Author Topic: MBTI, czyli Myers-Briggs Type Indicator  (Read 2550 times)

Offline BladyMamut

  • Administrator
  • WyBudzony
  • *
  • Posts: 2 560
  • Reputacja: +12/-0
MBTI, czyli Myers-Briggs Type Indicator
« on: (Thu) 03.04.2014, 11:28:24 »
MBTI, czyli Myers-Briggs Type Indicator

MBTI, czyli Myers-Briggs Type Indicator – wskaźnik psychologiczny, służący do określenia typu osobowości. Jest rozszerzoną koncepcją Carla Gustava Junga, który zaobserwował, że osoby mają określone preferencje co do kierowania swojej energii i "ładowania baterii", sposobu zbierania informacji i podejmowania decyzji. W ten sposób określił on 8 typów osobowości. Isabel Briggs Myers i Katherine Cook Briggs rozwinęły pomysł Junga dotyczący hierarchii poszczególnych preferencji w każdym typie osobowości i dodały wymiar opisujący nastawienie do świata zewnętrznego. W ten sposób powstał uniwersalny 4 literowy kod opisujący dany typ psychologiczny, z którym co roku zapoznaje się ponad 2 miliony nowych osób.

Według MBTI nie ma złych ani dobrych typów osobowości, są one odmienne i unikatowe, ale wszystkie ważne w budowaniu różnorodności otaczającego nas świata.

Znajomość MBTI pozwala na uwolnienie potencjału drzemiącego w każdym z nas.

MBTI® pomaga odkryć, co najbardziej motywuje każdego z nas, pomaga identyfikować nasze mocne strony, unikalne talenty oraz potencjalne drogi rozwoju. Umożliwia lepsze zrozumienie i docenienie osób różniących się od nas oraz wskazuje na źródła wielu nieporozumień i konfliktów interpersonalnych.

Kod ten powstaje poprzez wybór jednej preferencji z każdego z 4 poniższych wymiarów:

* Skąd czerpiesz energię? Gdzie preferujesz kierować swoją uwagę?
Wymiar E-I
Ekstrawersja (ang. Extraversion) i Introwersja (ang. Introversion) Czy kierujesz swoją energię i uwagę na zewnątrz, czy też wolisz koncentrować się na swoim wewnętrznym świecie pomysłów i doświadczeń?
* W jaki sposób preferujesz gromadzić informację, jakim ufasz?
Wymiar S-N
Poznanie (ang. Sensing) i Intuicja (ang. iNtuition) Czy wolisz gromadzić informacje rzeczywiste i namacalne, mówiące o tym co naprawdę jest, czy też preferujesz koncentrację na całościowym obrazie i powiązaniach między faktami?

* W jaki sposób wolisz podejmować decyzje?
Wymiar T-F
Myślenie (ang. Thinking) i Odczuwanie (ang. Feeling) Czy przy podejmowaniu decyzji kierujesz się głównie logiką i sprawiedliwością, czy też wolisz bardziej subiektywny proces biorący pod uwagę harmonię i system wartości osób zaangażowanych?

* Jaki jest twój styl życia, pracy? Jak sobie radzisz z otaczającym cię światem?
Wymiar J-P
Osądzanie (ang. Judging) i Obserwacja (ang. Perceiving) Czy radzisz sobie z życiem w sposób zaplanowany, preferując "osąd" - to znaczy podjęcie decyzji, czy też preferujesz elastyczny styl życia związany z ciągłym otwarciem na nowe informacje?

Zgodnie z koncepcją Myers-Briggs Type Indicator ludzi można podzielić więc na 16 typów, nie są to jednak statyczne pudełka, a raczej dynamiczne systemy rozwijających się w ciągu całego życia 4 par preferencji:

   [row]
      [cell]ISTJ
ESTJ
ISFJ
ESFJ [/cell]
      [cell]ISTP
ESTP
ISFP
ESFP [/cell]
      [cell]INTJ
ENTJ
INTP
ENTP [/cell]
      [cell]INFJ
ENFJ
INFP
ENFP [/cell]
   [/row]


Wskaźnik MBTI jest często wykorzystywany do:
- Rozwoju organizacji
- Rozwoju i planowania kariery zawodowej pracowników
- Zarządzania zmianą
- Mentoringu
- Coachingu
- Zarządzania konfliktem
- Rozwoju inteligencji emocjonalnej
- Rozwijania cech przywódczych
- Zarządzania stresem
- Budowania zespołu

ISTJ

ISTJ (ang. Introverted Sensing Thinking Judging – Introwertyk Percepcjonista Myśliciel Sędzia) – jeden z typów osobowości według wskaźnika MBTI. Osoby o tym typie łączą introwersyjną percepcję z ekstrawersyjnym myśleniem. Przede wszystkim są skoncentrowane na wnętrzu, gdzie rozpatrują sprawy używając pięciu zmysłów; w dosłowny, konkretny sposób. Ich drugorzędny styl życia jest skierowany na zewnątrz, gdzie zajmują się sprawami racjonalnie i logicznie
ISTJ są cichymi i skrytymi osobami, lubiącymi poczucie bezpieczeństwa i spokojne życie. Mają silne wewnętrzne poczucie obowiązku, które daje im motywację do wykonywania zadań. Są zorganizowani i metodyczni, więc mają szansę powodzenia w każdym zadaniu, którego wykonania się podejmą. Zawsze dotrzymują obietnic, przez co zdarza się, że praca, którą muszą wykonać, nawarstwia się. Mogą mieć trudności z odmówieniem, kiedy zostanie na nich nałożona zbyt duża ilość pracy, ponieważ mają silne poczucie obowiązku. Z tego powodu często pracują długie godziny i mogą być nieświadomie wykorzystywani. Jeżeli ISTJ uważa, że zadanie, które ma wykonać, jest potrzebne, aby osiągnąć cel, będzie pracować przez długi czas, wkładając w to dużo energii. Będzie się jednak sprzeciwiać traceniu energii na coś, co według niego nie ma sensu. ISTJ wolą pracować samotnie i lubią być odpowiedzialni za to, co robią, ale jeżeli sytuacja tego wymaga, potrafią pracować zespołowo.
ISTJ są bardzo lojalni, wierni i niezawodni. Dużą wagę przykładają do szczerości i prawości. Są „dobrymi obywatelami”, na których można polegać w ważnych dla rodziny i wspólnoty sprawach. Są dobrymi rodzicami i poważnie traktują swoją rolę rodzica. Generalnie traktują sprawy bardzo poważnie, ale mają również niekonwencjonalne poczucie humoru i mogą lubić się bawić – szczególnie podczas rodzinnych i związanych z pracą spotkań.
ISTJ przejawiają tendencję do wierzenia w prawo i tradycje i oczekują tego samego od innych. Nie czują się komfortowo, łamiąc prawo i zasady. Uważają, że wszystko powinno być robione zgodnie z procedurami i planem, ale jeżeli zobaczą ważny powód dla wychodzenia poza ustanowiony sposób robienia czegoś, poprą ten wysiłek. Jeżeli ISTJ nie rozwinął dobrze swojej intuicyjnej strony, może stać się przesadnie obsesyjny na punkcie struktury i nalegać, żeby robić wszystko „zgodnie z podręcznikiem”.
ISTJ nie współgrają naturalnie ze swoimi uczuciami oraz uczuciami innych. Mogą czuć się niekomfortowo, wyrażając swoje emocje. Ich silne poczucie obowiązku i zdolność do zauważenia, co powinno zostać zrobione w każdej sytuacji, pozwala im jednak na pokonanie naturalnych zastrzeżeń i zwykle wspierają i troszczą się o osoby, które kochają. Jeśli zauważą emocjonalne potrzeby bliskich osób, robią wszystko, aby te potrzeby zaspokoić.
ISTJ mają zwykle wspaniałe poczucie przestrzeni i upodobania artystyczne. Ich domy często są gustownie umeblowane. Chcą być w otoczeniu, które spełnia ich potrzeby porządku i piękna.
Pod wpływem stresu ISTJ mogą wpaść w zły nastrój i skupiać się tylko na tym, co może pójść źle. Tracą wtedy swoją zdolność do rozpatrywania spraw spokojnie i rozsądnie.

ESTJ

ESTJ (ang. Extraverted Sensing Thinking Judging – Ekstrawertyk Percepcjonista Myśliciel Sędzia) – jeden z typów osobowości według wskaźnika MBTI. Osoby o tym typie łączą ekstrawersyjne myślenie z introwersyjną percepcją. Przede wszystkim są skoncentrowane na świecie zewnętrznym, gdzie zajmują się sprawami racjonalnie i logicznie. Ich drugorzędny styl życia jest skierowany do wewnątrz, gdzie rozpatrują sprawy używając pięciu zmysłów; w dosłowny, konkretny sposób.
ESTJ żyją w świecie faktów i konkretnych potrzeb. Żyją chwilą obecną, rozglądając się nieustannie po otoczeniu, aby upewnić się, że wszystko toczy się gładko i systematycznie. Przywiązują dużą wagę do tradycji i praw, mają swój zestaw norm i przekonań i oczekują tego samego od innych. Cenią kompetencję i sprawność i lubią szybko widzieć rezultaty swoich działań.
ESTJ naturalnie obejmują rolę liderów, ponieważ mają jasną wizję sposobu, w jaki wszystko powinno wyglądać. Są pewni siebie i agresywni. Mają talent do opracowywania planów i wiedzą, jakie kroki muszą zostać podjęte, aby wykonać zadanie. Zawsze są szczerzy, a ich przekonania są silne, więc czasami mogą być krytyczni i wymagający. Poważnie traktują swoje zobowiązania; wkładają wysiłek w prawie wszystko, co robią.
ESTJ lubią się bawić i mieć kontakt z ludźmi. Mogą być bardzo żywiołowi podczas wydarzeń towarzyskich, zwłaszcza podczas tych, które są skoncentrowane na rodzinie, lokalnej społeczności lub pracy.
ESTJ powinni uważać na swoją skłonność do bycia zbyt ścisłym i zorientowanym na szczegóły. Z natury przykładają dużą wagę do swoich własnych przekonań, więc powinni pamiętać, że ważne jest cenienie również opinni innych ludzi. Jeśli zaniedbają swoją stronę Uczuciową mogą mieć problem ze spełnieniem czyichś potrzeb intymności i nieświadomie ranić czyjeś uczucia, stosując logikę tam, gdzie jest potrzebne więcej wrażliwości emocjonalnej.
Pod wpływem stresu ESTJ często czują się odizolowani od innych i niezrozumieni. Mają wtedy problem z wyrażeniem słowami swoich uczuć, mimo że normalnie nie sprawia im to kłopotów.

ISFJ

ISFJ (ang. Introverted Sensing Feeling Judging – Introwertyk Percepcjonista Uczuciowiec Sędzia) - jeden z typów osobowości według wskaźnika MBTI. Osoby o tym typie łączą introwersyjną percepcję z ekstrawersyjnym czuciem. Przede wszystkim są one skoncentrowane na wnętrzu, gdzie rozpatrują sprawy, używając pięciu zmysłów; w dosłowny, konkretny sposób. Ich drugorzędny styl życia jest skierowany na zewnątrz, gdzie zajmują się sprawami zgodnie ze swoimi uczuciami wobec nich i według własnego systememu wartości.
Świat, w którym żyją ISFJ, jest konkretny i miły. ISFJ cenią harmonię i współpracę; są ciepli, rozważni i wrażliwi na uczucia innych ludzi. Mają bogate życie wewnętrzne, które nie zawsze jest oczywiste dla obserwatorów. Nieustannie pochłaniają informacje na temat ludzi i sytuacji, które są dla nich ważne, i przechowują je. Są w stanie na długie lata zapamiętać ze szczegółami ważną dla nich rozmowę albo czyjś wyraz twarzy.
ISFJ cenią bezpieczeństwo i uprzejmość oraz mają szacunek dla tradycji i praw. Wierzą, że systemy istnieją dlatego, że spełniają swoją rolę. Niechętnie robią coś nowym sposobem, jeśli nikt nie wytłumaczy im konkretnie, dlaczego ten sposób jest lepszy od wcześniej ustanowionej metody.
ISFJ lepiej uczą się, robiąc coś, niż czytając o tym. Cenią praktyczne zastosowanie, więc tradycyjne metody edukacji, które wymagają teoretycznego i abstrakcyjnego podejścia, mogą być dla nich uciążliwe.
Domy ISFJ często są pięknie i funkcjonalnie umeblowane, ponieważ osoby te mają dobrze rozwinięte poczucie przestrzeni, funkcjonalności i estetyki. Umiejętności te, powiązane z ich wrażliwością na uczucia innych, sprawiają, że często są osobami, które zawsze wiedzą, jaki prezent dać, aby odbiorca był zadowolony.
ISFJ są bardziej niż inne typy świadomi swoich uczuć, ale zwykle nie wyrażają ich. Niechętnie zdradzają również, że wiedzą, co czują inni. Jeśli jednak widzą, że ktoś potrzebuje pomocy, pomagają mu zrozumieć jego własne uczucia.
ISFJ mają silne poczucie odpowiedzialności i obowiązku, przy czym stawiają potrzeby innych ponad swoimi potrzebami. Cechy te sprawiają, że zawsze można polegać na osobach o tym typie. Powinny się one jednak nauczyć odmawiać oraz wyrażać i cenić własne potrzeby, ponieważ mogą stać się przepracowani.
ISFJ potrzebują pozytywnych opinii od innych. W razie ich braku oraz w przypadku bycia krytykowanym zniechęcają się i mogą się nawet załamać. Pod wpływem stresu wyobrażają sobie wszystko, co może pójść źle, i tracą wiarę we własne zdolności.

ESFJ

ESFJ (ang. Extraverted Sensing Feeling Judging – Ekstrawertyk Percepcjonista Uczuciowiec Sędzia) - jeden z typów osobowości według wskaźnika MBTI. Osoby o tym typie łączą ekstrawersyjne czucie z introwersyjną percepcją. Przede wszystkim są skoncentrowane na świecie zewnętrznym, gdzie zajmują się sprawami zgodnie ze swoimi uczuciami wobec nich i własnym systemem wartości. Ich drugorzędny styl życia jest skoncentrowany na wnętrzu, gdzie rozpatrują sprawy używając pięciu zmysłów; w dosłowny, konkretny sposób.
ESFJ kochają ludzi. Ich Percepcja i Osądzanie pozwalają im na zbieranie szczegółowych informacji o ludziach i zamienianie ich na osądy, które dają ludziom wsparcie. Bardzo łatwo przychodzi im zrozumienie czyjegoś punktu widzenia. ESFJ chcą być lubiani i uprzejmi i mają dar przyciągania do siebie ludzi.
ESFJ są odpowiedzialni i godni zaufania. Cenią bezpieczeństwo i stabilność i są skoncentrowani na szczegółach życia. Zwykle jako pierwsi zauważają, co powinno zostać zrobione. Są również ciepli i energiczni. Potrzebują poparcia innych, aby dobrze się czuć. Nie rozumieją nieuprzejmości, a obojętność ich rani. Chcą być cenieni za to, kim są i za to, co dają innym. Czasami ciężko im zaakceptować trudną prawdę na temat kogoś, o kogo się troszczą.
System wartości osób o typie ESFJ jest określany zewnętrznie. Mogą posiadać twarde moralne zasady, ale powstają one dzięki społeczności, w której żyją, a nie z powodu silnych wewnętrznych wartości.
ESFJ lubią kontrolować otoczenie. Najbardziej komfortowo czują się w zorganizowanym środowisku. Zwykle nie lubią robić rzeczy, które wymagają teoretycznego i abstrakcyjnego pojęcia. Lubią tworzyć porządek i struktury i są dobrzy w zadaniach, które wymagają takich umiejętności. Powinni uważać, aby nie kontrolować ludzi, którzy sobie tego nie życzą.
ESFJ mają szacunek do praw i zasad i uważają, że inni też powinni mieć. Są tradycjonalistami i wolą robić wszystko w ustalony sposób. Zdarza się, że ślepo wierzą zasadom bez zrozumienia ich.
Zawody zalecane dla ESFJ związane są z pracą z ludźmi - nauczyciel, menedżer, pracownik socjalny, logopeda, lekarz rodzinny, pielęgniarka, opiekun, księgowy itp.

ISTP

ISTP (ang. Introverted Sensing Thinking Perceiving – Introwertyk Percepcjonista Myśliciel Obserwator) – jeden z typów osobowości według wskaźnika MBTI. Osoby o tym typie łączą introwersyjne myślenie z ekstrawersyjną percepcją. Przede wszystkim są skoncentrowane na wnętrzu, gdzie zajmują się sprawami racjonalnie i logicznie. Ich drugorzędny styl życia jest skierowany na zewnątrz, gdzie rozpatrują sprawy używając pięciu zmysłów; w dosłowny, konkretny sposób.

Charakterystyka

ISTP lubią rozumieć sposób, w jaki wszystko działa. Są dobrzy w logicznych analizach i chętnie wykorzystują je w praktycznych sprawach. Lubią rozkładać rzeczy na części i sprawdzać jak działają.
ISTP mają duszę poszukiwacza przygód. Interesują ich motocykle, samoloty, skoki spadochronowe, surfing itp. Są całkowicie niezależni i potrzebują możliwości samodzielnego podejmowania decyzji. Nie podążają za zasadami; chcą robić wszystko „po swojemu”. Lubią być w ruchu, są spontaniczni, optymistyczni, szybko się przystosowują i szybko się nudzą. Zwykle mają dobre techniczne umiejętności i dobrą koordynację. Posiadają również naturalną zdolność koncentracji, która sprawia, że mogą być dobrymi sportowcami, tancerzami, czy muzykami. Zwykle nie mają problemów w szkole, ponieważ są introwertykami umiejącymi myśleć logicznie.
ISTP uważają, że ludzie powinni być traktowani sprawiedliwie. Są lojalni i wierni swoim przyjaciołom i nigdy nie robią niczego wbrew swoim zasadom.
Osoby o typie ISTP lubią i muszą czasami spędzać czas samotnie, ponieważ wtedy mogą „uporządkować” w swojej głowie wszystkie informacje, które zebrali ze świata zewnętrznego.
ISTP unikają osądzania na podstawie własnego systemu wartości, ponieważ uważają, że należy osądzać i podejmować decyzje na podstawie faktów. Nie zwracają uwagi na swoje uczucia i czasami ignorują je. Pod wpływem stresu mogą wybuchnąć złością lub czuć się przeładowani emocjami i uczuciami.

ESTP

ESTP (ang. Extraverted Sensing Thinking Perceiving – Ekstrawertyk Percepcjonista Myśliciel Obserwator) - jeden z typów osobowości według wskaźnika MBTI. Osoby o tym typie łączą ekstrawersyjną percepcję z introwersyjnym myśleniem. Przede wszystkim są skoncentrowane na świecie zewnętrznym,gdzie rozpatrują sprawy używając pięciu zmysłów; w dosłowny, konkretny sposób. Ich drugorzędny styl życia jest skierowany do wewnątrz, gdzie zajmują się sprawami racjonalnie i logicznie.
ESTP są otwarci, towarzyscy i entuzjastyczni. Żyją w świecie akcji, „tu i teraz”, są ryzykantami.

ISFP

ISFP (ang. Introverted Sensing Feeling Perceiving – Introwertyk Percepcjonista Uczuciowiec Obserwator) – skrót stosowany przy jednym z szesnastu typów Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).
ISFP to typ introwertywny z przewagą uczuć, doznaniowy, obserwujący.
Osoby o tym typie osobowości cechuje introwersja, kierowanie percepcji i działań na własne myśli, emocje. Podejście uczuciowe nakierowane jest na wnętrze, a interpretacja bodźców, wrażeń zmysłowych zaś na otocznie. Ludzie o takiej osobowości są obserwatorami, słuchaczami.
Osoby o typie ISFP zaznacza natura serdeczna. Są życzliwi, czuli, delikatni. I choć są silnymi "wrażliwcami", a ich przymiotem jest pewna otwartość – to zarazem cechuje ich pewna skrytość i rezerwa do otoczenia. ISFP są skromni, choć często ambitni. Preferują samodzielną pracę, najlepiej w samotności i głównie wtedy są najbardziej produktywni. Wykonując pracę samodzielną są zadowoleni będąc w pełni odpowiedzialnymi za jej przebieg i efekty. W codziennych relacjach ISFP mają znaczną tendencję do "stania pośrodku", gdyż nie chcą być ani najlepszymi, ani najgorszymi w grupie. Jest to powód, dla którego zwykle nie potrafią otwarcie krytykować ludzi, ani nie lubią uczestniczyć w sporach. Wręcz przeciwnie – cechuje ich natura pokojowa, czasem dyplomatyczna, potrafiąca unikać i zakańczać konflikty. ISFP dzięki głównym cechom charakteru potrafi prawie bez trudu sprawiać, aby inni stali się szczęśliwi, ma cierpliwość do wad innych, a w każdym nietakcie stara się odnaleźć też dobrą stronę.
Osoby o tym typie starają się cieszyć na ile to możliwe i chcą doświadczyć w swoim życiu jak najwięcej. Czas wolny spędzają najchętniej w towarzystwie najlepszych, szczególnie zaufanych przyjaciół lub przy muzyce lub książce. Nie przepadają za spotkaniami towarzyskimi liczącymi nawet nieznacznie większą grupę osób. Zachowanie ISFP czasem może być tak niezależne, że może wprawić w zakłopotanie i zdezorientować innych ludzi.
Praca i obszary, w których ma szansę zrealizować się typ ISFP to między innymi: artysta (malarz, poeta...), muzyk, psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, socjolog, nauczyciel, tłumacz, doradca, czy też ratownik.

ESFP

"Są to osoby bardzo towarzyskie, tolerancyjne i żywiołowe. Preferują pracę wymagającą elastyczności, spotaniczności, zdrowego rozsądku i współpracy z innymi. Widzą i akceptują sprawy takimi jakie są, lubią konkretne fakty i mają dobrą pamięć do szczegółów, przez co najlepiej uczą się na podstawie próbowania nowych umiejętności i doświadczenia, szczególnie jeżeli jest to związane ze współpracą z innymi osobami." (opracowanie Forid)

INTJ

"Osoby te motywuje perfekcyjne wdrażanie swoich oryginalnych pomysłów w życie. Są logiczne, krytyczne i pomysłowe. Mając wysokie wymagania wobec siebie i innych, nie przejmują się obojętnością czy krytyką. Jako jeden z najbardziej niezależnych typów osobowości, preferują robić większość rzeczy „po swojemu”. W sposób naturalny organizują „burze mózgów” podczas, których szybko dostrzegają wzory i powiązania." (opracowanie Forid)

ENTJ

"Osoby naturalnie i zdecydowanie przejmujące rolę lidera. Dążąc do kompetencji we wszystkim co robią, w sposób naturalny widzą wady i zalety, które bezpośrednio i szczerze komunikują innym. Zazwyczaj stawiają wysokie wymagania sobie i innym. Łatwo dostrzegając sprzeczność i nielogiczność istniejących systemów, opracowują własne procedury i strategie, które systemowo wprowadzają w życie. " (opracowanie Forid)

INTP

INTP (ang. Introverted Intuition Thinking Perceiving – Introwertyk Intuicyjny Myśliciel Obserwator) – jeden z szesnastu typów osobowości według wskaźnika MBTI.

Cechy charakterystyczne

INTP jest typem introwertycznym z przewagą myślenia, intuicyjnym i obserwującym. Osoby z tym typem są logiczne dla wszystkiego, co je interesuje. Do spraw podchodzą w sposób analityczny. W przypadku problemów jest to ich mocna strona, ponieważ potrafią dzięki temu sprawnie wyciągać wnioski na przyszłość. INTP posiadają też umiejętność głębokiego skupienia, która także umożliwia im rozwiązywanie problemów, o ile leżą w obszarze ich zainteresowań. Jest to typ cichy, powściągliwy, elastyczny oraz potrafiący się przystosować od sytuacji. Najczęściej jest nastawiony teoretycznie i abstrakcyjnie. INTP są pomysłowi, co ułatwia im tworzenie nowych koncepcji. Są samodzielni w działaniu, ale cechują ich także niskie umiejętności społeczne, brak interakcji i czasami także brak zainteresowania drugim człowiekiem.


ENTP

"Są to osoby szybkie, bystre, entuzjastyczne i pomysłowe. Łatwo widzą wady dowolnego stanowiska oraz nieustannie dążą do podnoszenia swoich kompetencji, dlatego często ‘dla zabawy’ argumentują i dyskutują, pytając „dlaczego?”, sprawdzając „za i przeciw”, niezależnie od tego czy zgadzają się z tym stanowiskiem, czy też nie. Prawie zawsze potrafią znaleźć logiczną przyczynę dla tego, czego pragną. Stymuluje je wyzwanie, nowe koncepcje oraz nowe możliwości, działają pod wpływem twórczego impulsu. Bywają niekonwencjonalne w podejściu , nudzi je rutyna. " (opracowanie Forid)

INFJ

"Osoby te inspiruje świat ideii. Będąc niezależnymi i oryginalnymi poszukiwaczami znaczeń i skojarzeń, pragną zrozumieć motywację innych osób, które wnikliwie obserwują. Motywuje je wewnętrzna wizja i wyznawane wartości, które cenią bardziej niż opinie innych osób na dany temat. W zorganizowany i zdecydowany sposób wdrażają swoje pomysły w życie, potrafią być uparte zwłaszcza gdy pomysły te mają służyć wspólnemu dobru. " (opracowanie Forid)

ENFJ

"Dla tych osób najważniejsze są inne osoby i relacje z nimi. Będąc idealistami, dążą do harmonii i życia w zgodzie ze swoimi wartościami. Dostrzegają potencjał prawie w każdej osobie, mogą być inspirującymi liderami. Są osobami uporządkowanymi i zorganizowanymi, mogą działać jak katalizator, organizując i łącząc poszczególne osoby wspierając je w rozwoju. Mimo naturalnej ‘krytyczności’, rzadko publicznie ją wyrażają. " (opracowanie Forid)

INFP

INFP (ang. Introverted Intuitive Feeling Perceiving – Introwertyk Intuicyjny Uczuciowiec Obserwator) – skrót stosowany przy jednym z szesnastu typów Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).
INFP to typ introwertywny z przewagą uczuć, intuicyjny, obserwujący.
Osoby o tym typie osobowości cechuje introwersja, kierowanie percepcji i działań na własne myśli, emocje. Podejście uczuciowe nakierowane jest na wnętrze.
Osoby o typie INFP są niezwykle lojalne i oddane wobec najbliższych im ludzi. Będące "wrażliwcami" szukającymi za wszelką cenę jedności z drugim człowiekiem i reagującymi na emocje innych, wykazują jednak silne pragnienie posiadania mocnego systemu wartości oraz sensu we własnym życiu. Osobowości INFP nie mogą obyć się bez życiowych priorytetów, którym mogłyby się oddać i za które mogłyby walczyć. Skrajni idealiści, przez co nie mogą szybko podjąć decyzji i często doznają rozczarowań z powodu swoich zbyt dużych oczekiwań.
Kolejną cechą, którą INFP zawdzięcza intuicji i zmysłowi obserwatora jest ogromna wyobraźnia i otwarty umysł. Są bardzo kreatywne i wyrozumiałe - wielu artystów posiada właśnie ten typ MBTI. Często bywają indywidualistami i same bez problemów tolerują inność wśród ludzi, o ile nie kłóci się ona z wyznawanymi przez nie wartościami. Na ogół wykazują szczególne talenty językowe i z reguły są bardzo dobrymi pisarzami.
Zalecane zawody dla INFP to: aktor, muzyk, pisarz, poeta, fotograf, socjolog, dziennikarz, działacz społeczny, psycholog czy producent filmowy.

ENFP

ENFP (ang. Extraverted Intuitive Feeling Perceiving – Ekstrawertyk Intuicyjny Uczuciowiec Obserwator) – skrót stosowany przy jednym z szesnastu typów Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).
ENFP to typ ekstrawertywny z przewagą uczuć, intuicyjny, obserwujący. Osoby o tym typie osobowości cechuje ekstrawersja, kierowanie percepcji i działań na otaczający świat i ludzi. Osoby z tym typem osobowości charakteryzowane są jako ludzie kreatywni, charyzmatyczni, spontaniczni, asertywni.
Zlecane zawody dla ENFP to: aktor, dziennikarz, dyplomata, doradca prawny, psycholog, muzyk, malarz czy pisarz.


Źródło: pl.wikipedia.org i www.forid.pl


Zobacz na:
Enneagram
https://forum.wybudzeni.com/index.php/topic,443.0.html
« Last Edit: (Thu) 07.08.2014, 11:52:22 by BladyMamut »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje