Author Topic: Uważasz się za odpornego na manipulację mediów? Skonfrontuj się z tym!  (Read 1022 times)

Offline BladyMamut

  • Administrator
  • WyBudzony
  • *
  • Posts: 2 560
  • Reputacja: +12/-0
Zestaw zawiera 28 pytań z portalu psychologia-spoleczna.pl, od bardziej prostych i wymagających mniej zastanowienia się, po te skomplikowane i wymagające przemyślenia sprawy. Co ciekawe – także oficjalna nauka – psychologia społeczna – potwierdza pośrednio wady systemu dwubiegunowego. Otóż mamy, dla przykładu, koalicję rządzącą i opozycję – ci sami ludzie od kilku dekad. Oficjalnie trwa między tymi obozami ostry spór. Zaś nieoficjalnie? Zarówno “koalicja” jak i “opozycja” są kontrolowane przez tę samą, potężną siłę. W poniższym opracowaniu w zabawny sposób zostały poddane analizie kłótnie między zwolennikami “koalicji” i “opozycji” – kupa śmiechu.

———————————————————————————-

1. Czy na co dzień korzystasz z wielu rodzajów mediów?

Czy zdajesz sobie sprawę, że jeżeli oglądasz tylko jeden program telewizyjny, czerpiesz informacje z tylko jednej gazety lub słuchasz tylko wyłącznie wybranej stacji radiowej, to, nawet jeśli nikt nie próbuje Tobą manipulować, godzisz się na zamknięcie w pewnym kręgu informacyjnym?

2. Czy rozmawiasz z kimś o treściach, które przyswajasz przez mass media?

Tzw. „strategia potwierdzenia” polega na tym, że mamy tendencję nie tylko do filtrowania informacji, ale i do przyswajania tylko tych, które odpowiadają naszej wizji świata, a odrzucania wszystkich tych wiadomości, które ją podważają. Kolekcjonujemy wszelkie fakty, które poświadczają naszą koncepcję świata, a dyskredytujemy inne, zwłaszcza te mogące ją podważyć.

Dlatego właśnie warto porozmawiać z kimś, i to najlepiej z kimś takim, kto bez reszty nie popiera twojego zdania, sposobu myślenia. Dajesz sobie szansę na zniesienie „efektu stronniczej interpretacji”. Bo jeżeli tak nie robisz, to jesteś skazany tylko na zdanie własne i dziennikarzy, i nie możesz sprawdzić, jak zrozumiałeś to, co widziałeś i słyszałeś.

3. Czy wiesz, że nie tylko toczy się walka o Twoją uwagę, ale także o akceptację (komunikatów perswazyjnych), a w konsekwencji motywację do zmiany postawy?

Bez zawłaszczenia Twojej uwagi żadne działanie perswazyjne nie jest możliwe. Co skupia i absorbuje Twoją uwagę? Czy łatwo nią powodować dla dowolnej sprawy? Nie dość, że trzeba ją zawłaszczyć, to jeszcze – na dodatek – musisz łatwo zaakceptować informacje i mieć motywację do zmiany swojej postawy. Jak łatwo to uczynić w Twoim wypadku?

4. Czy wiesz, że filtrujesz informacje zgodnie ze swoimi wartościami i postawami?

Pozyskujesz informacje zgodnie ze swoimi potrzebami zarówno bardziej stałymi jak i chwilowymi. Masz określone preferencje do ich pozyskiwania z otoczenia. Można nawet mówić o specyficznym (mniej lub bardziej) profilu przetwarzania i pozyskiwania informacji, właściwym dla każdego człowieka. Czy wiesz jaki jest Twój profil pozyskiwania informacji?

5. Czy czujesz się specjalistą w tematach, które Cię szczególnie interesują i które śledzisz i oglądasz w telewizji?

Jakie ku temu masz przesłanki? Bo jeżeli rzeczywiście jesteś i uważasz się za speca od na przykład polityki czy ekonomii, wpłynąć na Twoje zdanie będzie trudniej.

6. Na ile czujesz się zaangażowany osobiście i emocjonalnie w poruszaną w programach tematykę?

Jeśli jesteś aktywnie zaangażowany w daną problematykę, to wówczas traktujesz sprawę nader osobiście i poświęcasz wiele czasu na myślenie o niej. Przy tak zaangażowanej postawie, każda sprzeczna z Twoim światopoglądem informacja zostanie bezzwłocznie uśmiercona.

A w myśl zasady spójności poznawczej, można doprowadzić do tego, iż na drodze analizy znajdziesz kolejne interpretacje, wspierające dotychczasowy punkt widzenia i dojdzie do pogłębienia postawy, która nie będzie miała wiele wspólnego z obiektywnym, w miarę świadomym wyborem.

7. Czy zdajesz sobie sprawę, że to, o czym i jak mówią w telewizji o danej sprawie, wcale nie oznacza, iż jest to pogląd słuszny i prawdziwy?

W „telewizji powiedzieli, pokazali”. Ty siedzisz w kapciach na kanapie, a tam w telewizji mówią jakieś niesłychane historie, ale czy to znaczy, że wszyscy tak uważają i to jest prawda? A gdyby nawet wszyscy tak myśleli, to przecież wcale ich zdanie prawdziwe być nie musi.

8. Czy wiesz, że ludzie, którzy mówią do Ciebie z ekranu telewizyjnego wcale nie muszą być ekspertami w sprawach, o których mówią?

Czy potrafisz wskazać, w oglądanej przez Ciebie debacie politycznej lub programie gospodarczym, kto jest (a kto nie jest) ekspertem, autorytetem i powiedzieć dlaczego tak uważasz, powołując się na obiektywne osiągnięcia danej osoby (np.: dorobek naukowy, zawód predestynujący do zabierania głosu w danej materii z pozycji eksperta)?

Że często niezrozumiały język, skomplikowane wywody i śmiałe formułowanie wniosków nie mają odbicia w rzeczywistości, a jedynie maskują ignorancję i są pokazem próżności?

Że w gruncie rzeczy, wcale nie są ekspertami w sprawach polityki, moralności czy wielu innych? To nie jest wcale takie proste. Musisz ostrożnie dobierać sobie autorytety.

Z drugiej strony: jak bardzo jesteś czuły na wszelkie tytuły przed nazwiskiem: dr czy prof.?

9. Czy zdajesz sobie sprawę, że przekaz telewizyjny wpływa na treści, które prezentuje?

Nie bez kozery mówi się, że mecz oglądany na ekranie telewizora to zupełnie inny mecz, niż ten sam na stadionie. Podobnie jest z wydarzeniami politycznymi i społecznymi. Zwłaszcza, iż często informacje są przemieszane z komentarzem.

10. Czy zdajesz sobie sprawę, że przychylny bądź nie stosunek prowadzącego program do poszczególnych zaproszonych gości, również może wpływać na Twój stosunek do nich?

Prezenter telewizyjny stacji ABC w USA nazwiskiem Jennigs, dzięki swojemu „rozjaśnionemu” obliczu, w dużej mierze wspomógł zwycięstwo Ronalda Reagana w trakcie wyborów prezydenckich w 1984 roku, kiedy ten rywalizował z Walterem Mondalem.

Zdaniem badaczy, wtedy kiedy mówił o tym właśnie kandydacie na prezydenta, jego twarz „rozjaśniała się”, dzięki czemu ci, którzy oglądali tę stację telewizyjną, oddali potem głos na kandydata republikanów (mimo, że ta stacja, wcale więcej niż inne, Reaganowi nie sprzyjała).

11. Czy zdajesz sobie sprawę, że sposób przedstawiana na ekranie telewizora gości, występujących w studio może wpływać na kształtowanie się Twojego przychylnego bądź nieprzychylnego stosunku do tej osoby, do reprezentowanej przez nią sprawy?

Nawet nie tyle możność częstszego zabierania głosu (co jest bardzo ważne!), ale także takie rzeczy, jak na przykład: sposób kadrowania, pokazywanie zbliżeń, itp., itd.

12. Czy zdajesz sobie sprawę, że to, co widzimy w serwisach informacyjnych, tj.: kolejność pojawiania się informacji, ich czas trwania, kontekst poprzednich i następnych informacji (hierarchia ważności spraw), wynika nie z czystego przypadku, ale że o tym ktoś decyduje?

Innymi słowy: układ wiadomości „nie tworzy się bynajmniej sam”, że stoi za tym człowiek lub raczej zespół ludzi, którzy w ten sposób „sprzedają” określoną wizję świata i swój system wartości.

Komentarz Jarek Kefir: nad programem typu “Fakty” czy “Wiadomości” które oglądają po 10 milionów ludzi, pracują tysiące specjalistów – sztaby psychologów, speców od PR, speców od neurolingwistycznego programowania, wspomaganych przez najnowocześniejsze technologie graficzne, syntezatory grafiki i mowy, a także przez sztuczną inteligencję (bardzo zaawansowane programy mające wbudowane dyrektywy odtwarzające reagowanie i światopogląd tzw “odbiorcy masowego” czyli 90% społeczeństwa).

13. Czy zdajesz sobie sprawę, że niektóre z osób, które przekazują komunikaty w mass mediach, robią to w sposób nie do końca uczciwy, erystyczny?

Po prostu w mass mediach są także sofiści i manipulatorzy (czasem robiący to z premedytacją a czasem nieświadomie), którzy wobec Ciebie używają całego swojego arsenału środków nieuczciwego wpływu.

14. Czy wiesz, że faktoidy (fakty prasowe) to inaczej mówiąc plotki?

Plotka to, jak wiemy, informacja, której nie możemy sprawdzić, a mass media są pełne właśnie takich wiadomości (czasem tylko dementowanych po cichu albo i wcale). Wierzysz plotkom, zwłaszcza, jeśli są zgodne z Twoimi oczekiwaniami i pasują do Twoich opinii, czy ich prawdziwość starasz się weryfikować?

15. Czy zdajesz sobie sprawę, że istnieją również w Tobie pewne automatyzmy psychologiczne, mające wpływ na podejmowane przez Ciebie decyzje?

Klasyką są reguły wywierania wpływu opisane przez prof. R. Cialdiniego, takie jak: reguła lubienia, podobieństwa, niedostępności, wzajemności, społecznego dowodu słuszności i autorytetu.

Na skutek (między innymi) działania ww. reguł, możesz „automatycznie” oceniać i podejmować decyzje merytorycznie, nie do końca uświadamiając sobie wagę i rolę pozaracjonalnych czynników, wpływających na Ciebie (bo kogoś bardziej lubimy, bo ktoś jest do nas bardziej podobny, bo ktoś coś dla nas zrobił). W odbiorze telewizji te reguły pełnią istotną rolę.

16. Czy wiesz, że informacje, które przyswajasz z telewizji czynisz „na podkładzie” uczynionym z innych informacji?

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, iż nie analizujesz i nie przyswajasz nowych wiadomości w oderwaniu od tego, co już wiesz, tylko „na bazie” swojej dotychczasowej wiedzy i poglądów? Że stanowią one kontekst, na którym pojawiają się nowe informacje?

17. Czy wiesz, że mass media wpływają na Ciebie informacyjnie?

Mówią Ci, że dzisiaj pewnie będzie padać, więc zabierasz parasol do pracy; gdzie dzisiaj są korki, zatem wybierasz inną drogę, jakie jedzenie jest zdrowe, a jakie jest niedobre, więc… itp., itd.? Dostarczają Ci wielu życiowo potrzebnych (i zbędnych) informacji, które mają wpływ na Twoje życie.

18. I normatywnie?

To znaczy mają wpływ na twoje normy postępowania, począwszy od tego jak się ubierać, aby być trendy, po jakie zachowania w polityce są „politycznie słuszne”. Im bardziej sytuacja jest niejasna, tym większego znaczenia nabierają zachowania i oceny innych ludzi.

19. Czy wiesz, że oceniamy innych ludzi często zgodnie ze standardami wyniesionymi z mass mediów, a szczególne z programów telewizyjnych?

Czasem dotyczy to sposobu ubierania się, marki towaru czy też wyrażania się. Niekiedy jednak i spraw ważniejszych: do czego trzeba dążyć w życiu, co jest ważne, co moralnie dopuszczalne a co naganne.

20. Czy wiesz, że w telewizji jest nadreprezentacja (proporcjonalnie więcej, niż rzeczywiście występujących w społeczeństwie) osób dominujących i życzliwych? Niemniej warto pamiętać, że w realnym życiu takich osób wcale tak wiele nie ma.

To jest właściwie zrozumiałe. Trudno sobie wyobrazić telewizję pełną jąkających się introwertyków, którzy nieśmiało i z ukosa patrzą do kamery.

21. Czy wiesz, że swoje życie często oceniamy w relacji do tego, co widzimy na ekranie telewizora?

Jest udane, bo pracujemy od rana do wieczora i konsumujemy to, co nam zaproponują w TV. Jeżeli mamy takie kłopoty, jak bohaterowie jednego serialu i takie same sukcesy, jak w innym filmie, to możemy wówczas odczuwać satysfakcję ze swego życia.

22. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że mass media namawiają do zachowań konformistycznych?

Tu jedna uwaga – często konformizm wcale nie jest taki zły (..) Ale często nam szkodzi, gdy tracimy autonomię i rezygnujemy z samodzielnego myślenia, zdając się na opinię stada (lub kogoś kogo uważamy za autorytet) w kwestiach istotnych życiowo (np.: zdrady, rozwodu czy wychowania dzieci).

23. Zdajesz sobie sprawę z innych mechanizmów i zjawisk psychologicznych, mogących zmienić Twoją postawę? Czy na przykład wiesz, jaki ma na nas wpływ dysonans poznawczy, czyli rozbieżność pomiędzy naszym obrazem świata a informacjami, jakie otrzymujemy z mediów, właśnie z TV?

Jeżeli, na przykład, dokonasz ważnego wyboru, otrzymując w zamian bardzo niewiele (na przykład dokonasz wyboru przy urnie do głosowania), to jest bardzo prawdopodobne, że będziesz potem jak lew bronił swojego zdania. Jeżeli ktoś Ciebie bardzo nastraszy, ma szansę na to, że bardzo zmieni Twoje zdanie.

24. Czy wiesz, że na to, co widzisz i rozumiesz mają wpływ Twoje emocje?

Czasem nawet większy, niż mógłbyś przypuszczać? Że możesz odrzucać i nie akceptować tych informacji, które budzą w Tobie silne negatywne emocje, a przyswajać łatwo i bezkrytycznie te, które rodzą emocje pozytywne? Również, jeżeli ktoś Cię wprawi w doskonały nastrój, to większą uwagę zwracasz na informacje pozytywne, a będąc w złym humorze – na informacje negatywne?

25. Czy wiesz, że uważasz, że inni są bardziej podatni na wpływ telewizji niż Ty i możesz łatwo przeceniać swoją odporność na nią?

Jest to tzw. „efekt trzeciej osoby”: sami uważamy, że nie podlegamy wpływom telewizji, ale ci „inni”, są jak najbardziej jej ulegli. A im bardziej różnią się ich sympatie polityczne od naszych, tym bardziej jesteśmy skłonni traktować ich jako swego rodzaj „telewizyjne zombi”, które zostało zmanipulowane za pośrednictwem ekranu domowego telewizora.

Znacznie oprawia nam to własną samoocenę, jednocześnie umożliwiając odpowiednie zdystansowanie się od tych „głupków” z drugiej strony politycznej barykady. Dosyć paradoksalnym skutkiem jest to, iż u obu skrajnych obozów (w końcu każda barykada musi mieć dwie strony) jest spotęgowana „czujność” wobec oddziaływania telewizji – trzeba „monitorować” programy z niej płynące, bo skoro tak potrafi wpłynąć na wrażenie siły…

26. Czy wiesz, że wiele spraw widzisz stereotypowo (wedle zasady, że blondynki są niezbyt mądre, rudzi są fałszywi, itd.), nawet nie zdając sobie z tego sprawy?

Że mass media uruchamiają w nas bardzo wiele stereotypów, które mają wpływ na nasze myślenie i postawy?

27. Czy wiesz, że jesteś „konserwatywny” poznawczo i niechętnie zmieniasz swoje już przyjęte postawy?

Raczej jesteś skłonny „pozostawać przy swoim” i nie jest łatwo zmienić Twoją postawę i wartości, a im są one ważniejsze, tym trudniej jest to uczynić. Czy łatwo zmieniasz swoją opinię w ważnej dla Ciebie sprawie?

28. Czy Twoim zdaniem masz jasny i zdecydowany system wartości, który pozwali Ci precyzyjnie i jednoznacznie odpowiadać na pytanie, co jest złe a co dobre?

Pytamy o to, dlatego, że jest to jeden z najważniejszych czynników opierania się wpływowi, zwłaszcza wtedy, kiedy Twój system normatywny dobrze tłumaczy świat, który Ciebie otacza.

Źródło: CTTTRLKOQ -->www.psychologia-spoleczna.pl/
Za: CTTTRLKOQ -->www.kefir2010.wordpress.com/
« Last Edit: (Thu) 01.01.1970, 02:00:00 by Guest »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje