Author Topic: Banki islamskie i europejskie – dwa systemy, dwie kultury, dwa światy  (Read 1277 times)

Offline BladyMamut

  • Administrator
  • WyBudzony
  • *
  • Posts: 2 560
  • Reputacja: +12/-0
Banki islamskie i europejskie – dwa systemy, dwie kultury, dwa światy

16 Kwiecień 2012

Zasady działania banków islamskich są dla przeciętnego Europejczyka wręcz wymarzone. Jednak reguły te posiadają głębokie ukorzenienie w kulturze islamskiej i nie są łatwe do wprowadzenia w Europie.
Banki – to one, zdaniem większości, odpowiadają za kryzys, jaki obecnie przetacza się przez USA i Europę. Przez ryzykowne udzielanie kredytów i grę na rynkach pochodnych sprawiły, że dziś stoi pod znakiem zapytania przyszłość całej Unii Europejskiej. Ale to nie banki, jako takie stoją, za tymi wydarzeniami. Ściślej chodzi o banki wywodzące się ze świata Zachodu.

Banki arabskie posiadają z kolei, według wielu osób, gotowe odpowiedzi na problemy, z którymi dziś boryka się Zachód. Pierwsze banki islamskie powstały w latach 60. ubiegłego wieku w Egipcie. Dziś są prężnie rozwijającą się gałęzią finansową, ale bronią swej niezależności i nie są skore do ustępstw za cenę zdobycia większego kapitału. Cały statut ich aktywności opiera się na szariacie i zasadach czerpanych z prawa koranicznego. Najważniejsze zasady jakie obowiązują w bankach islamskich to:

- brak oprocentowania na pożyczkach;

- zbiórka datków i pomoc potrzebującym;

- zakaz gry na instrumentach pochodnych;

- zakaz udzielania pożyczek międzybankowych;

- jasne i czytelne dla każdego kredytobiorcy zasady przydzielanego kredytu.

Brak ryzyka – bardzo istotnym elementem w tego typu bankowości jest zakaz inwestowania w instrumenty pochodne, z którym wiąże się ryzyko strat. Wg islamskich przepisów zarówno bank, jak i kredytobiorca, powinni wspólnie ponosić ryzyko i żadna ze stron nie może zwiększać możliwości jego powstania. Z tego też zapisu wynika, że bank islamski, który nie może pobierać odsetek od udzielonego kredytu, może w zamian stać się niejako współudziałowcem w przyszłych zyskach firmy, której udzielił pożyczki. Zatem bank na równi z kredytobiorcą ponoszą ryzyko, ale też i współuczestniczy w zyskach z inwestycji kredytobiorcy.

Brak odsetek – ten model ma swe podłoże w przeświadczeniu, że pieniądz sam w sobie nie ma wartości, dlatego nie może być źródłem dochodu poprzez sam fakt udzielenia pożyczki. Natomiast zyskuje on wartość dopiero w momencie jego faktycznego zainwestowania i wypracowania przychodu za pomocą ludzkiego wysiłku. Obrazowo polega to na tym, że bank udziela pożyczki na zakup np. maszyn rolniczych, a następnie partycypuje w zyskach z prowadzenia gospodarstwa. Tym sposobem bank nie czerpie korzyści bezpośrednio z pożyczonych pieniędzy, ale z pracy i efektu tej pracy. Ta zasada odnosi się także do braku oprocentowania na kontach osobistych. Islam bowiem zaleca wydawanie pieniędzy, a zatem zamianę rzeczy bezwartościowej na rzecz stanowiącą wartość (dom, maszyny, ziemia), zamiast trzymania ich w banku.

Brak obrotu międzybankowego – przeświadczenie, że pieniądz sam w sobie nie ma wartości, wymusza przepis, zabraniający pożyczek międzybankowych. Trudno bowiem za ofiarowanie rzeczy bezwartościowej chcieć otrzymać równie bezwartościową rzecz.

Brak obligacji – banki islamskie nie mogą także skupywać obligacji innych państw, gdyż te papiery wartościowe są obarczone nie tylko ryzykiem, ale i kwotą ich odkupu po np. 4 latach. Przepis ten pochodzi z hadisu, w którym Mahomet powiedział “Nie będziesz sprzedawał tego, czego nie jesteś właścicielem”. Przepis ten w zasadzie opiera się na założeniu, że ponieważ przyszłość jest dla ludzi nieznana – nie można sprzedawać produktu ze z góry określonym zyskiem, gdyż ten, jako przyszłościowy, nie może być znany.

Brak “haczyków” – bardzo istotnym elementem jest przejrzystość umów zawieranych między bankiem a klientem. Zasada uczciwości banku stanowi moralny nakaz, który, zgodnie z szariatem, musi być bezwzględnie przestrzegany. To jedyny aspekt, w którym pojawiło się światełko w tunelu i od 19.12.2011, także banki europejskie mają posiadać przejrzyste i czytelne umowy.

Banki europejskie – w zasadzie każdy z nas wie, jak działają. Głównym źródłem ich dochodu jest zysk z oprocentowania udzielanych kredytów oraz pożyczek międzybankowych. Ponadto banki zarabiają za pomocą obrotu na rynkach pochodnych i surowcowych, obarczonych bardzo dużym ryzykiem. A zatem mamy do czynienia ze skrajnie różnymi sposobami zarządzania i działania banków europejskich i islamskich. Czy zatem możliwe jest wprowadzenie do Europy bankowości islamskiej, jako panaceum na problemy finansowe?

Przede wszystkim problemem są różnice kulturowe oraz wiele aspektów, w jakich jesteśmy wychowani i w jakich funkcjonujemy. Banki musiałyby zupełnie przemodelować system osiągania dochodów i podejścia do klienta. Ale i tak podstawowy problem polega na tym, że banki islamskie wcale nie są takie skore, by świadczyć swe usługi Europejczykom a i “islamskie” oddziały banków europejskich są dla nas zamknięte.

Przeciętny Europejczyk, trzymając w ręce plik banknotów, jest przekonany, że posiada coś wartościowego. Tymczasem według świata Islamu pieniądz posiada jedynie siłę nabywczą i dopiero przez jej wykorzystanie i zamianę na jakieś dobro, zyskujemy wartość.

To “nasze” przeświadczenie o wartości samego pieniądza jest w sumie łatwe do zmiany. Wiele osób podświadomie wie, że pieniądz sam w sobie nie jest nic wart. Aby się o tym przekonać, wystarczy odpowiedzieć na pytanie: co chciałbyś otrzymać w spadku zapisanym np. w 1925 r.:

- kamienicę;

- ziemię;

- złoto;

- ówczesne pieniądze?

Kolejny, o wiele trudniejszy do rozwiązania problem wiąże się z zasadą uczciwości. Banki islamskie ufają, że muzułmanin działa w dobrej wierze, a udzielony mu kredyt będzie właściwie spożytkowany, nie tylko zgodnie z zasadami gospodarności i celowości, ale także zgodnie z prawem islamskim. Zatem nie posłuży, jako środek do celów sprzecznych z Koranem. Trudno w tym przypadku mieć nadzieję, że przeciętny Europejczyk będzie przestrzegał tych standardów.

Banki islamskie zresztą już dają wyraz swej nieufności, co do naszej uczciwości, tworząc kolejne banki w Europie, prowadzone w zgodzie z zasadami islamskimi, z których jednak w 100% skorzystać mogą tylko wyznawcy Allacha. Co prawda w Europie już funkcjonują oddziały takich banków jak Faisal Private Bank, Blom Bank, Arab Bank, Bankmed i Banqu Audi, ale ich klientela jest mocno selekcjonowana i nie każdy może skorzystać z ich usług.

W Szwajcarii powstają obecnie islamskie oddziały banków UBS i Credit Suisse, ale aby móc w pełni korzystać ze standardów bankowości islamskiej, trzeba być po prostu muzułmaninem.

Pozostaje jeszcze kwestia ryzyka. Skłonność do jej podejmowania wiąże się najczęściej z chęcią zdobycia pieniędzy i z reguły ma się to odbyć w łatwy sposób – nie za pomocą pracy, ale spekulacji, czy też obrotu środkami finansowymi. W świecie islamskim taka postawa jest piętnowana i nie może istnieć w relacjach bank-klient.

Widać zatem, że wszystkie te, jakże interesujące, zasady funkcjonowania banków islamskich nie mogą zaistnieć w naszej kulturze, zdominowanej przez kult pieniądza i zysku za wszelką cenę. Jeśli zatem Europejczycy chcieliby wprowadzić te standardy, muszą zmiany zacząć wprowadzać od siebie, od swojego podejścia do kwestii pieniądza i uczciwości. Póki co nie widać, by banki islamskie ufały nam do tego stopnia, by zaoferować kredyt na swoich warunkach – a szkoda…

Zródło: http://www.geopolityka.org
« Last Edit: (Tue) 12.08.2014, 14:54:51 by BladyMamut »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje