) Określ wymagania i ograniczenia związane z realizacją celu
(Why) Określ przyczyny realizacji danego celu i korzyści płynące z osiągnięcia go.
np. cel ogólny – poprawić kondycję fizyczną; cel szczegółowy – zapisać się jutro do siłowni osiedlowej i ćwiczyć w niej 3 razy w tygodniu
T: 'tangible' (ang. namacalny)- cel powinien być możliwy do doświadczenia go za pomocą 5 zmysłów, ponieważ taki cel często jest również bardziej konkretny i mierzalny a tym samym bardziej osiągalny. Jeżeli nasz cel nie jest namacalny, powinien być wtedy przynajmniej powiązany z innym namacalnym celem.

Wersja rozszerzona

Istnieje wersja rozszerzona koncepcji S.M.A.R.T. – S.M.A.R.T.E.R.:
'E': "exciting" (ang. ekscytujący) – cel powinien być ekscytujący, w żadnym wypadku nie powinien on być obojętny osobie go ustanawiającej; cel ekscytujący motywuje do osiągnięcia go;
'R': "recorded" (ang. zapisany) – zapisanie celu spełnia kilka funkcji: nie zapomnimy o nim, zapisanie motywuje do jego osiągnięcia – w razie trudności czy ogarniającego nas lenistwa nie można udawać, że cel nigdy nie istniał, gdy jest zapisany.
Znaczenie koncepcji S.M.A.R.T.[edytuj | edytuj kod źródłowy]

Koncepcja S.M.A.R.T. pomaga w prawidłowym wyznaczaniu celów, co z kolei zwiększa szansę na osiągnięcie tych celów. Wyznaczanie celów w ten sposób wymaga dogłębnego zanalizowania tego, co chcemy osiągnąć a tym samym osiągnięcie tak wyznaczonego celu zapewni nam większą satysfakcję, gdyż będzie to dokładnie to, czego naprawdę zamierzaliśmy dokonać.

Źródło: pl.wikipedia.org


Określ swoje cele – metoda SMART

Wszyscy mamy jakieś plany i zamiary, a różnimy się jedynie tym, czy udaje nam się je realizować. Technicznie sprawa jest prosta – należy wyznaczyć sobie cele, a potem nie poddając się lenistwu ani nie rozpraszając dążyć do ich realizacji. W praktyce już tak łatwo nie jest, o czym każdy z nas dobrze wie.

Metoda SMART

Problem może tkwić w sposobie, w jaki formułujemy cele. Jeśli nie wiemy co, jak i kiedy mamy robić, nic dziwnego, że szybko się zniechęcamy i rezygnujemy. Na szczęście jest na to sposób. Do formułowania celów doskonale nadaje się metoda, która często wykorzystywana jest w przedsięwzięciach projektowych – SMART – akronim słów:

Specific (dokładnie określone),
Measurable (wymierne),
Achievable (osiągalne),
Realistic (realistyczne),
Time-oriented (określone czasowo).
Zgodnie z założeniami tej techniki kluczowe dla powodzenia projektu jest takie sformułowanie celu, aby był on:

Specific (ściśle określony)

Cel powinien być konkretny, a nie ogólnikowy. Zbyt ogólnikowe często są polecenia wydawane dzieciom, np.: „Zajmij się nauką.” Natomiast przykładem konkretnego polecenia jest: „Przeczytaj tekst znajdujący się na stronie 49 podręcznika.”

Measurable (wymierny)

Zadanie powinno mieć ściśle określone parametry. Musimy wiedzieć, kiedy ma się rozpocząć, przez jakie etapy przebiegać oraz kiedy zakończyć. Powinniśmy ustalić, po czym poznamy, że dany etap został zakończony. Na przykład w przypadku pamięciowego opanowywania jakiejś treści podzielonej na mniejsze fragmenty możemy uznać, że jeśli będziemy komuś potrafili opowiedzieć, czego dotyczyły, będzie to znak, który powie nam, że zadanie zostało wykonane.

Achievable (osiągalny)

Czy zadanie jest w ogóle możliwe do osiągnięcia? Jeśli chcemy pracować jako tzw. nos przy produkcji perfum, a nasz zmysł powonienia nie jest wyćwiczony, ani nigdy nie mieliśmy doświadczeń w tego typu działalności, to jest to zadanie nieosiągalne.

Realistic (realistyczny)

Najłatwiej zrozumieć znaczenie tego parametru na przykładzie prac fizycznych. Załóżmy, że potrafimy malować ściany i zajmujemy się zawodowo remontami. Jeśli przyjmiemy zlecenie z trzydniowym terminem realizacji, podczas gdy mamy mnóstwo innej pracy w związku ze zleceniami od innych klientów, to nie dotrzymamy terminu nowego zlecenia. Nie mają tu znaczenia umiejętności czy wiedza – po prostu nie uda nam się ukończyć prac na czas, gdyż przyjęliśmy nierealistyczne założenie, że wykonamy zadanie w krótkim terminie.

Time-oriented (określony w czasie)

Realizacja celu musi być określona w czasie. Gdy mamy harmonogram, w którym widnieje data początku i zakończenia realizacji celu (i celów pośrednich) wiemy, czego się trzymać. Czas wtedy nie przecieka nam przez palce i mamy wszystko pod kontrolą. Przy czym niewyrabianie się w terminach powinno skutkować zastanowieniem, jak sobie z tym faktem poradzić, a nie poddaniem się stresowi i pesymistycznym myślom.

Poćwicz formułowanie celów, które są SMART

W tym momencie zapraszam do sięgnięcia po kartkę papieru, ułożenia jej pionowo, zapisania na samej górze celu lub zadania, o którego realizacji ostatnio myślałeś. Należy napisać słowa kluczowe dla testu SMART i próbować przeformułować cel tak, aby był zgodny z wytycznymi.

Zanim ruszysz do przodu…

Poddanie celu testowi SMART pozwala upewnić się, że przed rozpoczęciem konkretnej pracy wiesz, jakie są parametry zadania i masz jasność odnośnie tego, co powinieneś robić. Nie porywasz się jak Don Kichot na niemożliwe do zrealizowania cele. Zatrzymaj się, a jeśli trzeba, to nawet zrób krok do tyłu i poddaj swój cel gruntownej analizie. Jeśli to zrobisz, zyskasz szerszą perspektywę i konkretny plan działania.

Źródło: http://zarzadzanie-czasem.com/wyznaczanie-i-realizacja-celow/okresl-swoje-cele-metoda-smart.html
« Last Edit: (Tue) 12.08.2014, 15:30:18 by BladyMamut »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje