Author Topic: Katyń to pikuś  (Read 1272 times)

Ardek

  • Guest
Katyń to pikuś
« on: (Sun) 06.04.2014, 11:49:17 »
IPN ujawnia nieznaną dotąd zbrodnię dokonaną przez Stalina w 1937 roku

Zbrodnia nieznana, a kilkakrotnie większa od katyńskiej. O czym mowa? O zamordowaniu około 110 tys. Polaków. Jak mówi prof. Zdzisław Winnicki z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego – to był polski holokaust.

W czwartek w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa. Dotyczyła ona 75. rocznicy inicjacji zbrodni “operacji polskiej” w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej.

Latem 1937 roku szef sowieckiej bezpieki Nikołaj Jeżow wydał rozkaz eksterminacji Polaków. Z tego powodu aresztowanych zostało około 144 tys. naszych Rodaków. Z życiem uszło niespełna 30 tys. , reszta zginęła od strzału w tył głowy.

Nikt nie ma wątpliwości, że owa zbrodnia dokonana przez Stalina miała podłoże czysto narodowościowe. Zamordowani byli wszyscy, nie tylko Ci, którzy po układzie ryskim znaleźli się poza granicami Ojczyzny, ale i komuniści, którzy dotychczas próbowali stworzyć komunistyczną Polskę.

Jak powiedział podczas konferencji prof. Winnicki w początkowych latach republiki na powierzchni około 51 tys. km kwadratowych mieszkało ok. 520 tys. Polaków. Do roku 1937 cieszyli autonomią, a język polski był językiem urzędowym. Dość skutecznie opierali się kolektywizacji i kołchozom. M.in. fiasko indoktrynacji było jednym z powodów ostatecznego rozwiązania polskiej kwestii w stalinowskiej Rosji.

Od 1937 do 1939 roku aresztowanych zostało 1,5 miliona ludzi. Zamordowano ponad połowę z nich. Według ustaleń 12% stanowili właśnie Polacy. Historycy zgodnie przyznają, iż zbrodnia ta jest dziś niemal całkowicie zapomniana.

Barbara Bojaryn-Kazberuk, szefowa białostockiego oddziału IPN podkreśliła fakt, iż należy rozpowszechniać wiedzę dotyczącą tych straszliwych wydarzeń sprzed lat. Jak słusznie zauważyła: to nasza powinność i obowiązek.

Źródło
« Last Edit: (Thu) 01.01.1970, 02:00:00 by Guest »