Author Topic: Cicha wojna o świadomość  (Read 1599 times)

Offline BladyMamut

  • Administrator
  • WyBudzony
  • *
  • Posts: 2 560
  • Reputacja: +12/-0
Cicha wojna o świadomość
« on: (Fri) 04.04.2014, 12:24:48 »
Cicha wojna o świadomość 1


Quote
„Tylko naród, którego warstwy kierownicze zostaną zniszczone da się zepchnąć do roli niewolników.” (Adolf Hitler, 1939 r.)

We wcześniejszej publikacji wyjaśniłem, dlaczego definicje podstawowych pojęć takich jak państwo i nauka, podawane do publicznej wiadomości są z gruntu rzeczy fałszywe. Gwoli przypomnienia poniżej uzasadnienie faktycznej definicji „państwo”.

W chwili obecnej państwo jest to instytucja mająca w sumie do spełnienia dwa cele:

- utrzymanie w posłuchu ludności zamieszkującej dany teren,

- ściąganie podatków w takiej wysokości w jakiej to jest możliwe, bez wywoływania zamieszek. Zamieszki zawsze były kosztowną i niepotrzebną stratą finansową.

W celu spełnienia tych wytycznych, grupa ludzi przeznaczonych do „rządzenia”, czyli spełniania postulatów starszych i mądrzejszych [Stanisław Michalkiewicz], posiada aparat przymusu:

- Urząd Skarbowy – ustawy dotyczące tego urzędu są bardziej restrykcyjne aniżeli kodeksu karnego.

- Urząd Ubezpieczeń Społecznych [występujący pod różnymi nazwami]. Podatki na ubezpieczenia społeczne są tak samo restrykcyjnie egzekwowane jak każde inne. Są one przymusowe, a więc sprzeczne nawet z samą ideą demokracji i wolności. Podatki te także nie są rozliczane i tak naprawdę stanowią zysk „państwa” czyli tej grupy, która się za tym pojciem kryje.

- Aparat przymusu bezpośredniego zwany policją i „wymiarem sprawiedliwości”.

- Kontrolny aparat przymusu tj. armie. Dlatego armie przeorganizowuje się na zawodowe, tak jak w „odrodzeniu”. Wiadomo, że żołnierz zawodowy jest to najemnik służący temu, który płaci. Sprawdzono to już 500 lat temu.[1]

Fakty świadczą jednoznacznie, że państwo zwane „Polska” spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki.

Jest to typowy produkt cywilizacji turańskiej w wydaniu pruskim. Niestety wyraźnie jest widoczne, że nawet szczerzy patrioci, którzy krew za Polskę przelewali i z niejednego pieca chleb jedli zupełnie nie rozumieją problemu [np. prof. W. K]. Nie chcą przyswoić sobie nowo mowy – czyli zmiany semantycznej pojęć, którymi się posługują.

Przykładowo ludzie z tytułami profesorskimi i to starej daty wciąż nie rozumieją takich pojęć jak komunizm, faszyzm, kapitalizm i dzielą włos na czworo. Toczą zaciekłe boje w celu zdefiniowania własnymi słowy, danych pojęć, wynajdują sztuczne różnice i dyskutują w którym miejscu należy postawić przecinek. Oczywiście cała masa dezinformatorów robi to w celu zwiększenia zamieszania w społeczeństwie. Oto wielki sukces – nauka nowomowy.

Tymczasem sprawa jest banalnie prosta. Zarówno komunizm jak i kapitalizm [korporacyjny? - BladyMamut] to jest dokładnie to samo. W celu postawienia prawidłowej diagnozy, należy sprowadzić wszystko do wspólnego mianownika. Tym mianownikiem są pieniądze. Czyli chcąc postawić jakąś diagnozę musimy najpierw sprawdzić w jakim kierunku następuje przepływ, mówiąc językiem fizyki – energii, czyli pieniądza.

ALE ZACZNIJMY OD POCZĄTKU

Komputery, wbrew opinii inżynierów nie są wykorzystywane tylko i wyłącznie do określenia wytrzymałości jakiegoś mostu, czy wieżowca, ale przede wszystkim do kontroli mas ludzkich.

Socjotechnika czyli analiza i automatyzacja społeczeństwa wymaga opracowania dużej ilości informacji gospodarczych w jednostce czasu. Pierwsze komputery z lat 1930. były zbyt wolne, ale już komputery elektroniczne z 1946 roku [Presper Eckert i John W. Mauchly] były wystarczająco szybkie. A wprowadzenie metody „simpleks” w 1947 roku przez Georga Danzina dopełniło reszty. Wynalezienie tranzystorów 1948 roku przez J. Bardeena, W.H. Brattaina i W. Schockleya pozwoliło na miniaturyzację komputerów, czyli swobodne ich używanie.[2]

Zrozumiała to od razu spółka Rothschild-Rockefeller i za ich pieniądze zaczęło się finansowanie na Harvardzie „projektu badań ekonomicznych”.

Dopiero rok później dołączyło do tych badań wojsko. Już w 1952 roku projekt został zakończony i wybrane fragmenty pokazane na konferencji naukowej. Zaczęła się Cicha wojna.

PROJEKT QUIET WAR

Niestety wiedza na ten temat jest zupełnie znikoma wśród polskich naukowców nie wspominając o politykach. W skrócie więc opiszę kilka najbardziej podstawowych pojęć.

Nauka w wydaniu popularnym służy do rozwiązywania problemów lokalnych w celu zminimalizowania strat, kosztów i w skali większej do odkrywania nowych „światów”. Zupełnie inaczej definiują naukę bankierzy. Wg nich nauka nie jest celem, a środkiem do celu. Środkiem jest wiedza, a końcem procesu kontrola pieniądza i zysku. Jedyny problem to zdefiniowanie kto będzie beneficjentem tego procesu. Kto będzie zwycięzcą?! Wiadomo, ten kto płaci. A kto płaci – bankier!

W tej definicji nie ma pojęcia prawa ani moralności. Tak jest od ponad 100 lat.

Innymi słowy celem badań zwanych naukowymi, opłacanych przez bankierów [a jakie badania po wprowadzeniu instytucji grantów nie są opłacane?] jest takie ukierunkowanie gospodarki, które jest całkowicie przewidywalne i łatwe do manipulowania.[3]

Konkretnie wg tej definicji kapitalizm i komunizm czy faszyzm to jest to samo.

MONOPOLIZACJA PRODUKCJI

Beneficjenci tego procesu są różni, ale całość polega na tym, że w komunizmie monopol ma wymieniona na początku przeze mnie grupa zwana instytucją tj. rząd, partia, służby specjalne. W kapitalizmie grupa „prywatnych” właścicieli – rząd, służby specjalne. W komunizmie nic nie jest moją własnością, ale wszystko mam, specjalne sklepy, kierowcę z samochodem lub odwrotnie, dom, daczę służbową itd. W kapitalizmie mam to samo tylko przepływ pieniądza jest troszeczkę inny. Dlatego, aby nie budzić zawiści dołów, tworzę jako kapitalista różnego rodzaju fundację czy inne instytucje, którymi kieruję za pleców.

Jako kapitalista [grabieżca? - BladyMamut] muszę tanio produkować, dużo produkować i szukać rynków zbytu, ale przecież o wiele łatwiej załatwić konkurencję np. poprzez spalenie jego fabryki, albo wywołanie lokalnej wojny, czy wykup konkurencyjny tak jak to zrobiono po 1990 roku w Polsce. Wykupywano zakłady będąc konkurencją dla firm zagranicznych po to aby doprowadzić je do upadłości.

W komunizmie robi się to samo poprzez np. wprowadzanie nowego prawa walki z kułakami, burżujami etc. likwiduje się drobny handelek np. w szczycie wprowadzania w Polsce turańszczyzny tzw. walka o handel Hilarego Minca. Jak więc widzimy w jednym i drugim wypadku jest to to samo – zdobywamy monopol produkcji.[4]

Nawet tak doskonały przedsiębiorca jak p.Roman Kluska w swoim wywiadzie wykazał, że nie rozumie problemu. Likwidacja jego przedsiębiorstwa nie została spowodowana jakimiś tam lokalnymi rozgrywkami ale monopolem. Jak sam podał obsługiwał ok. 98% rynku komputerowego w Polsce. A kto przejął ten rynek? Amerykański Dell. A kto stoi za Microsoftem? Billy Gates. A kim jest sekretarz obrony USA Robert Gates?[5]

Oczywiście są to niczym niepoparte brednie ciemnego tłumu z małego kraju nad Wisłą. Pan Kluska cieszył się jak dziecko, że dostał propozycje od Gatesa, a to było tylko badanie rynku. Przecież nie po to przyleciał Billy Gates do Polski aby opowiadać bajki na wykładzie, tylko aby wypełnić misję. Bardzo dobrze ją wypełnił p. Kluska pasie owce.[6]

Łatwiejsze jest sterowanie w kapitalizmie, ponieważ korupcja i przekupstwo jest łatwiejsze do ukrycia. Nie trzeba się kryć z bogactwem. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku, żeby było to możliwe, tzw. niskie klasy muszą być pod całkowitą kontrolą. W komunizmie osiąga się to przez partię, związki zawodowe i takie manipulowanie towarami, aby ich zdobycie wymagało znacznego wysiłku, a przede wszystkim czasu.

W kapitalizmie robi się to samo żonglując tylko wynagrodzeniem i związkami zawodowymi.

W jednym i drugim przypadku musimy jednocześnie się rozprawić z pojęciem rodzina. W komunizmie dobrym przykładem jest stawianie pomników takim wyrzutkom społeczeństwa jak Pawka Morozow i wychowywanie dzieci przez żłobki i przedszkola, Proszę sobie przypomnieć, że przez ok. 20 lat, po wojnie, wszyscy w Polsce: nauczyciele i „naukowcy” chwalili Pawkę i podawali go za wzór dla dzieci i młodzieży. Nikt nie protestował. Dzisiaj ci naukowcy to wielce szanowana elita „intelektualna”. Na wszelki wypadek akta IPN zostały szybko zamknięte i lustracji na uczelniach nie było.[7]

W kapitalizmie podobny skutek ma, odbieranie pod byle pretekstem dzieci rodzicom, np. bo są za grube, bo za chude, bo molestowane itd. Następnie dawanie tych odebranych dzieci rodzicom zastępczym.

Przykładowo w Polsce obecnie: zasiłek rodzinny dla naturalnych rodziców, na dziecko wynosi 50-100 zł, ale dla rodziców zastępczych już 2000 zł. Najczęściej powodem zabierania dzieci rodzicom jest obecnie zubożenie, brak pieniędzy na zaspokojenie podstawowych problemów gospodarczych, opłat za czynsz, opłat za mas media. A przecież wystarczyłoby 50% tej kwoty dać rodzicom i na pewno lepiej wychowywaliby swoje dzieci aniżeli pracownik najemny jakim jest zastępcza matka. Przykład mordu takich dzieci w Wejherowie, przez tzw. zastępcą rodzinę, najlepiej o tym świadczy. I o dziwo, matkę dzieciobójczynię skazuje się od razu. A proces zastępczej morderczyni trwa i trwa.

Innym przykładem takiej zgnilizny są działania Jugendamtu. W Niemczech co najlepiej dokumentuje ucieczka 13-letniego dziecka do Polski w celu spotkania się z prawdziwymi rodzicami. W Niemczech urzędnicy zabraniali bowiem takich kontaktów. Bardzo ciekawe są komentarze „naszych” polityków w tej sprawie: „ja tam sprawy nie znam dokładnie, ale skoro Jugendamt postanowił, to coś tam musiało być nie tak”. Czyżby już sobie robili wejścia po zmianie granic?

Obniżenie tzw. pensji, brak pracy ewidentnie celowo w Polsce wprowadzany [mamy do wybudowania kilka tysięcy dróg i nie możemy ruszyć, a Niemcy w 1933 roku właśnie budownictwem dróg wyszli z kryzysu] wyjazdy za pracą, powodują powstanie nowego zjawiska zwanego zawodowymi sierotami. Do tego tematu deportacji jeszcze powrócę.

Odpowiednie manipulowanie wymienionymi przeze mnie pojęciami pozwala łatwo rządzić społeczeństwami. Cały problem polega na tym, że dane społeczeństwo nie może zrozumieć tej broni. Nie może więc uwierzyć, że zostało zaatakowane. Jest więc zupełnie bezbronne i łatwe do spacyfikowania.

Ale jak ma zrozumieć stado owiec, kiedy „elity” tego nie rozumieją? Można to traktować jaki wynik „mordów katyńskich” lub jako zatrudnianie pożytecznych idiotów na odpowiednich stanowiskach. Przypominam w Mordach Katyńskich zlikwidowano albo strzałem w tył głowy, albo poprzez zatopienie w Morzu Białym, 75% polskich profesorów, 56% lekarzy, 28% inżynierów i nauczycieli. Potwierdza ten stan rzeczy ostatni wywiad p. prof. Grażyna Arcyparowicz w Telewizji Trwam. P. Profesor zrzuca obniżanie się poziomu edukacji na szkoły po 1990 roku, a nie widzi celowego wprowadzenia systemu, mającego sprowadzić społeczeństwo do poziomu stada owiec: jeść, pić, spać i w ostateczności pracować. W USA już ponad 60 milionów ludzi otrzymuje kartki żywnościowe Czyli ten system obniżania poziomu edukacji został wprowadzony na całym świecie. Jak widać bez sprzeciwów. Jak o tym już pisałem, w Polsce wprowadzano go systematycznie od 1974 roku przez genseka Edwarda Gierka.[8]

Jeżeli te pojęcia tj. przepływ pieniądza, usługi, populację, oświatę odpowiednio zakodujemy, to komputer obliczy nam prawdopodobieństwo wystąpienia takich, a nie innych zjawisk podczas zmiany parametrów to znaczy np. zwiększenia czy też zmniejszenie ilości pieniądza na rynku, lub co się będzie działo w przypadku wzrostu populacji przy obniżeniu ilości pieniądza na rynku.

Np. rząd poprzez drukowanie pieniędzy ponad limit wyznaczany przez wzrost produktu narodowego brutto powoduje inflację. Duża inflacja prowadzi do wojny, czyli niszczenia wierzyciela. A politycy, którzy do niej prowadzą to jedynie wynajęci aktorzy. Wyraźnie widoczne było to w każdej rewolucji. Robespierre i Dante także zginęli chociaż wydawało im się, że rządzą państwem. To samo było z agentem niemieckim Goldmanem alias Leninem.

Cały ten interes opiera się na chciwości. Ponieważ większość społeczeństw nie umie hamować tej cechy to występuje tylko jedna alternatywa:

- albo dochodzi do wojny i w ten sposób niszczy się dłużnika, wpierw uzyskując zgodę zwycięzcy na spłacenie długu przegranego.

- albo prowadzi się cichą wojnę i w ten sposób trzyma kontrolę nad światem, czyli wprowadza się niewolnictwo za pomocą np. podatków.[9]

Autor: dr Jerzy Jaśkowski


PRZYPISY
[1] CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2013/09/19/dr ... i-czesc-2/
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2013/09/09/dr ... kiego-cz2/
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2013/08/24/dr ... y-czesc-2/
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2013/07/23/dr ... m-czesc-2/
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2013/07/19/dr ... y-czesc-2/
[2] CTTTRLKOQ -->http://en.wikipedia.org/wiki/J._Presper_Eckert
CTTTRLKOQ -->http://es.wikipedia.org/wiki/John_William_Mauchly
CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm_sympleksowy
CTTTRLKOQ -->http://en.wikipedia.org/wiki/George_Dantzig
[3] CTTTRLKOQ -->http://en.wikipedia.org/wiki/The_Quiet_War_(novel)
CTTTRLKOQ -->http://www.theforbiddenknowledge.com/ha ... etwars.htm
CTTTRLKOQ -->http://www.whale.to/b/silentweapon.html
[4] CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Hilary_Minc
[5] CTTTRLKOQ -->http://www.gates.com/
CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Ga
[6] CTTTRLKOQ -->http://www.youtube.com/watch?v=DVVCKkOYPqQ
CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Kluska
CTTTRLKOQ -->http://ludzie.wprost.pl/sylwetka/Roman-Kluska/
[7] CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawlik_Morozow
CTTTRLKOQ -->http://lustronauki.wordpress.com/
CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Lustracja_osób_pełniących_funkcje_publiczne
[8] CTTTRLKOQ -->https://www.youtube.com/watch?v=hpWBaRAaDSM
CTTTRLKOQ -->https://www.youtube.com/watch?v=nRcTV9DvxP8
[9] CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2013/08/13/dr ... konczenie/
CTTTRLKOQ -->http://polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=3&t=22863
CTTTRLKOQ -->http://www.frech.org.pl/
CTTTRLKOQ -->http://zenobiuszsamotnywilk.wordpress.c ... asila-sie/
CTTTRLKOQ -->http://www.prisonplanet.pl/multimedia/f ... 1975437484
CTTTRLKOQ -->http://www.prisonplanet.pl/multimedia/f ... 1827640773
CTTTRLKOQ -->http://www.prisonplanet.pl/multimedia/f ... p444399777
CTTTRLKOQ -->http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_tech ... 1497328647
CTTTRLKOQ -->http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_tech ... 2024199343
CTTTRLKOQ -->https://www.youtube.com/watch?v=qmYS-8zJK1w
CTTTRLKOQ -->http://dakowski.pl//index.php?option=co ... &Itemid=80
CTTTRLKOQ -->http://dakowski.pl//index.php?option=co ... &Itemid=53
CTTTRLKOQ -->http://dakowski.pl//index.php?option=co ... Itemid=119
CTTTRLKOQ -->http://wirtualnapolonia.com/2011/01/05/ ... haterowie/
CTTTRLKOQ -->http://dakowski.pl/index.php?option=com ... &Itemid=53
CTTTRLKOQ -->http://www.kontestacja.com/?p=episode&e=1782


Źródło: wolnemedia.net


komentarze pod tekstem:

wytar
Aż postanowiłem założyć konto żeby dodać komentarz – nie zarzucam panu dr złej woli ale straszne brednie wypisuje; zrównywanie kapitalizmu z komunizmem to farsa; kapitalizm, a właściwie liberalizm jako model gospdarczo – społeczny był dobry/niezły ale oczywiście nie bez wad, niestety zabrakło wyobraźni i rozwiązań prawnych żeby uchronić ten właściwy model, który z czasem przekształcił się w kapitalizm korporacyjny który w najlepsze trwa do dziś; to co się działo w Polsce po 1990 to długie godziny analiz, twierdzenia że obecny stan rzeczy jest winą kapitalizmy (czyli że niby mamy w Polsce od 1990 kapitalizm) to brednia niesamowita; „Obniżenie tzw. pensji, brak pracy ewidentnie celowo w Polsce wprowadzany [mamy do wybudowania kilka tysięcy dróg i nie możemy ruszyć, a Niemcy w 1933 roku właśnie budownictwem dróg wyszli z kryzysu] – ten fragment o Niemcach to w ogóle śmiech na sali – polceam A. Sutton, a także poszukać jaki faktycznie był stan gospodarki Niemiec w 1938/1939 roku dzięki rządom hitlera -> czyli socjalistów
Ogólnie kilka twierdzeń prawdziwych – o mechanizmach jakie panują dzisiaj w gospodarakach, ale opakowane w głupoty – brakuje dużo wiadomości z historii, historii gospodarczej i ekonomii.


goldencja

@wytar, wydaje mi się, że istnienie kapitalizmu korporacyjnego (w moim rozumieniu tego co widzę dziś, to wolny rynek tylko dla korporacji, dla pozostałych jest kontrolowany) było możliwe właśnie dzięki gospodarce centralnie sterowanej (mamy dzisiaj coś na jej kształt – setki urzędów, obowiązkowych składek, koncesji, licencji, limitów produkcji itp.). Gdyby kapitalizm żył pełną gębą, państwo nie tworzyłoby ustaw (zapewne lobbowanych przez korporacje), które budują bariery nie do przekroczenia dla mniejszych przedsiębiorstw. Państwo zostawiłoby rynek w spokoju i ściągałoby z niego jeden podatek od wszystkich – dużych i małych. Dziś właściciel małej firmy płaci taką samą składkę ZUS jak prezes dużej firmy (chyba, że chce więcej), zagraniczne firmy nie płacą większości podatków w Polsce i mogą spokojnie wykańczać rodzime biznesy. Wszystko dzięki ustawom. Płace minimalne uderzają w małe firmy, które przestają zatrudniać na normalne umowy, rozpoczynają wyzysk pracowników i nie chcą ich ubezpieczać. Mikro firmy szybko zwijają interesy, a państwo co chwila przykręca śrubę i cieszy się, że zaczyna ściągać jeszcze tańszą siłę roboczą z zagranicy. To nie są efekty kapitalizmu ale gospodarki centralnie sterowanej. Co steruje? Pieniądz. Kto ma pieniądz. Korporacje. Czy bogate korporacje są polskie? Nie są. Z tego wniosek taki, że nie dość, że mamy rynek ściśle kontrolowany, to jeszcze kontrolowany przez obcy kapitał.Cicha wojna o świadomość 2


Quote
“Przyszła wojna będzie wojną niewidzialną. Dopiero, gdy dany kraj zauważy, że jego plony uległy zniszczeniu, jego przemysł jest sparaliżowany, a jego siły zbrojne są niezdolne do działania, zrozumie nagle, że brał udział w wojnie i tę wojnę przegrywa.” (Frederic Joliot-Curie)

Quote
„Są informacje oraz podstawowa wiedza, która powinna być znana wszystkim ludziom.” (Roman Dmowski)

Kochany Wnuczku!

W związku ze zmianami jakie następują w ostatnich dekadach, a sprowadzających się do totalnego prania mózgu, karykaturalnego obniżania poziomu oświaty w Kraju Nad Wisłą, pragnę pozostawić Ci informacje, które być może pozwolą lepiej zrozumieć wydarzenia, które następują. Łatwość wprowadzanych zmian, szybkość zmiany wartości moralnych sprowadzająca się generalnie do zanikania cywilizacji łacińskiej, a wypełniających po niej pustkę, cywilizacjami azjatyckimi jest przerażająca. Wystarczyło kilkanaście roczników poddanych masowemu praniu mózgów, aby to o co walczyli dziadowie przestało istnieć. Pod koniec tego okresu mieć zastąpiło być. Prasa służyła dezinformacji. Podobnie ilość informacji w internecie służyła ogłupianiu, a nie wzrostowi poziomu edukacji. Pierwsze 20-50 rekordów w wyszukiwarkach były reklamami przemysłu lub polityki. A co dalej z tego wynikło sam wiesz lepiej.

Nawiązuję do pierwszej części „Cichej wojny o świadomość”, czyli planu okupacji. Oczywiście Drogi Wnuczku rozumiesz, że ta druga metoda [cichej wojny] jest o wiele bardziej bezpieczna w stosowaniu, co najwyżej prowadzi do lokalnych konfliktów, ewentualnie do rozpadu danego państwa, tak jak Jugosławii w latach 1990. Jugosławia nie chciała sprywatyzować kopalń ołowiu, swoich zasobów węgła, podobno aktualnie największych w Europie oraz ropy naftowej z szelfu. Zasoby ropy byłej Jugosławii są większe aniżeli Arabii Saudyjskiej, ale po co o tym głośno krzyczeć. Ta wiedza, jak to zaznaczyłem na początku, jest potrzebna bankierom. A bankierzy mają – opłacają – utrzymują – mass media.

Sterowanie ludnością jest bardzo proste. Ludnością można sterować podobnie jak taśmą produkcyjną w fabryce. Jeżeli znamy parametry takie, jak ilość pieniądza na rynku i liczebność populacji, to poprzez odpowiednie działania możemy wymusić pozytywne dla nas zachowanie tej grupy. Istnieje co najmniej 60 głównych tematów – parametrów takich jak np. standard życia dla danej klasy, analiza przyczyn śmierci – można przecież nimi dowolnie manipulować, np. poprzez szczepienia, eutanazje, zmiany definicji chorób, poprzez dodatki do żywności, braki pieniędzy na leczenie chorób itd., sztuczne kolejki i zapisy na leczenie. Wprowadzenie segregacji śmieci wcale nie miało być procesem ekologicznym, ale służyło wielkim korporacjom do oceny możliwości handlu na danym terenie. Jak udowodniły to badania – do manipulacji 200-300 osobowym tłumem na ulicy wystarczy 10 odpowiednio współpracujących i przeszkolonych agentów.

Zauważ proszę, że w stanie wojennym, tylko 20 lat temu [1981 r.], ludność stała w kolejce za przysłowiowym papierem toaletowym 2-4 godziny i się burzyła, lub była podburzana. A obecnie stoi w kolejce do okulisty 4 lata, do ortopedy 2 lata i się nie burzy. Nie wydało się to nikomu dziwne. Co jest właściwie dla człowieka ważniejsze: zdrowie czy papier toaletowy? A może tak naprawdę to nasze zdrowie obecnie stało się tyle samo warte, co wcześniej papier toaletowy?

Innym sposobem manipulacji jest zapewnienie kontaktów towarzyskich lub nie. Można np. podnieś ceny paliw i utrudnić komunikację, podnieść ceny biletów, zmniejszyć albo zwiększyć liczbę telefonów. Starsi jeszcze pamiętali: jedna budka telefoniczna na cały kwartał domów. A obecnie każdy ma po jednym albo dwa telefony komórkowe, które powodują niekiedy zadłużenie właściciela na kilkaset złotych miesięcznie. Wmówiono im bowiem, że telefon jest niezbędny do życia, można bowiem zadzwonić po policję, straż pożarna, pogotowie ratunkowe itd. Tylko nikt jeszcze nie udowodnił, że istotnie ma to jakiekolwiek znaczenie praktyczne i pożyteczne. Wręcz przeciwnie, nadmiar telefonów powoduje, że trudniej się dodzwonić. Wystarczy spróbować dodzwonić się np. do komisariatu czy jakiejkolwiek przychodni zdrowia. A niewolnik musi przecież koszty obsługi takiej stacji telefonicznej odpracować. I tak się zajmuje czas ludziom, którego zresztą ci ludzie i tak nie rozumieją.

Podobnie w latach 1970. podróż z Gdańska do Warszawy trwała krócej niż 3 godziny. Ale kontakty międzyludzkie trzeba było utrudnić. Obecnie po zakupieniu za 2,5 miliarda włoskiej atrapy, podróż wydłużyła się do ponad 5 godzin. I oczywiście wg grupy rządzącej wszystko jest w porządku, a przecież to spowolnienie podróży powstawało po rzekomych zmianach politycznych. Dopiero po 1990 roku zaczęto teoretycznie remontować torowiska i nadal do 2013 roku się je remontuje. I jak widzisz, rzekome prace remontowe trwają ponad 20 lat. A budowa od nowa linii kolejowej w latach 1970. trwała 2 lata.[1]

Oczywiście można także dowolnie manipulować cenami energii, gazu, można opodatkować wodę z dachu, śnieg przed domem i co się tylko chce, warunek jest jeden: trzeba to robić poprzez lokalnych przedstawicieli zwanych radnymi. Przecież to nie my ustawiamy poprzeczkę, to wasi „demokratycznie” wybrani reprezentanci – mówili starsi i mądrzejsi. Dlatego wprowadzono specjalne konferencje prania mózgów dla radnych, aby poprzez nich wyprowadzać z kas gminnych pieniądze, pod pretekstem zakupu szczepionek.

Aby się to wszytko trzymało razem trzeba wyłączyć umysły społeczeństwu. I to w Polsce skutecznie przeprowadzono. Od czasów genseka E. Gierka co kilka lat wprowadzano nową reformę oświaty i nauki. Oficjalnie nikt nie sprawdzał konsekwencji takich „reform”, ale będąc przez 40 lat nauczycielem akademickim wyraźnie widziałem spadek wiedzy podstawowej nowych studentów. W okresie tylko ostatnich 40 lat obniżono liczbę godzin studiów medycznych o ponad 1000. Z prawie 8-letnich studiów zrobiono 5-letnie – typu felczerskiego. Liczbę godzin, przykładowo z biofizyki, z 220 obniżono do 45, fizjologii ze 180 do 70. Anatomia prawidłowa była przez 3 godziny dziennie i 5 dni w tygodniu, a w soboty były jeszcze dodatkowo seminaria, a obecnie jest 2 razy w tygodniu po 2 godziny.
Student na czwartym roku studiów nie wie co znaczy pojęcie ph, a powinien to był wynieść ze szkoły średniej.[2]

Prowadząc zajęcia w Muzeum „Sybir pro memento” z przerażeniem stwierdzam, że polski maturzysta nie potrafi już czytać głośno. Duka sylabizując wiersze A. Mickiewicza wyświetlane na ekranie. Prowadząca zajęcia nauczycielka odwraca głowę do ściany i po zajęciach stwierdza, że tak to teraz jest. Zaznaczam – szkoła była prywatna dla „elit”.

Proces cichej wojny nie powstał wczoraj, tylko rozpoczął się na początku XX wieku poprzez tzw. emancypację. Nie chodziło o żadne poprawienie losu kobiet. Tylko typowe blondynki mogły takie głupoty twierdzić. Chodziło o zwiększeni liczby potencjalnych kupujących.

Jeżeli kobieta ma do wyboru kierowanie się zmysłami – uczuciem czy logiką, to bez dwóch zdań zawsze wybierze zmysły. W ten prosty sposób zawsze można przewidzieć co kupi. To tylko kwestia reklamy. A potem to już podobnie, jak na taśmie produkcyjnej. Reklama towaru, kolejki kobiet „na zakupach”, nawet wymyślono nową chorobę psychiczną „schoping” w MAD V.

Inny przykład: akcja aktorki Agelina Jolie z obcięciem sobie piersi. Jej wystąpienie, jak ocenili wówczas eksperci od marketingu, dało zysk, który firmy zaangażowane w ten biznes osiągnęłyby po wydaniu miliarda dolarów na reklamy. A tak, odpowiednia gaża dla jednej aktorki i jaki skutek! Aktorka ta zasiała strach w dużej grupie kobiet i przez to zwiększyła naciski na operacje piersi, sztuczne protezy, etc. Jak o tym pisałem wcześniej, strach był i jest głównym motorem działania społeczeństw.[3]

Proszę zauważ, te wszelkiej maści stowarzyszenia kobiece zupełnie nie zajmują się kobietami, a tylko np. wynagrodzeniem kobiet. Wynagrodzeniem, ponieważ wiadomo, w jaki sposób wracało ono do producentów tych reklam. Czy słyszałeś kiedykolwiek aby np. jakakolwiek organizacja kobieca walczyła z formaldehydem zawartym w kosmetykach czy szamponach? A przecież np. norma polska przewiduje, że w szamponie dla dzieci nie może być więcej formaldehydu aniżeli 50 mg/litr, a dla dorosłych 500 mg/ litr. Czy ktokolwiek widział ktokolwiek na szamponie napis „zabronione dla dzieci”?

A przecież w wieku 16-20 lat wszystkie panie miały piękne włosy. Po 20 latach stosowania takich szamponów włosy stają się łamliwe, wypadają i łysina prześwieca u żony lepiej aniżeli u męża. Żadna organizacja kobieca z nazwy nie protestuje przeciwko temu truciu kobiet, chociaż były takie celebrytki, jak prof. Środa, p. Nowicka itd.

A przecież jeszcze babcie wiedziały, jak utrzymać włosy w czystości i nie stracić ich. Celem wprowadzenia szamponów był po prostu czysty zysk przemysłu chemicznego. I w tym liderki tych organizacji były dobre. Podano nawet oficjalnie w Sejmie, że np. taka p. Nowicka „robiąca” za wicemarszałka była na liście płac przemysłu aborcyjnego. Nie komentuję tego.

Podobnie dodatek chloru w wodzie powoduje suchość skory. Lekarstwem wg reklam czasopism kobiecych jest krem. Ale dlaczego kremy nie psują się mimo, że rzekomo zawierają specjalne odżywkę i nie trzeba ich przechowywać w lodówkach? Po 20 latach stosowania takich kremów skóra twarzy przypomina cytrynę, a skóra pośladków nie smarowanych kremami nadal zachowuje jędrność. A przecież u małego dziecka skóra policzków i pośladków jest taka sama.

Inny przykład ogłupiania kobiet: podpaski jak skrzydełka. Ale wystarczy włożyć taką podpaskę do szklanki ciepłej wody, potrzymać trochę i wyjmując można zauważyć, jak woda staje się mleczna. Coś wypływa. Otóż już od dawna przemysł chcąc obniżyć koszty, zamiast bawełny używa związki chemiczne. A te kruszą się i wypadają pod wpływem wilgoci, tarcia i ciepła na zewnątrz. Dodatkowo trzeba dodać, że śnieżną biel podpaska uzyskiwano poprzez działanie chloru. Nigdy nie daje się usunąć całego chloru. Efekt? Permanentne, nawracające zapalenia dróg rodnych, częste pieczenia przy oddawaniu moczu, bóle podbrzusza, a czasami bezpłodność.

Ale nigdzie nie podawano najmniejszej nawet wzmianki, że jakakolwiek organizacja kobieca typu Liga Kobiet, partia Kobiet Wyzwolonych itd., chociażby wspomniała o tym problemie. A przecież chciały mieć 50% kobiet w Sejmie. Powstaje pytanie – w jakim celu, jeżeli nawet o siebie nie potrafią się troszczyć? Chciały wchodzić do sejmu, a nie potrafiły nawet informować swoich czytelniczek, członkiń, etc., o szkodliwości rzekomo specjalnie dla nich przygotowanych produktów?

Udowodniono także, że dodatek aluminium do dezodorantów powoduje raka piersi. I co? I nic, „nasze” posłanki o wszystkim myślały, tylko nie o własnym i koleżanek zdrowiu. Ważniejsza jest aborcja. Przecież te noworodki są potrzebne przemysłowi do produkcji szczepionek, a to jest konkretny zysk. Przecież szczepionki robione na małpach wymagały najpierw schwytania tych małp, a to kosztowało. A zysk to forsa na zakup kolejnego dezodorantu. Wprowadzono nawet specjalne pojęcie śmierci mózgowej, aby można było od żywych dawców pobierać organy do przeszczepów. Od zmarłych się nie nadawały. Ten termin prawny – śmierć mózgowa – nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Już w latach 1970. byłem świadkiem obudzenia się ludzi ze śpiączki pourazowej, chociaż wszyscy dookoła w klinice twierdzili, że nic z tego nie będzie. Ale przemysł transplantacyjny to olbrzymie zyski. Za to zupełnie nie zwraca się uwagi na przewlekle trucie ludzi np. fluorem dodawanym do past do zębów pod pretekstem walki z próchnicą.[4]

Autor: dr Jerzy Jaśkowski


POSTSCRIPTUM

Co jakiś czas znajdujemy w mediach sformułowania „polska racja stanu”. Nieodparcie nasuwa się pytanie: przez kogo opisana czy sformułowana została ta rzekomo polska racja stanu? Przecież praktycznie od 1920 roku nie ma takowej. Przewrót majowy w 1925 roku dokonał się za pieniądze wywiadu angielskiego. Te 800 000 funtów ówczesnych, Józef Piłsudski – Ginet – Selman pokwitował i 200 000 niewykorzystanych funtów zwrócił, na co pokwitowanie znajduje się w Brytyjskim Ministerstwie. Tamta „polska racja stanu” poniosła kompromitację całkowitą w 1939 roku. Od 1945 r. do 1990 r. byliśmy republiką i wypełnialiśmy polecenia Sowietów. Po 1990-2006 nikt nie opracował „polskiej racji”. Chyba nikt poważnie nie traktuje wysyłania chłopców do krajów arabskich jako polskiej racji stanu. Naprawdę łatwo odróżnić jest dobro od zła.

PRZYPISY

[1] CTTTRLKOQ -->https://www.youtube.com/watch?v=OJPMMiYp5-Y
[2] CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2013/04/22/dr ... czny-cz-3/
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2013/01/03/dr ... konczenie/
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2012/06/26/dr ... na-cz-iii/
[3] CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2013/05/23/dr ... od-fozz-u/
[4] CTTTRLKOQ -->http://logansweek.com/2013/04/16/vaccin ... ia-health/
CTTTRLKOQ -->http://gaia-health.com/gaia-blog/2013-0 ... ain-found/
CTTTRLKOQ -->http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22945624
CTTTRLKOQ -->http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21543463
CTTTRLKOQ -->http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20385067
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2013/08/13/dr ... konczenie/
CTTTRLKOQ -->http://polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=3&t=22863
CTTTRLKOQ -->http://www.frech.org.pl
CTTTRLKOQ -->http://zenobiuszsamotnywilk.wordpress.c ... asila-sie/
CTTTRLKOQ -->http://www.prisonplanet.pl/multimedia/f ... 1975437484
CTTTRLKOQ -->http://www.prisonplanet.pl/multimedia/f ... 1827640773
CTTTRLKOQ -->http://www.prisonplanet.pl/multimedia/f ... p444399777
CTTTRLKOQ -->http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_tech ... 1497328647
CTTTRLKOQ -->http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_tech ... 2024199343
CTTTRLKOQ -->https://www.youtube.com/watch?v=qmYS-8zJK1w
CTTTRLKOQ -->http://dakowski.pl//index.php?option=co ... &Itemid=80
CTTTRLKOQ -->http://dakowski.pl//index.php?option=co ... &Itemid=53
CTTTRLKOQ -->http://dakowski.pl//index.php?option=co ... Itemid=119
CTTTRLKOQ -->http://wirtualnapolonia.com/2011/01/05/ ... haterowie/
CTTTRLKOQ -->http://dakowski.pl/index.php?option=com ... &Itemid=53
CTTTRLKOQ -->http://www.kontestacja.com/?p=episode&e=1782


Źródło: wolnemedia.net


Cicha wojna o świadomość 3


Kochany Wnuczku!

Wracając do omawiania przyczyn wymazania Polski z mapy Europy, podaję do Twojej wiadomości specjalne socjotechniki stosowane w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku w celu wymazania z głów obywateli podstawowych praw naturalnych. Wymazanie to było konieczne przed/równocześnie wprowadzaną indoktrynacją. Po prostu zastosowano metodę dokładnie opracowaną w programie MKUlTRA tylko nie na pojedynczym osobniku ale na całej populacji.[1]

Jedną z istotnych socjotechnik stosowanych pod koniec XX i na początku XXI wieku była tzw emigracje zarobkowe. Poprzez praktyczne stosowanie emigracji zarobkowych osiągano cele:

1. Wstrzykiwano dużą masę obcokrajowców w dane środowiska, rozbijając jego jedność. Przeważnie mijały 2-4 pokolenia zanim dane osoby się zaadoptowały lub wyjechały.

2. Nieprzerwany przypływ emigrantów stwarzał tanią siłę roboczą, co pozwalało na obniżenie kosztów produkcji.

3. Emigranci potrzebowali masy towarów, mieszkań, a wiec pobudzało to wewnętrzny rynek. Do emigrantów przyjeżdżały rodziny, znajomi i następowało dalsze pobudzenie rynku. Np. Polska straciła tylko w okresie pierwszych 5-7 lat, otwarcia granic ponad 100 miliardów euro, z powodu pracy Polaków na rynkach Europy zachodniej [podatki, konsumpcja itd.].

„Owce” ślepo akceptowały mit, że masowa emigracja jest neutralna politycznie i z natury dobra. Ówczesna obserwacja Szwecji, Francji wskazywały wyraźnie, że rzeczywistość była inna. W krajach z których emigrowały najbardziej rzutkie jednostki obserwowano wyraźny spadek liczebności populacji. W 2013 roku ponad 50 000 mieszkań było niezamieszkałych w Polsce, a ponad 2 miliony młodych ludzi już się przesiedliło. Ponad 700 000 ludzi było zadłużonych we frankach szwajcarskich [to jest ponad 2 miliony ludzi].[2]

Obserwowano wyraźny spadek obyczajów, tworzenie licznej grupy dzieci wychowywanych w domach dziecka, rozmaitego rodzaju rodzinach zastępczych. A przede wszystkim doprowadzało to do rozbicia rodzin. Do tego czasu Rodzina była podstawową komórką narodu w cywilizacji łacińskiej. Jak to przed ponad 100 laty opisał genialny polski uczony Feliks Koneczny [1862-1949] bardziej brutalne cywilizacje niszczą bardziej rozwiniętą. Emigranci pochodzący z Azji i Afryki kierowali się zupełne innymi zasadami współżycia międzyludzkiego aniżeli Europejczycy. Było to zarzewiem konfliktów lokalnych. Ale właśnie o to „starszym i mądrzejszym” chodziło. Narody nie miały prawa się jednoczyć. Trzeba było stwarzać im sztuczne problemy, przez „starszych i mądrzejszych” kontrolowane.[3]

Tworzenie takich rozwiązań było zdecydowanie korzystne dla rządzących. Powstawała w wyniku takich działań spora rzesza „janczarów”. Ludzi bez związków uczuciowych z rodzinami, bez własnej tożsamości, łatwych do manipulowania. Te rzesze janczarów miały tylko jeden cel; więcej zarobić aby przetrwać, i pokazać sąsiadom jakim się jest zaradnym. Widać to było szczególnie w małych miasteczkach i na wsiach, gdzie gospodarz kupował sobie dużą limuzynę tylko po to aby do Kościoła w raz w tygodniu przejechać 1000 m. Jak pisał o tym prof. F. Koneczny, tak się zawsze dzieje kiedy pieniądz idzie przed rozumem. W związku z faktem, że chciwość jest jednym z podstawowych motywów działania ludzi, nie było wcale takie trudne wprowadzenie tego w praktyce.[4]

Przy odpowiedniej propagandzie ludzie ci nigdy nie zrozumieli co stracili. Już po 20 latach, można było obserwować istotną zmianę zachowania młodzieży. Mając nawet „duże” w stosunku do wynagrodzeń krajowych dochody grupa ta, zupełnie nie wiedziała na co je wydawać. Nowa bryka, zegarek, komórka [taki przenośny telefon], to szczyt marzeń. Nie wiedzieli, że może być inne życie. Nie umieli rozróżnić wodewilu od operetki czy opery. Mieliśmy 30-35-latków, którzy nie byli ani razu w teatrze czy filharmonii. Było to już pokolenie stracone. Nie posiadające żadnych zainteresować. Martwiące się tylko jak zaliczyć dzień. Niestety dzieci takich rodziców spadały zazwyczaj intelektualnie jeszcze niżej. Tak to się dziej, gdy pieniądz idzie przed rozumem

Dochodziła do tego nachalna propaganda seksu. Radio telewizja, a potem i szkoła i internet niczym innym tak naprawdę się nie zajmowały jak seksem w różnej postaci. Stworzono całą masę tzw. serwisów randkowych aby tylko zagospodarować czas społeczeństwu. Z miłości zrobiono sport, na kilka dni, godzin.

Tak więc praca zarobkowa, seks dowolny i łatwy, i mieliśmy rozbite rodziny dzieci na ulicy, i całą masę domów starców, gdzie w trybie przyspieszonym następowała eutanazja. Pierwsze objawy wymienione powyżej obserwowaliśmy już ok. lat 1990., bardzo wyraźnie na przykładzie Belgii i Holandii.Mając do dyspozycji całą masę użytecznych idiotów od pijaru, środku masowej dezinformacji i duże pieniądze, bardzo łatwo tak manipulowano informacją, że te rzesze poszkodowanych uważały, że nic się nie stało, że wszystko jest w porządku. I o to chodziło. Tak ginęły narody. Typowy obraz przekroju takiego społeczeństwa, nie tylko w Polsce przedstawia widoczna obok azjatycka piramida.

„Times” podał ten model przekroju społecznego, jako typowy dla tzw. komunizmu, niestety jest on prawidłowy dla całego świata.

Tylko najniższe piętro tworzono z tubylców. Drugie od dołu piętro było wypełnione użytecznymi idiotami, których zadaniem było oszukiwanie tych na dole. Robili to mniej lub bardziej „naukowo” i skutecznie. Dopóki takie indywiduum było skuteczne w realizowaniu wyznaczonych mu zadań to żyło i dobrze się miało we własnym mniemaniu. Kłamało, kradło, oszukiwało, byle utrzymać się na”szczycie”. Skutek bywał zawsze ten sam. Po „zużyciu” takiego aktora ginął on bez śladu ze sceny politycznej. Czasami ślad był wyraźniejszy np. w zejściu takiego Andrzeja Leppera, czy Ireneusza Sekuły. Ten ostatni udowodnił rzecz nie do udowodnienia, mianowicie popełnił samobójstwo w sposób który powinien trafić do księgi Guinnessa. Mając sparaliżowaną rękę prawą po wylewie, postrzelił się w rękę lewą, potem strzelił sobie w głowę, a na koniec w brzuch. Tak postrzelony poczekał 3 godziny w biurze na 2-gim piętrze, nie chcąc budzić żony i dopiero o 5.00 rano zadzwonił do domu do żony. Miał jeszcze tyle siły, że zszedł po tych postrzałach z tego drugiego piętra i otworzył żonie drzwi. Dopiero potem pozwolił się odwieść do szpitala, gdzie skutecznie zmarł. Najbardziej genialna była jednak wypowiedź p. płk, rzeczniczki prasowej KG Policji. Pomimo, że kobieta ta nie była blondynką powiedziała, że odstąpiono od ekspertyz balistycznych ponieważ p. Sekuła coś tam napisał na komputerze.[5]

Jak widzisz trzeci poziom to system nadzoru. W Polsce poprzez skuteczną propagandę zmniejszono do minimum liczbę żołnierzy i jak opowiadali felietoniści na początku XXI wieku całą nasza armia mogła się zmieścić na jednym większym stadionie. Wciśnięto jednocześnie mit, jakoby zawodowa armia była lepsza od poborowej. Szybko wymazano ze świadomości społeczeństwa fakt, że:

1. Zawodowe armie służą temu kto płaci. Jak widzisz na szczycie piramidy siedzi zupełnie kto inny aniżeli wybrany w demokratycznych wyborach obywatel.

2. Wymazano informacje, że takie kraje jak Szwecja czy Szwajcaria właśnie rozdały uzbrojenie wszystkim cywilom tworząc armię pospolitego ruszenia. Czyli nie wybrańcy są szkoleni ale całe społeczeństwo. Jest to powrót do tego co było w Polsce przed 500 lat. Obywatel miał bronić swojej Ojczyzny.

No, ale skoro pojęcie Ojczyzna wymazano to i bronić nie miał czego. Do utrzymywania motłochu z najniższego piętra w posłuszeństwie wystarczała armia zaciężna. Doskonale pokazał to film „Helikopter w Ogniu”.[6]

Dokonując porównania armia polska to było jakieś 30-40 tysięcy żołnierzy, a np. niemiecka to 250 tysięcy ludzi nie licząc sprzętu o co najmniej kilka klas lepszego. W Polsce nie było już praktycznie żadnej fabryki uzbrojenia.

Po tzw. „przemianach” politycznych w latach 1989-1990 wprowadzano w kraju nad Wisłą liczne zmiany, poczynając od błyskawicznej redukcji poziomu oświaty[główni zasłużeni to pp. Handke, Gertych, Hall, Szumilas], służby zdrowia [Kopacz], armii. Celem głównym było niszczenie elit intelektualnych. W Polsce po Mordach Katyńskich, jeszcze nie odbudowano warstwy intelektualnej. Były nieliczne wyjątki ale generalnie dominowały byłe „elyty”. Naukę zniszczono w prosty sposób odbierając uczelniom możliwość nadawania stopni naukowych i przenosząc tę czynność do urzędów. Wszyscy profesorowie i wszelkie senaty uczelni zgodziły się na ten pomyśl niejakiej p. minister B. Kurdyckiej. W ten prosty sposób pierwszy stopień niszczenia narodu został dokonany. Doskonale przedstawia to w swoim wykładzie p. prof. Bogusław Wolniewicz.[7]

Od zamachu na WTC armia amerykańska znacznie się rozrosła. Powstały nowe bazy w Polsce, na Litwie, Węgrzech, w Bułgarii, Rumunii, Kosowie, Afganistanie,Iraku,Izraelu,Kirgistanie, Katarze i Bahrajnie. W samych Niemczech było 268 baz amerykańskich, w Japonii 124 z tego 60 powstało po wojnie Koreańskiej tj. po 1954 roku. W Korei Południowej było 87 baz. Generalnie armia amerykańska miała 1100 baz w 63 krajach i dysponowała 52 000 budynkami z odpowiednim zapleczem. Jak wiesz takie rzeczy kosztują.

Baza w Kosowie była największą bazą USA w Europie. Stacjonowało tam ok. 10 000 żołnierzy. W Rumunii rozpoczęto budowę stałej bazy lotniczej w Deveselu w pobliżu Caracala. Inne kraje nie posiadały baz, ani Chiny, ani Indie, ani żadne z państw Ameryki Południowej. Rosja posiadała kilka postsowieckich w byłych krajach Związku. Budżet wojskowy Rosji był natomiast 15-krotnie niższy aniżeli USA. Wszystkie Kraje świata wydawały na armię mniej więcej 50% tego co USA. Do zagospodarowania tak olbrzymiego majątku potrzeba było odpowiedniej ilości ludzi. Armia USA miała grubo ponad milion żołnierzy.[8]

W celu uzależnienia większej ilości ludności, a jednocześnie zmniejszenia generalnie populacji wprowadzono rozmaite pseudomedyczne pojęcia wywodzące się z tzw. Zdrowia Publicznego. Zdrowie Publiczne to typowy twór z peryferii medycyny dla ludzi , którzy chcą dobrze zarabiać nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za swoje czyny. Działania z zakresu Zdrowia Publicznego natomiast w sposób istotny okradały budżet przeznaczony na leczenie, a składający się z przymusowych podatków.

I tak, już w latach 1940. oszukano społeczeństwo poprzez wmówienie mu, że stosowanie fluoru jest sposobem walki z próchnicą zębów. Generalnie chodziło o pozbycie się wysokotoksycznego odpadu. Fluor był odpadem w produkcji aluminium oraz przy produkcji sześciofluorouranu do bomby atomowej. Składowanie fluoru na specjalnych składowiskach było bardzo kosztowne, a zdrowie ludzi nic nie kosztuje, jeszcze można na nim zarabiać. Wprowadzono więc fluor do past do zębów, do wszelkiego rodzaju płynów do dezynfekcji, a nawet podawano tabletkowany dzieciom w szkołach. Jak mówi przysłowie „głupota nie zna granic”. Niby kochające matki – lekarki i pielęgniarki truły własne dzieci tylko dlatego, że wmówiono im o korzyściach takiego działania.

To bezmyślne postępowanie ogółu doprowadziło do wyhodowania nowej choroby jaką jest cukrzyca szczególnie u młodocianych. Jak twierdzili ok. 2013 roku fachowcy na cukrzycę chorowało w Polsce ponad 3 miliony ludzi, a leczenie ich kosztowało ponad 6 miliardów złotych czyli ok. 10 % budżetu przeznaczanego na leczenie całej populacji zamieszkującej Kraj nad Wisła. Zobacz w jaki sprytny sposób stworzyli sobie źródło dochodu. Specjalnie zatrudniano stomatologów i innych specjalistów jako tzw. doradców rządowych, a których zadaniem było namawianie społeczeństwa do fluoryzacji.

Wprowadzono nawet specjalne pojęcie śmierci mózgowej aby można było od żywych pobierać organy do przeszczepów. Od zmarłych się nie nadawały. Ten termin prawny – śmierć mózgowa – nie miał nic wspólnego z rzeczywistą wiedzą medyczną, był uknuty przez prawników w celu zwiększenia dochodów korporacji farmaceutycznych. Tak zresztą było z innymi „procedurami” i wymyślaniem chorób np. ADHD, zakazem opalania się itd. Już w latach 1970. byłem świadkiem obudzenia się ludzi ze śpiączki pourazowej, chociaż wszyscy dookoła w klinice twierdzili, że nic z tego chorego już nie będzie. Ale przemysł transplantacyjny to olbrzymie zyski. Za to zupełnie nie zwracano uwagi na przewlekle trucie ludzi np. fluorem dodawanym do past do zębów pod pretekstem walki z próchnicą.

W celu utrzymania dużych grup ludności w posłuszeństwie wprowadzono pojęcie multi-kulti i na siłę zmieniano religię. Starano się wprowadzić jednakowe prawa na całym świecie, chociaż podstawowa wiedza historyczna wykazywała, że nie jest to możliwe. Już Biblia opisywała przypowieść o Wieży Babel, gdzie to Pan Bóg pomieszał wszystkim języki jak chcieli wchodzić w rolę Boga. Tym nie mniej „starsi i mądrzejsi” dokonywali karkołomnych cudów zmieniając każdorazowo nowe wydanie tej księgi. Przykładowo w starych wydaniach imię Boże JHWH było wymieniane ok. 6800 razy i tak było przez wieki. Biblia kończył się zapisem, że ni kropki ni kreski zmieniać w niej nie wolno.

Nagle w XX wieku imię Boże zaczęło znikać z kolejnych wydań. A obecnie już go w ogóle nie ma. I to podobno robili ludzie wierzący.

W języku polskim mieliśmy na każdy budynek kultu religijnego własną nazwę. I tak Kościół katolicki odprawiał modły w kościele, muzułmanie modlili się w meczecie, protestanci w zborze, prawosławni w cerkwi, żydzi w synagodze. Aż tu nagle mas media , szczególnie tzw. głównego nurtu, pod koniec XX wieku wszystkie te budynki zaczęły nazywać kościołami. Oczywiście częściowo było to spowodowane kontrolowanym upadkiem oświaty, ale przede wszystkim realizacją sprytnego planu ekumenizmu, czyli zrównania wszystkich wierzeń i religii. Chodziło o stworzenia jednej nowej „zielonej” religii. Ty będziesz widział to już dokładniej co z tego planu wyszło. Duża ilość agentów wywiadu komunistycznego i nie tylko, wśród księży ułatwiała taką działalność. Kościół katolicki w Polsce nie potrafił się oczyścić z chwastów. Nie ujawniono w jakim stopniu to właśnie ci agenci byli odpowiedzialni za te deprawacje i nagonkę na Kościół. Doprowadzało to do jego marginalizacji. Dodatkowo wznoszone budowle zupełnie zrywały z tradycją, co odstraszało ludzi starszych, a pozostało bez wpływu pozytywnego na młodych. Widać było wyraźnie, że „starsi i mądrzejsi” zdecydowali, a reszta miała tylko wykonać to co trzeba.

Jednocześnie rozpoczęto nagonkę na księży pod rozmaitymi pretekstami. Widać było wyraźnie, że ta nagonka jest centralnie sterowana, ponieważ ten sam przypadek był w różnych gazetach opisywany pod inną datą. Stwarzało to wrażenie, że co chwilę coś się dzieje. Badania natomiast przeprowadzone w Niemczech wykazały, że na 280 000 przypadków księża katoliccy byli zamieszani tylko w 100 przypadkach, a wyznawcy innych religii i nauczyciele, policjanci w pozostałych tysiącach. Ale o tym pisać nie było można. To się nazywało „cicha wojna”, wojna o umysły i zmysły. Niestety jak możesz się przekonać w Polsce ta wojna została przegrana.[9]

Autor: dr Jerzy Jaśkowski
Kontakt: CTTTRLKOQ -->http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra
CTTTRLKOQ -->http://wolnemedia.net/zdrowie/mk-ultra- ... -kontrola/
CTTTRLKOQ -->http://radtrap.wordpress.com/tag/mk-ultra/
CTTTRLKOQ -->http://www.mindspring.com/~txporter/sec3.htm
[2] CTTTRLKOQ -->https://www.youtube.com/watch?v=-QamjGI_nXQ
[3] CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Koneczny
CTTTRLKOQ -->http://biblio.ojczyzna.pl/HTML/AUTORZY-Koneczny.htm
CTTTRLKOQ -->http://pl.wikiquote.org/wiki/Feliks_Koneczny
[4] CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Janczarzy
[5] CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Księga_rekordów_Guinnessa
CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Ireneusz_Sekuła
CTTTRLKOQ -->http://wiadomosci.wp.pl/query,ireneusz% ... &_ticrsn=3
[6] CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Kondotier
CTTTRLKOQ -->http://sjp.pl/kondotierzy
CTTTRLKOQ -->http://www.cda.pl/video/68802c0/Helikop ... -lektor-PL
[7] CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogusław_Wolniewicz
CTTTRLKOQ -->https://www.youtube.com/watch?v=ArF5a_zUa5Q
CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Kudrycka
[8] CTTTRLKOQ -->http://pl.wikipedia.org/wiki/United_States_Army
[9] CTTTRLKOQ -->http://logansweek.com/2013/04/16/vaccin ... ia-health/
CTTTRLKOQ -->http://gaia-health.com/gaia-blog/2013-0 ... ain-found/
CTTTRLKOQ -->http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22945624
CTTTRLKOQ -->http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21543463
CTTTRLKOQ -->http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20385067
CTTTRLKOQ -->http://www.polishclub.org/2013/08/13/dr ... konczenie/
CTTTRLKOQ -->http://polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=3&t=22863
CTTTRLKOQ -->http://www.frech.org.pl/
CTTTRLKOQ -->http://zenobiuszsamotnywilk.wordpress.c ... asila-sie/
CTTTRLKOQ -->http://www.prisonplanet.pl/multimedia/f ... 1975437484
CTTTRLKOQ -->http://www.prisonplanet.pl/multimedia/f ... 1827640773
CTTTRLKOQ -->http://www.prisonplanet.pl/multimedia/f ... p444399777
CTTTRLKOQ -->http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_tech ... 1497328647
CTTTRLKOQ -->http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_tech ... 2024199343
CTTTRLKOQ -->https://www.youtube.com/watch?v=qmYS-8zJK1w
CTTTRLKOQ -->http://dakowski.pl//index.php?option=co ... &Itemid=80
CTTTRLKOQ -->http://dakowski.pl//index.php?option=co ... &Itemid=53
CTTTRLKOQ -->http://dakowski.pl//index.php?option=co ... Itemid=119
CTTTRLKOQ -->http://wirtualnapolonia.com/2011/01/05/ ... haterowie/
CTTTRLKOQ -->http://dakowski.pl/index.php?option=com ... &Itemid=53
CTTTRLKOQ -->http://www.kontestacja.com/?p=episode&e=1782

Źródło: CTTTRLKOQ -->[url=http://wolnemedia.net/polityka/cicha-wo" onclick="window.open(this.href);return false;]http://wolnemedia.net/polityka/cicha-wo ... adomosc-3/[/url]


Zobacz na:
Jak dobija się gospodarkę polską od 1989 roku - Mathis Bortner

Za 2 mld dolarów sprzedali polskie banki wraz z 66 mld dolarów w tych bankach...

Werwolf
« Last Edit: (Thu) 01.01.1970, 02:00:00 by Guest »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje