Author Topic: Woda - Wielka tajemnica (do poprawy)  (Read 3232 times)

Offline BladyMamut

 • Administrator
 • WyBudzony
 • *
 • Posts: 2 560
 • Reputacja: +12/-0
Woda - Wielka tajemnica (do poprawy)
« on: (Sat) 05.04.2014, 21:45:08 »
Woda - Wielka tajemnica

Woda - Wielka tajemnica (do poprawy)
https://www.youtube.com/watch?v=q2skxjWDksg

Film "Woda. Wielka Tajemnica" składa się z wypowiedzi wybitnych naukowców i badaczy z Rosji (m.in. Korotkov), Japonii (Emoto), Kazachstanu, Szwajcarii, Izraela, USA, Anglii, Austrii, Argentyny, Chin i Tybetu, którzy przedstawiają wyniki swoich badań i doświadczeń z wodą. Większość badaczy twierdzi, że woda posiada właściwości, które wykraczają daleko poza nasze zwykłe codzienne wyobrażenia...dzięki wodzie możemy dostrzec fakt, że nasze myśli wywierają wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

*****

Dzięki pracom japońskiego naukowca dra Masaru Emoto udowodniono, że woda ...żyje i ma zdolność rozpoznawania emocji i informacji oraz ich przechowywania. Dr Masaru Emoto urodził się w 1943 roku w Jokohamie, ukończył tam uniwersytet na wydziale nauk społecznych w zakresie stosunków międzynarodowych. W 1986 roku założył IHM Corporation w Tokio. W 1992 roku Open International University wręczył mu tytuł doktora w zakresie medycyny alternatywnej.
Emoto zainteresował się prowadzonymi w USA badaniami nad powiązaniami systemowymi wody w technologii mikro oraz analizą rezonansu pola magnetycznego. Od tej pory datuje się jego dążenie do odkrycia tajemnic wody. Wprowadził do swych badań nowoczesną technikę połączoną z najmocniejszymi mikroskopami pracującymi w wyjątkowo niskich temperaturach oraz ultraszybkie aparaty fotograficzne umożliwiające np. fotografowanie formujących się kryształów podczas zamarzania wody.

Wyniki jego badań były następujące: zdrowa woda tworzy sześciokątne struktury kryształów, a chora woda nie.

Kiedy dr Emoto koncentrował swoje myśli lub kierował w kierunku wody określony rodzaj muzyki, kryształy zamarzającej wody przybierały odmienne formy. Na przykład malował na szklankach z wodą japońskie znaki oznaczające miłość lub nienawiść albo kierował na nie muzykę Mozarta. W przypadku muzyki heavymetalowej lub słów negatywnych woda stawała się chora,
Quote
tworzyły się brzydkie formy kryształów lub nie było ich wcale. Tak zachowywała się woda z rurociągów, woda z zanieczyszczonych jezior i taka, która była wyjęta z mikrofalówki. Formy kryształów były asymetryczne lub po prostu szare. Natomiast przy muzyce Mozarta wszystkie kryształy były piękne. Jeśli zastanowimy się nad tym, iż 75 procent naszego ciała oraz 85- 90 procent naszego mózgu składa się z wody, to chyba nie dziwimy się, dlaczego ten świat tak wygląda...

Inaczej postrzega te kwestie dr Rupert Sheldrake, brytyjski pisarz i biolog, który uważa, że wszelkie oddziaływania pomiędzy systemami czy to organicznymi, czy też nie, są związane z ich inteligencją. Tę inteligencję można traktować jako zapis pamięci, który jest wszędzie, czy to w człowieku, czy też w budynku.

Dla uproszczenia możemy powiedzieć: wszystko składa się z informacji, czyli wszystko może być wymieniane na konkretne informacje. Prostym przykładem na tę tezę może być kamerton. Pomimo że, jak wskazują badania, każdy kamerton ma własny system, wymienia informacje z innym kamertonem. Wpływają one na siebie wewnątrz pola informacyjnego. Dla Ruperta Sheldrake'a jest to pole morfogenetyczne (morphe = kształt, genesis = powstanie, tworzenie się). Zgodnie z tezą Sheldrake'a, wszystko rozwija się zgodnie z zasadami tego pola, które jest holistyczne, tzn. wszystkie informacje znajdują się w każdej jego najmniejszej części.


Rys. 2,3,4
Fotografie kryształów wodnych zrobione przez dra Masaru Emoto - reakcja na muzykę Mozarta i słowa miłość i wdzięczność, a także reakcja na muzykę heavymetalową.


Niezwykłe kwantowe właściwości wodyWoda jest, najprawdopodobniej, niezbędnym składnikiem do powstania życia, i dzieje się tak dlatego, że charakteryzuje się ona niezwykłymi właściwościami. Jedną z nich jest np. fakt, że zamarzając zwiększa swoją objętość. Dzięki temu lód pływa. Gdyby tonął, jeziora i oceany zamarzłyby, a wówczas trudno byłoby sobie wyobrazić powstanie i ewolucję złożonych form życia.

Teraz George Reiter z University of Houston i jego koledzy odkryli kolejną niezwykłą właściwość wody. Przedstawili oni dowody sugerujące, że gdy uwięzimy molekuły wody w przestrzeni liczonej w nanometrach, powstaje „kwantowa” woda.

Dzieje się tak, gdyż molekuły wody mogą tworzyć pomiędzy sobą wiązania wodorowe. Ponadto elektrony w molekułach donorowych i akceptorowych są nie do odróżnienia, mogą zatem swobodnie się pomiędzy nimi przemieszczać. Gdy molekuły takie zostają uwięzione na małej przestrzeni, tworzą szczególny typ sieci elektronicznej. Powstaje zatem pytanie, czy taka sieć różni się czymś od zwykłej interakcji elektronów zachodzących w wodzie.

Reiter i jego zespół umieścili wodę w węglowych nanorurkach w temperaturze pokojowej i poddali ją bombardowaniu intensywnym strumieniem neutronów. Obserwując sposób rozpraszania się neutronów uczeni określali moment protonów znajdujących się wewnątrz nanorurek. Okazało się, że protony w wodzie zamkniętej w nanorurkach zachowują się odmiennie od protonów w wodzie znajdującej się w większym pojemniku. Odchylenie od dystrybucji momentów protonów od tego obserwowanego normalnie jest tak duże, że sądzimy, iż woda zamknięta w skali nano może być opisywana jako znajdująca się w jakościowo odmiennym stanie kwantowym – stwierdzili uczeni. Co więcej, nie wykluczają oni, że może istnieć jakiś rodzaj koherencji kwantowej w wodzie w skali nano. A jeśli tak, to w przyszłości prawdopodobnie uda się ją zmierzyć.

Odkrycie to może mieć kolosalne znaczenie dla zrozumienia otaczającego nas świata. Musimy bowiem pamiętać, że woda w organizmach żywych w bardzo wielu momentach zostaje zamknięta w skali nano. Na przykład wówczas, gdy przechodzi przez kanały jonowe błon komórkowych. Nie od dzisiaj wiadomo, że przepływ przez te kanały jest o wiele rzędów wielkości bardziej intensywny niż wskazują współczesne modele dynamiki płynów. Niewykluczone, że dzieje się tak właśnie ze względu na nowe właściwości kwantowe wody.

Reiter i jego koledzy zauważają jednocześnie, że nowo odkryte zjawisko występuje tylko wówczas, gdy woda jest otoczona przez neutralne molekuły, takie jak węgiel. Nie pojawi się ono w obecności wielu współcześnie używanych materiałów jak chociażby takich, wykorzystywanych do budowy membran do wymiany protonów np. w ogniwach paliwowych. To z kolei oznacza, że membrany takie można znacząco udoskonalić za pomocą węglowych nanorurek.

Autor: Mariusz Błoński
Zdjęcie: kool_skatkat
Na podstawie: Technology Review
Źródło: Kopalnia Wiedzy


ODKRYCIE MASERU EMOTO

Przed kilku laty japończyk Maseru Emoto w wyniku swoich eksperymentów odkrył, że woda reaguje na nasze myśli i słowa oraz że potrafi je odzwierciedlić. Zależnie od tego, jakie wysyłano słowa w kierunku kropli wody, jej kryształki po zamrożeniu ukształtowały się w zupełnie różne formy krystaliczne.

Masaru Emoto urodził się w 1943 roku w Jokohamie. Ukończył kierunek stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Ścisłych i Humanistycznych Uniwersytetu Jokohama. Pracował w firmie Chisan, potem w gazecie Chubu Yomiuru Shimbun, a w 1986 roku założył firmę IHM.

W październiku 1992 roku otrzymał tytuł i licencję doktora medycyny alternatywnej w Open International University. Zaczął badać zagadki wody po zetknięciu się z MRA, Analizatorem Rezonansu Magnetycznego, w USA.

Obecnie prowadzi badania wody znajdującej się w ludzkim ciele, wody w środowisku człowieka, wody na powierzchni Ziemi. Jest kierownikiem Głównego Instytutu Badawczego IHM, dyrektorem firmy IHM oraz przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Przyjaciół HADO IHM. Opublikował kilkanaście książek, a większość z nich stała się prawdziwymi bestsellerami. W marcu 2004 miała miejsce premiera hollywoodzkiego filmu fabularnego "What the bleep do we know", w którym odkrycia Masaru Emoto i ich konsekwencje zostały wplecione w akcję jako element odmieniający koleje życia głównej bohaterki. W wyniku coraz większego zainteresowania świata nauki tymi badaniami powstały filie Instytutu Badawczego IHM w Europie i w USA.

Masaru jako pierwszemu udało się doświadczalnie potwierdzić możliwość energetyzowania tzw. "materii nieożywionej" za pomocą naszych myśli. Wszystko jest wibracją, energia jest wibracją. Czym jest wibracja? Wibracja jest życiem. Tak twierdzi japoński badacz. To twierdzenie popiera powtarzalnymi doświadczeniami, związanymi ze sposobem krystalizacji próbek wody. Wykonał on szereg eksperymentów, które przeprowadzał wraz ze swoim zespołem badawczym. Rezultaty jego doświadczeń są zdumiewające, wręcz niewiarygodne. Próbki wody poddane wcześniej pozytywnym słowom czy myślą krystalizują zdecydowanie inaczej (wykazują niezwykłe piękno form) od tych, które poddane zostały myśleniu negatywnemu (są po prostu brzydkie). Wielkim osiągnięciem badacza jest to, że znalazł stosunkowo prosty sposób na wykazanie poprzez wizualizację, że woda magazynuje informacje. Wizualizację uzyskał poprzez zamrożenie próbki wody w temperaturze -5 stopni C. Tak skrystalizowaną wodę należy obejrzeć pod mikroskopem powiększającym co najmniej 400-krotnie.

Wodę pochodzącą z tego samego źródła poddawano oddziaływaniu różnych czynników, różnych rodzajów muzyki, naklejano na pojemniki napisy o różnym zabarwieniu emocjonalnym, ustawiano naczynia na różnych fotografiach i po jej zamrożeniu okazywało się, że obraz krystaliczny jest w każdym przypadku inny, co potwierdziło, że woda ma właściwość zapisywania w swojej strukturze dźwięków, obrazów, myśli i emocji. Jego rewolucyjna metoda fotografowania zamrożonych cząsteczek wody przekonuje nawet wielu największych sceptyków.

Masaru w swych publikacjach analizuje, jaki wpływ na nasze życie ma woda, z której korzystamy na co dzień ta w kranach i studniach i która nas otacza w rzekach, jeziorach, stawach; w jaki sposób woda odzwierciedla nasze działania, myśli, intencje; co zrobić, by woda była czysta i przyjazna ludziom. Dowodzi on, że energię naszego życia możemy świadomie kształtować, myśląc o wodzie, z której korzystamy, czyniąc przez to życie lepszym, a nasz świat bardziej przyjaznym.

Doniosłość odkryć Masaru Emoto staje się oczywista, jeśli uświadomić sobie, że woda stanowi około 70% składu organizmu dorosłego człowieka. Wnioski z nich płynące stały się przedmiotem badań w wielu już krajach. Teza, że woda może swoimi wibracjami wpływać na nasz organizm i my możemy wibracją myśli i słów wpływać na wodę, otwiera ogromny obszar możliwości. Pijąc wodę, możemy ją dobrą myślą nastrajać, by nam lepiej służyła. Możemy ją też naszą myślą i modlitwą oczyszczać w naturalnych zbiornikach wodnych. Tego rodzaju akcje mnożą się obecnie w wielu krajach. Coraz więcej osób podejmuje w skali globu działania mające na celu objęcie troską wody, tego podstawowego czynnika życia na naszej planecie (np. www.thank-water.net ).

W świetle powyższego jasne staje się znaczenie np. modlitwy przed posiłkiem - oczywiście nie takiej klepanej byle jak z pamięci, ale takiej odmawianej własnymi słowami z sercem. Jedzenie przeszło przecież różne koleje losu, nim trafiło na nasz stół i jego pole może być zdezorganizowane, chaotyczne, a przynajmniej nie dostosowane wibracyjnie do naszego. Takie duchowe nastawienie, świadome jedzenie jak i przygotowywanie posiłków ma więc duże znaczenie, dostraja wibracje pokarmu do naszych własnych i powoduje, że wraz z jego odżywczymi składnikami wnikają w nas pozytywne wibracje. Natomiast wszelkiego rodzaju kłótnie, zawistne myśli, włączanie telewizora, z którego nadawane są negatywne obrazy podczas przygotowywania i jedzenia posiłków sprawia, że dosłownie zjadamy wibrującą w nich negatywną energię.

Możemy również wyobrazić sobie, jak wygląda woda w naszym organizmie (i w organizmach naszych dzieci) gdy pijemy wodę wodociągową, a do tego jesteśmy wściekli, zestresowani, lub gdy oglądamy brutalny film, słuchamy muzyki niosącej w słowach agresję, lub po prostu oglądamy dziennik telewizyjny w większości z negatywnymi wiadomościami.

Na jednym z wykładów Emoto ktoś z widowni podzielił się wynikami następującego doświadczenia. W eksperymencie tym gotowany ryż włożono do dwóch słoików. Następnie każdego dnia do jednej próbki mówiono "Dziękuję", a do drugiej "Ty głupku". Obserwacje prowadzono przez miesiąc. W wyniku eksperymentu ryż do którego mówiono "Dziękuję" częściowo sfermentował i zaczął wydzielać przyjemny aromat. Natomiast ten, do którego mówiono "Ty głupku" sczerniał, zgnił i wydzielał wręcz okropny odór. Później to samo doświadczenie wykonało więcej osób i uzyskały one identyczne rezultaty.

Przeprowadzono też eksperyment z przeniesieniem informacji zawartej w olejkach do aromaterapii - rumiankowego i koperkowego - na próbki wody. W wyniku tego kryształy wody przypominały swym kształtem kwiaty, z których wykonano olejki - można powiedzieć, że kryształy potrafią również odzwierciedlić kształt substancji.

17 stycznia 1995 r. w Hanshin-Awaji w Kobe wystąpiło silne trzęsienie ziemi. Trzy dni później z wody pobranej z wodociągów w Kobe wykonane zostały zdjęcia kryształów lodu. Wyglądało na to, jakby woda przejęła strach, panikę i wielkie cierpienie, które ludzie odczuwali bezpośrednio po trzęsieniu ziemi. Kryształy były całkowicie zniekształcone. Odzwierciedlały to, co przeżyli ludzie. Trzy miesiące później ponownie pobrano próbki z wodociągów. Stało się to w okresie, gdy do Kobe płynęła pomoc i sympatia z całego świata. Badania zdawały się wskazywać na to, że woda również wchłonęła te uczucia.

70% powierzchni naszej planety to powierzchnia oceanów, woda występuje w postaci chmur, mgieł, mamy wodę deszczową, głębinową, wodę z jezior i mokradeł, lodowce, wieczne śniegi w wysokich górach, pokrywy lodowcowe na biegunach.

Poniżej kilka przykładowych zdjęć:

Masaru Emoto bada jaki wpływ na nasze życie ma woda, z której korzystamy na co dzień - ta w kranach i studniach - i która nas otacza - w rzekach, jeziorach, stawach:


Znając doskonałe efekty muzykoterpii, Emoto wykonał doświadczenie, pokazujące jaki wpływ ma muzyka na wodę. Umieścił wodę destylowaną pomiędzy dwoma głośnikami, na czas jednej godziny. Następnie wodę zamroził i sfotografował jej kryształy. Poniżej zdjęcia efektów doświadczenia.Emoto z zespołem naukowym przeprowadził doświadczenie, jak myśli i słowa wpływają na kształt kryształów destylowanej wody. Okazało się, że istnieje duża różnica pomiędzy wykrzyczanym ze złością - "Ty głupku", a powiedzianym przyjaźnie - "Ty głuptasie". Zdecydowano się więc przeprowadzić badania wody poddanej działaniu słowa pisanego. Wodę rozlewano do dwóch takich samych szklanych buteleczek. Potem na jedną z nich naklejano kartkę z wydrukowanym słowem np. "dziękuję". Na drugą butelkę naklejano słowa np. "ty głupcze" i pozostawiano butelki na jedną noc. Następnego dnia wodę zamrażano i fotografowano uformowane kryształy.
Kryształy powstałe z wody opisanej hasłem "Adolf Hitler" wyglądają podobnie, jak kryształy, które poddane zostały działaniu słów - "Czynisz mnie chorym" i "Zabiję cię". Za każdym razem rezultat badania był taki sam - miedzy dwiema butelkami wykryto zauważalne różnice.Japoński naukowiec Masuro Emoto jest więc autorem jednego z najbardziej sensacyjnych odkryć przełomu tysiącleci. Udowodnił naukowo, że materia to nie wszystko, gdyż najważniejszy jest przenikający ją duch, który - jak dalece wydawałoby się to nieprawdopodobne - w określonych sytuacjach w przejmujący i aż nadto wyrazisty sposób potrafi zamanifestować swoją obecność. Gdzie? W zwykłej, a może raczej należałoby powiedzieć: niezwykłej wodzie, którą na co dzień traktujemy bezrefleksyjnie, instrumentalnie, przedmiotowo.

W Polsce można nabyć książkę Masaru Emoto pt.: " Woda - obraz energii życia".
Zawiera wiele zdjęć, opisanych doświadczeń i wniosków na tematy w skrócie wyżej opisane.

Źródło: darmowa-energia.eko.org.pl
« Last Edit: (Mon) 18.05.2015, 22:49:55 by Anomalia »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje

Offline BladyMamut

 • Administrator
 • WyBudzony
 • *
 • Posts: 2 560
 • Reputacja: +12/-0
Re: Woda - Wielka tajemnica
« Reply #1 on: (Sat) 05.04.2014, 21:45:59 »
Woda strukturalna (do poprawy)
 
Według doktora habilitowanego Michała Tombaka woda ma ogromny wpływ na ludzki organizm. Każdy z nas pragnie być wiecznie młodym, każdy z nas marzy o zatrzymaniu procesów starzenia się. Starzenie się organizmu zaczyna się wewnątrz nas. Jedną z istotniejszych przyczyn starzenia się jest woda, którą pijemy, na której przyrządzamy posiłki.
 
 Komórki naszego ciała, nasza krew, nasz mózg w 70% składają się z wody. Kiedy pijemy dużo słodkich napojów, herbaty, kawy, piwa, wody mineralnej, to zawsze powinniśmy pamiętać, że nasz organizm nie jest "ogniskiem", do którego można wrzucić cokolwiek wszystko się spali"

Woda znajdująca się w organizmie ludzkim nosi nazwę strukturowanej. Według dr Michała Tombaka każdy płyn, który dostaje się do naszego ciała musi być przetworzony i oczyszczony. Podczas tego procesu organizm traci znaczną ilość energii. Musimy ciągle pamiętać, że nasze zdrowie zależy od tego ile energii organizm zużywa na obsługiwanie samego siebie. Im więcej energii tracimy na przetworzenie niepotrzebnej naszemu organizmowi wody, tym mniej energii pozostaje na regenerację komórek i walkę z chorobami".

-woda utrzymuje odpowiednią wilgotność w gałce ocznej,stawach itp.
 
-stan uwodnienia ma również zasadnicze znaczenie dla działalności enzymów i przemian metabolicznych (przemiana materii) w komórce
 
-picie dużej ilości świeżej, czystej wody jest jednym z najbardziej niezbędnych działań, jakie należy stosować dla zachowania zdrowia. Dorosły potrzebuje dziennie około 2 do 3 litrów płynów.[/b]
 
Coca – coli, kawy i mocnej herbaty nie należy jednak brać pod uwagę, gdyż działają jak środki moczopędne, wzmagają funkcję nerek i powodują utratę wody. Również napoje z dużą ilością soli mineralnych, jak np. niektóre wody mineralne i lemoniady wzmagają pragnienie zamiast je gasić.
 
Powinieneś wiedzieć, że wzmożone pragnienie jest sygnałem alarmowym dla organizmu, że znajduje się on w niebezpieczeństwie. Z wiekiem bodziec ten jest coraz słabszy. Dlatego u osób starszych może łatwiej dojść do odwodnienia organizmu. Poza tym w starszym wieku nerki funkcjonują mniej wydajnie. Wymagają one większej ilości płynów, aby oczyścić krew z końcowych produktów przemiany materii. Z tego powodu osoby starsze powinny pić wodę niejako „profilaktycznie”, a nie tylko wtedy, gdy odczuwają pragnienie.
 
-Woda pomaga skórze i nerkom w usuwaniu toksyn oraz stymuluje i przepłukuje wątrobę.
 
-Istotne jest więc picie dużych ilości czystej wody niezbędnych do ciągłego płukania m.in. komórek wątrobowych i odprowadzania toksyn.
 
-Ponadto zmiękcza stolec i przyśpiesza przechodzenie odpadów przez jelita, jednocześnie usuwając z nich toksyny.

 
Woda stanowi ten niezbędny składnik, którego brak najszybciej powoduje śmierći w który organizm musi być zaopatrywany. Śmierć następuje zwykle po 5 dniach odwodnienia. Wysokiej klasy sportowiec może stracić w ciągu 2 godzin nawet do 5 litrów wody. Dziennie organizm traci ok. 3 litrów wody, a więc musimy mu jej dostarczyć tyle samo.
 
Woda jest potrzebna do oddychania, woda nawilża wdychane powietrze, woda chroni i amortyzuje ważne dla życia narządy – i nie tylko narządy (zwróć uwagę na rolę wód płodowych w czasie ciąży!), woda umożliwia przemianę pożywienia w energię.

Źródło

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l9jHAOc1JD0[/video:vavmnwax]

http://www.youtube.com/watch?v=obTyLa2x1BI[/video:vavmnwax]

II. Właściwości

Zanim przejdziemy do własności trzeba powiedzieć, że koncentracja (a dokładniej koncentracja jonów wodoru w aktywowanej wodzie) mierzona jest wartością pH . Skala wartości pH zmienia się w tej wodzie tylko od 0 do 14. Woda z  instalacji wodociągowej jest neutralna i posiada wartość 7 pH. Jeśli wartość ta jest wyższa to woda jest alkaliczna (zasadowa). Praktycznie stosujemy wodę zasadową o wartości 8,0 -10,5 pH. Jeśli wartość pH jest mniejsza od 7,0 to woda ma odczyn kwaśny. W praktyce stosujemy wodę z odczynem kwaśnym o wartości pH 2,5 do 5,5. Różnica koncentracji większa niż 0,5 nie odgrywa żadnej roli.

1. Woda „martwa”

Woda z odczynem kwaśnym (anolit) jest nazywana  wodą „martwą” i jest  bezbarwna, przeźroczysta o kwaśnym zapachu i smaku. Woda ta jest doskonałym środkiem bakteriobójczym i dezynfekującym.  Spowalnia bioprocesy organizmu, obniża ciśnienie krwi, działa uspakajająco, poprawia sen, zmniejsza bóle stawów, ponieważ ma działanie rozpuszczające sole. Przy regularnym płukaniu jamy ustnej ustępują krwawienia dziąseł, jama ustna jest dobrze dezynfekowana, kamień nazębny zostaje powoli rozpuszczany. Dezynfekuje doskonale materiały opatrunkowe, bieliznę, buty, owoce, jarzyny, pomieszczenia a nawet ziemię na grządkach i w doniczkach.
 
Leczy bardzo efektywnie katar, zatrzymuje u człowieka, ptactwa i u zwierząt biegunkę. Panie mogą łatwo same wyprodukować sobie tak reklamowaną i drogą wodę o odczynie kwaśnym 5,5 pH i używać jej do mycia. Anolit wnika szybko do skóry dobrze ją nawilżając.
 
Oprócz odczynu kwaśnego woda ta naładowana jest dodatnio około 0,9-1,0 V co wzmacnia jej oddziaływanie. Jeśli będzie się ją magazynować w hermetycznie zamkniętych naczyniach to zachowuje swoje własności do 2 tygodni.

2. Woda „żywa”

Woda zasadowa (katolit) nazywana jest wodą „żywą” i zaraz po aktywacji jest cieczą mętną, Dopiero po kilkunastu minutach wytrącone sole i wapno opadają na dno i woda staje się klarowna. Im więcej różnych związków w wodzie, tym więcej osadu. Tym sposobem otrzymujemy też efekt oczyszczenia wody. Woda żywa jest bardzo miękka i w smaku przypomina deszczówkę Jest doskonałym stymulatorem i środkiem wzmacniającym. Wspiera bioprocesy organizmu, podnosi łagodnie ciśnienie krwi, wspiera przemianę materii, poprawia apetyt, przyspiesza trawienie, dodaje energii i rześkości. Goi szybko i efektywnie różnego rodzaju rany łącznie z wrzodami żołądka, rany odleżynowe, rany tropikalne. W wodzie alkalicznej ożywają zwiędnięte kwiaty, warzywa, które utrzymują później długo swoją świeżość wyglądając jakby były świeżo zebrane. Nasiona, które zamoczymy w tej wodzie przed wysianiem kiełkują szybciej. Regularne podlewanie tą wodą polepsza i przyspiesza zbiory. Woda ta jest również dobrym środkiem do płukania i prania.

Żywa woda jest naładowana ujemnie napięciem ok. 0,7-0,9 V. Swoje własności traci szybciej niż woda o odczynie kwaśnym, ale przy przechowywaniu w naczyniach hermetycznych (bez kontaktu z powietrzem) zachowuje swoje własności jeden tydzień.

Anolit i katolit mają różne własności, które z powodzeniem wykorzystywać można w codziennym życiu. Po zmieszaniu obu wód otrzymamy z powrotem wodę neutralną.

Woda alkaliczna (żywa) jak i woda o odczynie kwaśnym (martwa) podłóg swoich własności elektrochemicznych  jest bardzo podobna do płynów znajdujących się w organizmie (krew, limfa) dlatego szybko włącza się do życiowych procesów organizmu. Jest szczególnie ważne, że jest to produkt natury, który aktywuje uzdrawiające siły organizmu.

III Zastosowanie przy problemach zdrowotnych

1.   Angina
2.   Przewlekłe zapalenie migdałów
3.   Reumatoidalne zapalenie stawów
4.   Stwardnienie tętnic kończyn dolnych
5.   Bóle stawów rąk i nóg
6.   Zapalenie oskrzeli
7.   Bronchit
8.   Astma
9.   Zapalenie wątroby (hepatitis)
10.   Zapalenie jelita grubego
11.   Zapalenie żołądka
12.   Hemoroidy
13.   Paradontoza,
14.   Zapalenie dziąseł
15.   Robaczyca
16.   Rany pooperacyjne i ropiejące
17.   Bóle głowy
18.   Alergie
19.   Alergiczne zapalenie skóry
20.   Grypa
21.   Grzybica skóry
22.   Skaza
23.   Czerwonka
24.   Zaparcia
25.   Zgaga
26.   Bóle zębów
27.   Przykry zapach nóg
28.   Kaszel
29.   Zapalenie pochwy
30.   Zapalenie spojówek
31.   Jączmień
32.   Wygładzanie zmarszczek
33.   Katar
34.   Oparzenia
35.   Puchnięcie rąk i nóg
36.   Zapalenie ucha
37.   Nadciśnienie tętnicze
38.   Niedociśnienie
39.   Niemoc płciowa
40.  Złamania kości
41.  Biegunka
42.   Osteochondroza (zapalenie chrzęstno-kost.)
43.   Wylew krwi do mózgu
44.   Porażenie
45.   Wzmocnienie systemu immunologicznego
46.   Profilaktyka chorób onkologicznych
47.   Ostre zapalenie wirusowe
48.   Bezsenność
49.   Nadpobudliwość
50.   Odleżyny
51.   Łuszczyca
52.   Zapalenie korzonków nerwowych
53.   Podrażnienia skóry
54.   Żylaki
55.   Pęknięcia skóry na piętach
56.   Salmonella
57.   Cukrzyca
58.   Łojotok skóry twarzy
59.   Zakrzepowe zapalenie żył
60.   Poprawa trawienia
61.   Pielęgnacja skóry ciała
62.   Pielęgnacja włosów
63.   Egzema
64.   Liszaje
65.   Nadżerka szyjki macicy
66.   Wrzody żołądka, dwunastnicy
67.   Trądzik młodzieńczy
68.   Trądzik różowawy
69.   Ropnie
70.   Zapalenie gruczołu krokowego
71.   Gruczolak prostaty
72.   Wypadanie włosów
73.   Opryszczka
74.   Odkażanie

IV. Zastosowanie w gospodarstwie domowym

1.    Dezynfekcja ubrań, bandaży, łazienek
2.    Dezynfekcja jajek, gleby
3.    Likwidowanie osadów
4.    Odtłuszczanie powierzchni szyb
5.    Ożywianie zwiędłych kwiatów
6.    Przedłużanie świeżości owoców i warzyw
7.    Wybielanie pożółkłych rzeczy, np]UWAGA!
W przypadku poważniejszych problemów zdrowotnych należy zgłosić się do swojego lekarza a wodę aktywowaną należy traktować jako środek profilaktyczny i wspomagający leczenie.

Źródło


Uwaga. Leczenie nie uznawane przez medycynę naukową. Stosujesz na własną odpowiedzialność.

Odkrycia dokonano w roku 1985 w Instytucie Złóż Naftowych w Taszkiencie, przez zespół uzbeckich uczonych, wśród których był też Polak dr nauk chemicznych Adam Mariampolski. Odkrycia dokonano przypadkowo, w czasie prac nad innym tematem trwającym ponad 20 lat. Prowadząc badania nad elektrolizą wody znaleziono dwie odmiany wody - kwaśną i alkaliczną. Wodę kwaśną nazwano "martwą", a alkaliczną "żywą". Wodą "kwaśną" podlewano nasiona bawełny - nie rosły. Powtórzono zabieg wodą "żywą" i rośliny zaczęły rosnąć, okazale kwitnąć, a pąki były dorodniejsze od bawełny uprawnej. Rozpoczęto więc prace badawcze. Zastosowano wodę "żywą" w budownictwie rozprowadzając nią cement - nie tężał przez siedem dni, ale lepiej zespalał elementy budowlane nie zmieniając ich właściwości.

Potem zaczęto podlewać zioła. Okazało się, że rosły szybciej, bardziej się krzewiły, były dorodniejsze i odporne na choroby. Robotnicy chętnie pili tę wodę oraz przemywali okaleczenia rąk. Ponieważ woda była zbierana do wielkiej kadzi, a jest tam klimat gorący, więc niektórzy kąpali się w tej wodzie dla ochłody. Wówczas okazało się, że ci którzy chorowali na egzemę szybko powracali do zdrowia. Dla próby dokonano oprysków pola bawełnianego zaatakowanego grzybkiem i po kilku dniach grzybek zniknął. Tajemnicza woda czyniła cuda niezrozumiałe dla uczonych i po kilku eksperymentach zaczęto się nią interesować na poważnie. Obecnie zaczęto eksperymenty z wodą w ośrodkach medycznych. Rezultaty są zadziwiające i być może jest to "woda życia" na ziemi w czasie, gdy chemia nas kaleczy, a tylko niekiedy leczy.

Trochę danych, nie tylko technicznych

Urządzenie do "produkcji" wody należy wykonać (najlepiej samemu gdyż jedyne, produkcji litewskiej, dostępne na rynku kosztuje 380,00 zł.) z następujących materiałów:
• elektrody ze stali nierdzewnej 190×30×1,5 mm (nie może być miedź, aluminium, stal chromowa),
• woreczek z niefarbowanego brezentu o średnicy około 8 cm i wysokości 14 cm (mieści około 400 ml), można uszyć też woreczek z niefarbowanej bawełny, ale nie polecany gdyż jest za miękki. Wszystkie tkaniny farbowane dadzą wodę zatrutą chemikaliami stosowanymi przy barwieniu,
• naczynie szklane o pojemności 1 litra, wysokie tak, by elektrody zanurzyć w conajmniej 80%
• termometr o zakresie do 100°C,
• prostownik na diodach (U>300 V, I>5A). Ja swego czasu użyłem "BYP 680-300", odstęp między diodami nie może być mniejszy niż 40 mm.
Woda martwa - woda "kwaśna", wytwarza się przy anodzie (+), ma odcień złocisty, element Yang, odczyn pH poniżej 4, jest bogata w tlen, ma właściwości dezynfekcyjne, odwadniające, oddziaływuje na limfę.

Woda żywa - woda "zasadowa", wytwarza się przy katodzie (-), ma odcień mleczny, element Yin, odczyn pH powyżej 10, na działanie nawadniające i jest wchłaniana przez tkanki.

Przed przystąpieniem do "produkcji" należy namoczyć brezentowy woreczek. Woreczek wkładamy do szklanego naczynia i wlewamy do niego około 400 ml wody z kranu i do naczynia szklanego około 450 ml. Wkładamy elektrody, tak by jedna z nich znalazła się w brezentowym woreczku. W zależności jaką wodę chcemy wytworzyć - jeśli chcemy wytworzyć wodę "żywą" do woreczka wkładamy anodę (+), jeśli martwą - odwrotnie. Dlatego, że wodę z woreczka brezentowego będziemy zawsze wylewać, gdyż (nie wiem czemu) w jednym cyklu można produkować tylko jeden rodzaj wody. Wkładamy do naczynia termometr.

Uważaj, masz do czynienia z prądem o napięciu 230 V.

Włączamy prostownik, zachowując największe środki ostrożności gdyż mamy do czynienia z gołymi elektrodami i czekamy aż temperatura osiągnie 72°C. Wyłączamy prostownik z sieci, wyjmujemy elektrody, wylewamy wodę z brezentowego pojemnika do zlewu a pozostałą w szklanym naczyniu do oznakowanej (woda żywa, woda martwa) butelki. Spotkałem też opracowanie, w którym wodę "martwą" produkuje się w ciągu 7 minut, a "żywą" w ciągu 9 minut. Może to być przydatne dla tych, którzy nie maja termometru ale generalnie produkcja wody winna opierać się o wskazania termometru.

Wodę można podgrzewać, Zachowuje trwałość przez 7 dni a działanie wzmocnione do 7 godzin.

Zastosowanie

"Żywa" woda nie jest panaceum na wszystkie schorzenia, ale wiele z nich wyeliminuje w krótkim czasie bez konieczności stosowania leków. Wodę "żywą" i "martwą" należy stosować według poniższych wskazań tylko w razie potrzeby lecz nie można pić jej stale. W celu stosowania wody z ziołami można ja podgrzewać. Sproszkowane zioła należy rozprowadzać ciepłą wodą i stosować okłady. Taki kompres działa szybko i skutecznie, szczególnie w bólach stawów i oczu. Skuteczne działanie wody zaobserwowano w zatruciach lekami.

Pani Katarzyna nie była w stanie chodzić, pobierała leki rónocześnie od trzech lekarzy bez ich wzajemnej konsultacji. Miała opuchnięte całe ciało, niewydolność nerek i usztywnione nogi w stawach. Leczenie trwało 6 tygodni. Obecnie chora chodzi i czuje się dobrze. Zastosowano naprzemienne okłady na kończyny dolne: pierwszy dzień - okłady z wody "martwej", drugi - okłady z wody "żywej", trzeci - okłady z liści kapusty owinięte lnianym płótnem nawilżonym wodą "żywą". I tak przez 6 tygodni. Ponadto, w pierwszym dniu piła 3 razy dziennie po 1/2 szklanki wody "martwej", od drugiego dnia przez kolejne 7 dni po 1/2 szklanki wody "żywej" rano i wieczorem, a w południe zioła (bukwica - 50 g, melisa - 50 g i rzepik - 100 g). Po 7 dniach następowało 7 dni przerwy i znowu 7 dni picia wody "żywej".

Jak każda metoda, tak i ta ma swoich zwolenników i przeciwników i jest to słuszne, ponieważ nie każdemu można pomóc tą drogą. Każdy cierpiący człowiek sam w sobie jest jedyną istotą żyjącą na tym świecie i do każdego trzeba indywidualnie dobrać sposób w jaki chce się pomóc. Niektórym pomagają leki, innym zioła, a jeszcze innym "żywa" woda i dieta. Oczekujemy cudownych uzdrowień od tych, którzy chcą nam pomóc, jakoś nie pamiętając że latami nie dbaliśmy o własne zdrowie. Wiele osób od "żywej" wody oczekuje natychmiastowego działania nie przestrzegając przy tym diety.

W czasie kuracji wodą "żywą" należy wykluczyć z jadłospisu - wieprzowinę, podroby, sól, alkohol, prawdziwą kawę, słodycze, cukier - wówczas działanie wody będzie silniejsze.

Woda "żywa" działa oczyszczająco na cały organizm i jest nieprawdą, że wypłukuje mikroelementy z organizmu. Usuwa zbędne trujące substancje, szczególnie dobrze działa na nerki, a jej pozytywne działanie ma odzwieciedlenie w wynikach. Nasiona moczone w "żywej" wodzie szybciej kiełkują, są zdrowe i odporne na choroby. Zioła podlewane wodą "żywą" są aktywniejsze w działaniu. Dobrze byłoby rozpoczynać kurację z ubywaniem księżyca, zgodnie z biologicznym zegarem człowieka. Dlaczego zwracam szczególną uwagę na dietę? Otóż bardzo często słyszę od chorych, że brak czasu nie pozwala na ciepłe posiłki, a to jest błąd, za który płacimy utratą zdrowia. Nasz żołądek całą dobe winien być ciepły. Jeśli nie posiada stałego ciepła zabiera je innym organom. Stajemy się wychłodzeni, mamy zimne ręce i nogi, mamy dreszcze, zakłócenia w krążeniu krwi i w tym momencie nasze ciało zaczyna być chore.

Niekiedy można ogrzać się ziołami. Wiele osób popełnia błąd pijąc rumianek lub mietę. Te zioła na krótko ogrzewają nasz organizm, zioła te należy pić latem nigdy zaś jesienią czy zimą. Do ogrzanie zołądka należy pić rozmaryn, tymianek i majeranek. Można je łączyć z wodą "żywą", co daje dobre efekty. Niektórzy do ogrzania piją źle połączone gatunki herbaty - zawsze do czarnej herbaty należy dodać jaśminowej, gdy występuje duża potliwość ciała należy połączyć herbate zieloną z szałwią lub pokrzywą - daje zdrowie, zmniejsza potliwość a przy okazji leczy nerki.

Pytano mnie dlaczego często mówię o liczbie "7". Otóż odnowa organizmu następuje co 7 lat. Nasz organizm odbudowuje się bardzo powoli i ktoś urodzony w roku 1947 obecnie zaczął 7×7 i podąża do 49 roku życia, a więc jeszcze przez 5 lat może bardzo pomóc swojemu organizmowi dbając o swoje zdrowie. W tym okresie następuje biologiczna odnowa organizmu i od nas zależy zdrowie na dalsze lata. Dlatego nie można uleczyć choroby w trzy dni, która trwa już kilka lat. Woda "żywa" spełnia rolę oczyszczającą, dlatego trzeba wspierać organizm dietą i ziołami. Najlepsze połączenie ziół - 2, 3, 5, 7 i 9 (nie rozumiem tego, ale chyba chodzi o ilość łączonych ziół. przyp. aut.). Marzeniem byłoby, gdyby ktoś siłą woli rozpoczął kurację głodówkową 72-godzinną, szczególnie przy chorobach żołądka i wątroby. Organizm potrzebuje 72 godzin na oczyszczenie się z toksyn, a potem powoli używać "żywą" i "martwą" wodę wprowadzając lekkostrawne pożywienie.

O żołądku
Przy wrzodach żołądka dobrze jest łączyć sok z surowego ziemniaka z wodą "żywą" zwiększając z dnia na dzień proporcje: 1 dzień - 1 raz dziennie 1 łyżka soku i 1 łyżka wody "żywej", 2 dzień - 2 razy dziennie po 1/2 szklanki wody "martwej", 3 dzień - 2 razy dziennie po 2 łyżki soku i 2 łyżki wody "żywej", 4 dzień - 2 razy dziennie po 3 łyżki soku i 3 łyżki wody "żywej", i tak dalej do 1 szklanki. Można również łączyć wodę "żywą" z sokiem z surowej kapusty białej. Dotyczy to również chorych na owrzodzenie dwunastnicy. Bardzo zastarzałe owrzodzenia możemy leczyć pijąc sproszkowany korzeń żywokostu (20 g) i kozieradki (50 g), po 1/2 łyżeczki sproszkowanego ziela 2 razy dziennie popijając wodą "żywą". Można łączyć żywokost (20 g) z siemieniem lnianym (50 g).

O wątrobie
Jednak najważniejszym organem naszego ciała jest wątroba. Od zdrowej wątroby zależy niemal wszystko, która do odnowy biologicznej potrzebuje 3 lata (wówczas możemy mówić o zdrowej wątrobie). Medycyna Wschodu mówi, że w nagłych wypadkach należy przez 12 dni pić herbatę z natki pietruszki połączoną z wodą "żywą" i pić gotowaną pszenicę z hodowli biodynamicznej. Natkę pietruszki należy gotować 20 minut. Bardzo często pomiędzy godziną 13.oo a 16.oo wątroba potrzebuje "snu" i należy się położyć na kwadrans, by wątroba otrzymała potrzebną ilość krwi do pracy, a po kolacji należy wypić herbatę z majeranku z odrobina miodu. Najczęściej chorą wątrobę mają ludzie agresywni i znerwicowani. Agresja i złość blokują pracę wątroby.
Kobiety, które mają chorą wątrobę mają kłopoty w okresie menstruacji. Oprócz "żywej" wody należy stosować dietę i zioła. Jeśli nie mamy dość sił aby przeprowadzić kurację pietruszką i pszenicą, dobre efekty daje także dieta zbożowa i niekiedy odżywianie białym mięsem. Należy wykluczyć wywary mięsne i wieprzowinę. Zioła leczące wątrobę - sok z mniszka połączony z wodą "żywą", natka pietruszki, szałwia, estragon, rozmaryn, oman wielki, krwawnik, jasnota biała, berberys. Bardzo często "wątrobowicze" podczas pełni księżyca bywają agresywni i nierozważni. Trzeba ten okres przeczekać pijąc zioła.

O nerkach
Zadawano mi pytania dlaczego tak dużo mówię o nerkach. Otóż nerki są naszymi oczyma - tak twierdzą radiesteci i nie tylko. Zdrowe nerki, to zdrowe zęby, kościec i włosy. Nerki są odpowiedzialne za odnowę szpiku kostnego i tkanki mózgowej, każda nerka ma inne funkcje do spełnienia. Jeśli czerwieni nam się prawe ucho, to znaczy że lewa nerka jest słaba, jeśli lewe to prawa. Powinniśmy dbać o to, by nigdy nie dopuścić do przemarznięcia nerek. Stany lękowe, szczególnie u kobiet, blokują pracę nerek. Chcąc do leczenia nerek używac wody "żywej" kurację winniśmy rozpocząć pomiędzy pełnią a nowiem księżyca. Będzie to zgodne z biologicznym zegarem, gdyż księżyc wpływa na jakość krwi w nerkach.
Wiadomo, że księżyc powoduje przypływy i odpływy w morzach i oceanach, jest związany z istnieniem człowieka na ziemi. Żyjemy pod wpływem księżyca czy nam się podoba czy nie. Silniej jednak księżyc oddziaływuje na kobiety i jest ona z nim ściśle związana. Mamy cztery fazy księżyca i każda z nich niesie pewien rodzaj energii. Dlatego też leczenie chorób nerek należy z nimi synchronizować. Możnaby pokusić się o porównanie z księżycem swojej daty urodzenia i predyspozycjami do zachorowań. Jesteśmy cząstką natury i chorujemy tak jak żyjemy, od nas zależy nasze zdrowie, a stany lękowe to nie tylko choroby nerek.

Bardzo często pytania dotyczą zastosowania w leczeniu jarzyn. Otóż przy kamicy nerkowej trzeba połączyć sok z zielonych strączków fasoli z wodą "żywą" - 1/2 szklanki soku i 1/2 szklanki wody "żywej", połączyć i pić 2 szklanki dziennie. Również winogrona pobudzają działanie wątroby a leczą nerki. W ciągu dnia należy pić 2 szklanki soku między posiłkami. Oczywiście należy ograniczyć sól lub spożywać kamienną z domieszką mikroelementów. Zapomniany polski orzech laskowy jest cudownym środkiem w niewydolności nerek. Chorobom nerek towarzyszy bardzo często nadmierny zarost, szczególnie u kobiet, wówczas wskazane jest spożywanie orzechów laskowych.

Bardzo często chorobom nerek towarzyszą choroby pęcherza moczowego, w tym przypadku skuteczne jest zastosowanie wody "żywej" i "martwej" ponieważ nerki i pęcherz moczowy tworzą parę. Należałoby powiedzieć, że mamy 5 par organów, a to jest 10 bardzo ważnych, od których zależy nasze zdrowie i siła. Są to pary połączone ze soba energetycznie: [1] nerki - pęcherz moczowy, [2] serce - jelito cienkie, [3] wątroba - woreczek żółciowy, [4] płuca - jelito grube, [5] żołądek - śledziona i trzustka. Wszystkie wzajemnie się uzupełniają i choroba jednego z nich osłabia następny. Byłoby dobrze, znając nasz zegar biologiczny, przestrzegać pewnych wymagań stawianych przez naturę. Gdy mówimy o żołądku musimy pamiętać o związkach między organami. Oznacza to, że choroba z jednego przechodzi na drugi, pokrewny organ. Oznacza to również, że choroby płuc możemy leczyć nie tylko lekami doustnymi, ale również wlewkami do jelita grubego z "martwą" i "żywą" wodą, ponieważ są połączone energetycznie. Mówiąc o nerkach chciałam tez zwrócić uwagę na ciepłe okłady w okolicy nerek.

Wiele osób zadaje pytanie, czy w kuracji wodą "żywą" i "martwą" można również stosować masaż stóp? Oczywiście byłoby dobrze masować nie tylko stopy, bowiem na dłoniach mamy również odpowiednie receptory. Masując, pobudzamy odpowiedniki organów i następuje ich lepsze ukrwienie, a to jest warunkiem ich prawidłowego działania.

Co i jak leczyć wodą "żywą" i "martwą"

Angina      
• Co 4 godziny płukać gardło "martwą" wodą, po każdym płukaniu pić 1/2 szklanki wody "żywej" w ciągu 4 dni. Gorączka obniża się po jednym dniu a wyleczenie w 3 dniu.

Choroby kobiece (zapalenie, swędzenie, upławy)      
• Przez 4 dni, 2 razy dziennie pić po 1/2 szklanki wody "martwej". Podmywać się rano i wieczorem ciepłą wodą "martwą" przez 7 dni. Następnie przez 4 dni pić wodę "żywą" 1/2 szklanki dziennie.

Ciśnienie krwi - przywrócenie normalnego      
• Co 8 godzin przed posiłkiem pić 3/4 szklanki wody "żywej".
• 2 razy dziennie pić 1/2 szklanki wody "żywej" z 3 łyżkami soku z buraka czerwonego.

Depresja, stany lękowe, ból głowy      
• Sól litu rozprowadzić w 1/2 litra wody "żywej". Pić 2 razy dziennie przez 6 tygodni, 1 łyżeczkę na 20 minut przed posiłkiem.

Dziąsła - ropne zapalenie      
• Co 3 godziny płukać gardło i dziąsła wodą "martwą". Pić 3 razy dziennie po 1/2 szklanki wody "żywej". Choroba ustępuje w ciągu 2-3 dni.

Gardło - zapalenie (chrypka)      
• Co 3 godziny płukać gardło wodą "martwą", pić 2 razy dziennie po 1/2 szklanki wody "żywej". Poprawa następuje po 2 dniach.

Głowa - ból przewlekły      
• Wypić jeden raz 1/2 szklanki wody "martwej" i po 30 minutach 1/2 szklanki wody "żywej". Ból ustępuje po 60 minutach.

Gruczoł krokowy - obrzęk      
• Co 4 godziny w ciągu 9 dni na 30 minut przed posiłkiem pić 1/2 szklanki wody "żywej". Po kilku dniach wydziela się śluz, następuje częste oddawanie moczu, w ciągu 9 dni wyzdrowienie.

Grypa      
• 6 razy dziennie płukać gardło i wnętrze nosa wodą "martwą". Pić 2 razy dziennie po 1/2 szklanki wodę "żywą". Grypa ustępuje w ciągu doby.

Hemoroidy      
• Pęknięcia przemywać przez 2 dni rano i wieczorem wodą "martwą", po wyschnięciu przykładać tampony zwilżone wodą "żywą" co 3 godziny. Pić przez 1 dzień 2 razy po 1/2 szklanki wody "martwej". Ustępuje krwawienie, a po 2-4 dniach następuje zagojenie.

Jelita - nieżyt      
• Zrobić okład na podbrzusze z wody "martwej" o temperaturze 37-40°C. Po 15 minutach obmyć "żywą" wodą. Zabieg można powtarzać.

Jelito cienkie - zaburzenia      
• Płótno zwilżyć ciepłą "żywą" wodą i zrobić okład na 30 minut przed snem, wypić 1/2 szklanki wody "martwej". Okłady można stosować przez 3-4 dni.

Kolana opuchnięte      
• Rano i wieczorem - okłady z wody "martwej". Pić wodę "żywą" 2 razy dziennie po 1/2 szklanki przez 4-7 dni.

Korzonki nerwowe - zapalenie      
• W ciągu 7 dni, 3 razy dziennie, na 20 minut przed posiłkiem pić 3/4 szklanki wody "żywej". Bóle powinny ustąpić już w drugim dniu.

Liszaj      
• Rano obmyć chore miejsca ciepłą "martwą" wodą. Na noc zrobić okłady z wody "żywej". Pić 2 razy dziennie 1/2 szklanki wody "żywej" przez 3-6 dni. Choroba zanika powoli.

Nogi - obrzęk      
• Co 4 godziny pić 1/2 szklanki wody "żywej" przed posiłkiem przez 4 dni.

Nogi - potliwość      
• Przez 15 minut wymoczyć nogi w krochmalu. Po wyschnięciu moczyć nogi przez 20 minut w wodzie "martwej". Przemyć wewnątrz obuwie "martwą" wodą, Zabieg powtarzać co 2 dni do skutku.

Oparzenie      
• Jeżeli są pęcherze - przekłuć, przemyć "martwą" wodą. Po wyschnięciu (po około 10 minutach) zwilżać wodą "żywą" 4-8 razy w ciągu dnia. Po 24 godzinach ustępuje zaczerwienienie i szybko się goi nie pozostawiając blizn.

Rana ropiejąca      
• Ranę obłożyć lnianym płótnem zwilżonym wodą "martwą". Płótna nie odrywać, a zwilżać. Po wyschnięciu obłożyc płótnem zwilżonym wodą "żywą" i po wyschnięciu zwilżać przez 2 dni. Nastepnie zdjąć opatrunek i przemywać tylko "żywą" wodą. Rana goi się w ciągu 2-3 dni.

Samopoczucie - polepszenie      
• Rano i wieczorem pić po 1/2 szklanki wody "żywej" z 1 łyżeczką miodu spadziowego.
• 2 razy dziennie płukać jamę ustną martwą "wodą", raz dziennie wypić 1/2 szklanki wody "żywej".

Skaleczenie      
• Miejsce skaleczenia przemyć "żywą" wodą i założyć opatrunek.

Stawy - ból      
• Co 4 godziny pić 1/2 szklanki wody "martwej" w ciągu 2-3 dni przed jedzeniem. Ból ustępuje po 2 dniach.

Sterylizacja      
• Przedmioty skażone przemyć wodą "martwą" i osuszyć. Ciało również obmywać wodą "martwą" Można myć ręce i owoce. Woda "martwa" niszczy bakterie.

Stopy - zgrubienie skóry      
• Nogi moczyć w krochmalu około 15-20 minut i osuszyć. Następnie przez 20 minut moczyć w gorącej "martwej" wodzie, pocierając pumeksem zgrubienie. Po kilku kąpielach zgrubienia zostaną usunięte.

Szyja - zaziębienie      
• Lniane płótno zwilżone w ciepłej wodzie "martwej" nałożyć na ciało i okręcić wełnianym szalikiem. Okład zmieniać co 3 godziny. Pić 2 razy dziennie po 1/2 szklanki wody "żywej". Choroba ustępuje w ciągu 2 dni.

Trądzik      
• Przemywać chore miejsca ciepłą wodą "martwą" przed snem. Pić 2 razy dziennie po 1/2 szklanki wody "żywej". Zrewidować odżywianie. Choroba ustępuje po 3-7 dniach.

Twarz - higiena      
• Rano i wieczorem umyć twarz wodą "martwą", a następnie nacierać wacikiem zmoczonym w wodzie "żywej. Cera staje się jasna i znikają przebarwienia.

Wątroba - zapalenie      
• Co 3 godziny pić 1/2 szklanki "martwej" wody przez 3 dni. Następnie przez 2 dni pić wodę "żywą" 2 razy dziennie po 1/2 szklanki.

Uszy - szum, swędzenie
• Waciki zwilżone w ciepłej "żywej" wodzie wkładać do uszu wieczorem. Rano przemywać "martwą" wodą przez 3-4 dni.

Zęby - ból      
• Płukać jamę ustną wodą "martwą około 10 minut.

Żylaki      
• Krwawiące pęknięcia przemyć wodą "martwą". Następnie zmoczyć wodą "żywą" lniane płótno i obłożyć chore miejsca na 3 godziny. Pić 1 raz dziennie 1/2 szklanki wody "martwej" i następnie co 6 godzin 1/2 szklanki wody "żywej". Tak postępować przez 3 dni. Następuje rozszerzenie żył i rany zaczynają się goić.

Stany nowotworowe
Osłabienie organizmu
Niewłaściwe odżywianie
Brak mikroelementów      
• Preparat TP1 rozprowadzić w 1/2 litra wody "żywej", pić 2 razy dziennie łyżeczkę w czasie posiłku przez 6 tygodni. Następnie preparat TP2 rozprowadzić w 1/2 litra wody "żywej", pić 2 razy dziennie łyżeczkę w czasie posiłku przez 6 tygodni. Szczególnie wskazany w stanach pooperacyjnych, nowotworach żołądka i jelit.

Woda "żywa", "martwa" i zioła

Żyjemy w czasach, gdy na naszych oczach rodzi się powrót do przyrody i powrót do ziół. Przyroda dawała człowiekowi wszystko co najlepsze, jednak nie zawsze człowiek chciał przyjąć cudowne dary uzdrawiające. Gonił za chemią i naraz zrozumiał, że zawsze będzie wracał do ziół. W ostatnich latach bardzo wiele mówi się o ziołach, ich dobroczynnym działaniu na organizm człowieka. Napisano wiele prac na ten temat i każda z nich zawiera drogocenne wskazówki jak z ziół korzystać. Przecież jesteśmy cząstką przyrody i nie możemy o tym zapomnieć. Tą cząstką są też zioła, które zawsze żyją w zgodzie z nami. Dlatego chciałabym wyjaśnić jak doszło do moich spotkań z ziołami i wodą "żywą", na temat której pracę oddaje tym wszystkim, którzy zechcą pomagać z życzliwością i miłością cierpiącemu człowiekowi.

Wszyscy wiemy, że księżyc ma wpływ na życie naszej Matki-Ziemi i nas wszystkich. Czerwona barwa księżyca daje siłę naszym mięśniom, toń błękitnego nieba - nerwom mózgowym, złote słońce pomaga wątrobie itd. Zioła też rosną zgodnie z fazami księżyca, tak też działają na organizm ludzki. Zioła rosnące nad ziemią mobilizują siły witalne. Gdy księżyc idzie do pełni, wówczas zebrane skuteczniej działają, natomiast wszystkie zioła przeznaczone na korzeń należy sadzić i zbierać, gdy księżyc schodzi od pełni. Astrologowie powiadają, że zioła są pod wpływem planet, które nadają im siły witalne, a na ziemi tym planetom odpowiadają znaki zodiaku zawarte w czterech zywiołach: Trygon ziemi - Byk, Panna, Koziorożec - daje impuls sił kosmicznych w korzeń rośliny, Trygon wody - Rak, Skorpion, Ryba - daje wzrost liści i łodyg, Trygon powietrza - Bliźnięta, Waga, Wodnik - pobudza rozwój kwiatów, Trygon ognia - Strzelec, Baran, Lew - intensyfikuje wzrost nasion i owoców.

Dawniej zielarki nazywano czarownicami. Zbierały zioła nawet o północy przy pełni księżyca, wiedziały że choroba prędzej opuści ciało, gdy kurację zaczną z ubywaniem księżyca. Ludowe przekazy dziś znajdują potwierdzenia u naukowców i to są atuty ziół. Nasze mądre babcie bardzo dokładnie układały bukiet wiankowy ziół, aby poświęcić w dzień Matki Bożej Zielnej. Poświęcony wianek cały rok emanuje dobrymi siłami w takim domu. Jemiołę zrywały tak, by nie dotknęła ona ziemi i rok działała na zasadzie odpromiennika zawieszona u sufitu. Zielarki wiedziały, że złamania otwarte dobrze jest obłożyć młodą korą lipową rozgotowaną w słodkiej śmietanie - szybko się goi i zrasta. Dziś na proste zwichnięcia zakłada się gips - szkoda. Niewiele osób zastanawia się, jak należy robić mieszanki ziół. Byłam świadkiem sypania różnych ziół jedno w drugie. Trudno się dziwić, że są tak mało skuteczne. Zioła należy łączyć tak jak rosną w naturze.

Już będąc dzieckiem zastanawiałam się, dlaczego człowiek szuka pomocy u kilku zielarzy. Poznałam staruszkę w Białowieży, która mi wiele o nich opowiedziała, a do Pani - tak ja nazywano - zawiódł mnie mój ojciec, który również uczył mnie wszystkiego o ziołach. Zastanawialiśmy się, dlaczego te same zioła, zebrane w różnych miejscowościach działają różnie. Te wątpliwości pomogła mi wyjaśnić Pani z Białowieży w późniejszych latach. Każdy człowiek rodzi się pod określoną planetą i z przyznanymi mu ziołami na całe życie. To nie znaczy, że powinien chorować. Przyroda zawsze stara się naprawić błąd. Wówczas zaczęłam obserwować chorych, notować datę urodzenia oraz ich ulubione zioła. Okazało się, że człowiek często intuicyjnie lubi lub nie pewne zioła. Moje obserwacje trwają ponad 30 lat, ciągle poznaję coś nowego i czasami trzeba sięgać do ascendentu, aby dokładnie skomponować mieszankę. Dziś już wiem, dlaczego zioła są mniej lub bardziej skuteczne. Nie wszyscy pamiętają o tym, że człowiek jest cząstką przyrody i to nasz błąd.

Byłoby marzeniem robić napar z ziół wodą źródlaną. Dziś o to trudno. Zastanawiałam się nad wodą "żywą", o której opowiadano bajki. Od dzieciństwa odbierałam dotykiem rąk kojące lub zimne prądy idące od ziół. Tą metodą i wahadełkiem opracowałam połączenie ziół z "żywą" wodą wraz z tymi, którzy tę wodę zażywali. Po latach okazało się, że woda taka istnieje. Byłam ciekawa, co wyniknie. Zaczęłam na własny użytek wodą "żywą" podlewać kwiaty - bardzo ładnie rosły. Potem zioła w doniczkach. Jako herbatki używałam tylko ziół. Byłam zaskoczona wynikami. Herbatka z ziół podlewanych wodą "żywą" smakowała lepiej. Mam w domu drzewko figowe, które umierało po owocowaniu i ścięłam. Tak stało około miesiąca. Kiedy podlałam wodą "żywą", po kilku dniach urosły młode pędy, drzewko rośnie bardzo ładnie i tak zaczęła się moja przygoda z wodą "żywą".

Bardzo mało wiem o wzajemnym oddziaływaniu człowiek-zioła-woda "żywa". Mam nadzieję, że woda, źródło życia na Ziemi okaże się dobroczynną dla człowieka. Mogłam połączyć w całość wiadomości o ziołach z człowiekiem. Te opracowanie dotyczy ogólnego stosowania ziół z wodą "żywą" i "martwą", natomiast drugą część opracowałam dla tych, którzy zechcą samodzielnie, metodami rediestezyjnymi sami łączyć zioła według dnia urodzenia z "żywą" i "martwą" wodą. Mam nadzieję, że przyniesie to wiele dobrego dla człowieka. Przecież wiemy, że najwyższe działanie ziół jest wówczas, gdy zioła zostały zebrane zgodnie z kalendarzem biodynamicznym i z tej ziemi, gdzie sami wyrośliśmy i żyjemy. Jesteśmy cząstką tego skrawka ziemi. Pamiętajmy o tym zawsze i wszędzie.

Angina      
Zioła - liść orzecha (10 g), majeranek (15 g), tymianek (10 g), nagietek (20 g), eukaliptus, lipa (20 g), szałwia (15 g).
Leczenie - wypić 1 raz 1/2 szklanki wody "martwej", 3-7 dni płukać gardło 2 razy dziennie jednym z ziół zalanych wodą "martwą". Pić 2 razy dziennie 1/2 szklanki wody "żywej".
Efekty - w ciągu kilku godzin gorączka obniża się, a choroba ustępuje w ciągu 3-4 dni. Z eukaliptusa można robić inhalacje.

Anemia      
Zioła - pokrzywa (20 g), wilżyna (10 g), poziewnik (5 g), tobołki posp. (10 g), świetlik łąkowy (20 g),
owoc róży (20 g), ogórecznik (20 g), rzepik (15 g), bukwica (15 g).
Leczenie - wypić 1 raz 1/2 szklanki wody "martwej", następnie pić napar z ziół "żywą" wodą 2 razy dziennie po 1 szklance. Dodatkowo można 1 raz dziennie zjeść 1 łyżeczkę sproszkowanej kozieradki z miodem.
Efekty - przed kuracją sprawdzić morfologie krwi, po 7 dniach powtórzyć - wyniki będą lepsze. Można przedłużyć picie ziół do 2 tygodni.

Bezsenność      
Zioła - kolendra (10 g), owoc bzu czarnego (10 g), liść jeżyny (15 g), melisa (10 g), owoc jarzębiny (15 g),
liść borówki (5 g).
Leczenie - przed snem pić 1 szklankę naparu "żywej" wody z ziół przez 2-4 dni. Kuracje można powtarzać.
Efekty - organizm się wycisza i wraca sen.

Biegunka      
Zioła - zielona herbata (), szyjka rakowa ().
Leczenie - wypić 1/2 szklanki wody "martwej". Co 7 godzin zażyć 1/2 łyżeczki sproszkowanej herbaty lub szyjki rakowej (do wyboru) popijając 1/2 szklanki ciepłej "żywej" wody.
Efekty - bóle ustępują, biegunka ustaje.

Choroba popromienna      
Zioła - herbata zielona (15 g), pokrzywa (20 g).
Leczenie - przez 3 miesiące, 2 razy dziennie pić po 1/2 szklanki naparu wody "żywej" i ziół. Można używać naparu ze zwykłej wody w wypadku braku wody "żywej".
Efekty - wzmacnia, nie dopuszcza do powstania anemii, wzmacnia siły obronne organizmu.

Dziąsła zapalenie      
Zioła - kolanchola (), propolis ().
Leczenie - w ciągu dnia płukać jamę ustną 2-6 razy wodą "martwą" a potem roztworem wody "żywej" z propolisem lub kalancholą 1-2 razy.
Efekty - brak danych.

Głowa- ból      
Zioła - lipa (10 g), macierzanka (30 g), bukwica (20 g).
Leczenie - wypić 1 raz 1/2 szklanki wody "martwej", pić 2 razy dziennie 1/2 szklanki naparu ziół "żywą" wodą od 2 do 3 dni.
Efekty - po 15-20 minutach ból głowy ustępuje. W razie nawrotu bólu kurację powtórzyć.

Hemoroidy      
Zioła - cebula (), kora dębu (), len (), kozieradka (), perz (), płatki róży ().
Leczenie - w ciągu 2 dni pić 2 razy dziennie po 1/2 szklanki wody "martwej", następnie 1 raz dziennie 1/2 szklanki wody "żywej". Z naparu "żywą" wodą jednego z ziół robić przymoczki na chore miejsce lub tamponami z wody kilka razy dziennie przez 2-5 dni.
Efekty - krwawienia ustępują i zagojenie ran następuje w ciągu kilku dni.

Menstruacja- bolesna      
Zioła - kora kaliny (15 g), krwawnik (10 g), kwiat orlika (5 g) lub mięta pieprzowa (15 g).
Leczenie - wypić 1 raz 1/2 szklanki wody "martwej", następnie 1-2 dni przed okresem pić napar z ziół wodą "żywą" 2 razy dziennie po 1/2 szklanki.
Efekty - kuracje przeprowadzać przez okres 3 miesięcy przed okresem.

Moczopędne      
Zioła - perz (10 g), ogórecznik (20 g), wrzos (10 g), bławatek (10 g), ręcznica (15 g),
liść porzeczki czarnej (20 g), fiołek (10 g), liść poziomki (10 g).
Leczenie - napar z ziół "żywą" wodą" pić 2 razy dziennie po 1 szklance przez 3-4 dni.
Efekty - oczyszcza nerki.

Nerki- stan zapalny      
Zioła - ogórecznik ().
Leczenie - przez 1 dzień pić 3 razy po 1/2 szklanki wody "martwej" i następnie przez 3-6 dni napar z ogórecznika wodą "żywą" 2 razy dziennie po 1/2 szklanki.
Efekty - brak danych.

Nogi- bóle i obrzęki      
Zioła - podbiał (20 g), storczyk (10 g), rozmaryn (15 g), skrzyp (20 g), ogórecznik (20 g).
Leczenie - przez 1 dzień pić 2 razy po 1/2 szklanki wody "martwej", następnie 2 razy napar z ziół wodą "żywą" po 1/2 szklanki. Stosować 2-3 dni.
Efekty - bóle ustępują po drugim dniu kuracji, obrzęki po kilku dniach.

Oparzenia      
Zioła - kopytnik (10 g), podbiał (10 g), babka lancetowata (10 g), liść poziomki (10 g), dziewanna (10 g), mniszek (10 g), lebiodka (20 g).
Leczenie - chore miejsca przemyć wodą "martwą", potem w ciągu dnia robić okłady z naparu "żywą" wodą" jednego z podanych ziół. Okłady robić wyłącznie lnianym płótnem i po wyschnięciu powtarzać 3-4 razy dziennie.
Efekty - rany goją się bardzo szybko i nie ma blizn.

Rana ropiejąca      
Zioła - aloes (20 g), żywokost (15 g), kozieradka (10 g), torfowiec (15 g).
Leczenie - przemyć ranę wodą "martwą", następnie zrobić opatrunek naparem "żywej" wody jednego z ziół. Wyschnięty opatrunek nawilżać wodą "żywą". Robić to 2-3 razy dziennie.
Efekty - brak danych.

Serce- arytmia      
Zioła - melisa (15 g), kwiat głogu (20 g), wrzos (10 g).
Leczenie - 2 razy dziennie wypić 1/2 szklanki naparu ziół "żywą" wodą przez 6-7 dni.
Efekty - poprawa bardzo widoczna. Kurację można powtarzać co 2 tygodnie.

Skóra- liszaje      
Zioła - żywokost (15 g), kozieradka (10 g), skrzyp (5 g), barwinek (10 g), konopie (20 g),
korzeń pokrzywy (10 g), torfowiec (10 g).
Leczenie - w ciągu 2 dni rano obmywać chore miejsca wodą "martwą", następnie sproszkowane jedno z ziół połączone z wodą "żywą" nałożyć na lniane płótno i 2 razy dziennie robić ciepły okład na 15-20 minut. Stosować 2-7 dni.
Efekty - po pierwszym dniu ognisko choroby zanika, skóra wraca do zdrowia.

Spojówki- zapalenie
(jeczmień)       Zioła - [1] świetlik łąkowy (10 g), zielona herbata (10 g), bławatek (10 g),
[2] kozieradka.
Leczenie - rano przemyć oczy wodą "martwą", na noc okłady naparu wodą "żywą" jednego z ziół. Jęczmień znika po nałożeniu papki z kozieradki i "żywej" wody.
Efekty - brak danych.

Stawy- ból      
Zioła - liść brzozy (15 g), fiołek trójbarwny (20 g), szałwia (10 g), kwiat głogu (20 g), dziurawiec (10 g).
Leczenie - w ciągu 2 dni pić 2 razy dziennie po 1/2 szklanki wody "martwej", następnie od 2 do 7 dni pić 2 razy dziennie po 1 szklance naparu ziół wodą żywą.
Efekty - ciało się rozgrzewa, bóle ustępują.

Twarz higiena      
Zioła - bratek (20 g), lawenda (10 g), macierzanka (20 g), lilia (10 g), ogórecznik (20 g).
Leczenie - rano i wieczorem po umyciu twarzy i ciała, przemyć ciało i twarz wodą martwą. Po 10 minutach natrzeć ciało a twarz opłukać naparem z "żywej" wody i ziół dowolnie wybranych (można dodatkowo pić napar z macierzanki).
Efekty - twarz wygładza się i znikają przebarwienia.

Upławy białe      
Zioła - kwiat jasnoty (30 g).
Leczenie - 1 dzień pić 2 razy 1/2 szklanki wody "martwej", następnie pić 2 razy dziennie 1 szklankę naparu wodą "żywą" przez 3-4 dni.
Efekty - upławy ustępują w drugim dniu kuracji.

Wątroba- stan zapalny      
Zioła - dziurawiec (10 g), rozmaryn (5 g), majeranek (15 g).
Leczenie - 1 dzień pić 3 razy po 1/2 szklanki wody "martwej" a następnie przez 3-7 dni napar "żywą" wodą z ziół 2 razy dziennie po 1 szklance.
Efekty - bóle ustępują.

Woreczek żółciowy- zapalenie      
Zioła - kora kruszyny (10 g), tasznik (20 g), podróżnik k. (10 g), kocanka (15 g), melisa (10 g),
owoc róży (20 g), dziurawiec (10 g).
Leczenie - zrobić mieszankę z ziół. Pierwszego dnia pić 3 razy dziennie po 1/2 szklanki wody "martwej", następnie przez 3-7 dni napar wodą "żywą" z mieszanki ziół 2 razy dziennie po 1 szklance.
Efekty - bóle ustępują po dugim dniu kuracji.

Zaparcia      
Zioła - kwiat tarnika ().
Leczenie - napar z zioła wodą "żywą" pić 2 razy dziennie po 1 szklance.
Efekty - po kilku dniach zaparcia ustępują.

Ząb- ból      
Zioła - tatarak (5 g), kozieradka (5 g), podbiał (5 g).
Leczenie - najpierw kilkakrotnie przepłukać "martwą" wodą, następnie wodą "żywą" rozprowadzić jedno zioło zmielone na proszek i robić okłady. Kozieradkę można wkładać do wewnątrz do ubytku i może tam być do 3 dni.
Efekty - kozieradka tworzy naturalną plombę i działa przeciwbólowo w połączeniu z tatarakiem, leczy zapalenie okostnej.

Zgaga      
Zioła - tatarak (20 g), mięta pieprzowa (10 g), krwawnik (20 g).
Leczenie - rano i wieczorem przed posiłkiem pić napar "żywej" wody z ziół po 1/2 szklanki przez 2-3 dni.
Efekty - objawy ustępują po 1-2 godzinach.

Żylaki   
Zioła - mech leśny (30 g), rumianek (20 g), igliwie sosny (30 g), [Cz. Klimuszko].
Leczenie - chore miejsce przemyć wodą "martwą", następnie lniane płótno zmoczyć w naparze "żywej" wody i ziół i zrobić ciepły okład na 3-4 godziny 2 razy dziennie. Pić "żywą" wodę 2 razy dziennie po 1/2 szklanki przez 3-7 dni.
Efekty - bóle ustępują, rany goją się szybko. Kurację można przedłużyć.

Porażenie mózgowe- dzieci      
Zestaw I - poziewnik (15 g), pokrzywa (100 g), bukwica (20 g), świetlik łąkowy (10 g), ogórecznik (20 g),
rdest (15 g), wrzos (10 g), liść poziomki (30 g), melisa (30 g).
Zestaw II - tymianek (10 g), kwiat tarniny (5 g), rzepik (15 g), owoc róży (25 g), serdecznik (10 g),
kozłek k. (15 g), krwawnik (10 g).
Zestaw III (przyprawy) - kminek, majeranek, lubczyk, magnez, wapń, żelazo, cynk.
Zestaw IV (nalewka) - korzeń żywokostu (100 g), korzeń podróżnika (100 g), 1/2 litra spirytusu, 1/2 litra wódki żytniej.
Leczenie - Przede wszystkim należy wyłączyć z jadłospisu: wieprzowinę, czekoladę, cukier, wywary na kości i wędliny. Trzeba podawać jarzyny gotowane, kaszę jęczmienną, kaszę gryczaną, owies, pszenicę, proso - pod różnymi postaciami. Zmielone kasze na mąkę służą do sporządzania ciast i naleśników. Podawać także nasiona strączkowe mielone. Jeśli podajemy mięso, to czyste i bez kości (indyk, zając, baranina, ryby). Jajko 1-2 na tydzień. Kapiele w drożdżach, zioła podawać z wodą "żywą" lub bez. Zestaw I podawać rano, zestaw II na noc. Zestaw III w różnych ilościach dodawać do potraw (likwidują zaparcia i dostarczają mikroelementów). Nalewkę (zestaw IV) po kąpieli wcierać delikatnie w kręgosłup.
Efekty - dzieci z porażeniem mózgowym wymagają osobliwej pielęgnacji. Aby przywrócić zdrowie dziecku, trzeba cierpliwie i bardzo dokładnie wykonywać zalecenia z opisu. Pierwsze oznaki poprawy można zaobserwować po 6 tygodniach. Dzieci, które mają ataki drgawkowe powoli je tracą. Dzieci starsze trudniej prowadzić, a leczenie trwa od 1 do 3 lat.

Źrodło
« Last Edit: (Mon) 18.05.2015, 22:54:18 by Anomalia »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje

Offline BladyMamut

 • Administrator
 • WyBudzony
 • *
 • Posts: 2 560
 • Reputacja: +12/-0
Re: Woda - Wielka tajemnica
« Reply #2 on: (Sat) 05.04.2014, 21:46:47 »
SlŁA WODY ZE ŚWIĘTYCH ŹRÓDEŁ

Jacek Słomiński

Naukowcy nazywają ją H[sub:16ohorc4]2[/sub:16ohorc4]0. Zwykli ludzie traktują jak niezbędny do życia płyn. który jest uzupełnieniem pokarmu i służy do celów sanitarno-bytowych. Z fizycznego i chemicznego punktu widzenia budowa cząsteczek wody jest bardzo prosta. Jednak im bardziej jej się przyglądamy, tym więcej odkrywamy jej niezwykłych właściwości. Być może dalsze badania wody spowodują, że niektóre prawa fizyki trzeba będzie napisać na nowo.

Święta geometria

Terapeutka i wynalazczym niekonwencjonalnych urządzeń zdrowotnych Barbara Ciereszko od 10 lat konstruuje cncrgetyzcry wody, które zamieniają zwykłą wodę kranową na wodę źródlaną (patrz Nexus, nr 60). Jej urządzenia nie tylko oczyszczają wodę zc szkodliwych związków chemicznych oraz strukturyzują i energetyzują ją, ale także usuwają z niej chorobotwórcze bakterie i podnoszą poziom pH. Ten proces zachodzi w podobny sposób jak w przyrodzie. Najnowsze dzieło Barbary Ciereszko zmienia zwykłą wodę na zbliżoną do wód z uzdrawiających źródeł.
Urządzenie wykorzystuje energię kształtu. W jego wnętrzu zatopiony jest zespół elementów, które wytwarzają specyficzne pole energii.
—   Kształt sam w sobie promieniuje niewielką energią — wyjaśnia Barbara Ciereszko. Jeśli zamkniemy go w obudowie, jego energia wielokrotnie wzrasta. Tworzy się pewnego rodzaju samonapędzające się urządzenie, które nie ma określonego terminu ważności. Nad płytką i pod nią powstaje bardzo silny prawoskrętny nich wirowy, który korzystnie wpływa na pole energetyczne człowieka, oczyszcza je i energetyzuje.
Oddziaływanie różnych form geometrycznych i kształtów nosi nazwę geoenergii. Starożytni nazywali to boską lub świętą geometrią. Przejawia się ona we wszystkim - od najmniejszych cząsteczek po galaktyki. Tworzy wewnętrzną harmonię i równowagę w otoczeniu. Kiedyś ludzie o tym wiedzieli i stawiali budowle kierując się jej zasadami. Ta wiedza jest dziś na nowo odkrywana. Przy pomocy tej boskiej geometrii Barbarze Ciereszko udało się wygenerować bardzo korzystną energię, która wpływa na wodę.

Fotograficzna pamięć wody

Niezwykłe właściwości wody rozsławił japoński badacz dr Masara Emoto. W jego laboratorium wielokrotnie przeprowadzano eksperymenty polegające na fotografowaniu kryształków wody. Zaobserwowano pewną zależność - im bardziej naturalne i czystsze są źródła, z których pochodzi woda, tym kształty jej kryształów są regularniejsze.
Japońskiemu badaczowi udało się uzyskać dowody na to, że woda może magazynować nie tylko informacje, ale również uczucia i stany świadomości. Na jej strukturę wpływają subtelne energie ludzkich myśli, emocji oraz modlitwy.
Idee dra Emoto spowodowały duże zainteresowanie wśród innych naukowców. Najnowsze badania wywracają do góry nogami dotychczasową wiedzę na temat wody i jej właściwości.
—   Do niedawna uważano, że w wodzie najważniejsze są minerały — mówi Barbara Ciereszko. — Teraz mówi się, że najistotniejsza jest jej struktura i informacje, jakie w sobie zawiera, ponieważ te wszystkie informacje woda przekazuje potem człowiekowi. Zależą one od tego, z czym się ona zetknęła na swojej drodze.
Struktura wody to organizacja jej cząsteczek. Cząsteczki te łączą się w grupy, które nazwane są klastrami. Naukowcy doszli do wniosku, że te klastry są swojego rodzaju komórkami pamięci, w których woda zapisuje jak na twardym dysku to, co widzi, słyszy i odczuwa. Jej struktura, podobnie jak układ nerwowy, reaguje na każdy bodziec. W każdej komórce pamięci wody znajdują się 44 000 pól informacyjnych. Każde z nich odpowiada za inny rodzaj łączności ze środowiskiem. Będący grupą konkretnych cząsteczek klaster jest nietrwały. Ale jako pewna struktura, której cząsteczki mogą się wymieniać, może istnieć przez długi czas. To właśnie trwałość struktur}' klastrów potwierdziła hipotezę o tym, że woda może zapisywać i przechowywać informacje.

— Wodzie wystarcz)' dotknąć jakiejś substancji, aby poznać jej właściwości i zapisać je w swojej pamięci — mówi Barbara Ciereszko. — Zapisując nowe informacje, woda nabiera tych nowych właściwości, mimo iż jej skład chemiczny się nie zmienia.

Taka sama, a jednak inna

Austriak Johann Grander uważany jest za pierwszego twórcę urządzenia rewitalizującego wodę. Podczas prowadzonych przez wiele lat eksperymentów odkrył, że drgania wysokiej częstotliwości wytwarzane przez generator magnetyczny można w trwały sposób przenosić na wodę. Technologia Grandera wprowadza do wody za pomocą specjalnej aparatury pozytywne informacje, przywracając jej utraconą pierwotną energię i doprowadzając ją do stanu, w jakim była, zanim weszła w kontakt z zanieczyszczeniami cywilizacji przemysłowej. We wnętrzu urządzenia znajdują się komor}' napełnione informacyjną wodą Grandera o wysokiej częstotliwości. Przepływając obok niej. woda wodociągowa wchłania jej wibracje. Przekaz informacji odbywa się pod wpływem rezonansu bez żadnego fizycznego kontaktu obu płynów. Poziom energetyczny takiej wody mierzony w skali Bovisa wynosi 10000 jednostek, podczas gdy zwykła woda kranowa ma ich około 6000.

Analiza laboratoryjna nie wykazała żadnych różnic między wodą przed i po przejściu przez urządzenie Grandera, z jednym małym, dziwnym wyjątkiem - zmienia się jej napięcie powierzchniowe.

Rew italizatory Grandera są z powodzeniem wykorzystywane na całym świecie w wielu dziedzinach życia - od zdrowotnych i spożywczych po gospodarcze. Montowane przy basenach sprawiają, żc rzadziej trzeba wymieniać w nich wodę. Pieczywo produkowane z użyciem „ożywionej" wody jest smaczniejsze i dłużej zachowuje świeżość. Podlewane nią rośliny są dorodniejsze i nic wymagają tylu środków chemicznych. Użyta do celów technologicznych, na przykład w instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji, powoduje zmniejszenie osadzania się kamienia i rdzy. W zastosowaniach domowych technologia Grandera zmniejsza ilość środków chemicznych używanych do prania, mycia i higieny osobistej.

Istnieje też wiele udokumentowanych przykładów zdrowotnego wpływu wody Grandera, takich jak poprawa ogólnego samopoczucia, regulacja przemiany materii, wzmocnienie odporności organizmu, zanik alergii, chorób skóry, paznokci itp.
Energetyzujące wodę płytki Barbar}' Ciereszko działają na innej zasadzie, ale efekt jest taki sam. Woda poddana ich działaniu przeznaczona jest głównie do celów spożywczych.

Ostatni wynalazek Barbary Ciereszko nazwany przez nią Płytką P-9,5 może podnieść energię wody do poziomu prawie dwa razy wyższego od wody Grandera. Inne właściwości tej wody wręcz wprawiają w zdumienie.

Pamięć wody ze świętych źródeł

Z badań wykonanych przez Barbarę Ciereszko wynika, że wody z uzdrawiających źródeł są ..nasączone" bardzo wysoką energią. Zdumiewające jest jednak to, że te wody nie przekazują swoich cech ani nie pobierają cech innej wody. Posiadają wyłącznie swoje charakterystyczne wibracje. Barbara Ciereszko uważa, że tego typu wody znakomicie magazynują uzdrawiające energie.

Dr Emoto twierdzi, że woda z Lourdes nie ma specjalnych właściwości chemicznych i biologicznych. Posiada za to energię o bardzo wysokiej częstotliwości, którą można porównać do energii duchowej. Kryształki tej wody są wyjątkowo piękne i układają się niezwykle harmonijnie.

Atelier Ernsta Browna w Szwajcarii wykonało zdjęcia wody poddanej działaniu płytki P-9,5.

— Jej kryształy są wręcz niesamowite — mówi Barbara Ciereszko. — Woda przed działaniem płytki nie miała regularnej budowy kryształów. Ta sama woda po działaniu płytki tworzy kolorowe kryształy podobne w budowie do tych z uzdrawiających źródeł. Kryształ zbudowany jest z bryłek i sześciokątów. W niektórych tworzą się wzory w kształcie krzyża. Myślę, że woda w takich miejscach jest „programowana" przez modlitwę. Najbardziej skuteczne są modlitwy dziękczynne. Najwięcej uzdrowień notuje się w miejscach, gdzie już dziękowano za uleczenie. Być może ludzie przekazują wodzie swoją energię, gdy się modlą, i kiedy ją piją, doznają oczyszczenia i uzdrowienia. Takiej wody nie ma nigdzie w przyrodzie. To jest woda przekształcona przez człowieka mocą jego wiary i modlitw.


Zdjęcie kryształu wody poddanej działaniu płytki P-9,5 wykonane przez Ernsta Browna w Szwajcarii.

Barbara Ciereszko dysponuje również specjalistycznymi ekspertyzami innych laboratoriów. Wynika z nich, że woda poddana działaniu płytki P-9,5 staje się krystalicznie czysta po 24 godzinach, zmieniając sic w wodę heksagonalną. Obniża się w niej poziom szkodliwych metali ciężkich (żelazo, ołów, kadm, rtęć) oraz spada obecność toksycznych azotynów i azotanów, zaś pH podnosi się do około 8.

—   Płytka przede wszystkim oczyszcza wodę na poziomie pamięciowym mówi wynalazczym. — Taka woda od razu aktywizuje organizm. Oczyszcza go z toksyn oraz regeneruje i odbudowuje płyny, które otaczają komórkę. Wszystkie chore komórki otoczone są wodą rozbitą, martwą, natomiast zdrowe tak zwaną heksagonalną. Po dłuższym jej piciu ludzie czują fizycznie, jakby woda szła do chorych organów i się w nich wymieniała. Wodę tę można programować swoimi myślami i intencją tak. żeby nas oczyszczała, uzdrawiała oraz dodawała sił i energii.

Do picia wody poddanej działaniu płytki P-9.5 organizm należ)' przygotować. Ten czas wynosi od tygodnia do 6, a nawet 12 miesięcy w przypadku osób w miarę zdrowych. U starszych i chorych nieco dłużej. Nie mogą jej pić osoby po przeszczepach, z rozrusznikiem serca i chorzy po transfuzji krwi. Dzienna dawka nie powinna przetaczać 1,5 litra.

Nauka coraz śmielej mówi o energii i pamięci wody. Na tym między innymi opiera się homeopatia. W Polsce wielu lekarzy leczy tą metodą, nie przejmując się tym, że nic ma ona naukowego uzasadnienia. Najważniejsze dla nich jest to, że działa i pomaga ludziom.

Badania dowiodły, że wodna struktura organizmu człowieka jest identyczna ze strukturą wody znajdującej się w miejscu, w którym się on urodził. Dlatego całe życie jesteśmy związani z miejscem urodzenia. Pojęcie ojczyzny ma konkretną fizyczną wartość.

Zauważono, że na obszarach rozciągających się na przestrzeni tysięcy kilometrów wokół poligonów nuklearnych występuje czterokrotnie większa liczba samobójstw niż gdzie indziej. Przypisuje się to patologicznym zmianom w strukturze wody na tych terenach. Mózg w 85 procentach składa się z wody. Jeśli dostarcza się mu zdegradowany wybuchem płyn, pojawia się w nim konflikt wodnych struktur, który uszkadza bioplazmę mózgu. W rezultacie pozbawia to człowieka chęci do życia.

Rosyjscy naukowcy wykazali, że na tydzień przed zaćmieniem słońca zmienia się struktura tkankowa wody.

Prawie w każdym rosyjskim szpitalu znajduje się urządzenie do sterylizacji narzędzi, którego działanie oparte jest na aktywowanej wodzie. Spełnia ono swoje zadanie, chociaż nic bardzo wiadomo dlaczego.

—   To, co dotyczy wody i jeszcze do nie dawna było z naukowego punktu widzenia nonsensem, obecnie zaczyna być postrzegane inaczej — mówi Barbara Ciereszko. — Myślę, że to dopiero początek odkryć. Uważam, że im bardziej zbliżymy się do wody. tym więcej dowiemy się o nas samych.

Od redakcji:
Zainteresowanych dalszymi informacjami na powyższy temat odsyłamy na stronę internetowa Barbary Ciereszko zamieszczoną pod adresem <!-- w -->www.energiezycia.pl<!-- w -->. Skontaktować się z nią można pisząc na adres poczty <!-- e -->www.energiezycia.pl<!-- w -->[/url]


*******************


Dr Leonard Coldwell - To jest najzdrowsza woda do picia [PL] (4:45)
https://www.youtube.com/watch?v=V84N_5JudaY
« Last Edit: (Mon) 18.05.2015, 23:34:13 by Anomalia »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje