Author Topic: Czy 10 przykazań miało swój pierwowzór?  (Read 1978 times)

Offline BladyMamut

  • Administrator
  • WyBudzony
  • *
  • Posts: 2 560
  • Reputacja: +12/-0
Czy 10 przykazań miało swój pierwowzór?
« on: (Sat) 19.04.2014, 19:46:15 »
Czy 10 przykazań miało swój pierwowzór?

Są księgi, które stały się kamieniem milowym na drodze, jaką podąża cywilizacja człowieka. Odnotowują one dotychczasowe osiągnięcia, równocześnie stając się podstawą dla kolejnych dzieł. Rodzi się pytanie, czy Biblia jest odkryciem, czy też tylko kontynuacją wielowiekowej myśli człowieka?

Egipska Księga Umarłych

Nazwa ta przyjęta została przez archeologów w XIX w. Dla Egipcjan księga nosiła tytuł „Księga wyjścia w ciągu dnia". Była to jedna z najpopularniejszych i najczęściej przepisywanych ksiąg starożytnego Egiptu, przepisywana wręcz hurtowo. Wiele egzemplarzy powstawało jakby na zapas i dopiero później wpisywano w nie imię osoby, której miała służyć w drodze w zaświaty. Liczba zachowanych egzemplarzy z pewnością wskazuje na to, że księgę tę można uznać za początek księgarstwa w dziejach ludzkości. Spotykamy różne formy tej księgi, od czystego tekstu po tekst bogato ilustrowany. Treść zawiera opis drogi, jaką zmarły przebywa w podróży do raju, wskazówki jak uniknąć niebezpieczeństw, spowiedź z życia oraz modlitwy i teksty święte. Fragmenty jednej z takich ksiąg „Księga umarłych kapłana pisarza Neferhotep" przechowywane są w Krakowie w Muzeum Czartoryskich. Egzemplarz tego tekstu datowany jest na ok. XVI-XV w. p.n.e., a więc powstał wcześniej niż miało miejsce „wyjście" narodu Izraela z ziemi egipskiej (ok. XIII-XII w. p.n.e. zależnie od datowań).
Częścią, która jest chyba najbardziej znaną i która mogła mieć największy wpływ na dzisiejszą naszą cywilizację, jest rozdział 125. Stanowi on zapewnienie o absolutnej bezgrzeszności stającego przed sądem ostatecznym, jak również jest rodzajem spowiedzi z jego życia. Mowa ta miała również dać mu władzę nad sędziami, którzy mogli już tylko wydać wyłącznie korzystny dla niego wyrok. Pozwolę sobie zacytować fragmenty tej księgi w tłumaczeniu jednego z największych polskich badaczy i znawców historii Egiptu, Tadeusza Andrzejewskiego.

Chwała tobie wielki boże panie Obu Prawd!

Przybyłem do ciebie, aby oglądać bogów, aby oglądać piękność twoją. Znam ciebie, znam imię 42 bogów, którzy są z tobą w tej Szerokiej Sali Obu Prawd, którzy żyją prawdą, pilnują grzeszników, którzy piją krew ich w dniu straszliwego obrachunku wobec Unen-Nefer...
Nie grzeszyłem przeciw ludziom, nie szkodziłem poddanym, nie czyniłem nieprawości w miejscu prawdy, nie znałem zła, nie popełniłem grzechów.
Nigdy nie starałem się być pierwszy, (ani też aby) dzieła rąk (poddanych moich dawano) mi wobec (innych ludzi), nie stałem się przyczyną nędzy biedaków, nie robiłem tego, co jest wstrętne bogom...
Nie pomniejszałem miary, nie fałszowałem odważników, nie stałem się przyczyną nędzy (czyjejś) za pomocą języczka u wagi, nie odjąłem mleka od ust niemowlęcia...
Jestem czysty, jestem czysty, jestem czysty, jestem czysty; moje oczyszczenie...
O Usech-Nemet, który pochodzisz z Junu!   Nie popełniłem grzechów.
O Hepet-Seden, który pochodzisz z Cher-Aha!   Nie rabowałem.
O Fednedi, który pochodzisz z Chemenu!   Nie podnosiłem ręki.
O Ruti, który pochodzisz z Ziemi!   Nie pomniejszałem miary.
O Nebu, który pochodzisz z Chetchet!   Nie kradłem rzeczy bożych.
O Sed-Kesu, który pochodzisz z Nen-Nesut!   Nie mówiłem podstępnie.
O Udż-Nes, który pochodzisz z Het- Ka-Ptah!   Nie odbierałem jedzenia.
O Kerti, który pochodzisz z Zachodu!   Nie gniewałem się.
O Hedż-Ibehu, który pochodzisz z Ta-Sze!    Nie szkodziłem.
O Unem-Beseku, który pochodzisz z Wat!    Nie zarzynałem byków bożych.
O Am-Szut, który pochodzisz z Kareret!    Nie kradłem.
O Neha-Her, który pochodzisz z Ra-Setau!    Nie zabiłem człowieka.
O Unem-Zenef, który pochodzisz z Nemtu!    Nie trudniłem się lichwą zbożową.
O Neb-Tu, który pochodzisz z Obu Prawd!    Nie rabowałem przydziału chleba.
O Tenemi, który pochodzisz z Basti!    Nie robiłem intryg.
O Aadi, który pochodzisz z Junu!    Nie rzucałem oszczerstw.
O DżudZuf, który pochodzisz z Anedżaeti!    Nie rabowałem poborcy rzeczy jego.
O Wamemet, który pochodzisz z Chebenet!    Nie cudzołożyłem.
O Heri-Uru, który pochodzisz z Cheperu!    Nie sprawiałem przerażenia.
O Neb-Chem, który pochodzisz z Chaset (?)!    Nie szkodziłem.
O Szed-Cheru, który pochodzisz z Urit!    Nie rozpłomieniałem się.
O Nechenu, który pochodzisz z Heka-Anedż!    Nie czyniłem się głuchym na słowa prawdy.
O Serechi, który pochodzisz z Untet!    Nie buntowałem się.
O Nrer-Haf, który pochodzisz z Tephet!    Nie zajmowałem się samogwałtem, nie cudzołożyłem z chłopcem.
O Ta-Red, który pochodzisz z Mroku!    Nie bluźniłem.
O Kenemeti, który pochodzisz z Kenemut!    Nie podnosiłem ręki.
O In-Heteput, który pochodzisz z Zau!    Nie czyniłem gwałtownym serca mego.
O Neb-Heru, który pochodzisz z Nedżefet!    Nie pogarszałem charakteru mego, nie usuwałem boga...
 
Fragment ten nawet na pierwszy rzut oka rodzi skojarzenia z 10 przykazaniami, które Mojżesz otrzymał na górze Synaj - zgodnie z II księgą Mojżeszową (Horeb - zgodnie z księgą Powtórzonego Prawa). Z drugiej strony, zarówno księga ta, jak i Dekalog, mówią o prawdach oczywistych, grzechach, które są grzechami w praktycznie każdej cywilizacji.

Czy Mojżesz mógł nie znać Egipskiej Księgi Umarłych?

Niezaprzeczalnym faktem jest, że Mojżesz to człowiek piśmienny. Wszakże Stary Testament mówi, że dekalog był podyktowany Mojżeszowi, a więc Mojżesz posiadał umiejętności potrzebne do tego, aby go zapisać. Gdzie mógł Mojżesz poznać tajniki pisma? Tylko w egipskiej szkole pisarzy, jakie istniały przy świątyniach. Czyż więc tak popularna księga mogła nie być mu znana?

Źródła: Księga umarłych kapłana pisarza Neferhotep w tłumaczeniu Tadeusza Andrzejewskiego.
Źródło: interia360.pl
« Last Edit: (Tue) 27.01.2015, 15:59:23 by BladyMamut »
“Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz”
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić rozsądku.


Jeśli widzisz uszkodzony post - kliknij "Zgłoś do moderatora". Dziekuje